• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka systemu podatkowegoCharakterystyka systemu podatkowego
Spis treści:

1. Pojęcie, funkcje i zasady podatkowe???????????????????2
1.1. Pojecie podatku ???????????????????????.2
1.2. Funkcje podatkw ??????????????????????.2
1.3. Zasady podatkowe ??????????????????????3
2. Technika podatkowa?????????????????????????.5
3. Rodzaj podatkw ??????????????????????????.6
3.1. Podział podatkw ze względu na kryterium przedmiotowe??????..6
3.2. Podatki bezpośrednie a podatki pośrednie ?????????????8
3.3. Podatki państwowe a podatki samorządowe ????????????11
3.4. Podział podatkw według kryterium terytorialnego?????????.11
3.5. Podział według podmiotowych źrdeł pochodzenia?????????13
4. Opłaty??????????????????????????????...13
4.1. Rodzaje opłat stosowanych przez władze publiczne ?????????15
4.2. Opłaty lokalne ???????????????????????...15
5. Cła ????????????????????????????????16
6. Bibliografia ????????????????????????????..17

1. Pojęcie, funkcje i zasady podatkowe

1.1. Pojęcie podatku

Podatek to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, nie wiążące się bezpośrednio z żadnymi korzyściami. Mianem podatkw nazywamy świadczenia pieniężne osb fizycznych i jednostek gospodarczych na rzecz władzy publicznej o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i oglnym. Świadczenia te umożliwiają tej władzy realizację jej zadań publicznych i społecznych. Przy podanej wyżej definicji podatkw, do szeroko rozumianych podatkw należy zaliczyć poza świadczeniami pieniężnymi, oficjalnie nazywanymi podatkami, także cła, składkę świadczenia zdrowotnego oraz składki i wpłaty na rżnego rodzaju państwowe fundusze celowe, jeżeli mają one charakter przymusowy. Do szeroko rozumianych podatkw należy zaliczyć także wpłatę od zysku dokonywaną przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spłki skarbu państwa.
Podatki są świadczeniami bezzwrotnymi. Oznacza to, że jeżeli zostały one naliczone i pobrane w sposb prawidłowy w odpowiedniej wysokości, to w żadnych okolicznościach nie podlegają one zwrotowi. Co więcej w przypadku ewentualnych nadpłat są one bezpośrednio zwracane podatnikom, tylko w okolicznościach ściśle określonych prawnie. W pozostałych przypadkach nadpłaty są traktowane jako zaliczka na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego.
Podatki są świadczeniami pieniężnymi o charakterze nieodpłatnym, co oznacza, że z tytułu ponoszenia ciężaru społecznego, podatnikom nie przysługuje świadczenie wzajemne ze strony państwa lub samorządu terytorialnego. Podatki są zatem świadczeniami pieniężnymi o charakterze bez ekwiwalentu.
Podatki są świadczeniami pieniężnymi o charakterze oglnym. Nakłada je władza publiczna na określone grupy podatnikw wg oglnie obowiązujących zasad prawnych. Żaden podatek nie ogranicza się do jakiegoś konkretnego przypadku, czy też konkretnej jednostki. Każdy znajdujący się w sytuacji określonej prawem jest zobowiązany zapłacić podatek w terminie i wysokości określonym tym prawem.

1.2.


Przykadowe prace

"20 000 mil podmorskiej żeglugi" Juliusz Verne.

"20 000 mil podmorskiej żeglugi" Juliusz Verne. Bohaterowie: Kapitan Nemo – Tajemniczy inżynier, konstruktor i dowdca okrętu podwodnego Nautilus . Miał bardzo zmienny charakter. Piotr Arronax – Profesor Paryskiego Muzeum Przyrodniczego. Podziwiał kapitana Nemo za j...

Ktra z postaci trjkąta miłosnego jest wg mnie najbardziej tragiczną? - "Tristan i Izolda"

Ktra z postaci trjkąta miłosnego jest wg mnie najbardziej tragiczną? - "Tristan i Izolda" Bohaterowie pięknej, poruszającej legendy o Tristanie i Izoldzie to bez wątpienia postacie tragiczne. Ich dramatyczność polega na rozpaczliwym pragnieniu miłości, ktre udziela si&...

Środa popielcowa.

Środa popielcowa. Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna Temat: Środa popielcowa. POWITANIE Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Wsplna modlitwa : Ojcze nasz . WPROWADZENIE DO KATECHEZY Rozpoczynam od przypomnienia nazw tygodnia w prawidłowej kolejności. Informuj...

Ocena Piłsudskiego

Ocena Piłsudskiego Ocena roli Marszałka Piłsudskiego w dziejach Polski Osoba Jzefa Piłsudskiego zajmuje w historii Polski szczeglne miejsce. Trudno nie docenić jego czynnej roli w czasie I wojny światowej jako inicjatora powstania Legionw, Komendanta Pierwszej Brygady i jako polityka mobil...

Syn Marnotrawny

Syn Marnotrawny Przypowieść ta przedstawia sytuacją w ktrej syn opuszcza dom za zgodą ojca i niezadowoleniem starszego brata, gdyż pragnie być na wolności i zabiera z sobą majątek. Syn Marnotrawny udaje się na rżne przyjęcia gdzie jest miło witany i bawi ...

Mikroekonomia ściąga

Mikroekonomia ściąga Mikroekonomia – teoria nauki ekonomi, ktra zajmuje się przede wszystkim zadaniem poszczeglnych rynkw funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Zajmuje się więc m. in. takimi zagadnieniami jak: -co określa cenę poszczeglnego dobra, -co decyduje o wiel...

Jakie skojarzenia z Księgą Koheleta budzi Oda do rozpaczy Jana Twardowskiego?

Jakie skojarzenia z Księgą Koheleta budzi Oda do rozpaczy Jana Twardowskiego? Oda do rozpaczy i Księga Koheleta. Choć utwory te dzieli niezmiernie długi okres - bo kilkunastu wiekw, to i tak dzieła te cechują spore podobieństwa. Ja w swej pracy sprbuję, choć po części...

Czas Perfect - ćwiczenia i odpowiedzi z książki Alles Klar

Czas Perfect - ćwiczenia i odpowiedzi z książki Alles Klar Perfekt I. Utwrz formę imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II) od nastepujących czasownikw, naste wpisz je do tabeli. einpacken, bezahlen, klingeln, aufwachen, erzhlen, kaufen, untersuchen, hngen, passen, sagen, abschicken, schenk...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry