• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Dzieło Sejmu czteroletniego

Dzieło Sejmu czteroletniego Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792) 1 ) sytuacja wokł Polski 2 ) motywacje i cele 3 ) sposb realizacji 4 ) rezultaty Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I rozbiorze) na jakiś czas ustabilizowały sytuację w Polsce. W latach ...

mikroekonomia

mikroekonomia W świecie możemy poczynić dwie obserwacje: -świat jest mniej lub bardziej skończony w swych wymiarach –istniejące w nim zasoby są ograniczone w swojej wielkości. ZASOBY- są to rzeczy wykorzystywane do produkcji dbr i usług obejmują one: -ziemię-obszar...

Skomplikowana prawda o człowieku - gdzie jej szukać.

Skomplikowana prawda o człowieku - gdzie jej szukać. Na temat każdego człowieka istnieje wiele rżnych opinii, ktre są wyrażane zazwyczaj przez ludzi przebywających w jego otoczeniu. Każda z nich rżni się od poprzedniej, więc ktra z nich jest prawdziwa? W ktrą ...

Bank centralny

Bank centralny Bank centralny Bank centralny – jest instytucją publiczną, ktra w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną. Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje: 1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podaż pieniądza) 2. Jest bankiem bankw 3. ...

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", ktrej cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Przedmiotem jest myśl intelektualna, ktra jednak a...

Edukacja w Unii Europejskiej

Edukacja w Unii Europejskiej EDUKACJA W UNII EUROPEJSKIEJ – RŻNE SYSTEMY, WSPLNE CELE PEDAGOGIKA PORWNAWCZA I INTEGRACJA EUROPEJSKA WYKŁADY POLITYKA EDUKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ System oświatowy każdego z państw członkowskich powstawał przez wieki. Dostosow...

Młoda Polska - oglna charakterystyka epoki.

Młoda Polska - oglna charakterystyka epoki. Ramy czasowe: Za początek epoki przyjęto datę 1891 r. (wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera), ktrej towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r., czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległo&#...

Odrodzenie

Odrodzenie ODRODZENIE 1. Omw czynniki wpływające na rozwj odrodzenia. W wieku XIV we Włoszech rozpoczął się przełom w dziełach kultury nazwany pźniej odrodzeniem. Miał on kilka przyczyn. Pierwszą przyczyną było podłoże gospodarcze i p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry