• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka systemu podatkowegoCharakterystyka systemu podatkowego
Spis treści:

1. Pojęcie, funkcje i zasady podatkowe???????????????????2
1.1. Pojecie podatku ???????????????????????.2
1.2. Funkcje podatkw ??????????????????????.2
1.3. Zasady podatkowe ??????????????????????3
2. Technika podatkowa?????????????????????????.5
3. Rodzaj podatkw ??????????????????????????.6
3.1. Podział podatkw ze względu na kryterium przedmiotowe??????..6
3.2. Podatki bezpośrednie a podatki pośrednie ?????????????8
3.3. Podatki państwowe a podatki samorządowe ????????????11
3.4. Podział podatkw według kryterium terytorialnego?????????.11
3.5. Podział według podmiotowych źrdeł pochodzenia?????????13
4. Opłaty??????????????????????????????...13
4.1. Rodzaje opłat stosowanych przez władze publiczne ?????????15
4.2. Opłaty lokalne ???????????????????????...15
5. Cła ????????????????????????????????16
6. Bibliografia ????????????????????????????..17

1. Pojęcie, funkcje i zasady podatkowe

1.1. Pojęcie podatku

Podatek to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, nie wiążące się bezpośrednio z żadnymi korzyściami. Mianem podatkw nazywamy świadczenia pieniężne osb fizycznych i jednostek gospodarczych na rzecz władzy publicznej o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i oglnym. Świadczenia te umożliwiają tej władzy realizację jej zadań publicznych i społecznych. Przy podanej wyżej definicji podatkw, do szeroko rozumianych podatkw należy zaliczyć poza świadczeniami pieniężnymi, oficjalnie nazywanymi podatkami, także cła, składkę świadczenia zdrowotnego oraz składki i wpłaty na rżnego rodzaju państwowe fundusze celowe, jeżeli mają one charakter przymusowy. Do szeroko rozumianych podatkw należy zaliczyć także wpłatę od zysku dokonywaną przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spłki skarbu państwa.
Podatki są świadczeniami bezzwrotnymi. Oznacza to, że jeżeli zostały one naliczone i pobrane w sposb prawidłowy w odpowiedniej wysokości, to w żadnych okolicznościach nie podlegają one zwrotowi. Co więcej w przypadku ewentualnych nadpłat są one bezpośrednio zwracane podatnikom, tylko w okolicznościach ściśle określonych prawnie. W pozostałych przypadkach nadpłaty są traktowane jako zaliczka na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego.
Podatki są świadczeniami pieniężnymi o charakterze nieodpłatnym, co oznacza, że z tytułu ponoszenia ciężaru społecznego, podatnikom nie przysługuje świadczenie wzajemne ze strony państwa lub samorządu terytorialnego. Podatki są zatem świadczeniami pieniężnymi o charakterze bez ekwiwalentu.
Podatki są świadczeniami pieniężnymi o charakterze oglnym. Nakłada je władza publiczna na określone grupy podatnikw wg oglnie obowiązujących zasad prawnych. Żaden podatek nie ogranicza się do jakiegoś konkretnego przypadku, czy też konkretnej jednostki. Każdy znajdujący się w sytuacji określonej prawem jest zobowiązany zapłacić podatek w terminie i wysokości określonym tym prawem.

1.2.


Przykadowe prace

Streszczenie - Omwienie - Faraon Bolesława Prusa

Streszczenie - Omwienie - Faraon Bolesława Prusa Głwne wydarzenia Problemem powieści jest walka faraona z kastą kapłańską o władzę w państwie: Manewry wojskowe młodego księcia stanowiące dla niego egzamin na odpowiedzialnego wodza; Spotkanie z ...

Recenzja Cygańskiego Srebra Zenona Gierały

Recenzja Cygańskiego Srebra Zenona Gierały Cygańskie srebro to zbir kilkudziesięciu pięknych baśni, bajek i legend opowiadających o przygodach Romw oraz ich stosunku do przyrody. Dawne oryginalne utwory cygańskie właściwie już nie istnieją lub są ogro...

Geneza USA

Geneza USA Stany Zjednoczone Ameryki Płnocnej (United States of America) jest państwem położonym w Ameryce Płnocnej. Graniczy z Kanadą od płnocy i Meksykiem od południa oraz od wschodu granicę kraju stanowi Ocean Atlantycki, a od zachodu Ocean Spokojny. Jest ogromnym państwem ...

Homoseksualizm - wszystkie teorie (naukowe)

Homoseksualizm - wszystkie teorie (naukowe) W pracy tej można znaleźć opisy licznych teorii wyjaśniających przyczyny homoseksualizmu ujęte w przystępny sposb. Na początek chciałbym nadmienić, że praca ta jest zbiorem bardzo licznych materiałw (aczkolwie...

Konstytucja Krlestwa Polskiego.

Konstytucja Krlestwa Polskiego. Powstanie Krlestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę krla. Polityka zagraniczna Krlestwa miała być wsplna z cesarstwem. Krl posiadał...

Stanisław Wyspiański w Weselu pokazuje Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach.

Stanisław Wyspiański w Weselu pokazuje Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach. Słynny austriacki neurolog i psychiatra, Sigmund Freud dokonał analizy snw, każdemu z nich przypisując odpowiednie znaczenie. Udowadniał, że sny odzwierciedlają nasze ukryte marzenia, pr...

Podrż wędrwka przygoda

Podrż wędrwka przygoda WĘDRWKA – PODRŻ – PRZYGODA W literaturze często występuje motyw wędrwki, czyli podrży, ktra nieodzownie łączy się z mniejsza lub większą przygodą. W literaturze wędrwka może być rzeczyw...

Kredyty bankowe i kredytowanie.

Kredyty bankowe i kredytowanie. KREDYT – jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel i czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytw przez banki jest jednym z ich podstawowych zadań. Kredyt uzyskuje się na pewien czas, po ktrym należy go ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry