• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Charakte...

Nawigacja

Charakterystyka Stanisławy BozowskiejCharakterystyka Stanisławy Bozowskiej
Stanisława Bozowska, czyli Siłaczka Stefana Żeromskiego była nauczycielką

w zapadłej wiosce. Dlaczego warto ją ukazać w teatrze lub filmie? Ponieważ zasługują na to jej ideały i dążenia.

Stasia była jasnowłosą, drobną kobietą żyjącą w ubstwie. O biedzie świadczył też jej ubir – niemodny i stary. Wierzyła, że może zmienić świat i człowieka. Nie zrezygnowała ze swych młodzieńczych ideałw – poświęciła swe zdrowie i młode życie dla realizacji pozyty-wistycznego hasła pracy u podstaw . W tym celu wyjechała na zapadłą wieś, by tam szerzyć szkolnictwo wśrd chłopw. Ukończywszy studia mogła zrobić karierę naukową, ale nie zro-biła tego. Skazała się na życie pełne wyrzeczeń. Podnoszenie poziomu oświaty było dla niej celem ważniejszym niż budowanie własnego szczęścia. Nie zabrakło jej siły

i wytrwałości, choć była osobą słabą fizycznie. Stanisława Bozowska dzielnie znosiła swoje ubstwo materialne. Mieszkała w małym i zimnym pokoiku, nie dojadała i wreszcie padła ofiarą tyfusu. Straciła życie, ale odniosła moralne zwycięstwo, gdyż zaszczepiła w chłopskich dzieciach głd nauki. Chociaż rezultaty jej pracy w porwnaniu z zamierzeniami są znikome, osiąga wyższość moralną nad swym kolegą ze studiw, lekarzem Pawłem Obareckim, ktry odwrcił się od młodzieńczej idei. Młodej nauczycielce nie zabrakło entuzjazmu i siły – za-szczepiła w chłopskich dzieciach głd nauki. Jej życie określa moralny nakaz służenia

i poświęcenia się dla innych. Poza tym Stasia Bozowska i doktor Obarecki są przedstawicie-lami inteligencji. Prezentując te dwie postacie Żeromski pokazał światu, czego powinien wy-magać od ludzi wykształconych, a im samym uświadomił funkcję, ktrą powinni pełnić – żyć dla innych, pracować dla ludzi biednych, zacofanych i obojętnych na los reszty społeczeń-stwa.

Postawa tytułowej Siłaczki jest pełna poświęcenia, oddania, wierności własnym ideom. Bozowska stała się symbolem heroizmu i przekonania o konieczności podjętej walki do końca, dlatego uważam, że warto ukazać jej postać w teatrze lub w filmie. Zasługuje na to.


Przykadowe prace

Biografia Antoine de Saint-Exupery'ego

Biografia Antoine de Saint-Exupery'ego Antoine de Saint Exupery urodził się w 1900 r. we Francji w rodzinie arystokratycznej. Wychowywał się w zamku. Ogromny dom i wspaniały park dawały możliwość swobodnego rozwoju. Mimo, że wcześnie stracił ojca, nie odczuwał...

System partyjny Wielkiej Brytanii

System partyjny Wielkiej Brytanii W Wielkiej Brytanii istnieje system dwupartyjny; oznacza to, że mimo działania w państwie wielu partii, tylko dwie najsilniejsze uczestniczą (alternatywnie, zależnie od wynikw wyborw do Izby Gmin) w tworzeniu rządu i sprawowaniu władzy. Na brytyjską dwup...

Kampania wrześniowa 1939r. w Polsce, jej przebieg i ocena

Kampania wrześniowa 1939r. w Polsce, jej przebieg i ocena Terminem kampanii wrześniowej nazywamy działania zbrojne, ktre miały miejsce na terenie ziem polskich między 1 września a 5 października 1939 roku. Zostały one wszczęte agresją wojsk III Rzeszy na Polskę. Jako pierws...

Wykorzystanie informatyki w biznesie

Wykorzystanie informatyki w biznesie Znalezienie obszarw działalności niemających żadnej styczności z techniką komputerową jest coraz trudniejsze. Przedsiębiorstwa bardzo dużo pieniędzy przeznaczają na wcześniejsze oprogramowania a personel musi się dostosowywa...

Cytaty z książek Małgorzaty Musierowicz

Cytaty z książek Małgorzaty Musierowicz "Ludzie zamykają się przed innymi ludźmi. Jakby nie rozumieli, że bez tych innych nie da się żyć po ludzku. Drugi człowiek jest nam potrzebny ! - właśnie dlatego, że jest inny. 'Im bardziej inny, tym bardziej ciekawy'. A...

Na czym polega dramat człowieka i władcy? - Zinterpretuj temat, analizując fragmenty i odwołując się do kontekstu całego utworu - MAKBET. Opisz metamorfozę boha

Na czym polega dramat człowieka i władcy? - Zinterpretuj temat, analizując fragmenty i odwołując się do kontekstu całego utworu - MAKBET. Opisz metamorfozę bohatera. Na podstawie: 1. Aktu 1 sceny 7 - Jeśli to co ma się stać, stać się musi. Będąc u szczytu...

Motywacja zadaniowa a motywacja osiągnięć

Motywacja zadaniowa a motywacja osiągnięć Motywacja jest to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w cos angażuje. Obejmuje ona czynniki ktre powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kie...

Kara śmierci - historia, argumenty za i przeciw, stosunek Polakw do kary śmierci.

Kara śmierci - historia, argumenty za i przeciw, stosunek Polakw do kary śmierci. Prawo karne na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu opierało się na prawie zwyczajowym. Zakres przestępstw karanych śmiercią był zbliżony do istniejących w zachodniej części k...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry