• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Chemia w ...

Nawigacja

Chemia w lotnictwieChemia w lotnictwie
CHEMIA W LOTNICTWIEChemia jest nauka która zajmuje się badaniem różnych substancji ich właściwościach oraz przemianach jakim ulegają

Chemia jest nauką przyrodniczą i doświadczalną.

Osiągniecia w tej dziedzinie umożliwiły opracowanie nowych nowych technologi oraz wzrost skali produkcji w technologich tradycyjnych. Rozwija się przemysł chemiczny?Przemysł chemiczny ma trzy oblicza:tzw. wielką chemię - czyli przemysł surowcowy, do którego zalicza się przemysł petrochemiczny, przemysł tworzyw sztucznych, produkcja kwasu siarkowego, nawozów i tzw. wielka synteza organiczna.

chemię małotonażową - która specjalizuje się w produkcji stosunkowo małych ilości, ale za to bardzo kosztownych substancji, takich jak leki, związki zapachowe, detergenty, farby, kleje, itp.

przetwórstwo chemiczne - które nie produkuje chemikaliów jako takich, lecz tylko je przetwarza w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obróbkę termiczną i mechaniczną lub tylko konfekcjonowanie (pakowanie).Elementy chemii w budowie szybowca:Materiały używane do budowy szybowców muszą spełniać określone normy.

Do lat siedemdziesiątych XX wieku podstawowym materiałem było drewno, do pokrywania powierzchni skrzydeł czy kadłubów najczęściej w szybowcach drewnianych używano sklejki oraz płótna.

Obecnie wynaleziono nowoczesne materiały, które udoskonaliły ich wytrzymałość i lot?budowane są z laminatów szklano-epoksydowych, kompozytów włókien węglowych i aramidowych .laminaty są to tworzywa warstwowe które otrzymuje się w wyniku połączenia w jedną całość kilku lub kilkudziesięciu warstw nośnika najczęściej:a)Forniru ?są to cienkie płaty drewna uzyskiwane przez skrawanie płaskie (styczne - w kierunku prostopadłym do włókien) lub obwodowe (łuszczenie). Płaty te mają grubość od 0,1 do 3,0 mm. Płaty grubości do 5 mm zwane są obłogami. Fornir w zależności od efektywności rysunku (od gatunku drzewa) może być przeznaczony na sklejkę, okleinę lub drewno warstwowe prasowane.

Uplastycznienie przeprowadza się przez gotowanie surowca w wodzie lub naparowywanie parą nasyconą. Szybsze uplastycznienie następuje przy parowaniu. Ogólnie przyjmuje się 1, 5-2 godziny na każdy centymetr promienia wyrzynka przy parowaniu i 2-3 godziny przy gotowaniu.

b)arkuszy papieru

c)tkanin:

-bawełniane

-azbestowej: tkanina zbudowana z różnych minerałów występujących w włóknistej formie. Charakteryzuje się znaczną odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. najczęsciej stosowana jako materiał izolacyjny ponieważ nie przewodzi ciepła i prądu.

Jednak jego pył jest zbyt szkodliwy, wywołuje (pylice) czyli przelekła chorob układu oddechowego i prowadzi do niewydolności krążenia i raka płuc.

-szklanej: otrzymywane są ze szkła wodnego i czasami też ze stopionego szkła.


Przykładowe prace

Promieniotwórczość

Promieniotwórczość Promieniotwórczość zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością natur...

List - odpowiedz na list koleąanki która znalazla prace w twoim mieście i niedługo tu zamieszka

List - odpowiedz na list koleąanki która znalazla prace w twoim mieście i niedługo tu zamieszka Hi, (imie) Ich habe mich sehr gefreut von dir zu hören, dass mit deinem Job finde ich super.(imie miasta) ist eine wirklich Stadt,her kannst du viele interessante Plätze besichtigen.In....... wirst du dich garantier...

W Anglii romantyzm poprzedzony był długim okresem

W Anglii romantyzm poprzedzony był długim okresem W Anglii romantyzm poprzedzony był długim okresem sentymentalizmu, propagującego intuicję, indywidualizm, zbliżenie do natury, głoszącego prawo do marzeń, liryzm oraz tajemniczość w literaturze. W połowie XVIII wie...

Polska w dobie ostatnich Jagiellonów.

Polska w dobie ostatnich Jagiellonów. Daty : 1453 – zdobycie Konstantynopola prze królestwo osmańskie 1492 – odkrycie Ameryki przez Kolumba 1517 – wystąpienie Marcina Lutra 1555 – pokój w Ausburgu 1598 – edykt nantejski kończący wojny religijne 1454 – poc...

Edgar Degas

Edgar Degas Degas Edgar (1834-1917), francuski malarz, grafik i rzeźbiarz. W 1855 r. studiował w paryskiej Ecole des Beaux - Arts, dzięki której poznał gruntownie twórczość klasyka J. A. D. Ingens’a, którego uważał za swego mistrza. Studiował w Luwrze dzieła włoskich ...

Andre Marie Ampere

Andre Marie Ampere Andr Marie Ampere Biografia Andr Marie Ampre urodził się 25 stycznia 1775 roku w Lyonie. Pochodził z zamożnej rodziny. Andr był cudownym dzieckiem, nie uczęszczał do szkół. Swoje dzieciństwo spędził w Poleymieux, wsi położonej 10 k...

Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania

Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania W doktrynie prawa podatkowego nazwa obowiązek podatkowy jest używana w kilku znaczeniach. Po pierwsze obowiązek podatkowy jest rozumiany jako podatkowoprawny stan faktyczny, a z drugiej strony obejmujący jego następstwa prawne. Termin ten jest cz&...

Ija Lazari-Pawłowska

Ija Lazari-Pawłowska Trzy pojęcia tolerancji Zainteresowanie problemami tolerancji bierze się z kilku przyczyn: - z zagwarantowania w ramach praw człowieka każdej ludzkiej istocie szeregu swobód osobistych i obywatelskich - odejście od etnocentryzmu - zmiana stosunku koś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry