• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Manipulacja w wyborach prezydenckich i parlamentarynych 2005r.

Manipulacja w wyborach prezydenckich i parlamentarynych 2005r. MANIPULACJA W WYBORACH PARLAMENTARNYCH I PREZYDENCKICH 2005. "Świat jest teatrem, aktorami ludzie . 1) Szekspir pisząc te słowa – że tak naprawdę całe długie ludzkie życie to tylko jedno przedstawienie, za...

Ważne przykazania itp.

Ważne przykazania itp. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bg twj, ktrym cię wywidł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogw cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 3. Pamiętaj, aby"...

Zjazd w Gnieźnie

Zjazd w Gnieźnie Zjazd w Gnieźnie, spotkanie cesarza Ottona III oraz towarzyszących mu dostojnikw z Bolesławem I Chrobrym w 1000 r. w Gnieźnie, przy okazji pielgrzymka cesarza do grobu świętego Wojciecha. Na zjeździe ogłoszono utworzenie samodzielnej pol. metropoli kościelnej w ...

Starożytny egipt

Starożytny egipt TALES Pierwszym zagadnieniem filozoficznym była kwestia powstania i natury świata. "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" Powstanie przyrody kojarzył Tales z narodzinami, wnioskując na podstawie obserwacji, że musi istnieć jakiś...

Amulety i talizmany

Amulety i talizmany Trudno rozmawiać o magii, nie wspominając o amuletach i talizmanach, ktre stare jak świat i używane od zawsze, w naszej epoce osiągnęły szczyty popularności. Zwykle miesza się znaczenie jednych i drugich, biorąc je za ten sam przedmiot magiczny i tym samym p...

Prawo gospodarcze,działalność gospodarcza ,koncesja...

Prawo gospodarcze,działalność gospodarcza ,koncesja... ADMINISTRACJA GOSPODARCZA to ta część adm, ktra dotyczy przeds i prowadzonej przez nich działaln gosp. Adm gosp regulowana jest prawem adm gosp. FUNKCJE: Policja Ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska n...

Budowa atomw, wiązania.

Budowa atomw, wiązania. Materia-wszystko, co istnieje we wszechswiecie i ulega ciaglym przemianom. Substancja-element materii o scisle okreslonych wlasnosciach fizycznych i che-micznych. Atomy-najmniejsza czesc pierwiastka zachowujaca jego wlasnosci. Atomy jednego pierwiastka sa jednakowe a atomy rznych pierwiastk...

Porwnanie cech Achillesa i Hektora w pojedynku

Porwnanie cech Achillesa i Hektora w pojedynku W pojedynku pomiędzy Achillesem a Hektorem doszło do konfrontacji wewnętrznych uczuć bohaterw. Hektor bał się przeciwnika, jednak honor nie pozwalał mu nie stawić Si do walki. Boski bohater przybył w zbroi zamordowanego Patroklesa. Pods...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry