• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Jan Paweł II

Jan Paweł II Odszedł Jan Paweł II, dla nas Papież-Polak, Dla wszystkich wielki autorytet I niezwykły, dobry człowiek. Jego dobroć i wielkie serce były z nami Przez całe dziesięciolecia I pozostaną z nami na zawsze. ...

Proces podziału Afryki na kolonie i strefy wpływw.

Proces podziału Afryki na kolonie i strefy wpływw. Kolonializm – system politycznego i gospodarczego podporządkowania obszarw mniej roz-winiętych państwom znajdującym się na wyższm etapie rozwoju. Rywalizacja o podział Afryki W latach dziewięćdziesi...

Gdyby zwierzęta umiałyby mowić to zapewne człowiek dowiedziałby się wielu gorzkich prawd o sobie.

Gdyby zwierzęta umiałyby mowić to zapewne człowiek dowiedziałby się wielu gorzkich prawd o sobie. Ggdyby zwierzeta umialyby mowic to zapewne czlowiek dowiedzialby sie wielu gorzkich prawd o sobie. Uważm, że powyższa hipoteza jest zgodna z moimi poglądami i postaram si&...

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli Hałas jest czynnikiem uciążliwym, a nawet szkodliwym dla zdrowia, przeszkadza w pracy i w odpoczynku, dlatego należy chronić osiedla, miejsca pracy i odpoczynku pod względem akustycznym. Miasto, wielkie skupisko ludzi, prz...

Za i przeciw karze śmierci

Za i przeciw karze śmierci Na wstępie chciałabym wyjaśnić dlaczego wybr mj padł na właśnie ten temat. Według mnie jest to bowiem najwrażliwszy ale zarwno i najciekawszy problem, gdyż nigdy chyba nie dojdzie do takiej sytuacji, że obydwie strony w sporze, przeciwnicy ...

Projekt małego zakładu demontażu i złomowania pojazdw

Projekt małego zakładu demontażu i złomowania pojazdw 1. Wprowadzenie 2. Niewystarczający recykling surowcw wtrnych ze zniszczonych aut 2.1 Odzysk surowcw wtrnych jako warunek produkcji aut 2.2 Stan prawny funkcjonowania odzysku surowcw wtrnych w Polsce 2.3 Projekt stacji odzysku surow...

Syn Marnotrawny

Syn Marnotrawny Przypowieść ta przedstawia sytuacją w ktrej syn opuszcza dom za zgodą ojca i niezadowoleniem starszego brata, gdyż pragnie być na wolności i zabiera z sobą majątek. Syn Marnotrawny udaje się na rżne przyjęcia gdzie jest miło witany i bawi ...

Ojczyzna pamięci emigranta; interpretując "Moja piosnka" Norwida uwzględnij adresata i konstrukcję wypowiedzi.

Ojczyzna pamięci emigranta; interpretując "Moja piosnka" Norwida uwzględnij adresata i konstrukcję wypowiedzi. 1. Tematem utworu jest tęsknota do Polski.. 2.Wiersz ma 6 strof i kazda z nich jest 4-wersowa. 3. Autor przedstawia w wierszy takie wartości jak : a) nostalgia b) samo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry