• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Chilon z ...

Nawigacja

Chilon z Quo vadis charakterystyka z elementami rozprawkiChilon z Quo vadis charakterystyka z elementami rozprawki


Chilon – potępiam go, czy mu współczuję? – charakterystyka z elementami rozprawki.Z pewnością Chilon Chilonides jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci Quo vadis. Podaje się za filozofa, mędrca oraz wróżbitę.Chilon to mężczyzna biedny, nędzny, o twarzy pooranej zmarszczkami. Należy do biednego plebsu, jednak na wszystkie możliwe sposoby stara się wzbogacić. W życiu codziennym niejednokrotnie ucieka się do niegodziwych czynów.Chilonides nie utożsamia się z żadną z postaw religijnych, czy politycznych. Raz jest poganinem, a innym razem wiernym wyznawcą Boga. Wszystko zależy od tego, ile zyska będąc po jakiejś stronie. Życie to dla niego ciągła walka o pieniądze. Wie, że ludzie są źli, bo na początku lektury sam jest właśnie taki. Polega tylko na sobie, a w jego gierki nie wchodzą żadne układy. Nie ma przyjaciół, bo jak twierdzi, przyjaciel to zdrajca. Zatem Chilon, by ustrzec się niepowodzeń, działa sam.Tego mężczyznę wyróżnia nadmierna chytrość. Wydaje się, że jego życie opiera się tylko i wyłącznie na podstawach materialnych. Szanuje on wartość pieniędzy, jest wyjątkowo oszczędny, ponieważ będąc w obecnym stanie majątkowym, liczy się dla niego każda sestercja.Chilonides daje nam wiele powodów by go potępiać. Najpierw zdradza zbójcom Glauka i pozostawia go na pastwę okrutnego losu, a potem wydaje Neronowi chrześcijan. To niewątpliwie złe postępowanie godne potępienia. W życiu mężczyzny następuje jednak przełom, który wpłynie na jego dalsze losy. Mianowicie, pod wpływem przebaczenia lekarza Glaukusa, Chilon diametralnie zmienia się w dobrego człowieka. Rezygnuje z pieniędzy i z całego dobrobytu, o który tak wytrwale zabiegał i o którym marzył przez całe swoje życie. Zamiast tego wybiera męczeńską śmierć na krzyżu jako chrześcijanin.Nieoczekiwane przeobrażenie Chilonidesa następuje pod wpływem nauki chrześcijan, którzy imponują mu umiejętnością przebaczania, dobrocią oraz miłością.Według mnie Chilon Chilonides mimo początkowego zachowania zasługuje na współczucie i ułaskawienie. W końcu u kresu swojego życia zrozumiał, że DOBROĆ LUDZKA NIE ZNA GRANIC. I, że aby traktowano go jak człowieka, sam musi postępować z innymi jak z ludźmi…Przykładowe prace

Dysocjacja jonowa

Dysocjacja jonowa Cząsteczka związku o budowie jonowej, na przykład cząsteczka NaCl, składa się z jonów Na+ i Cl-. Kryształ chlorku sodu zbudowany jest z ułożonych naprzemian jonów sodowych i chlorkowych. Jony te tworzą cząsteczkę i kryształy wskutek silnego, wzaj...

Polimery i ich pochodne

Polimery i ich pochodne POLIMERY I ICH POCHODNE Polimery dawniej zwane były plastomerami, są to w większości związki chemiczne zbudowane z wielu identycznych molekuł (monomerów) połączonych w długie łańcuchy. Większość polimerów jest dziełem cz...

Mikolaj Rej - biografia.

Mikolaj Rej - biografia. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej. Urodził się w 1505 r. w Żurawnie pod Haliczem. Ojciec przeniósł się z Nagłowic (w Krakowskiem; Mikołaj pisał się: z Nagłowic) na Ruś. W późniejszych latach pisarz majątek rodzinny znacz...

ŻYCIORYS ŚWIĘTEJ JADWIGI.

ŻYCIORYS ŚWIĘTEJ JADWIGI. Urodzona 17. lutego 1374 roku, córka Ludwika, króla Polski i Węgier, była przez swoją babkę Elżbietę Łokietkówkę spokrewniona z dynastią piastowską. Przykład rodziców oraz atmosfera dworu węgierskiego zaszczepiły i ugruntow...

Pokolenie 56

Pokolenie 56 Socrealizm zaprzeczył istnieniu wszystkim kierunkom artystycznym, które nie mieściły się w jego poetyce. Literatura była akceptowana o tyle, o ile była politycznie aktywna i to - aktywna tylko w znaczeniu progresywnym, rozwojowym, tzn. o ile realizowała dyrektywy partii i polityki...

Czas bóstwem epoki Baroku.

Czas bóstwem epoki Baroku. Zanim zajmę się tematem, chciałbym podać jedną z różnic pomiędzy barokiem, a renesansem. Chodzi mi tutaj o postrzeganie człowieka. W renesansie człowiek był w centrum myśli - potężny plan natury. Jednym z prądów Renesansowych był...

Wizerunek Boga w literaturze. Przedstaw i porównaj kreacje Boga w wybranych utworach literackich kilku epok

Wizerunek Boga w literaturze. Przedstaw i porównaj kreacje Boga w wybranych utworach literackich kilku epok I. Literatura podmiotu: - Anonim - Kwiatki Św. Franciszka - Anonim - Legenda o św. Aleksy - Biblia - Księga Rodzaju, 1 List św. Jana - Kasprowicz - Księga ubogich - IX - Kasprowicz ...

"Ludzie Byrona maja sumienie"

"Ludzie Byrona maja sumienie" Ludzie Byrona mają sumienie. Czy możemy się z tym zgodzić poprzez odwołanie się do Giaura, tytułowego bohatera powieści poetyckiej tegoż autora? Sądzę, że tak. Morderstwo nie jest co prawda najlepszym na to dowodem, jednak tak naprawdę...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry