• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Choroby ...

Nawigacja

Choroby wieku starczegoChoroby wieku starczego
Fizjologiczne starzenie się organizmu człowiekaPrzyczyną niesprawności w wieku podeszłym najczęściej obejmuje komponentę psychiczną. Istnieją schorzenia dominujące w wieku starszym i istotnie wpływające na upośledzenie funkcjonowania chorych. Najoglniej obraz chorego w wieku podeszłym jest zdominowany przez choroby somatyczne, zespoły otępienia i zaburzenia psychiczne (głwnie zespoły depresyjne).

CHOROBA NIEDOKRWIENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO

Częstość choroby niedokrwiennej wzrasta z wiekiem. Początkowa przewaga mężczyzn zmniejsza się w miarę postępu lat i po 80 roku życia występuje ona jednakowo często u 20% mężczyzn i kobiet.. wiek jest postrzegany jako niezależny czynnik ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca. Dodatkowymi czynnikami są: nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, cukrzyca i podwyższony poziom cholesterolu. Wiek wpływa na przebieg choroby niedokrwiennej serca. Chorobie niedokrwiennej mogą towarzyszyć zrżnicowane objawy: napady kołatania serca i zaburzeń rytmu, stany dezorientacji, depresji, nocne zmory i zaburzenia snu, ostra niedomoga naczyń mzgowych i udar mzgu, zatory tętnicze. Szczeglnie trudności w rozpoznaniu pojawiają się w stanach niemej anginy, ktra u osb starszych może nie być sygnalizowana żadnymi objawami klinicznymi i elektrokardiograficznymi, a jej nietypowe oglne objawy mogą być interpretowane jako objaw procesu starzenia (np. nocne zaburzenia snu). Rokowanie w chorobie niedokrwiennej i zawale serca pogarsza się wraz z postępującym wiekiem. Częstość zgonw szpitalnych spowodowanych zawałem serca wynosi w wieku 65 lat – 3%, 66-75 lat – 16%, powyżej 75 lat – 21%, a w ciągu roku po zawale wynosi odpowiednio 6%, 16% i 29%. W chorobie niedokrwiennej serca u pacjentw w starszym wieku trzeba wyrżnić cele doraźne, w zasadzie niezależne od wieku oraz cele odległe, w ktrych wiek ma istotne znaczenie. Celami doraźnymi są: zniesienie blw wieńcowych, prewencja nawrotw blw i zaburzeń rytmu, a w ostrym okresie zawału serca utrzymanie pacjenta przy życiu i zapobieganiu powikłaniom. Cele odległe przy wspłistnieniu przewlekłych chorb i braku realnych możliwości wyleczenia są ukierunkowane raczej na polepszenie jakości życia niż na poprawę prognozy. W praktyce geriatrycznej obserwuje się niekonsekwentne leczenie przewlekłe i zmniejszenie wysiłkw terapeutycznych, zmierzających do przywrcenia samodzielności i sprawności pacjenta. Obawy przed stosowaniem kinezyterapii wynikają z nieuzasadnionego przekonania, że człowiek stary nie jest zdolny do wykonywania większych wysiłkw fizycznych oraz że najlepiej jest zostawić pacjenta starszego w spokoju.

ZAWAŁ SERCA

Zawał mięśnia sercowego w grupie osb starszych jest częściej powikłany i towarzyszą mu liczne schorzenia. U tych chorych pobyt szpitalny jest dłuższy niż u osb młodszych z powikłanym zawałem. Zalecana jest kontrola ciśnienia tętniczego i tętna.

HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA

Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi związane z pionizacją należy do częstych objaww występujących w starszym wieku. Dotyczy 7% osb w wieku starszym uważanych za zdrowe i 20-30% z chorobami układu krążenia oraz centralnego i obwodowego ukł. nerwowego. Hipotonia stanowi jedną z najczęstszych przyczyn występowania omdleń w starszym wieku. Oprcz możliwych poważnych urazw h.o. powoduje lęk osoby starszej przed wychodzeniem z domu, co zwiększa izolację społeczną chorego. Zmiana pozycji ciała z leżącej na stojącą powoduje przemieszczenie się 300-700 ml krwi z grnej połowy ciała do niższych obszarw, szczeglnie kończyn dolnych, a w dalszej konieczności zmniejszenie powrotu żylnego, obniżenie pojemności minutowej serca o ok. 20-30% i spadek ciśnienia tętniczego krwi. Szczeglnie typowe są napadowe zasłabnięcia oraz omdlenia występujące w nocy, kiedy chory po kilkugodzinnym leżeniu w łżku gwałtownie wstaje, spiesząc się do toalety. Zmiany fizjologiczne zachodzące w starzejącym organizmie sprzyjają powstawaniu h.o. Należą do nich: zmniejszenie objętości krwi krążącej, duża wrażliwość organizmu na odwodnienie, postępujące z wiekiem obniżenie poziomu reniny i aldosteronu przy jednoczesnym wzroście stężenia hormonu natriuretycznego. Występowaniu h.o. sprzyjają zmiany w ukł. sercowonaczyniowym i ukł. wegetatywnym regulującym krążenie krwi. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym jest nadciśnienie tętnicze występujące u 1/3 osb po 75 roku życia i związane z nim zwiększenie sztywności naczyń, zmniejszenie wrażliwości receptorw oraz pobudzenie ukł. wspłczulnego. Towarzyszące nadciśnieniu tętniczemu zaburzenie autoregulacji krążenia mzgowego powoduje, że szczeglnie łatwo u tych chorych dochodzi do h.o. połączonej z utratą świadomości. Nadal najczęstszą przyczyną h.o. pozostaje uboczne działanie lekw głwnie blokerw kanału wapniowego, trjpierścieniowych lekw przeciwdepresyjnych.

OSTEOPOROZA

Mwi się o osteoporozie jako o cichym złodzieju. Przez lata w sposb bezobjawowy okrada szkielet ze zdeponowanych tam zasobw, aż w pewnym momencie okazuje się, iż kość jest już tak słaba, że nie może podołać normalnemu obciążeniu. Wtedy dopiero zaczynają się pojawiać objawy choroby. Obowiązująca obecnie def. o. obejmuje zmiany zarwno ilościowe i jakościowe, jak i skutki. Definicja brzmi: osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, charakteryzującą się niską masą kości, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej i w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania. Człowiek osiąga szczytową masę kostną pomiędzy 25-35 rokiem życia. Nieruchliwy tryb życia okazał się w badaniach większym zagrożeniem wywołania osteoporozy, niż brak ekspozycji na światło słoneczne, menopauza, niedobory wapnia i niski wskaźnik masy ciała. Choć cały szkielet ulega osteoporozie związanej z wiekiem czy menopauzą, to niektre struktury są pod tym względem szczeglnie dotknięte. Dotyczy to głwnie kręgw piersiowych i lędźwiowych, żeber, szyjki kości udowej i część kości promieniowej. Ze strony kręgosłupa kolejne okresy osteoporozy manifestują się adekwatnie do ilości i rozległości złamań kręgw. Obejmują one skalę dolegliwości od okresu bezobjawowego, aż do ostrego, unieruchomiającego blu. Do łagodnych należy dyskomfort przy siadaniu i staniu. Występuje bl napiętych mięśni przykręgosłupowych. Znacznie częściej bl objawia się ostrym blem w środkowo-dolnej-piersiowej lub piersiowo-lędźwiowej części kręgosłupa, pojawiającym się niespodziewanie, nawet w warunkach spoczynku w pozycji leżącej lub przy codziennych, lekkich wysiłkach. Zakres ruchw kręgosłupa staje się bardzo ograniczony. Bl nasila się w pozycji stojącej i siedzącej. Chory bardzo dokładnie potrafi zlokalizować bl przy kaszlu i kichaniu. TYP I : złamanie kości udowej będące głwnie rezultatem ytraty kości beleczkowej, w wieku 65-75 lat. TYP II : złamania przekrętarzowe, osoby w wieku 75-85 lat.

śmiertelność po złamaniach kości udowej przekracza 25% w ciągu pierwszych 3 miesięcy głwnie wskutek powikłań sercowo-naczyniowych, oddechowych i nerkowych.

CHOROBA ZWYRONIENIA STAWW

Zmiany zwyrodnieniowo-wytwrcze staww są niezapalnymi postępującymi, rozwijającymi się powoli artropatiami{artesis z łac. staw}. Choroba zwyrodnieniowa staww należy do najbardziej rozpowszechnionych chorb. Mwimy o niej tylko wtedy gdy zmiany radiologiczne są połączone z dolegliwościami. Choruje na nią ok. 50% populacji osb dorosłych. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej chrząstka stawowa traci gładkość swej powierzchni i pęka. Powstają ubytki chrząstki i powierzchnia kostna zostaje odsłonięta. Tkanka kostna podchrzęstna ulega pogrubieniu i sklerotyzacji. Na brzegach powierzchni stawowych tworzą się wały i wyrośla kostne zwane osteofitami. W obrębie tkanki kostnej okołostawowejk tworzą się geody. W stawach o dużym zakresie ruchw zmianom zwyrodnieniowym ulegają w pierwszej kolejności ścięgna mięśni zapoczątkowujących ruch. Kolagen ścięgen ulega zmęczeniu i pękaniu co zapoczątkowuje zapalenie szerzące się na sąsiednie struktury: więzadła, torebkę stawową.

Rozrżniamy pierwotną chorobę zwyrodnieniową, rozwijającą się samoistnie, częściej u kobiet, być może u osb predysponowanych genetycznie i wtrną chorobę zwyrodnieniową, nakładającą się na stany chorobowe ktre uszkodziły chrząstkę, np. urazy, zakażenia, zaburzenia neuropatyczne, metaboliczne i dostawowe.

Objawy kliniczne polegają na blu i ograniczeniu ruchomości. Bl w okresie początkowym pojawia się po ruchu i ustępuje w spoczynku. W zaawansowanym okresie choroby moż e to być rwnież bl spoczynkowy. Chrząstka stawowa nie jest unerwiona. Bl jest wyrazem zajęcia wewnątrzstawowych i okołostawowych tkanek. W okresie zaostrzeń dołącza się zapalenie błony maziowej. Chorobie zwyrodnieniowej nie towarzyszą objawy oglne jak gorączka, szybkie męczenie się i wyniszczenie. Choroba nie prowadzi do kalectwa z wyjątkiem dużych zmian w stawach biodrowych i kolanowych.

Choroba zwyrodnienia staww biodrowych objawia się blem, ograniczeniem ruchomości i utrudnieniem chodu. Bl może występować w pachwinie, pośladkach, a niekiedy w okolicy stawu kolanowego. Bl i ograniczenie ruchomości rozpoczyna się od ruchw rotacji wewnętrznej. Po pewnym czasie ograniczenie może dotyczyć wszystkich kierunkw, a głwnie zgięcia.

Choroba zwyrodnienia staww kolanowych objawia się blem, ograniczeniem ruchomości i trudnością poruszania się, a niekiedy powstaniem wysięku. Rozrżnia się tu niezgodność rzepkowo-udową z trudnościami przy wstawaniu z pozycji siedzącej oraz przy schodzeniu ze schodw i niezgodność udowo-piszczelową objawiająca się blem przy dłuższym obciążeniu powierzchni stawowych.

OTĘPIENIE

Zespoły otępienne są jedną z najczęstszych przyczyn utraty zdolności do samodzielnego życia u osb starszych. Chorzy z występującymi zespołami otępiennymi wymagają zaangażowania olbrzymich sił i środkw przeznaczonych na stałą opiekę i pielęgnację. Niedoszacowany pozostaje negatywny wpływ choroby na życie rodziny lub pracownikw opieki ktrzy poświęcają całe lata pracy opiece nad pacjentami z pogłębiającą się demencją. Średni czas trwania choroby Alzheimera wynosi 7-8 lat, chociaż niektrzy chorzy żyją nawet do 20 lat. Liczba osb z otępieniem jest szacowana w naszym kraju na 400 tysięcy osb, w tym z chorobą Alzheimera na 150 tysięcy. Każde działanie skracające okres lub zmniejszające uzależnienie od opieki osb drugich daje znaczną ulgę nie tylko osobie chorej lecz także całemu sztabowi ludzi zaangażowanemu do opieki. Choroba Alzheimera jest postępującą, wyniszczająca chorobą otępienną. Jej początek może zaznaczyć i objawiać się zwykłym zapominaniem. Jednakże w ciągu kilku lat uszkodzenie pamięci staje się tak doszczętne, że całkowicie niszczy zdolność człowieka do samodzielnego funkcjonowania. Dokonuje się upośledzenie funkcji poznawczych w tak szerokim zakresie, że prowadzi do powstania trudności ze znalezieniem słw, zaburzeń percepcji wzrokowej oraz do zaburzeń oceny i myślenia. W zaawansowanej chorobie utracona zostaje nawet pamięć autobiografii i pacjenci tracą wiele aspektw z tego co stanowi fundamentalny sens tego kim są oni i ich rodziny.

Skala deterioracji oglnej Reisberga opisuje siedem głwnych etapw choroby Alzheimera:

Etap 1: Normalny. Brak obiektywnych i subiektywnych dowodw osłabienia funkcji poznawczych.

Etap 2: Normalny dla wieku. Subiektywne skargi na osłabienie funkcji poznawczych. Większość osb powyżej 65 roku życia skarży się, że nie pamięta tak dobrze jak sprzed 10 laty nazw i umiejscowienia przedmiotw.

Etap 3: Niewielkie otępienie. Obecność dowodw na obiektywnie stwierdzane osłabienie wykonywania złożonych zadań społecznych i zawodowych.

Etap 4: Lekkie nasilenie choroby. W badaniu klinicznym wyraźne osłabienie funkcji poznawczych. Objawy deficytu dotyczą koncentracji, pamięci, orientacji i wydolności w wykonywaniu rżnych czynności.

Etap 5: Średnie nasilenie choroby; zaburzenia funkcji poznawczych o takim nasileniu, że pacjent nie może przeżyć bez pomocy.

Etap 6: Średnio głębokie nasilenie choroby. Deficyt poznawczy występujący w takim nasileniu, że wymaga pomocy w podstawowych czynnościach codziennych.

Etap 7: Głębokie nasilenie choroby. Deficyt poznawczy o takim nasileniu że pacjent wymaga ciągłej pomocy w codziennych aktywnościach. Brak kontroli nad ciałem.
Przykadowe prace

Dług publiczny

Dług publiczny Dług publiczny – jest to suma wszelkich finansowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych działań podmiotw publicznych powodujących wzrost ich zobowiązań. Dzieli się na: dług dobrowolny i przymusowy, dług k...

Analiza fragmentw Dies Irae Jana Kasprowicza.

Analiza fragmentw Dies Irae Jana Kasprowicza. Tytuł utworu jest metatekstem. Łacińskie stwierdzenie Dzień Gniewu w kulturze śrdziemnomorsko-chrześcijańskiej nieodzownie kojarzy się z Dniem Sądu Ostatecznego. Słowa te wskazują rwnież na nawiązania poety do XIII w...

Opis przeżyć wewnętrznych Marcina Borowicza "Syzyfowych Prac" H. Sienkiewicza

Opis przeżyć wewnętrznych Marcina Borowicza "Syzyfowych Prac" H. Sienkiewicza Na jednej z lekcji języka polskiego pojawił się nowy uczeń Bernard Zygier. Gdy nauczyciel zaczął wypytywać go o literaturę polską, przystąpił do recytacji jednego z ...

Krwotoki

Krwotoki Krwotoki to wydostanie się krwi z naczynia w skutek przerwania jego ciągłości. Są one skutkami urazw. Choroby organizmu wywołujące groźne dla życia to np. rak, gruźlica, wrzody żołądka i dwunastnicy. Nagłe krwotoki pociągające za sobą ...

Wiązania

Wiązania Podczas łączenia się atomu w cząsteczki - energia maleje. *Energią wiązania chemicznego nazywamy energią wydzielaną podczas łączenia się atomw w cząsteczkę lub energię potrzebną do rozerwania wiązania w cząsteczce. Miarą ...

Dokumentacja Systemu Zarządzania (Jakością). (ISO 9001:2000)

Dokumentacja Systemu Zarządzania (Jakością). (ISO 9001:2000) Oryginalna METODA tworzenia SYSTEMU ZARZĄDZANIA. Przykład minimum DOKUMENTACJI SZJ. Zgodny z zaleceniami i rygorami normy. Z komentarzami pomocnymi przy adaptacji przykładowej darmowej DOKUMENTACJI, dla potrzeb firmy : ucznia, studenta, ic...

Ustrj polityczno-społeczny w starożytnej Sparcie.

Ustrj polityczno-społeczny w starożytnej Sparcie. Starożytna Sparta położona była na płwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas. Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu, czyli połączenia czterech wsi. W drugiej połowie wieku...

Więź społeczna – ujęcia klasyczne (koncepcja woli u F. Tonnies i solidarności u E. Durkheima), płaszczyzny objawiania się więzi, rodzaje więzi, je

Więź społeczna – ujęcia klasyczne (koncepcja woli u F. Tonnies i solidarności u E. Durkheima), płaszczyzny objawiania się więzi, rodzaje więzi, jej przejawy oraz rozkład. Pojęcie więzi społecznej: W socjologii funkcjonują dwie znane typologie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry