• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Ślady obecności Boga podczas wakacji

Ślady obecności Boga podczas wakacji Okres wakacji to piękny, lecz zarazem bardzo niebezpieczny czas. Ale nie mamy się co martwić, bo na każdym kroku dostrzegamy ślady obecności Boga. Ja dostrzegłam ich kilka. To, że nie chorowałam, dobrze się bawiłam i byłam...

Daty 960-1370

Daty 960-1370 960 – 992 panowanie Mieszka I z dynastii Piastw, pierwszego historycznego władcy Polski, syna Siemomysława i nieznanego imienia matki 965 sojusz Mieszka I z księciem czeskim Bolesławem I z rodu Przemyślidw przeciw zaborczej polityce niemieckich margrabiw; Mieszko I poją...

Wie war deine Kindheit und deine Erziehung?

Wie war deine Kindheit und deine Erziehung? Ich bin in Warschau geboren und ich wohne hier bis heute. Meine Kindheit war sorgenlos. Ich hatte sehr wenig Pflichten also nach der Schule konnte ich mich dem Fussball widmen. Im Zusammenhang damit, dass ich gut lernte, haben meine Eltern nichts dagegen. Sie waren nac...

Socjologizm pedagogiczny

Socjologizm pedagogiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Agnieszka Hankiewicz Socjologizm pedagogiczny Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia Rok I, grupa VI Legnica, 2006/2007 -1- Socjologizm pedagogiczny przełom X...

Ugruntowanie się folwarku

Ugruntowanie się folwarku Ugruntowanie się folwarku Wiek XVI był niemal w całej Europie okresem koniunktury na produkty rolne. Rozwj gospodarki towarowo-pieniężnej, wzrost bogactw mieszczaństwa, przemiany demograficzne powodowały wzmożony popyt na artykuły żywnościowe. J...

Der Computer - freund oder feind

Der Computer - freund oder feind Werkzeug - erleichtert oder ermglicht es berhaupt erst die Durchfhrung bestimmter konkreter Arbeiten. Freundschaft ist eine Beziehung die auf Sympathie- Gefhlen beruht. Ein Computer ist ein unverlssiges und universales Werkzeug mit unbegrenzten Mglichkeiten und seine Bedienung ist ...

Potop - streszczenie utworu

Potop - streszczenie utworu Streszczenie Potopu W 1654 r. Chmielnicki poddaje si Rosji, co staje si przyczyn wojny polsko-rosyjskiej - dwie potne armie rosyjskie wkraczaj w tym roku na Litw i Biaoru. O tej wojnie wspomina Sienkiewicz nazywajc j, ze wzgldu na cenzur carsk, wojn z Septentrionami, z Chowaskim i...

Epilog do Ślubw panieńskich czyli dalsze losy czwrki bohaterw

Epilog do Ślubw panieńskich czyli dalsze losy czwrki bohaterw Po tym jak Aniela wyznała miłość Gustawowi, a Gustaw Anieli ich małżeństwo wydawało się być kwestia czasu. Zakochani nie rozstawali się nawet na krok, całe dnie spędzali razem snując pl...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry