• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Chemia w ...

Nawigacja

Chemia w lotnictwieChemia w lotnictwie
CHEMIA W LOTNICTWIEChemia jest nauka która zajmuje się badaniem różnych substancji ich właściwościach oraz przemianach jakim ulegają

Chemia jest nauką przyrodniczą i doświadczalną.

Osiągniecia w tej dziedzinie umożliwiły opracowanie nowych nowych technologi oraz wzrost skali produkcji w technologich tradycyjnych. Rozwija się przemysł chemiczny?Przemysł chemiczny ma trzy oblicza:tzw. wielką chemię - czyli przemysł surowcowy, do którego zalicza się przemysł petrochemiczny, przemysł tworzyw sztucznych, produkcja kwasu siarkowego, nawozów i tzw. wielka synteza organiczna.

chemię małotonażową - która specjalizuje się w produkcji stosunkowo małych ilości, ale za to bardzo kosztownych substancji, takich jak leki, związki zapachowe, detergenty, farby, kleje, itp.

przetwórstwo chemiczne - które nie produkuje chemikaliów jako takich, lecz tylko je przetwarza w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obróbkę termiczną i mechaniczną lub tylko konfekcjonowanie (pakowanie).Elementy chemii w budowie szybowca:Materiały używane do budowy szybowców muszą spełniać określone normy.

Do lat siedemdziesiątych XX wieku podstawowym materiałem było drewno, do pokrywania powierzchni skrzydeł czy kadłubów najczęściej w szybowcach drewnianych używano sklejki oraz płótna.

Obecnie wynaleziono nowoczesne materiały, które udoskonaliły ich wytrzymałość i lot?budowane są z laminatów szklano-epoksydowych, kompozytów włókien węglowych i aramidowych .laminaty są to tworzywa warstwowe które otrzymuje się w wyniku połączenia w jedną całość kilku lub kilkudziesięciu warstw nośnika najczęściej:a)Forniru ?są to cienkie płaty drewna uzyskiwane przez skrawanie płaskie (styczne - w kierunku prostopadłym do włókien) lub obwodowe (łuszczenie). Płaty te mają grubość od 0,1 do 3,0 mm. Płaty grubości do 5 mm zwane są obłogami. Fornir w zależności od efektywności rysunku (od gatunku drzewa) może być przeznaczony na sklejkę, okleinę lub drewno warstwowe prasowane.

Uplastycznienie przeprowadza się przez gotowanie surowca w wodzie lub naparowywanie parą nasyconą. Szybsze uplastycznienie następuje przy parowaniu. Ogólnie przyjmuje się 1, 5-2 godziny na każdy centymetr promienia wyrzynka przy parowaniu i 2-3 godziny przy gotowaniu.

b)arkuszy papieru

c)tkanin:

-bawełniane

-azbestowej: tkanina zbudowana z różnych minerałów występujących w włóknistej formie. Charakteryzuje się znaczną odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. najczęsciej stosowana jako materiał izolacyjny ponieważ nie przewodzi ciepła i prądu.

Jednak jego pył jest zbyt szkodliwy, wywołuje (pylice) czyli przelekła chorob układu oddechowego i prowadzi do niewydolności krążenia i raka płuc.

-szklanej: otrzymywane są ze szkła wodnego i czasami też ze stopionego szkła.


Przykładowe prace

Reformacja w Europie - najważniejsze daty, pojęcia, wydarzenia - notatka

Reformacja w Europie - najważniejsze daty, pojęcia, wydarzenia - notatka Symonia (świętokupstwo) – sprzedaż i kupno godności i urzędów kościelnych. Nepotyzm – powierzanie wysokich, dochodowych stanowisk i godności członkom własnej rodziny. Odpust – da...

Eutanazja - problem czasów współczesnych - bibliografia

Eutanazja - problem czasów współczesnych - bibliografia Bibliografia Cleaver C. A.: Śmierć z asystą lekarską — lekcja z największego nieszczęścia w historii. Family Policy, March 1997. Fenigsen R.: Eutanazja. Śmierć z wyboru? Wydawnictwo W drodze, Pozn...

Rola społeczna - Wzorce zachowań uwarunkowanych ze względu na płeć nabywanych w procesie socjalizacji.

Rola społeczna - Wzorce zachowań uwarunkowanych ze względu na płeć nabywanych w procesie socjalizacji. Rola społeczna Przyjmowanie różnych zachowań odpowiednio do sytuacji zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, jest dla ludzi tak oczywistą sprawą, iż nigdy nawe...

Fale elektromagnetyczne - ich wady i zalety

Fale elektromagnetyczne - ich wady i zalety Może zacznę od wyjaśnienia czym są fale elektromagnetyczne. To bardzo trudne pytanie. Często fale elektromagnetyczne nazywa się promieniowaniem. Są różnego rodzaju fale elektromagnetyczne. Fale radiowe są długie, nawet mówi się o ...

Jak pisać INHALTSANGABE ?

Jak pisać INHALTSANGABE ? WIE SCHREIBT MAN EINE IHALTSANGABE ? Wenn wir etwas erzhlen oder nacherzhlen, soll der Zuhrer oder der Leser die Geschichte spannend finden: sie soll lebendig und unterhaltsam sein. Wir sind mitten in der Geschichte und erleben sie noch einmal. Deshalb wird nicht sofort das Wichtigste v...

Rzym - ściąga.

Rzym - ściąga. Romus i Romulus wrzuceni do TYBRU przez swego stryja. 1 zabił 2. Powstanie RZYMU 753 Ostatni królowie:TARKWINIUSZ STARSZY SERWINIUSZ TYLIUSZ TARKWINIUSZ PYSZNY Ustrój polityczny monarchi: 1 Król, 2 Senat-PATRYCJUSZE, 3 Zg. Ludowe 509-REPUBLIKA Ustrój polityczny republiki: ...

Panika i przeciwdziałanie jej

Panika i przeciwdziałanie jej Panika – jest to nagły i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu, wywołanego najczęściej urojeniem lub wyolbrzymionym niebezpieczeństwem, powodującego gwałtowną ucieczkę, której towarzyszy z...

Jakie są, Twoim zdaniem, sukcesy i klęski ONZ. Na czym polega słabość tej organizacji?

Jakie są, Twoim zdaniem, sukcesy i klęski ONZ. Na czym polega słabość tej organizacji? ONZ, inaczej Organizacja Narodów Zjednoczonych, jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się zapewnieniem pokoju i bezpieczeństwa na świecie, odpowiednim rozwojem gospodarczym, spo&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry