• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Chronolog...

Nawigacja

Chronologia dzieł i artystów - notatki z lekcji historii sztuki :)Chronologia dzieł i artystów - notatki z lekcji historii sztuki :)
EGIPT

Kanon Świątyni Egipskiej

Kanon Postaci Ludzkiej :Przed Zjednoczeniem Państwa Egipskiego: Po Zjednoczeniu:

Posąg Hefrena

Faraon Mykerynos Między 2 Boginkami

Mykerynos Z Żoną

Posąg Księcia Rahotepa I Żony Nofret

Wójt Z Sakkara

Posąg Skryby

Piwowar Przy Pracy Czy Kobieta Przy Żarnach.

Dostojnik Ti Na Łowach, Powrót Z Pola

Muzykantki

Twarz Kobiety

Kobiety Tańczące.

Płaskorzeźba: Grupa Płaczek

Polowanie Na Nilu

Umiłowanie Przyrody

Księżniczka Zjadająca Kaczkę

Księżniczki Siedzące Na Poduszkach

Książe Smenkare

Portret Królowej Nefretete Żony Nefratona

Portrety Fajuńskie.

MEZOPOTAMIA

Biała Świątynia

Relief Historyczny - Płaskorzeźba

Płytka Wotywna Króla Miasta Lagasz – Urnansze

Stella Sępów

Figurka Kozła Opartego O Drzewo Życia – Rzemiosło Art..

Sztandar Z Ur

Głowa Władcy Z Niniwy - Okres Akadyjski

Stella Króla Naramsina .

Zigurat – Renesans Sumeryjski

Posąg Z Diorytu - Plastyka

Książe Guidei Na Siedząco

Książe Guidei Z Okrytą Głową

STAROBABILOŃSKA

Scena Procesji Ofiarnej

Stella Króla Hammurabiego.

Ruiny Pałaców Niniwa Czy W Pałacu Durszarukin - Asyryjska,

Statuy Byków Lub Lwów Z Ludzkimii Głowami.

Konające Lwy Czy Lwice. - Płaskorzeźba

NOWOBABILOŃSKA

Brama Isztar

Pałac

Wiszące OgrodyPałac W Knossos – Morza Egejskiego

Sala Tronowa

Przedstawienie Procesji Mężczyzn – Mal. Minojskie

Mężczyzna Z Krokusem

Mała Paryżanka

Kobieta Niosąca Szkatułke

Damy Z Dworu Knossos

Statuetki Przedstawiające Kobiety W Eleganckich Strojach – Plastyka FiguralnaGłowa Z Amorgos – Wysp Cykladzkich

Megaron - Helladzka

Lwia Brama

Okręg Cmentarny

Grobowiec Agammemnona

GRECJA

Świątynia Z Antami – Plany Świątyń

Świątynia Z Antami I Adytonem:

Światynia Prostylos

Świątynia Amfiprostylos

Świątynia Peripteros

Świątynia Dipteros

Świątynia Monopteros

Korekty Optyczne

Świątynia Ateny Partenon Na Akropolu – Porządek Dorycki

Świątynia Artemidy W Efezie – Porządek Joński

Pomnik Lizukratesa W Atenach – Porządek Koryński

Kurosy - Rzeźba

Apollo Z Piombino.

Kory

Hera Z Samos.

Waza Francois - Ceramika

Plakietka Z Tronu Ludovisi – Faza Wczesnokl.

Woźnica Z Delf

Zeus Z Artemizjon

Partenon – Faza Pełnokl. Architektura

Procesję Panatenajską

Narodziny Ateny Z Głowy Zeusa

Spór Ateny I Posejdona O Włądze I Opiekę Nad Mastem.

Metopy: Gigantomachia, Centauromachia, Bitwa Amazonek, Walki O Troje.

Propyleje

Nike Apteros

Nike Rozwiązująca Sandał

Erechtejon

Halkoteka

Posąg Ateny Promachos

RZEŹBA - FIDIASZ

Rzeźbiarska Dek. Partenonu; Figury Na Przyczółkach, Dekoracje Metop, Ciągły Joński Fryz Reliefowy

Jeden Z Dekoracji Przyczółków

Posąg Ateny Partenos

Posąg Zeusa W Olimpii

Posąg Ateny Promakos Posąg Ateny Platejskiej

Amazonka

Diadumeos

MYRON

Dyskopol

Atena I Marsjarz

POLIKLET

Doryforos

DiadumenosMauzoleum W Halikarnasie - Arch.SKOPAS

Szalejąca Menada – Bachantka

Dekorację W Mauzoleum W Halikarnasie Oraz Heraklesa.

PRAKSYPELES

Efeb

Odpoczywający Satyr

Apollo Samroktonos – Zabijający Jaszczórkę

Hermes Z Małym Dionizosem.

Posąg Afrodyty

LIZYP

Apoksymenos.

Odpoczywający Herakles

Portret Aleksandra Wielkiego

MALARSTWO GRECKIE

APELLES

Bitwa Z Issos

ARCHITEKTURA

Pergamon

Wielki Ołtarz Zeusa

Świątynia Ateny

Latarnia

Gal Umierający

Gal Zabijający Żone

Ołtarz Pergamoński

Kolos

Nike Z Samotraki

Grupa Laokoona

Byk Farnezjański

Amor I Psyche

Chłopiec Z Gęsią

Chłopiec Wyciągający Cierń Z Nogi

Karlica - /Karykatura/

SZTUKA ETRUSKA

Malowidło Z Grobowca Leopardów W Targmini.

Scena Obrzędowego Tańca

Mężczyzna Przy Uczcie

Scena Rytualnych Zapasów

RZEŹBA ETRUSKA

Posąg Apollina Z Veii – Wulka

Figurka Tańczącej Kobiety /Część Kanderablu/.

Wilczyca Kapitolińska

Rzemiosło Art.:

Puzderko.

Brązowe Lusterko

Chimera Z Brązu

RZYM

Kapitol

Forum Romanum

Fora Cesarskie

Forum Cezara

Forum Augusta

Forum Pacis

Forum Transitorium /Przejściowe/

Forum Trajana

Łuk Triumfalny

Konny Posąg Trajana

Bazylika Ulpia

Kolumna Trajana.

BUDOWLE RZYMSKIE

Circus Maximus

Teatr Marcellusa Nad Tybrem Obok Kapitolu

Koloseum

Pompeje.

Ołtarz Pokoju – Ara Pacis

Posąg Augusta – August Z Prima Porta

Schemat Łuku Triumfalnego

Łuk Tytusa

Łuk Konstantyna

Trajana - Kolumny

Marka Aureliusza

Konny Posąg Marka Aureliusza

Akwedukty : Nim We Francji.

Rzeźba

Para Małżeńska

Posąg Augusta Z Prima Porta,

Posąg Augusta W Todze

ŚWIĄTYNIE W ARCHITEKTURZE RZYMSKIEJ

Moison Carree W Nimes

Świątynia Bogini Weste W Rzymie

Panteon

Domy Patrycjuszy

Grobowiec Cecyli Matelli

Grobowiec W Kształcie Piramidki

Grobowiec Piekarza W Kształcie Kadzi

MALARSTWO RZYMSKIE

Trzy Gracje

Portret Zamożnej Rzymianki

Portret Pary Małżeńskiej

Pałac Dioklecjana W Splicie - Okres Schyłkowy

Bazylika Konstantynopola I Maksencji W Rzymie

SZTUKA STAROCHRZEŚCIJAŃSKA

Katakumby :

Św Kaliksa, Agnieszki, Prestylli Czy Domicylii.

Kościół Św Piotra Na Watykanie - ARCHITEKTURA:

Bazylika Św Jana Na Lateranie

Bazylika Św Pawła

Bazylika Św Sabiny

Bazylika Santa Maria Maggiore.

Oktogon Wniebowstąpienia Na Górze Diwej Czy Rotunda Grobu Świętego W Jerozolimie.

RZEŹBA

Sarkofagi

Dyptyki Konsuralne

Mauzoleum Konstancji. - Mozaika

Sceny Winobrania

Mauzoleum Placydii W Brawennie

Baptysterium Ariańskie W Brawennie

Kościół Mądrości Bożej Aia Sophia W Konstantynopolu - Bizantyjska

Kościół Ś. Ireny W Konstantynopolu

Kościół Św. Sergiusza I Bachusa

Kościół Św. Apostołów – Konstantynapol

Kościół San Vitale

RZEŹBA

Tron Arcybiskupa Maxymiliana Z Rawenny

Bazylika San Apolinare Nuoro - Mozaika

Bazylika San Apollinare In Classe

Bazylika San Vitale W Rawennie

IKONY - ARCHITEKTURA RUSKA

Sobór Uspieński /Zaśnięcie Mb Na Kremlu/

Sobór Błogowieszczański /Zwiastowania Na Kremlu/

Sobór Pokrowiecki W Moskwie

SZTUKA ISLAMU - ARCHITEKTURA

Wielki Meczet W Damaszku

Meczet Omara W Jerozolimie Zw. Kopułą Na Skale Z Końca VII W.

Wielki Meczet W Istahanie - Zamki

Wielki Meczet W Kordobie /W.VIII-Ix

Alhambra W Genadzie

Dziedziniec Lwów

Alkazan W Sewilli

Grobowiec Tadż Mahal W Agrze

Meczet Sulejmano

Meczet Ahmeda I

Miniatury

Arch.Ostrogotów-Mau-Zoleum Teodoryka W Rawennie

Arch.Merowingów-Baptysterium W Poitiers Z Iv W.

Arch.Wizygotów -Kościół Santa Maria De Naranco

Iryjskie Malarstwo Książkowe

SZTUKA KAROLIŃSKA – ARCH.

Kaplica Pałacowa Karola Wielkiego W Akwizdranie.

Rotunda Św Michała W Fuldzie

Germi-Gry Des Pres

Kościół Klasztorny Benedyktynów W Sant Gallen

SZTUKA OTTOŃSKA – ARCH.

Kościół Św Michała W Mildeshim

SZTUKA ROMAŃSKA

Kościół San Miniato At Monte

Zespół Architektoniczny W Pizie

Bazylika Św. Marka W Wenecjii

Katedra I Baptysterium W Parmie

Santiago De Compostella - Kościół Św. Jakuba

Kościół Św Marcina W Tours.

Kościół Sermin W Tuluzie

Kościół Benedyktyński W Clurny III

Katedra W Angohleme

Kościół Saint Front W Perigneux

Kośc.Św MagdyKatedra W Wormacji Mognucji

Katedra W Spiżu

Kościół Nmp Na Kapitolu W Kolonii

Dekoracja Kościoła Moissac

Dekoracja Kościoła Św. Magdaleny W Vezelay

Dekoracja Kościoła W Autum

Kościół W Poitou

Kościół W Angouleme

Tympanon Kościoła W Angoulene

Polska: Rotunda Nmp Na Wawelu

I Katedra W Poznaniu

I Katedra W Gnieźnie,

I Katedra W Krakowie

II Katedra W Krakowie

Kościół Św. Andrzeja

Kolegiata W Tumie Pod Łęczycą

Kolegiata W Kruszwicy.

Katedra W Płocku

Rotunda Św. Prokopa W Strzelnie

Kościół Św.Trójcy W Strzelnie /Norbertanek/

Rotunda W Cieszynie

Tympanon Z Kolegiaty W Tumnie Pod Łęczycą

Dek. Tympanonu Kościoła Z Wrocławia

Malowidło W Tumie Pod Łeczycą

Krypta Kolegiaty W Wiślicy

Drzwi Płocko – Nowogrodzkie

Drzwi Gnieźniejskie Z XII W

SZTUKA GOTYKU

Pałac Papieski W Awinionie Lub Zamek W Bourges.

Nayon, Laon, Soisson, Notre Dame W Paryżu

Reims, Beauvais.

Katedra W Chartes.

Katedra W Amiens

Kaplica: Saint Chapelle W Paryżu Powiększony Model Relikwiarzu.

Katedra W Durkam Z R 1133..

Katedry : Canterbury, Chichester, Lincoln

Opactwa : Westminsten, York

Katedra Salisbury

Katedra W Wells Oraz W Ely

Kaplica King's College W Cambridge

Kaplica Henryka VII W Opactwie W

Katedra W Kolonii

Katedra W Rotysbonie I W Strasburgu

Katedra W Lubece

Kościół Św.Franciszka Z Asyżu, Kościół Santa Croce We Florencji.

Katedra W Mediolanie

Pałac Dożów W Wenecji

Pałac Ca D'oro Położony Na Canale Grande /Złoty Dom/

Ratusz We Florencji

Rzeźba: Zespół Dekoracji Katedry W Charod.

Dekoracja Portalu W Amiens

Dekoracja Katedry W Reims

POLSKA:

Kościół Dominikanów W Krakowie

Kościół Dominikanów We Wrocławiu

Kościół Franciszkanów W Krakowie.

Katedra We Wrocławiu.

Kaplica Św. Jadwigii Przy Kościele Cystersek W Trzebnicy

Początek Budowy Gotyckiej Katedry W Krakowie

Kościół Mariacki W Krakowie.

Kościół Św. Katarzyny,

Kościół Bożego Ciała

Kościół W Wiślicy, Niepołomice, Szydłowiec

Kościół Św Magdaleny Czy Św Elżbiety We Wrocławiu

Katedra W Gnieźnie

Katedra W Poznaniu.

Katedra We Fromborku - Dek. Z Cegły

Kościół W Ornecie

Katedra W Oliwie

Kościół W Pelpinie

Zamek W Będzinie, Zamek W Chęcinach/

Malbork

System Obronny W Paczkowie Na Śląsku.

Collegim Mains

Fara W Bieczu

Kościół Mariacki W Gdańsku

RZEŹBA W POLSCE

Posąg Księżnej Salomei I Księcia Konrada Z Głogowa /

Posągi Madonny Na Lwie.

Madonna Na Lwie Ze Skarbinierza

Chrystus Na Krzyżu

Krucyfiks Z Szamotu

Krucyfiks Z Kamienia Pomorskiego

Pieta Z Lubiąża

Pieta Z Wągrowca

Pieta Z Jeżewa

Madonna Z Dzieciątkiem

Madonny Szafkowe

Piękne Madonny Z Wrocławia

Piękna Madonna Z Krużlowej

Pomnik Króla Kazimierza Wielkiego

Pomnik Władysława Jagiełły

Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka

Ołtarz W Kościele Mariackim

Krucyfiks Z Kościoła Mariackiego

Epitatorium Filipa Kallimacha.

MALARSTWO GOTYCKIE

Epitafium Wierzbięty Z Branic

Dwa Obrazy Z Poliptyku Grudziąckiego

Zdjęcie Z Krzyża Opłakiwanie Z Chomranie Poliptyk Dominikański

Ucieczka Do Egiptu.

Tryptyk Św Trójcy Na Wawelu

Św Eustachy Na Łowach.

Tryptyk Z Mikuszowic

Ołtarz Z Kościoła Augustianów W Krakowie

Scena Naigrywanie

Cud U Grobu J.JPiano Nobile , Podmiejskie Wille

Kaplice Grobowe

FLIPPO BRUNELLESQUI

Santa Maria Del Fiore

Stworzył I Renesansową Lodżię

Kaplica Pazzich

Kościół Św Wawrzyńca – San

Santo Spirito /Św Ducha/

MICHELOZZO

Medici Ricardi

LEO BATTISTO ALBERTI

Tempio Malatestiano

Palazzo Rucellai We Florencji

Fasada Kościoła Santa Maria Novella

Kościół Santa Andrea W Mantui

Palazzo Pitti We FlorencjiP.Cancelleria - Architektura Rzymska

Pallazo Venezia

Ospediale Maggiore - Mediolan

Kościół Karózów Certoza

Santa Maria Dei Miracoli

DONATO BRAMANTE

Transept Kościoła S.Maria Presso San Satiro W Mediolanie

Budowa Kościoła Santa Maria Delle Grazie W Mediolanie

Tempietto

Przebudowa Kompleksu Nawowego Watykańskiego

Projekt Kościoła Św Piotra Na Watykanie

RAFAEL SANTI

Kontynuacja Kościoła Św Piotra

Willi Farnesina Czy Villa Madoma Pod Rzymem

JACOPO SANSOWINO

Biblioteka Św Marka

Logetta.

PALLADIO ANDREA

Bazylika Palladia W Vicenzy

Villa Rotonda

Fasada Pałacu Valmarana W Vicenzy

Teatr Olimpico W Vicenzy

Kościół San Giorgio Magiore /Krzyż Łac/ Kościół Zbawiciela Il Rl Dentore – /Prostokątny/

MICHAŁ ANIOŁ

Klatka Schodowa Laurenziany

Przebudowa Kapitolu W Rzymie

Pałac Senatorów

Praca Przy Budowie Kościoła Św Piotra Na Watykanie

ANDREA PISANO

Twórca I Drzwi Brązowych

LORENZO GHIBERTI

Drzwi ‘Rajskie Wrota’ /Porta Del Paradisso/

DONATELLO

Jan Ewangelista

Św Jerzy

Hiob

Balkon Dla Śpiewaków

Postać Dawida

Konny Posąg Kondotiera Gattamelata W Padwie

ANDREA DEL VERROCCHIO

Dawid

Posąg Konny Wodza Wojsk Niemieckich Bartka Colleoniego W Wenecji

Dama Z Bukietem Pierwiosnków

RODZINA DELLA ROBBIA ANDREA, LUCA

Grupa Nawiedzenia

Dekoracja Trybuny Dla Śpiewaków

ANDREA SANSOVINO

Nagrobek Niszowy Przyścienny.

CIMABUE

Krucyfiksy

Fresk Z Kościoła Św. Franciszka W Asyżu

GIOTTO

Chrzest Chrystusa

Św Franciszek Oddający Swój Płaszcz Ubogiemu

Św Franciszek Wypędzający Demony Z Miasta Arezzo

Dekoracja Kaplicy Skrobenich W Padwie

Scena Spotkania Anny I Joachima Przy Złotej Bramie

Opłakiwanie Chrystusa

DUCCIO DI BUONISEQUA

Madonna Na Tronie W Otoczeniu Aniołów I Świętych

SIMONE MARTINI

Scena Zwiastowania

Świeckie Przedstawienie Sjentyckiego Kondotiera Na Koniu

BRACIA AMBROGIO I PIETRO LORENZETLI

Scena Narodzenia Marii

Dekoracja Ratusza W Sjenie

FRA ANGELICO DA FIESOLE

Scena Zwiastowania Z Kordony

Freski : Sąd Ostateczny

MASACCIO

Wypędzenie Adama I Ewy Z Raju

Fresk: Grosz Czynszowy.

Fresk: Trójca Święta

PAOLO UCCIELLO

Fresk: Malowany Pomnik Florenckiego Kondotiera

Bitwa Pod San Romano

Walka Św Jerzego Ze Smokiem

ANDREA CASTAGNO - Ostatnia Wieczerza

DOMENICO VENEZIANO

Madonna Z Dzieciątkiem Pośród 4 Aniołów

Autor Portretów KobiecychDOMINICO GIRLANDAJO

Fresk Nawiedzenie Marii

Fresk Narodzenie Marii I Narodzenie Jana Chrzciciela

Fresk Zatwierdzenie Reguły Franciszkańskiej

Pokłon Pasterzy

Portret

VERROCCHIO - Chrzest Chrystusa

SANDRO BOTTICELLI

Madonna Krzewu Różanego

Madonna Eucharystyki

Madonna Magnifikat

Madonna Z Owocem Granatu

Madonna Z Księgą

Madonna Z Dzieciątkiem, Janem Chrzcicielem I J.Ewangelistą

Madonna W Otoczeniu Świętych

Madonna Na Tle Namiotu

Narodziny Chrystusa, Pokłon 3 Króli

Zabicie Holofornesa

Freski. Kaplica Sykstyńska

Wiosna – Primavera

Narodziny Wenus /Afrodyty/

Opłakiwanie Chrystusa

Opłakiwanie Chrystusa2

PIERO DELLA FRANCESCA

Madonna Miłosierdzia

Chrzest Chrystusa.

Zmartwychwstanie Chrystusa

Portrety: Federigo De Montafeltro I Jego Żony Battisty

Biczowanie Chrystusa

Madonna Z Dzieciątkiem W Otoczeniu Świętych

Madonna Z Dzieciątkiem I Aniołami.

Freski W Arezzo

ANDREA MANTAGNA

Martwy Jezus Z Brere

Ołtarz Z San Zeno : Scena Ukrzyżowania

Zaśnięcie Marii

Freski W Pałacu Gonzagów W Mantui

Freski Figuralne

ANTONELLO DA MESSINA

Portret Męski

Święty Sebastian

RENESANS

RAFAEL SANTI

Zaślubiny Marii

Madonna Del Granduco

Madonna Ze Szczygłem

Piękna Ogrodniczka

Madonna Della Secia

Madonna Sykstyńska.

Portret Angela Doni

Portret Kardynała

Portret Urzędnika Watykanu

Portret Kobiety Fornarina

Portret Baltazara Castiglione

Portret Leona X Z Dwoma Kardynałami

Fresk Triumf Galateii

Stanza Della Segnstura

Ilustracja Do Alegorii Filozofii – Szkoła Ateńska

Ilustracja Odpowiadająca Poezji – Parnas

Scena Przedstawiająca CUDOWNE UWOLNIenie Św Piotra Z Więzienia

Arrasy Watykańskie

LEONARDO DA VINCI

Św Hieronim

Pokłon Trzech Króli

Madonna W Grocie

Dama Z Lisiczką

Św Anna Samotrzeć

Ostatnia Wieczerza

Mona Liza

Św Jan Chrzciciel

Zwiastowanie Marii

Posąg Konny

Rysunki O Charakterze Konstrukcyjnym

MICHAŁ ANIOŁ

Madonna Doni

Dekoracja Sklepienia W Kaplicy Sykstyńskiej

Stworzenie Adama

Sąd Ostateczny

GIORGIONE DU CASTELFRANCO

Madonna Z Dzieciątkiem W Otoczeniu Świętych

Śpiąca Wenus

Trzej Filozofowie

Burza

Koncert Wiejski

TYCJAN

Miłość Ziemska I Niebiańska

Alegoria – 3 Etapy Życia Ludzkiego

Grosz Czynszowy

Portret Mężczyzny Z Rękawiczką

Portret Flora

Kobieta Przy Toalecie

Assunta

Bachanalie

Wenus Z Urbino

Danae

Madonna Rodziny Pesaro.

Cesarz W Fotelu

Portret Konny Cesarza

Portrety Zbiorowe

Złożenie Do Grobu /2 Wersje/

Starczy Autoportret Tycjana

Cierniem Ukoronowanie

Pieta

PAOLO VERONESE

Gody W Kanie Galilejskiej

Uczta W Domu Lewiego

Fresk W Villi Maser

Apoteza Wenecji

Ukrzyżowanie

MANIERYZM : ANTONIA CORREGGIO

Noli Me Tangeue – Nie Dotykaj Mnie!

Madonna Z Dzieciątkiem, Marią Magdaleną I Św Hieronimem – Dzień

Adoracja Pasterzy – Noc

Sen Antiopa

Jo

Dekoracja Fresków W Kopule Katedry W Parmie

FRANCESCO PARMEGGIANINO

Madonna Z Długą Szyją

JACOPO ROBUSTI TINTORETTO

Przeniesienie Ciała Św Marka.

Wenus, Wulkan I Mars

Ostatnia Wieczerza

JAN, HUBERT VAN EYCK

Ołtarz Grandawski W Kościele Św Baworna W Gardabie

Małżeństwo Arnolfinich

Madonna Kanclerza Rolin

Madonna Kanonika Van Der Paele

Madonna Lukka

Tryptyk Drezdeński.

ROGER VAN DER WAYDEN

Zdjęcie Z Krzyża

Dyptyk Ze Sc. Ukrzyżowania

Ołtarz Św Jana Chrzciciela.

Pokłon 3 Króli

Portrety Kobiece

HANS MEMLING

Sąd Ostateczny

Dyptyk: Madonna Z Dzieciątkiem I Adorujący Ją Fundator

Relikwiarz Św Urszuli

BRUEGEL

Walka Karnawału Z Postem

Zabawy Dziecięce

Triumf Śmierci

Upadek Zbuntowanych Aniołów

Szalona Greta.

Wieża Babel

Myśliwi Na Śniegu

Sianokosy

Pokłon Trzech Króli

Rzeź Niwiniątek

Upadek Ikara

Taniec Pod Szubienicą

Ślepcy

Kaleki

Chłopskie Wesele

Kraina Lenistwa

HIERONIM BOSCH

Leczenie Głupoty

Wędrowiec – Syn Marnotrawny.

Wóz Z Sianem

Ogród Rozkoszy Ziemskich – 1000 Letnie Królestwo

Kuszenie Św Antoniego

Niesienie Krzyża

Epifania – Pokłon Trzech Króli

ALBRECHT DURER

Apokalipsa

Czterech Jeźdźców Apokalipsy

Archanioł Michał Walczący Ze SmokiemŻycie Najświętszej Marii Panny

Passa

Autoportrety :

Z Kwiatem Mikołajka

Na Tle Okna

W Futrze

Miedzioryt Adama I Ewy

Olejne Przedstaiwnie Adama I Ewy

Pokłon Trzech Króli

Akwarele

Młoda Wenecjanka

Rycerz, Śmierć, Diabeł

Święty Hieronim

Melanchonia

Czterej Apostołowie

HANS HOLBEIN

Madonna Burmistrza Meyera

Portret Żony Z Dziećmi

Humanista W Trakcie Pracy

Bonifacy Amerback

Portret Kupca Georg Grisze

Król Henryk VIII

Portret Anny Cleve

Portret Tomasza More

Podwójny Portret Całopostaciowy Ambasadorzy

MATHIAS GRUNEWALD

Ołtarz Z Isenheim

ŁUKASZ CRAMACH

Odpoczynek W Czasie Ucieczki Do Egiptu

Portret Humanisty

Portret Marcina Luta I Jego Ojca

Wenus I Amor

RENESANS W POLSCE 1500 – 1545

FLORENTCZYK

Nagrobek Króla J.Olbrachta W Katedrze Wawelskiej

Przebudowa Zamku Wawelskiego

BERRECCI

Kaplica Zygmuntowska

Pojedyńczy Nagrobek Zygmunta Starego

Baldachim Nad Gotyckim Nagrobkiem W.Jagiełly

Nagrobek Biskupa P.Tomickiego

MALARSTWO 1500 – 1545

Kodeks Baltazara Behema

Miniatury Kodeks Żywoty Arcybiskup Gnieźniejskich

Cykl Wizerunków Biskupów Krakowskich

ARCHITEKTURA 1545 – 1575

Zamek W Niepołomicach

RENESANSOWE RATUSZE

W Poznaniu

Wielka Sala Ratusza Poznańskiego

W Chełmnie

Przebudowa Ratuszu W Tarnowie

Krakowskie Sukiennice.

Brzeg

Ratusz

RZEŹBA

JAN MARIA PADOVANO

Szafkowe, Marmurowe Tabernakulum.

Nagrobek Dwóch Janów Tarnowskich

JAN MICHAŁOWICZ Z URZĘDOWA

Nagrobek Biskupa Benedykta Izdbieńskiego

Nagrobek Urszuli Leżańskiej

Nagrobek Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego

Nagrobek Biskupa Padrzewskiego

MALARSTWO

Portret Benedyktyna Z Koźmina

III OKRES 1575 – 1640

ARCHITEKTURA

Przebudowany Zamek W Pieskowej Skale

SANTI GUCCI

Pałac W Księżu Wielkim Zw. Mirowem

Zamek W Baranowie

Zamek W Krasiczynie

RZEŹBA

SANTI GUCCI

Płyta Nagrobna Anny Jagiellonki

Nagrobek Stefana Batorego

Nagrobek Firlejów W Bejsach

KAPLICE NAGROBNE

Kaplica Św Anny W Pińczowie

Kaplica Przy Kość. W Żywcu.

Zamość

Kamienica Ormian

Kazimierz Dolny

Kamienice: Mikołaja I Krzysztofa Przybyłów

Kamienica

RENESANSOWE SPICHRZE

Spichlerz Feiensteina

MALARSTWO

MARCIN KOBER

Portret Stefana Batorego

Portret Anny Jagiellonki

BAROK EUROPEJSKI

ARCH.WCZESNEGO BAROKU 1570-1630

GIACOMO DA VIGNOLA

Zamek Caprarola

Projekt Kościoła Il Gesu

GIACOMO DELLA PORTA

Fasada Il Gesu

Kontunuacja Kopuły Nad Bazyliką

CARLO MADERNA

Fasada Santa Zuzanna

Korpus Nawowy Kość. Św Piotra

Fasada Kość.Św Piotra

San Andrea Della Valle

Pałac Barbezzinich

Lorenzo Bernini 1670-1700

Plac Przed Kość.Św Piotra

Schody Królewskie

San Andrea Alle Quivinale

PIETRO DA CORTONA

Santa Maria Della Pace

CARLO RAINALDI

Zabudowa Placu Piazza Del Pappolo

FRANCESCO BORROMINI

Santa Carlino Alle Quatro Fontane

Sant Ivo Della Sapienzo

Santa Agnese

Fasada Oratorium Filipinów

BALTAZAR LONGIENA

Santa Maria Della Salute

GUARINO GUARINI

San Lorenzo

Kopuła Sam Sindore

Pallazo Carignano

RZEŹBA: BERNINI

Dawid Rzucający Kamieniem

Porwanie Prozerpiny

Apollo I Dafne

Konfesja Św Piotra

Bazylika Św Piotra

Nagrobki: Urbana

- II - Aleksandra

Fontanny: Czterech Rzek

- II - Trytona

NICOLO SALVI

- - Ii - Di Trevi

MALARSTWO: CARAVAGGIO

Chory Bachus

U Wróżki

Tryptyk Z Życia Św Mateusza

Nawrócenie Św Pawła

Męczeństwo Św Piotra

Złożenie Do Grobu

Chrystus I Apostołowie W Emaus

Śmierć Matki Boskiej

Jan Chrzciciel

Salome Z Głową Jana Chrzciciela

ANDREA DEL POZZO

Dekoracja Kość. Św Ignacego

TIEPOLO

Maskarada

Alegoria Hiszpani

CANALE FRANCESCO GUARDI

Widok Wenecji

MALARSTWO HISZPAŃSKIE BAROKU

D. THEOTOKOPULI - EL GRECO

Wniebowzięcie

Pogrzeb Hrabiego Orgaza

Obnożenie Z Szat – Espolio

Męczeństwo Św Maurycego.

Zwiastowanie.

Koronacja

Św Marcin Oddający Szaty

Piąta Pieczęć Apokalipsy

Zesłanie Ducha Św

Zmartwychwstanie Chrystusa

Św Józef Prowadzący Dzieciątko

Ukrzyżowanie Chrystusa

Narodzenie Chrystusa

Laokon

Pejzaż Z Widokami Toledo

JUSEPE DE RIBERA

Męczeństwo Św Bartłomieja

Apostoł Andrzej

Archimedes

Kulawiec.

FRANCESCO DE ZURBARAN

Cykl Św Panien

Zakonnicy

DIEGO VELAZQUEZ Y SYLWA

Śniadanie

Pokłon Trzech Króli

Stara Kucharka

Chrystys U Marii I Marty

Nosiwoda

Książe Baltazar Carlos

Konny Portret Baltazara

Hrabia Olivares

Sekretarz Króla Kuzynek

Błazen Królewski

Bachus Wśród Wieśniaków

Apollo W Kuźni Wulkana

Wenus Z Lustrem

Poddanie Bredy

Panny Dworskie

Las Milanderas – Prządki

Portret: Papież Innocenty X

Portrety Infantek

Dzieci Królewskie

Infantka Małgorzata

ESTEBAN MURILLO

Chłopcy Jedzący Owoce

Stara Kobieta Iskająca Dziecko

MALARSTWO FLAMANDZKIE W. XVII

PIOTR PAWEŁ RUBENS

Tryptyk Podniesienia Krzyża

Zdjęcie Z Krzyża

Ukrzyżowanie

Wniebowzięcie Matki Boskiej

Porwanie Córek Leukippa

Polowanie Na Lwy

Bitwa Amazonek

Trzy Gracje

Grilanda Owoców

Wiejska Zabawa

Koronacja I Przybycie Marii Medycejskiej Do Marsylii

Krajobraz Z Zamkiem

Autoportret Z Isabellą Brant

Portret Heleny W Futrze

Uwolnienie Andromedy Przez Perseusza

Zuzanna I Starcy

Portret Heleny Z Synem Franciszkiem

JAKUB JORDAENS

Odwiedziny Satyra

Król Pije

Autoportret Z Rodziną

ANTONI VAN DYCK

Portret Karola Stuarda

Portret Kardynała Bentivoglio

Portret Podwójny Van Dycka I Jego Mecenasa

Wizerunek Żony Malarza

FRANS SNYDERS

Spiżarnia Czy Martwa Natura Z Rybami.

JAN FYT

Wózek Z Psami.

ADRIAEN BROUWER

Palacze I Pijacy

DAWID TENIERS MŁODSZY

Palacze Tytoniu.

JAN BRUEGEL Zw. AKSAMITNYM

Maluje Kwiaty

REMBRANTMatka Rembranta Czytająca

Symeon W Świątyni

Chrystus Wypędzający Przekupniów Ze Świątyni

Uczta Baltazara

Wesele Salomona

Święta Rodzina

FLORA

Danae

Tobiasz Leczacy Ślepotę Ojca

Oślepieniu Salomona

Pejzaż Z Kamiennym Mostem

Pejzaż Zimowy

Straż Nocna

Arystoteles Z Popiersiem Homera

Portret Jana Siuxa

Wykład Antatomii Doktora Deymana

Błogosławieństwo Jakuba

Syndycy Cechu Sukienników

Żydowska Narzeczona ( Izaak I Rebeka )

Portret Rodzinny

Powrót Syna Marnotrawnego

Autoportret 1629.

Portret Artysty 1634

Artysta W Wieku 34 Lat 1640

Autoportret 1660

Artysta Śmiejący Się 1668

FRANS HALS

Bankiet Oficerów Św Jerzego

Portret Wesołego Bibosza

Regenci Domu Starców

Regentki Z Domu StarcówWOLEM CLAESZ HEDA

Martwa Natura Z Przewróconym Kielichem

Martwa Natura Z Homarem.

SCENY WE WNĘTRZACH

PIOTR DE HOOGH

Kobieta Z Dzieckiem U Wejścia Do Spiżarni

Wnętrze Z Kobietami Przy Bieliźniarce

VERMEER VAN D.

Para Pijąca Wino

Para Pijąca Wino 2

Para Muzykująca

Kobieta Grająca Na Wirginale

Portret Kobiety W Zawoju Na Głowie

Kobieta Nalewająca Mleka

Kobieta Grająca

Kobieta Grająca 2

Służąca Przynosząca List

Uczony W Pracowni

Kobieta W Słomkowym Kapeluszu Czy Dama W Czerwonym Kapeluszu.

Kobieta Grająca Kobieta Przy Oknie

Kobieta Pisząca List.

Kobieta Czytająca List Koronczanka

Dziewczyna Czytająca List

Kobieta Z Wagą

Kobieta Z Naszyjnikiem Z Pereł /Alegoria Zmysłu Wzroku/

Pejzaż – Uliczka W Delf

Panoramiczny Widok Delf

JAKOB RUISDAEL

Młyn Koło Wijk.Pejzaż Zimowy

Wystrzał Z Działa

ARCHITEKTURA

Wersal

Kolumnada luwru – Paryż

INNE DZIEŁA ARCHITEKTONICZNE

J.MASSART

Kościół Inwalidów W Paryżu

FRANCOIS MASART

Kościół Val-De-Grace W Paryżu

JACQUE LEMERCIER

Kaplica Paryskiej Sorbona

NICOLAS POUSSIN

Rzeź Niewiniątek

Święta Rodzina

Parnas

Orfeusz I Eurydyka

CLANDE LORRAIN

Zachodzące Słońce Ze Sceną Z Odyseji Czy Lądowanie Klepoatry W Tarsie.

GEORGES De La TOUR

Pracownia Stolarska Józefa, Sen Św Józefa

Św Sebastian Opłakiwany Przez Św Irenę

Boże Narodzenie

ANTOINE WATTEAU

Wyjazd Na Cytere

Gilles

Szyld Do Sklepu Antykwariusza Gersainta

FRANCOIS BOUCHER

Nimfy odpoczywajac po powrocie z polowania

Kąpiel Diany

Odaliska

JEAN HONOUE FRAGONARD

Huśtawka

Kąpiące Się

JEAN BAPTISTE SIMEON

Modlitwa Przed Posiłkiem

Karciarz

Chłopiec Bawiący Się Bączkiem

Stół Kredensowy

BAROK W POLSCE

ARCHITEKTURA w.XVII

JAN TREVANO

Przebudowa Wawelu

Kościół św Piotra i Pawła w Krakowie

Zamek Warszawski

Pałac Ujazdowski pod Warszawą

ANDRZEJ SPEZZA

Kościół Camedułów pod Krakowem

II OKRES - Barok: 1630 – 1670

kaplica Batorego czy Wazów

KONSTANTY TENCALLA

Kolumna Zygmunta

pałac Koniecpolskich w Warszawie czy Kazanowskich

kościół św Teresy w Wilnie.

ANDRZEJ del AQUA

Pałac w Podhorce.

W.SENES

Zamek Krzysztopór w Ujeździe

Kolegiata w Klimontowie

TYLMAN z GAMEREM

Pałac Lubomirskich w Puławach

Pałac Krasińskich w Warszawie

Kościół Sakramantek w Warszawie

Kościół św Bonifacego

Kościół św Anny w Krakowie

JÓZEF SZYMON BELOTTI

Wnętrze kościoła św Krzyża w Warszawie

AUGUSTYN LOCCI

XVII wieczny rozbudowany pałacu w Wilanowie

WIEK XVIII

KASPER BAŻANKA

Kościół Norbentanek w Imbramowicach

Kościół Pijarów w Krakowie

Kościół Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie

FRANCISZEK PLACION

Kościół Bonifratów

kościół Pijarów

POMPEO FERRARI

Kościół Filipinów w Gostyniu

Kościół Cystersów w Lądzie

PAWEŁ FONTANA

Fara w Lubartowie

Kościół Pijarów w Chełmnie

Kościół Paulinów we Włodawie

JAN DE WITTE

Kościół Dominikanów we Lwowie

BERNARD MERETYN

Katedra św Jura we Lwowie

Ratusz w Buczaczu

SZKOŁA LWOWSKA

Kościół Bazylianów w Berezweczu

Kościół św Kaśki w Wilnie

Kościół św Jana w Wilnie

ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA

Pałac Branickich w Białym stoku

Radzyń Podlaski Eustachego Potockiego

Rydzyna Sułkowiskich

RZEŹBA NAGROBKOWA

w. XVII

Nagrobek Jana Gemma

NAGROBEK POPIERSIOWY

nagrobek Szyszkowskiego w Katedrze Wawelskiej

NAGROBEK z POSTACIĄ KLĘCZĄCĄ

Prymasa Baranowskiego w Katedrze w Gnieźnie

Rodziny Ostrogskich w katedrze w Tarnowie

WIEK XVIII

Nagrobek Dogrobosta Krasińskiego

Medalionowy z figurą Sławy dmącą w trąbę

Nagrobek dwóch żon Jerzego mniszka

Nagrobek medalionowy z Obeliskiem – Jana III Sobieskiego i Marysieńki

- - - Kościół w Pelplinie

XVII

Ołtarz na Jasnej górze

kościół w Oliwie

ANDRZEJ SCHLUTER – w. XVII

Dek. Tymp. w pałacu Krasińskich w Warszawie

Krucyfiks z Węgrowa

JAN JERZY PLERSCH – w. XVIII

Dekoracja fasady zamku Warszawskiego

Posąg Zimy do ogrodu Saskiego w Warszawie

RZEŹBA LWOWSKA

SEBASTIAN FESINGER

post. świętego w kość. Dominikanów we Lwowie.

ANTONI OSIŃSKI

ofiara Abrahama

Matka Boska Bolesna z kość. W Hodowicach

PINCEL

figura apostoła w Monasterzyska.

MALARSTWO w. XVII

TOMASZ DOLABELLA

Gody w Kanie Galilejskiej

Ostatnią wieczerzę

Bitwę pod Lepanto

Śmierć św Władysława

HERMAN HAN

Obraz koron. Z ołtarza w Pelpinie

BARTOSZ STROBEL

Portret Dominika Zasławskiego Ostrogskiego, Portret oficera, Portret Wilhelma Orsettiego, Wniebowzięcie Marii

DANIEL SZULC

Portret Jana Kazimierza

wizerunek Korybuta Wiśniowieckiego

Sceny animalistyczne

MICHAŁ ANIOŁ PALLONI

freski w kościele św Katarzyny

KAROL DANKFART

freski na Jasnej Górze, w kościele św Anny oraz w kościele św Andrzeja w Krakowie.

PORTRET TRUMIENNY

MAL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

JERZY SZYMONOWICZ – ELEUTER

dekoracja Wilanowa. W Gabinecie Al. Fresco

Portret Marii Kazimiery z dziećmi

Portret Jana III Sobieskiego z synem Jakubem

JAN REISNER

Plafon Jutrzenka w Wilanowie

MALARSTWO w. XVIII

STANISŁAW STROIŃSKI

polichromia w kościele w Leżajsku

JERZY WILHELM NEUNHERT

dekoracja w kopule kościoła Filipinów w Gostyniu lub Cystersów w Lądzie

MALARSTWO PORTRETOWE w. XVIII

Portret Boreyki, Rembaju bez ucha, Węgleńskiego.

MALARSTWO SZTALUGOWE

SZYMON CZECHOWICZ

Wniebowzięcie, Maria Magdalena

TADEUSZ KUNTZE zw. KONICZ

Fostyna.

KLASYCYZM EUROPEJSKI

WCZESNY KLASYCYZM

JACQUE ANGES GABRIEL

Petit Trianon

Projekt placu Ludwika XV w Paryżu

Teatr w Wersalu.

PEŁNY KLASYCYZM

JACQUES GERMAINE SONFFLOT

Kościół św Genowefy

Szpital w Lyonie i Teatr w Lyonie.

LEDOUX

Projekt rogatki w Paryżu

Projekt idealnego miasta

BOULLEE

Projekt Mauzoleum Newtona połączony z obserwatowium meterologicznym

Piece w odlewni armat

dom dozorcy rzeki

EMPIRE

Kościół św Magdy w Paryżu

Łuk Triumfalny na placu Gwiazdy – arch: Chalgrin

MALARSTWO

JACQUES LOUIS DAVID

Przysięga Horacjuszy

Brutus przyjmuje ciała skazanych na śmierć synów

przysięga w sali do gry w piłke

Śmierć Marata

Sabinki

Cesarz na przełęczy św Bernarda

Scena koronacji

Leonidas w Termopilach

Portret pani Recamier

JEAN AUGUST DOMINIQUE INGRES

Bonaparte jako I konsul

Napoleon na tronie

Portret Rodziny Riviere

Kąpiąca się Valpincona

Edyp i Sfinks

Wielka Odaliska

Odaliska i niewolnica

Wenus Anadycmene

Źródło

Łaźnie turecka

RZEŹBA

ANTONIO CANOVA

Amor i Psyche

Wiedeński grobowiec Marii Krystyny

Posąg Pauliny Borghese

Pomnik Napoleona, Popiersie Napoleona, Dedal i Ikar, Psyche, Wenus, Bogini Hebe

BERTEL THORVALDSEN

Pomnik księcia Józka Poniatowskiego, Kopernik, Pomnik W.Potockiego na Wawelu, Postać Chrystusa i 12 apostołów do katerdy kopenhadzkiej, Jazzon 3 gracje,

JEAN ANTOINE HOUDON

Portret Voltera

Diana łowczyniKLASYCYZM W POLSCE

ARCHITEKTURA

DOMINIK MERLINI

pałac Myśliwicki

Biały Domek

Pałac w Jabłonnie

Sala balowa

SZYMON BOGUMIŁ ZUG

Kościół Ewangelicko – habsburski

Kamienica dla domu handlowego Rezbra i Hurtinga

Teatr dworski w Domaranozarni

J.CH. KAMSETZEN

Teatr ogrodowy Łazienek

Wiejski kościół w Petrykozach.

STANISŁAW ZAWADZKI

Lubostroń, Dobrzyce, Śmiłów.

PIOTR AIGNER+ S.Kostka-Potocki

Kościół św Anny w Warszawie

Pałac w Łańcucie, skrzydła Pałacu w Wilanowie

Marynki

świątynia Sybilli

Domek Gotycki

Kościół w Puławach

Kościół św. Aleksandra

J.KUBICKI

Pałace w Bejsce, Jarogniewicach, Białoczowie.

OKRES KRÓLESTWA KONGRESOWEGO – lata 1815 – 1830

ANTONIO CORAZZI

Siedziba warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Siedziba Komisji Spraw Wewnętrznych

Kompleks gmachów komisji przychodu i Skarbu wraz z bankiem polskim

Teatr Narodowy w Warszawie

ROMANTYZM W HISZPANII

FRANCISCO GOYA y LUCIENTES

Kwiaciarka

Sprzedawca porcelany

Portret rodziny Karola IV

Całopostaciowy portret księżnej Alby

Maja naga i Maja ubrana

Cykl grafik Kaprysy - Gdy rozum śpi budzą się potwory

Okropności wojny

Rozstrzelania powstańców Madryckich 3 maja

Zbiór epizodów z walk byków

Saturn pożerający własne dzieci

Dziewczyna z dzbanem

Mleczarka z Bordo.

ROMANTYZM WE FRANCJI

THEODOR GERICAULT

Oficer Szaserów

Ranny kirasjer opuszczający pole bitwy

Wyścigi konne Luzaków w Rzymie

Tratwa Meduzy , Derby w Ibson

Portrety ludzi obłąkanych: Monomn hazardu czy kradzieży

ROMANTYZM W ANGLII

WILLIAM TURNER

Pożar parlamentu w Londynie

Ostatnie droga Tomeraier

Deszcz, para, szybkość

JOHN CONSTABLE

Wóz siana, Budowa barki,

katedra w Salisbury

Wzgórze miasta OldWILIAM BLAKE

Bóg stwarza wszechświat

Newton siedzący na dnie morza

Hekate

Narodziny pańskie

Wizja Ezechiela

Anioł nad ciałem Chrystusa

Upadek człowieka

ROMANTYZM W NIEMCZECH

CASPAR DAVID FRIEDRICH

Krzyż w górach

Skały kredowe

FILIPP OTTO RUNGE

MALARSTWO PEJZAŻOWE we FRANCJI

CAMILLE COROT

Katedra w Chartes

Droga w Seures

Most w Mantes

Wspomnienie z Montefontaine

THEODOR ROUSSEAU

JEAN FRANCAIS MILLET

Czyszczenie zboża.

Anioł Pański

Kobiety zbierające kłosy

Człowiek z motyką, Siewca

REALIZM

GUSTAW COURBET

Człowiek z fajką, człowiek w skórzanym pasie, autoportret z czarnym psem

Pogrzeb w Qrnans

Kamieniarze

Kobiety przesiewające zboże, Powrót z jarmarku

Dzień Dobry p.Courbet

Atelier

Kryjówka saren nad strumieniem

Panienki nad Sekwaną

DOUMIER

Ulica Transnonain

Wielkie schody Pałacu Sprawiedliwości

Nadar wynoszący fotografię do rangi sztuki

Rzeźbione popiersia polityków

Praczka, Brzemię

Kolekcjonerzy

Kryspen i Skapen

Don Kichot,

Ratapoil – rzeźbaMALARSTWO POLSKIE W REALIŹMIE

MARCELLO BACIARELLI

Portret reprezentacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego

Stanisław August w kapeluszu z piórami Portret Stanisława Augusta z klepsydrą Autoportret w brązowym fraku

Traktat Chocimskich

Hołd Pruski, Rodzice S.A, Portret Magnata i dzieci.

BERNARDO BELLOTTO

Zw. CANALETTO

Elekcja Stanisława Augusta

Widok Warszawy od strony Pragi

Ulica Miodowa, Widok na kolumnę Zygmunta, Krakowskie przedmieście W-w z kość. Św. Krzyża

JEAN PIERRE NORBCIN DE LA GAURDAINE

Krakowskie przedmieścia, Maciejowice, Wojska kościuszkowskie, Widok Warszawy.

Koncert w parku

Targ na Pradze, Jarmark w Łęcznej

ANTONI BRODOWSKI

Portret biskupa Hołowszczyca

Autoportret, portret brata, portret Niemcewicza, Sułkowskiego czy Leoni, Edyp i Antygona

PIOTR MICHAŁOWSKI

bitwa Samosiera

Postać Stefana Czarnickiego na koniu

Syn artysty na kucu,

Żydzi Polscy

Postać Don Kichota i Santo Panchy Portret Seńki

Studium chłopca wiejskiego,

Parobek,

Portret chłopki

Chłopa w kapeluszu

Studium Portretowe młodego żyda, mężczyzna w Birecie

Przejażdżka, Wielki Książe

HENRYK RODAKOWSKI

Portret ojca

Portret matki

Portret pasierbicy Leoni Bluhdorn Portret generała Henryka Dębińskiego Portret Mickiewicza, Ciotki Babetty czy Portret Brata.

ARTUR GROTTGER

cykle: Warszawa I, Warszawa II, Polonia, Lituania i Wojna.

W Warszawie I : Błogosławieństwo, Lud w kościele, Pierwsza ofiara, Zamknięcie kościołów

Polonia, Lituania: To jest znak Przysięga, Bój, Duch, Widzenia, Wojna, Kartony: Pójdź ze mną ze spodu płaczu Kometa Losowanie rekrutów Pożegnanie Głód Zdrada i kara Ludzie czy szakale Już tylko nędza Świętokractwo Autoportrety : Portret ukochanej Valdenony

Obrazy olejne: Pożegnanie

Powitanie

Ołtarz Saski

konie

MAKSYMILIAN GIERYMSKI

Pikieta powstańcza

Rekonesans huzarów austriackich Adiutant Sztabowy

Powrót bez pana

Zima w małym miasteczku

Wiosna w małym miasteczku

Orka

Powrót z polowania, Konna kawalkada w Brzezince, Polowanie parfors na jelenia, polowanie w lesie

Modlitwa żydów w dzień sabatu

ALEKSANDER GIERYMSKI

Paź florencki

Sjesta włoska.

Żydówka z cytrynami i pomarańczami

3 wersje Święta trąbek

Trumna chłopska

Altana

JÓZEF CHEŁMOŃSKI

Czwórka

Babie lato

Kuropatwy na śniegu

Burza

Odlot żurawi

IMPRESJONIZM

EDWARD MANET

Tancerze hiszpańscy

Chłopiec z piszczałką

Lola de Valence

Torreador

Śniadanie na trawie

Olimpia

Rozstrzelanie cesarza Maksymiliana

Balkon

Martwy torreador

Nana

Bar w Folies Bergene

Portret Zoli

W łodzi.

Cloude Monet malujący w Atelier na łodzi w Arientes

Arientes

Koncert w Tuileries

EDGAR DEGAS

rodzina Bellellich

Kantor bawełny w Nowym Orleanie

Wyścigi konne jeźdźcy amatorzy

Jeźdźcy przed trybunami

Orkiestra opery paryskiej

Próba baletu w sali opery Paryskiej

Klasa tańca, Próba baletu na scenie Primabalerina czy kłaniająca się tancerka z bukietem

Rysunki baletnic poprawiające suknie

Absynt

Postacie kobiet przy toalecie

Praczki i prasowaczki

U Modystki

Rzeźba: 14-letnia tancerka, Wielka Arabeska po kąpieli, koń stojący dęba,

CLOUDE MONET

Wschód słońca – Impresja

Widoki miast: Bulwar kapucynów w Paryżu

Dworzec Sant Lazar

Katedra w Ronen

cykle: stogi siana, Topole, Widoki Londynu czy Wenecji

Nenufary

PIERRE AUGUST RENOIR

Kąpiące się

Huśtawka

NEOIMPRESJONIZM

GEOGRES SEURAT.

Kąpiel w Asniere

Niedzielne popołudnie na wyspie Grande-Jatte

SIGNACA.

Port w Marsylii

POULE CEZANNE

portret ojca czy Wuja Dominika.

Dom doktora Gacheta w Auvers Nowoczesna Olimpia

Zatoka Marsylska

Most w Maincy

Błękitny wazon

Grający w karty

Chłopiec w czerwonej kamizelce

seria Kąpiących się

Góra św. Wiktorii

Wielkie kąpiące się

POSTIMPRESJONIZM

VAN GOGH

Pokój artysty

Słoneczniki

Buty

PAUL GAUGUIN

Brzeg morza

Wizja po kazaniu, czyli Walka Jakuba z Aniołem

Nędznicy.

Autoportret z żółtym Chrystusem

Dzień Dobry panie Gauguine

Kobiety taitańskie

Aha oe feu – Cóż to? Jesteś zazdrosna?

Duch zmarłych czuwa – Manao tupapau

Nigdy więcej

Ia orana Maria – Pozdrawiam Ciebie Mario Tamatette – Ława

Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy?

Biały koń

Jeźdźcy na plaży

drzeworyt: Bądźcie zakochane, bądźcie szczęśliwe

SECESJA EUROPEJSKA

LONDYN - AUBREY BEARDSLEY

Izolda, Pawia suknia czy Tajemniczy ogród Róż lub Messalina

CHICAGO - LOUIS SOULLIUAN

BELGIA - VIKTOR HORTA

Maison Tassel

Grande Bazar

VAN DE VELDE

Villa w Ucole, projekt sukni żony

FRANCJA - RENE LALIQUE

HEKTOR GUIMARD

BARCELONA - ANTONIO GAUDI

Kościół św Rodziny

Casa Mila /Casa Battlo/

Park miejski

HOLANDIA - JAN TORROP

Trzy oblubienice

NIEMCY - AUGUST ENDELL

Fasada Atelier Fotograficznym w Monachium

HERMAN OBRIST

Makata Ceklomen

OTTO ECKMANN

Makata z płynącymi łabędziami

Przerywnik z motywem pawi

WIEDEN - GUSTAW KLIMT

Pocałunek – Spełnienie

Judyta

JOSEF MARIA OLBRICH

Pałac Sztuki Secesji Wiedeńskiej

CZECHY - ALFONS MARIA MUCHA

Tkanina dekoracyjna

plakaty Sarrah Bernhera

SECESJA W POLSCE

STANISŁAW WYSPIAŃSKI

polichromia kościoła Panny Marii

polichromia, witraże, świeczniki kościoła Franciszkanów

Witraże: Bóg Ojciec, Śluby Jana Kazimierza, Polonia, Kazimierz Wielki, Henryka Pobożnego.

Portret Helenki, Dziewczynka w niebieskim kapeluszu, Śpiący Staś

sceny macierzyństwa

JÓZE MEHOFFER

Dziwny ogród

WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI

martwe natury, pejzaże,

Czesząca się

Sierota z Poronina

JACEK MALCZEWSKI

Pejzaż z Tobiaszem

Cykl zatrutej studni

Melancholia

Błędne koło

OLGA BOZNAŃSKA

Dziewczynka z Chryzantemami, portret Sienkiewicza czy Pawła Nauena.

LEON WYCZÓŁKOWSKI

Gra w krokieta , Orka,

JÓZEF PANKIEWICZ

Japonka, Portret dziewczynki w czerwonej sukience.

FOWIZM

HENRI MATISSE

Radość Życia, Przepych, spokój i rozpacz, portret z Zielona Pręgą, Taniec.

Lekcja gry na fortepianie

żółta firanka

Kaplica Dominikanek w Vance

ANDRE DERAIN

Most Wesminterski

Zakątek Hyde Parku, Port w Collioure

Portret Vlamincha, Rybacy

MAURIOE DE VLAMINCKE

Pomarańczowe drzewa

Uliczka w Marly-le-Roi

Brzeg Sekwany

portret Devoina, les batteau lavoirsPrzedstawiciele: Henri Matisse, Andre Derain, Maurioe de Vlamincke, Raoul Dufy, Kees van Dougen.KUBIZM

PICASSO

Portret Gertrudy Stein

Panny z Avignon

BRAQUE

Pejzaże w Horta de Ebro

Kobieta z WachlarzemPortret Vollarda, Skrzypce, Człowiek z gitarą

FERNARD LEGER

Akty w lesie

Kobieta w Błękicie.

Partia KartFUTURYZM

GIACOME BALLA

Dziewczyna na balkonie

UMBERTO BOCCIANI

Merkury przechodzący w znak słońca .

GINO SEVERINI

Tancerki w błękiciePrzedstawiciele futuryzmu to: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gina Severini, Carlo Carla, Luigi RussoloKroczący

Ulica między domamiCARLO CARLA

Pogrzeb anarchisty Kalego


Przykładowe prace

Recenzja z wyjazdu do teatru na Zemstę

Recenzja z wyjazdu do teatru na Zemstę Dnia 9 marca 2006r. odbył się wyjazd do teatru im. S.Żeromskiego w Kielcach na spektakl "Zemsta"-Aleksandra Fredry.Przed wyjazdem,na lekcji j.polskiego,pani oddawała i omawiała sprawdziany.Wyjechaliśmy autokarem sprzed szkoły o godzinie 9 rano...

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE HISTORIA I STATUS PRAWNY Geneza samorządowych kolegiów odwoławczych ma swój początek w roku 1989, kiedy to zmiany społeczno ? polityczne, które nastąpiły w Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w ...

Powstawanie i wytwarzanie w zastosowaniach technicznych ultradźwięków

Powstawanie i wytwarzanie w zastosowaniach technicznych ultradźwięków Temat: Powstawanie i wytwarzanie w zastosowaniach technicznych ultradźwięków. Ultra dźwięki – fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz ( tj. przekraczającej górny próg s...

Kosmonautyk, prawo keplera I-III, swobodny ruch ciał, predkość kosmiczna I i II

Kosmonautyk, prawo keplera I-III, swobodny ruch ciał, predkość kosmiczna I i II 1.)Ruch poziomy jest złożeniem z dwóch ruchów jednostajnego prostoliniowego w poziomie, jednostajnie zmiennego w pionie. V=Vs+Vh czas spadania z wysokości h jest taki sam jak czas pokonania drogi w poziomie czyli ...

Recenzja filmu "Troja"

Recenzja filmu "Troja" Film ?Troja? reżyserii Wolfganga Petersena oparty jest na eposie Homera Pt.? Iliada?. Opowiada on historię wojny trojańskiej, która wybuchła po porwaniu przez Parysa Heleny ? żony władcy Sparty. Nie zważając na konsekwencje uciekają razem do Troi. Menela...

Obozy koncentracyjne

Obozy koncentracyjne Obozy hitlerowskie, miejsca więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie III Rzeszy oraz krajów przez nią okupowanych. Ze względu na ogromną liczbę obozów i ich różnorodn...

Patologie władzy

Patologie władzy Aliencja - izolowanie się władzy od społeczeństwa Centralizacja uprawnień, koncentracja uprawnień - skupienie uprawnień decyzyjnych w rękach władzy i ograniczenie kompetencji władzy lokalnej * centralizacja biurokratyczna - skupienie władzy na szcz...

"Lilie" Adama Mickiewicza - Interpretacja ballady

"Lilie" Adama Mickiewicza - Interpretacja ballady "Lilije" ukazuje dramat dziejący się w świadomości dziewczyny. W utworze jednocześnie został wykorzystany wątek historyczny obyczajowy i obecny niemal w każdej balladzie romantycznej wątek grozy. Akcja toczy si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry