• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Co demot...

Nawigacja

Co demotywuje mnie w pracy?Co demotywuje mnie w pracy?
Zarwno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej ważnym czynnikiem działania człowieka jest motywacja i demotywacja. Zjawisko demotywacji można dopiero zrozumieć, jak zrozumie się mechanizm działania motywacji. Więc co oznaczają oba te pojęcia? W wielkim skrcie można powiedzieć, że to, co nas motywuje to wizja, sukces, zapał innych (bo przecież entuzjazm przyciąga ludzi), uznanie, świadomość robienia rzeczy ważnych, wymierne rezultaty, korzyści, nowe możliwości (działania, sprawdzenia się), zmiana (choć nie zawsze), towarzystwo innych, wspłpraca, odpowiedzialność. Z kolei to, co nas demotywuje, to brak zaangażowania innych, porażka, brak środkw, stagnacja, niewiara w sukces, załamanie wizji, brak konkretw, chaos organizacyjny.

Pojecie motywacji i potrzeb dobrze opisał amerykański psycholog Abraham Maslov, ktry potrzeby poszeregował w tzw. piramidę. Według tego naukowca każdy człowiek, aby mgł prawidłowo funkcjonować w zespole i społeczeństwie, powinien mieć zaspokojonych pięć grup potrzeb układających się hierarchicznie. Zauważył on rwnież, że potrzeby kolejnego poziomu pojawiają się dopiero wtedy, gdy potrzeby wszystkich niższych poziomw zostają zaspokojone w stopniu co najmniej podstawowym.SAMO-

REALIZACJAUZNANIE

PRZEZ ZESPŁPRZYNALEŻNOŚĆ

DO ZESPOŁUBEZPIECZEŃSTWOPOTRZEBY BIOLOGICZNE

Potrzeby biologiczne to pożywienie, dach nad głową, podstawowa odzież, a więc to wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania człowieka w określonym środowisku. W warunkach pracy zawodowej chodzi tu o zaspakajanie potrzeby pracownika poprzez głwnie wypłatę wynagrodzenia.

Potrzeby bezpieczeństwa są dwojakiego rodzaju. W warunkach pracy chodzi tu zarwno o fizyczne bezpieczeństwo stanowiska pracy (ochrona przed wypadkami i chorobami zawodowymi), jak i poczucie stabilności zatrudnienia.

Przynależność do zespołu oznacza akceptację przez zespł najbliższych wspłpracownikw. Każdy wie, co oznacza brak takiej akceptacji. Najlepsza praca może zamienić się w koszmar.Gdy już jesteśmy akceptowani, chcielibyśmy jeszcze cieszyć się uznaniem zespołu. Nie wystarcza nam przecież akceptacja wyrażona słowami sympatyczna oferma. Chcemy, aby zespł widział i doceniał nasze zalety i umiejętności.

Na szczycie piramidy znajduje się samorealizacja. To w dużej mierze akceptacja nas przez nas samych. To poczucie, że rozwijamy się, że nie stoimy w miejscu, że mamy coś ważnego do zrobienia i to nie tylko na gruncie związanym z pracą, ale też i w życiu osobistym.

Z demotywacją mamy do czynienia wwczas, gdy człowiek nie może zaspokoić danej potrzeby i w wyniku niezadowolenia przenosi swoje pragnienia na inną kategorię potrzeb.Przychodzi taki okres w karierze każdego pracownika, w ktrym niewiele da się z niego wyciągnąć, kiedy jego własna inicjatyw rwna się zero i ma niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Może zdarzyć się i tak, że motywacja nie wzbudza już chęci do działania, do większego działania w pracy, lecz odwrotnie ma wpływ demotywacyjny. Na demotywację w pracy nakłada się wiele czynnikw, ktrych można wymieniać bez końca. Może zniechęcać to, że menadżerowie nie sprzyjają w kształtowaniu odpowiedniego środowiska pracy, ktre wspomagają i nie sprzyjają twrczemu rozwojowi pracownikw. Nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa, gdzie pracownik nieskrępowany mgłby przekazywać nie tylko dobre, ale i złe wiadomości. Nie ma możliwości otwartego i swobodnego komunikowania się wszystkich pracownikw, co ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w firmie i odgrywa głwną rolę w motywowaniu. Pracownicy, ktrzy ufają swoim menedżerom i mają dla nich szacunek są najlepiej umotywowani do wykonywania pracy. Szczeglnie bezsensowne i szkodliwe są kary wpisane w system: każdy członek załogi, w ktrej pracuje otrzymuje sygnał, ze jeśli nie wywiąże się z określonych obowiązkw, to na pewno za to zapłaci. Jest to dodatkowa presja wywierana na każdego z pracownikw. Stres rośnie i tym samym szanse na spełnienie wyznaczonego zadania maleją. Za bardzo dobrze wykonaną pracę i wysiłek w nią włożony zwierzchnicy nie zauważają i nie okazują uznania i pochwał za osiągnięcia. Takie zachowanie kierownikw jest częstym zjawiskiem, ktre byłoby niemiłe wobec każdego z nas i poprzez takie zachowanie można czuć się wykorzystywanym. Zwierzchnicy powinni podziękować za rezultat dobrze wykonanej pracy, osobiście lub pisemnie, bądź w postaci drobnej nagrody, gdyż dzięki temu motywują do powtarzania takich osiągnięć. Kierownictwo, zapatrzone we własny interes nie dostrzega załogi, nie dba o jej pozytywne nastawienie do pracy, ktre w znacznym stopniu warunkuje wydajne działanie. Pracodawca uznaje, że wykładając pieniądze na comiesięczną pensję czyni największą w świecie łaskawość i powoduje automatycznie rozradowanie od ucha do ucha. Często w mentalności naszych szefw pojawia się następujące myślenie: rb po 10 godzin jak za 8, a ewentualnie za 11-tą codziennie dostaniesz w rozliczeniu 10% premii, jak zaliczysz jeden dzień chorobowego, urlopu, czy czegokolwiek innego, od razu przełż plany o premii na następny miesiąc, płatne nadgodziny zdarzają się niezwykle rzadko, a jeśli już, to są jedyną formą premii dla pracownika. Owszem, trzeba się starać, trzeba się czasem zaharować, ale mając na horyzoncie widmo premii o ileż łatwiej się pracuje. Brak premii to brak motywacji, brak chęci do podejmowania jakichkolwiek działań dodatkowych. Brak premii niszczy inicjatywę, demotywuje, upodobania nawet najbardziej ambitnego, zdolnego pracownika do bezwolnej, zobojętniałej kukły. Często pracodawcom wydaje się, że premia pożrę znaczną chęć pieniędzy przeznaczonych na wypłaty. Nic bardziej mylnego, często bowiem pracownik nie oczekuje za wykonanie zadania drugiej pensji, ekstra trzynastki czy podobnych gr pieniędzy, oczekuje tylko drobnego gestu szefa. Na fakt, że pracodawca zauważył jego poświęcenie i czas. System nagrodzenia nie spełnia oczekiwań i w takiej sytuacji traci swą atrakcyjność i skuteczność.Demotywacja do pracy zależy od cech indywidualnych pracownika – jego zainteresowań, potrzeb i postaw, cech stanowiska pracy – a głwnie płacy i warunkw pracy oraz czynnik trzeci, czyli cech sytuacji pracy – od prowadzonej polityki personalnej, stosowanego systemu wynagrodzeń i kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Demotywujące może być nie tylko niska płaca, ale i brak dodatkw za nadgodziny i pracę w święta, brak ubezpieczenia, brak świadczeń dodatkowych i nawet gorsze wyposażenie gabinetu, niedogodne godziny przerwy na lunch, niepożądane przydziały zadań, brak udziału w podejmowaniu decyzji, brak okazji do osobistego rozwoju, mała swoboda i mała samodzielność w pracy czy monotonna praca. Dbajmy więc o to, by nigdy lub bardzo rzadko dopadało nas zwątpienie, czy to, co robimy, czemu poświęcamy co najmniej te 8 godzin dziennie, a potem i w domu przeżywamy, analizujemy, roztrząsamy nie zatruło nas na inne dziedziny życia.


Przykadowe prace

Sytuacja zakładnicza. Rolą policji jest między innymi mechanizm bezdyskusyjnej, przymusowej

Sytuacja zakładnicza. Rolą policji jest między innymi mechanizm bezdyskusyjnej, przymusowej Sytuacja zakładnicza Rolą policji jest między innymi mechanizm bezdyskusyjnej, przymusowej przemocy, stosowanej adekwatnie do stopnia zagrożenia danej sytuacji. Definicja ta składa się z d...

Porwnanie obozu Borowskiego i Grudzińskego.

Porwnanie obozu Borowskiego i Grudzińskego. Obaj pisarze zarwno Gustaw Herling – Grudziński i Tadeusz Borowski spędzili czas wojny w obozie koncentracyjnym. Borowski przebywał między innymi w Oświęcimiu a Gruziński w łagrze w Jarcewie.W mojej pracy postaram się porwna...

Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego

Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego Rozwj polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żywe były tradycje walk o wolność. Rwnież w gimnazjum, do ktrego uczęszcz...

Krzem (Silicium)

Krzem (Silicium) W 1822 roku Jns Jakob von Berzelius wydzielił po raz pierwszy w stanie wolnym pierwiastek, ktry w krzemionce związany jest z tlenem; nazwał go Silicium (symbol Si). W tym celu krzemionkę (SiO2) traktował kwasem fluorowodorowym i otrzymał lotny związek – czterofluorek kr...

Charakterystyka Papkina

Charakterystyka Papkina Jzef Papkin jest synem Jana Papkina. Jest sługą Cześnika i gdyby nie on przymierałby głodem. Nie znamy jego przeszłości o czym nam mwi ten fragment: ˝Rzecz to znana, iż w mej mocy kazać zamknąć waszmość pana za wiadome dawne sp...

Finanse Unii Europejskiej

Finanse Unii Europejskiej *Charakterystyka ważniejszych kierunkw strukturze i dynamice wydatkw budżetowych. Zgodnie z obowiązującą w Unii zasadą dotyczącą zachowania rwnowagi w budżecie oglnym wydatki muszą być kształtowane w taki sposb, aby możliwe ...

Południe wieku Oświecenia i stylu rokoko.

Południe wieku Oświecenia i stylu rokoko. 1.Zmiany w geografii kultury europejskiej. -Połowa XVIIIw. to punkt szczytowy dominowania w Europie kultury francuskiej: • Czasy Ludwika XIV Europa zapatrzona na Wersal; za Ludwika XV sercem kultury Paryż; Wersal to wzorzec i synonim kultury dworski...

Zmiany na rynku pracy spowodowane rozwojem i upadkiem państwa socjalnego

Zmiany na rynku pracy spowodowane rozwojem i upadkiem państwa socjalnego Tematem, ktry będziemy dzisiaj omawiać to Zmiany na rynku pracy spowodowane rozwojem i upadkiem państwa socjalnego . Sprbujemy przedstawić wam porwnanie rynku pracy przed i po upadku państwa socjalnego. Powiemy Wam także ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry