• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Dyskryminacja

Dyskryminacja My, ludy Narodw Zjednoczonych, zdecydowane (..). przywrcić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, rwność praw mężczyzn i kobiet oraz narodw wielkich i małych (...) i w tym celu postępować tolerancyjnie i żyć...

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje.

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje. Migracja ( z łacińskiego migratio-wędrwka) to przemieszczanie się mieszkańcw kraju lub regionu. Zmiana miejsca zamieszkania jest spowodowana i zależy od bardzo wielu czynnikw. Zły rozwj gospodarczy kraju lub jego zanik, problemy p...

Ichnogram. Elementy i znaczenie

Ichnogram. Elementy i znaczenie W polskiej literaturze dominuje pogląd , że TRASEOLOGIA jest działem kryminalistyki, ktry zajmuje się badaniem śladw powstałych n a podłożu na skutek ruchu ludzi zwierząt oraz pojazdw . W niektrych krajach termin ten ma znacznie szersze znac...

Test z operacji bankowych- Pani prof szydło

Test z operacji bankowych- Pani prof szydło 1. Do czynności bankowych wykonywanych wyłącznie przez banki na mocy ustawy Prawo Bankowe zaliczamy: a) udzielanie kredytw b) udzielanie pożyczek pieniężnych c) udzielanie poręczeń d) terminowe operacje finansowe 2. Do operacji czy...

Wie sind deine Trume und Wnsche?

Wie sind deine Trume und Wnsche? Wenn es geht um Trume da habe ich sehr viele. Einer von denerz ist Die Schule beenden und eine gute Bezaflte stelle finden. Mchte ich Das Auto wechseln fr ein Neues denn das Alte mus fters in die Werkstatt. Wnsche eine gute Freundin finden mit Der Ich in Zukunft Heiraten knnte un...

Bohater romantyczny jako wielka indywidualność.

Bohater romantyczny jako wielka indywidualność. Bohater romantyczny to najprościej mwiąc bojownik, rycerz walczący o wolność narodu. Postać romantyczna zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo rżny sposb potrafi realizować swoje zamierzenia, zmienia ...

Prezentacja Achillesa (bohatera Iliady Homera)

Prezentacja Achillesa (bohatera Iliady Homera) Jednym z głwnych bohaterw Iliady Homera jest Achilles. Narodził się ze związku bogini morskiej Tetydy i Peleusa. Świadczy to o tym, iż Achill jest herosem. Jego ciało jest odporne na ciosy. Achillesa można jedynie zranić w pięt...

Formy prawne przedsiebiorstw

Formy prawne przedsiebiorstw SPŁDZIELNIA Spłdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nie ograniczonej liczby osb, ktra interesie swoich członkw prowadzi wsplną działalność gospodarczą. Spłdzielnia może prowadzić działalność społeczną i o&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry