• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co nazywa...

Nawigacja

Co nazywamy mocą i obliczanie mocyCo nazywamy mocą i obliczanie mocy
1. Co nazywamy mocą?Moc jest to stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.Moc jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką ciało wykonało i odwrotnie proporcjonalna do czasu wykonywania tej pracy.Moc oznaczamy literą P (ang. power - moc)2. Obliczanie mocy.Jeśli pewna siła wykonała pracę W w czasie t, to moc obliczamy ze wzoru:Jest to oglny wzr na moc.Z tego wzoru wynika, że jeśli ciało A ma większą moc od ciała B, to:a) ciało A może w czasie krtszym niż ciało B wykonać taką samą pracę. (jeśli W1 = W2, P1 > P2, to t1 P2, to W1 > W2)


Przykadowe prace

Konsty tucja Marcowa i Kwietniowa

Konsty tucja Marcowa i Kwietniowa KONSTYTUCJA MARCOWA Konstytucja marcowa uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy w dniu 17 III 1921 r. Od tego czasu przestała obowiązywać Mała Konstytucja z 20 II 1919 r., ktra miała charakter przejściowy. Najważniejsze postanowienia: ...

Porwnaj motyw tułacza w sonecie Adama Mickiewicza "Pielgrzym" oraz wierszu Kazimierza Wierzyńskiego "Kufer"

Porwnaj motyw tułacza w sonecie Adama Mickiewicza "Pielgrzym" oraz wierszu Kazimierza Wierzyńskiego "Kufer" Motyw tułacza pojawia się w wielu utworach literatury światowej. Tradycja wędrwki pielgrzyma sięga do mitologicznego toposu homo viator tzn. człowieka - wędrowca, tułacz...

“Świętoszek scharakteryzuj głwnego bohatera oraz omw postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.

“Świętoszek scharakteryzuj głwnego bohatera oraz omw postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci. Tartuffe, czyli tytułowy Świętoszek to głwna postać komedii francuskojęzycznego pisarza Moliera. Pomimo tego, że głwna uwaga czytelnikw skupia si...

Specyfika postaw rodzicielskich

Specyfika postaw rodzicielskich Wszelkie działania jednostki są nieodłącznie związane z jej funkcjonowaniem w określonym środowisku. Z. Skorny (1979) określa środowisko jako całokształt względnie stałych warunkw zewnętrznych oraz aktualnych sytuacji ...

Podstawy marketingu

Podstawy marketingu PODSTAWY MARKETINGU Najważniejsze pojęcia marketingu CZYM JEST MARKETING W literaturze podawanych jest wiele definicji marketingu, oto niektre z nich: 1. Dostarczanie właściwych towarw i usług właściwym odbiorcom, we właściwym miejscu i o wł...

Ekspansja Rzymu.

Ekspansja Rzymu. 1. Przyczyny podbojw rzymskich - chęć zdobycia nowych ziem pod uprawę - chęć wzbogacenia się - prawo do triumfu - wojny rodzą kolejne wojny 2. Do 264 r p.n.e. trwał podbj Italii, po 264 r p.n.e. rzymianie podbijali tereny poza Italią. 3. Ar...

Prawo Rzymskie - skrypt

Prawo Rzymskie - skrypt Pojęcie prawa: • Ius – prawo ludzkie; fas – prawo boskie • Prawo przedmiotowe, a podmiotowe • Intuicyjne pojmowanie – sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne • Kazuistyka – przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki...

O pożytkach z wątpliwości

O pożytkach z wątpliwości Zygmunt Bauman O pożytkach z wątpliwości - Polityka Impuls moralny jest bardzo słaby, krtkowzroczny. Z wiekiem nie nabiera sprawności ani wytrwałości. Łatwo się gubi, kiedy tylko znajdzie się nieco dalej od be...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry