• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Charakterystyka Maćka Ogorzałki

Charakterystyka Maćka Ogorzałki Maciej Ogorzałka jest jednym z głwnych bohaterw powieści Małgorzaty Musierowicz "Opium w rosole". Ten osiemnastoletni młodzieniec jest najmłodszym z członkw swej rodziny, ma dwie siostry oraz starszego brata Piotra. Maciek jes...

Alkeny

Alkeny ALKENY: CnH2n Metody otrzymywania: laboratoryjna – Al4C3 + 12HCl ? 3CH4 + 4AlCl3 reakcja Wurtza – polega na działaniu metalicznym sodem na fluorowcopochodne CH3J + 2Na + J-CH-CH3 ? CH3-H2-CH3 + 2NaJ Budowa: *izomeria geometryczna cis-trans Wł. fizyczne: *bezbarwny gaz, nieco ...

Prawo Archidemesa

Prawo Archidemesa Prawo Archimedesa to podstawowe prawo hydrostatyki. Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży płyn (ciecz lub gaz) wyparty przez to ciało. Wersja wspłczesna: Na ciało zanurzone w pł...

Zenon Ziembiewicz jako przykład bohatera wielowątkowego - Zenon w oczach swoich oraz otoczenia.

Zenon Ziembiewicz jako przykład bohatera wielowątkowego - Zenon w oczach swoich oraz otoczenia. W Granicy Z. Nałkowskiej wyraźnie poruszony jest problem tożsamości człowieka. Autorka, poprzez stawianie kontrowersyjnych tez, jak np. Jest się takim, jak myślą ludzie, nie takim, jak...

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące jest to promieniowanie korpuskularne lub elektromagnetyczne, ktre oddziaływując z materią powoduje powstanie w niej jonw. Najczęściej spotykanymi rodzajami promieniowania jonizującego elektromagnetycznego jest promieniowanie X i promie...

Pieniądz, system pieniężny

Pieniądz, system pieniężny Spis treści Oglne pojęcie pieniądza ....................................................................... 3 Podstawowe pojęcia .................................................................... 3 Środek wymiany ................................................

Choroby i higiena układu oddechowego

Choroby i higiena układu oddechowego Angina, zapalenie migdałkw podniebiennych, choroba wywoływana najczęściej przez bakterie. Objawia się blem gardła, wysoką gorączką (ponad 39C), utrudnionym połykaniem, zaczerwienieniem i powiększeniem migdałkw, pokrytych bia...

Analiza interpretacyjna wiersza Apollo i Marsjasz autorstwa Zbigniewa Herberta

Analiza interpretacyjna wiersza Apollo i Marsjasz autorstwa Zbigniewa Herberta Wiersz Apollo i Marsjasz autorstwa Zbigniewa Herberta nie jest liryką bezpośrednią, gdyż podmiot nie wypowiada się w pierwszej osobie l. poj i opisuje wydarzenia z pewnego dystansu, jednakże jest z pewnością...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry