• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Chemia o...

Nawigacja

Chemia organicznaChemia organiczna
Czym się zajmuje chemia organiczna ?

Typowymi przykładami związkw organicznych znanych ludzkości już od bardzo dawna

są : alkohol etylowy, kwas octowy i cukier . Związkw organicznych nie udawało się przez

Długi czas otrzymać ze związkw mineralnych, w związku z czym poczynając od XVII w.

rozpowszechnił się pogląd, że do ich powstania niezbędna jest tajemnicza siła życiowa

/łac. Vis vitalis/ właściwa tylko organizmom żywym. Pogląd ten zwany witalizmem został

zachwiany w 1812 r. , kiedy to niemiecki chemik F. Wohler otrzymał ze związkw nieorganicznych mocznik – dobrze znany związek zaliczany do substancji organicznych.

W krtkim czasie inni chemicy dokonali syntezy wielu innych związkw organicznych

zadając ostateczny cios teorii witalistycznej. Udowodnili oni, że związki organiczne nie są

czymś szczeglnym, a ich synteza podlega tym samym prawom chemicznym, co przemiany

związkw nieorganicznych.

ZWIĄZKIEM ORGANICZNYM nazywa się obecnie związki węgla.

Wyjątkiem sią tlenki węgla, sole kwasu węglowego (węglany) oraz kilka innych rzadziej

spotykanych związkw.

Terminem ‘’chemia organiczna’’ określa się natomiast gałąź chemii zajmującą się badaniem

i otrzymywaniem związkw organicznych.


Przykadowe prace

Hydrosfera - bardzo dokładne opracowanie tematu!

Hydrosfera - bardzo dokładne opracowanie tematu! Transpiracja- odparowywanie wody za pośrednictwem ciała organizmw, jej parowanie z powierzchni liści roślin, skry i płuc zwierząt. Obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny): Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchn...

Humanizm i klasycyzm w poezji Leopolda Staffa

Humanizm i klasycyzm w poezji Leopolda Staffa Humanizm w poezji Leopolda Staffa widać przez zainteresowanie się wszystkm,co związane z człowiekiem. Autor pełni rolę nauczyciela - moralisty. Tak też użycie słw Terencjusza rwnież można rozumieć jako postawę humani...

Interpretacja wierszu Petrarci. Jeśli nie masz miłości

Interpretacja wierszu Petrarci. Jeśli nie masz miłości Romantyczna, szalona, występna...Miłość niejedno ma imię. Twoja miłość przenika mi ciało- wyznał egipski poeta w Pieśniach rozweselających ciało spisanych na papirusie przed 3 tysiącami lat....

Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porwnaj te motywy, odwołując się do wybranych przykładem z literatury.

Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porwnaj te motywy, odwołując się do wybranych przykładem z literatury. Kobieta jest częstą inspiracją w sztuce. Poeci, malarze, artyści przedstawiają w swoich dziełach kobiety anioły, kobiety upadłe, famme fatale. To wł...

Porwnanie Grobu Jana i Cecylii z 40 Powstańcw

Porwnanie Grobu Jana i Cecylii z 40 Powstańcw Jan i Cecylia byli młodymi ludźmi, ktrzy bezwzględnie na wszystko chcieli być razem. Przeszkd było wiele jednak największą z nich była rżnica klasowa. Cecylia pochodziła z zamożnej rodziny, bogatego rodu, gdzie w ogle ...

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...) Opr robotnikw w Anglii. Robotnicy nie pozostawali bierni wobec stosowanego wyzysku. Usiłowali wpłynąć na polepszenie swego położenia za pomocą strajkw, ktre paraliżowały pracę fabryk i powodowały wysokie str...

Średniowieczna Europa od początkw plemion germańskich aż do śmierci Mieszka I

Średniowieczna Europa od początkw plemion germańskich aż do śmierci Mieszka I Państwa Germańskie W wyniku wędrwki ludw powstało wiele państw germańskich. Panował w nich ustrj określany mianem demokracji wojennej - najważniejsze decyzje podejmował w...

Woda i jej funkcje w organizmie

Woda i jej funkcje w organizmie Zawartośc wody w organizmie. woda to nieodzowny składnik wszystkich tkanek, a jej ilośc zmienia sie w zależności od wieku oraz stanu organizmu i wynosi srednio 70-80%. Stosunkowo duzo wody zawierają: meduza- 97%, soczyste owoce-90%. slimak-84%, zarodek zwierzę...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry