• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Chemiczn...

Nawigacja

Chemiczne i fizjologiczne funkcje wątroby- przydatne informacje



Chemiczne i fizjologiczne funkcje wątroby- przydatne informacje




Wątroba jest największym gruczołem ciała ludzkiego. Waży około 1,5 kg. Ma ciemnoczerwone zabarwienie, ktre jest związane z dużą ilością krwi przez nią przepływającej. Rozszerzony uchyłek przewodu wątrobowego to tzw. pęcherzyk żłciowy, jest on zbiornikiem żłci wytwarzanej w wątrobie. Watroba znajduje się w grej części jamy brzusznej, po prawej stronie. Trzy bruzdy wątroby ułżone w kształcie litery H dzielą ją na cztery płaty.



Przez tętnicę wątrobową, ktra stanowi odgałęzienie aorty, płynie do komrek wątroby utlenowana krew. Natomiast krew płynąca żyłą wrotną transportuje produkty trawienia z żołądka i jelit do wątroby. Część z nich zatrzymuje komrki wątrobowe i poddają je "obrbce". Krew z obu tych źrdeł jest odprowadzana z wątroby żyłą wątrobową przez żyłę głwną do serca.



Płaty wątroby składają się z tysięcy tzw. zrazikw, ktre stanowią jej najmniejsze elementy strukturalne. Każdy zrazik jest poprzecinany naczyniami krwionośnymi rozgałęziającymi się na coraz cieńsze naczynia oraz odgałęzieniami przewodu żłciowego . Otaczają one pojedyncze komrki wątroby o skomplikowanych funkcjach . Pojedyncza komrka wątroby może pełnić nawet ponad 500 niezależnych funkcji metabolicznych.



FUNKCJE WĄTROBY



Wątroba pełni cztery głwne funkcje: wydzielniczą, metaboliczną, detoksykacyjną i magazynującą.



-FUNKCJA WYDZIELNICZA wątroby polega na wytwarzaniu żłci i odprowadzaniu jej drogami żłciowymi do dwunastnicy.

-FUNKCJA METABOLICZNA wątroby polega na chemicznym przetwarzaniu składnikw pokarmowych.

W wątrobie niektre aminokwasy, pochodzące z pokarmu lub białek ustrojowych, są rozkładane i jednocześnie powstają inne aminokwasy wykorzystywane do syntezy białek. Wątroba uczestniczy w przemianie tłuszczw. Jej rola polega na ich wytwarzaniu, np. z wolnych kwasw tłuszczowych oraz z węglowodanw.

Tłuszcze powstające w wątrobie tworzą m.in. z cholesterolem i białkami złożonymi, lipoproteidy o małej gęstości. Są one wydzielane do krwi i transportowane do innych tkanek, głwnie do tkanki tłuszczowej. Wysoki poziom lipoproteidw o małej gęstości stwarza ryzyko choroby wieńcowej. Lipoproteidy te odkładają cząsteczki cholesterolu w komrkach, ale czasami rwnież w ścianach tętnic zawierających mięsnie gładkie, co prowadzi do zwężenia ich światła. Funkcję ochronną pełnią lipoproteidy o wysokiej gęstości. Mechanizm ich działania prawdopodobnie polega na pobieraniu cholesterolu z komrek i transportowaniu go do wątroby. gdzie ulega rozpadowi do kwasw żłciowych.

Do syntezy glukozy komrki wątroby wykorzystują glicerol powstający z rozpadu tłuszczw. Ponadto komrki wątroby mają zdolność wytwarzaia z kwasw tłuszczowych tzw. ciał ketonowych. Ich pojawienie się wskazuje na znaczne zaburzenia metabolizmu tłuszczw (występujące np. przy cukrzycy).

Metabolizm węglowodanw w wątrobie polega na magazynowaniu glukozy w postaci glikogenu. Glukoza jest wychwytywana z krwi odprowadzanej z jelita cienkiego i żołądka. Jest rwnież wytwarzana z innych cukrw prostych, takich jak fruktoza czy galaktoza. Glukoza powstaje w wątrobie także wyniku przemiany aminokwasw. Produktem ubocznym tej przemiany jest mocznik, ktry zostaje wydalony z organizmu. Procesy te umożliwiają utrzymywanie stałego stężenia glukozy we krwi.

-FUNKCJA DETOKSYKACYJNA wątroby polega na przekształcaniu substancji szkodliwych dla organizmu w związki obojętne. Szczeglna rola wiąże się z przetwarzaniem toksycznego amoniaku w mocznik, ktry jest usuwany z moczem.

Ponadto komrki wątroby wychwytują z krwi wiele substancji wytworzonych przez organizm człowieka, np. hormony oraz leki i alkohol. Substancje te podlegają w komrkach wątroby przemianie (unieczynnianiu) i powracają do krwi w postaci związkw nieaktywnych. Związki te są usuwane z moczem lub żłcią (trafiają do jelita i są wydalone z kałem).

-FUNKCJA MAGAZYNUJĄCA wątroby polega na gromadzeniu w tym narządzie witamin (np. B12, A i D), soli mineralnych i substancji energetycznych , np. glikogenu. Wątroba reguluje gospodarkę gromadzącego się w niej żelaza i miedzi.



Oprcz wymienionych funkcji wątroba m.in.:

-wytwarza heparynę (zapobiegającą krzepnięciu krwi);

-bierze udział w tworzeniu i niszczeniu ertrocytw;

-wytwarza białka osocza (fibrynogen i protrombinę).






Przykadowe prace

Fundacje

Fundacje 1.Może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celw społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczeglności takich, jak: ochrona zdrowia rozwj gospodarki i nauki oświata i wychowanie kultura i sztuka opieka i pomoc społeczna ...

Rżne Oblicza Miłości - Miłość Matura

Rżne Oblicza Miłości - Miłość Matura Historia miłości jest tak długa jak dzieje ludzkości. To uczucie towarzyszy nam przez całe życie od dzieciństwa, aż do śmierci. Temat ten zaczyna istnieć w twrczości starożytnej i istnieje do ch...

Dlaczego Napoleon ponisł klęskę ?

Dlaczego Napoleon ponisł klęskę ? Napoleon ponisł klęskę ze względu na to, że uważał się za niezwyciężonego przywdcę wielotysięcznej armii. W 1812 r. podczas wkroczenia w granice Imperium Rosyjskiego liczyła ona około 600 tys. żo...

"John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie śwaitowego kryzysu w latach 30-tych"

"John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie śwaitowego kryzysu w latach 30-tych" John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie światowego kryzysu w latach 30-tych. Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933. Jest to załamanie gospodarcze charakteryzujące się zmniejszeniem rozmiarw produkcji,...

Charakterystyka Skawińskiego

Charakterystyka Skawińskiego Skawiński był to głwny bohater noweli Henryka Sienkiewicza "Latarnik". Po powstaniu styczniowym, w ktrym brał udział, musiał uciekać z Polski, gdzie byłby prześladowany. Nie wiedział czy kiedykolwiek powrci do domu. Poznajemy go, gdy po...

Organiczne związki chemiczne

Organiczne związki chemiczne CUKROWCE - węglowodany (sacharydy) ? MONOSACHARYDY (jednocukry) – cukry proste (najprostsze cukrowce rozpuszczalne w wodzie): ? TRIOZY C3 ? TETROZY C4 ? PENTOZY C5: ryboza, dezoksyryboza ? HEKSOZY C6: glukoza, fruktoza, galaktoza ? HEPTOZY C7 WŁAŚ...

Wychowanie moralne

Wychowanie moralne Wychowanie moralne – wg Muszyńskiego jest to proces wychowania i rozwijania w jednostce cech ułatwiających jej wspłżycie z innymi osobami, postawy mające na celu dobro innych ludzi i oglny pożytek, aktywne doskonalenie siebie przez prace na rzecz społeczeń...

Znaczenie miedzynarodowych standardow rewizji finansowej w badaniu sprawozdan finansowych

Znaczenie miedzynarodowych standardow rewizji finansowej w badaniu sprawozdan finansowych Znaczenie Międzynarodowych Standardw Rewizji Finansowej w badaniu sprawozdań finansowych Celem sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie wiarygodnej informacji finansowej o zasobach ekonomicznych i zobowią...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry