• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych?

Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych? Fraszki to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej. W utworach tych Kochanowski śmieje się ze słabostek ludzkich zręcznie je podkreślając. Poeta opisuje w nich w skrtowy sposb wiele rysw &#...

Stres

Stres W szponach STRESU! PROBLEM zdrowotny numer I w Ameryce! — alarmował nagłwek artykułu opublikowanego przez Amerykański Instytut Stresu. Zdaniem tej organizacji to nie rak ani AIDS stanowią największe zagrożenie zdrowia. W artykule napisano: Szacuje się, że...

List do radnego

List do radnego Adres Data SzP. Radny [imię i nazwisko] Ja, wraz z mieszkańcami naszego osiedla postanowiliśmy wysłać ten list do pana prosząc o interwencje, w odpowiednich organizacjach, w trudnej dla naszego osiedla sprawie. Niedawno została zbudowana tu nowa ulica, bardzo ...

Zasady tłumaczenia tekstw niemieckojęzycznych

Zasady tłumaczenia tekstw niemieckojęzycznych Język jest systemem znakw, ktrego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego" (Ferdinand de Saussure) Zastanawiając się na powyższym stwierdzeniem, można wysunąć wniosek, że tł...

Czy Kazimierz słusznie otrzymał przydomek "Wielki"?

Czy Kazimierz słusznie otrzymał przydomek "Wielki"? Kazimierz objął Polskę we władzę w bardzo trudnym okresie. Okresie, ktry mgł za sprawą władcy zniszczyć bądź spotęgować kraj. Kazimierz dołożył starań, by jednak Polska urosła ...

Z czym przede wszystkim będą ci się kojarzyć bohaterowie "Kamieni na szaniec"? Uzasadnij swj wybr.

Z czym przede wszystkim będą ci się kojarzyć bohaterowie "Kamieni na szaniec"? Uzasadnij swj wybr. "Kamienie na szaniec" to piękna, wzruszająca opowieść o II Wojnie Światowej. Lecz nie tylko. Książka opisuje rwnież autentycznych polskich bohaterw narodowych ...

Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA ? Formy demokracji bezpośredniej: ? Referendum - (głosowanie ludowe) - forma głosowania o charakterze powszechnym, w ktrym udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie...

Motywy autobiograficzne w twrczości Adama Mickiewicza.

Motywy autobiograficzne w twrczości Adama Mickiewicza. Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworw Adama Mickiewicza. Nadają one twrczości poety bardzo wyraźne znamiona osobiste. Autor często sięga po tematy dobrze mu znane, po swe radości i zmart...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry