• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Co oznacz...

Nawigacja

Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?


Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?Począwszy od lat czterdziestych psychiatrzy bardzo rozmaicie opisywali dzieci nadpobudliwe, ogromnie nieuważne i impulsywne. Przypisywano im minimalne dysfunkcje (mikrouszkodzenia) mzgu, dziecięcy zespł psychoorganiczny, reakcję hiperkinetyczną wieku dziecięcego, zespł nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. W ostatnich czasach mwi się o tzw. zespole nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi ADHD. Tak częsta zmiana nazwy odzwierciedla niepewność badaczy zarwno, co do przyczyny, jak i nawet do ścisłych kryteriw diagnostycznych tych zaburzeń.

Jednak od kilku lat naukowcy zajmujący się ADHD zaczynają lepiej rozumieć jego przyczyny i objawy. Odkryto, ze może on mieć podłoże genetyczne. Dzisiejszy pogląd na temat przyczyn ADHD rżni się diametralnie od opinii z przed kilku zaledwie lat. Okazuje się, bowiem, że ADHD nie jest zaburzeniem uwagi jako takiej. Spowodowane jest ono raczej nieprawidłowym rozwojem obwodw neuronalnych, odpowiedzialnych za hamowanie i samokontrolę. Brak samokontroli prowadzi do upośledzenia innych ważnych funkcji mzgowych, zasadniczych dla procesw uwagi, w tym także zdolności do rezygnacji z natychmiastowej nagrody na rzecz większej, choć pźniejszej gratyfikacji.

W zespole nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi wyrżnia się dwie podstawowe grupy objaww: Nieuwagę oraz kombinację dwch rodzajw zachowań – nadaktywnych i impulsywnych. Dzieci są na ogł bardziej aktywne, roztargnione i impulsywne niż dorośli, a przy tym mniej konsekwentne i podatne na wpływy mało istotnych zdarzeń oraz zdominowane przez ludzi bądź przedmioty znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu. Im dziecko młodsze, tym mniejszą ma świadomość czasu i tym niechętniej rezygnuje z zachcianek na rzecz przyszłej korzyści. Ale gdy takie zachowanie występują u dziecka znacznie częściej niż u jego rwieśnikw, są oznaką zaburzenia.

Prawdopodobieństwo pojawienia się ADHD jest, co najmniej trzykrotnie częstsze u chłopcw niż u dziewczynek, przypuszczalnie, dlatego, że są oni genetycznie bardziej podatni na zaburzenia układu nerwowego niż dziewczynki. Typowy dla zespołu nadpobudliwości psychoruchowej wzorzec zachowań ujawnia się zwykle między trzecim a piątym rokiem życia, ale pierwsze objawy zaburzenia mogą dać osobie znać w rżnym wieku: zdarza się, że stają się one widoczne w pźnym dzieciństwie lub wręcz w okresie dorastania. Bardzo wiele osb cierpi na ADHD. Na podstawie licznych badań szacuje się, że na całym świecie zaburzeniem tym dotkniętych jest od 2 do 9.5% dzieci w wieku szkolnym.

Aby pomagać dzieciom (i dorosłym) cierpiącym na to schorzenie, musimy lepiej zrozumieć przyczyny tego zaburzenia. Ponieważ ADHD zaliczany był tradycyjnie do problemw związanych z uwagą, stąd niektrzy badacze wysunęli przypuszczenie, że źrdłem tej dysfunkcji jest niezdolność mzgu do filtrowania konkurencyjnych bodźcw czuciowych, np. wzrokowych i dźwiękowych. Jednak grupa naukowcw pod kierownictwem Josepha A. Sergeanta z Amsterdamu wykazała ostatnio, że dzieci cierpiące na ADHD nie mają z tym kłopotw; przeszkadza im niemożność hamowania impulsywnych reakcji ruchowych na tego typu bodźce. Inni badacze odkryli z kolei odkryli, że dzieci cierpiące na zespł nadpobudliwości psychoruchowej gorzej sobie radzą z przygotowaniem odpowiednich odpowiedzi motorycznych na przewidywane zdarzenia i nie reagują na informacje zwrotne o popełnionych przez siebie błędach. I tak w powszechnie stosowanym teście badających czas reakcji dzieci z ADHD gorzej od innych przygotowują się po włączeniu lampki ostrzegawczej do naciśnięcia jednego z kilku klawiszy na klawiaturze komputera. Poza tym popełniwszy błąd w tego typu testach, nie zwalniają tempa ich wykonywania, co pozwoliłoby im ustrzec się przed dalszymi pomyłkami.

Szukając przyczyn, naukowcy przeprowadzili wiele badań. Na ich podstawie udało się ustalić, ktre obszary mzgu źle funkcjonują u chorych na ADHD, przyczyniając się być może do powstawania objaww tej choroby. Prace te wykazują, że z zaburzeniem związane są kora przedczołowa, część mżdżku oraz co najmniej dwa spośrd pięciu skupisk neuronw znajdujących się w głębi mzgu, objętych wsplną nazwą jąder. Prawa kora przedczołowa bierze udział w redagowaniu zachowania, odpowiedzialna jest za odporność na zakłcenia (za koncentrację) oraz za rozwj samoświadomości i poczucia czasu. Jądro ogniste i gałka blada biorą udział w wyłączaniu reakcji automatycznych, co umożliwia korze mzgowej bardziej szczegłową analizę informacji, a także w koordynacji sygnałw czuciowych napływających do rżnych jej obszarw. Nie wiadomo, co powoduje, że te struktury mzgowe są mniejsze u osb z ADHD.

Większość naukowcw obecnie uważa, że zespł ten jest zaburzeniem poligenicznym – tzn. udział w jego powstaniu ma więcej niż jeden gen. Na przykład prawdopodobieństwo, że rodzeństwo dzieci cierpiących na ADHD będzie chore, jest 5 – 7-krotnie większe niż u dzieci z rodzin nie dotkniętym tym zaburzeniem. Ryzyko wystąpienia tego zespołu u potomka, jeżeli jedno z rodzicw cierpi na tę chorobę, dochodzi nawet do 50%.

Powstanie ADHD wiązano też z wpływem czynnikw pozagenetycznych tj. wcześniactwo, picie alkoholu i palenie papierosw przez matkę w czasie ciąży, urazy mzgu, zwłaszcza uszkodzenie kory przedczołowej. Ale wszystkie te czynniki razem wzięte wyjaśniają nie więcej niż 20 – 30 % wypadkw ADHD.

Podsumowując, etnologię podzielić możemy na: czynniki genetyczne, uwarunkowania psychospołeczne, urazy okołoporodowe, alergia pokarmowa, zatrucia np. ołowiem.

Jak to się dzieje, że obserwowane u dzieci cierpiących na ADHD defekty genetyczne i strukturalne mzgu prowadzą do charakterystycznych dla tego zaburzenia objaww? Najbardziej widocznym, a często bardzo uciążliwym dla otoczenia objawem nadpobudliwości jest nadmierna ruchliwość, wyrażająca się w stałym kręceniu się, bieganiu, podskakiwaniu, w zmianach pozycji, niemożności zachowania spokoju – w ciągłym niepokoju psychoruchowym dziecka.

W zabawach dzieci nadpobudliwych przeważa element ruchowy. Dzieci te wolą gonitwy, zawody, siłowanie się, odgrywanie scen z filmw pełnych ruchu, walk i strzałw, niż zabawy wymagające spokoju lub ograniczające ruch poprzez zasady i reguły. W takich sytuacjach dzieci nadpobudliwe przeszkadzają swoim kolegom, odrywają się od zabawy, nie uważają, kręcą się, a często wsplną zabawę porzucają. Ich nadpobudliwość przejawia się rwnież w całym szeregu drobnych ruchw, jak manipulowanie przedmiotami, poprawianie garderoby, szarpanie włosw, czasem ogryzanie paznokci, lub kołnierzykw czy chusteczek do nosa oraz wykonywanie innych ruchw zbędnych w danej chwili. Wzmożone reakcje ruchowe dziecka nadpobudliwego są często następstwem jego nadmiernej pobudliwości emocjonalnej. Emocje i uczucia są siłą napędową działania ludzkiego. U osb zrwnoważonych przejawy uczuć są opanowane lub modyfikowane w zależności od oceny sytuacji, w jakiej się pojawiły. Dzieci, a szczeglnie te młodsze, nie są jeszcze zdolne do tego rodzaju samodzielnej oceny, a więc i reakcje emocjonalne bywają nie wspł mierne do przyczyn wywołujących je. Czynnikiem regulującym są przede wszystkim dorośli, ktrzy od wczesnego dzieciństwa uczą dziecko hamowania, opanowania reakcji uczuciowych niewłaściwych z punktu widzenia społecznego. U dzieci nadpobudliwych psychoruchowo z rżnych powodw nie dochodzi do pełnego zrwnoważenia stosunku między reakcjami emocjonalnymi a ich przyczyną. Obserwujemy u nich zachowanie świadczące o nadmiernej pobudliwości emocjonalnej przejawiającej się w postaci wybuchw złości, impulsywnego działania, łatwego obrażania się, płaczliwości, ktrym towarzyszy nasilona aktywność ruchowa. Zwraca się uwagę na zmienność (labilność) nastrojw przechodzących od radosnego podniecenia do smutku i gniewliwości. Reakcje uczuciowe tych dzieci wskazują na pewną niedojrzałość emocjonalną i odpowiadają reakcjom dzieci znacznie młodszych. Niezrwnoważenie emocjonalne i niedojrzałość uczuciowa powodują, że dzieci nadpobudliwe są mało odporne na sytuacje trudne, łatwo zniechęcają się tracą zapał, zaczynają działać w sposb niezorganizowany, porzucają rozpoczęte zadania. Nadpobudliwość przejawia się rwnież w działalności umysłowej dziecka. W tym zakresie obserwuje się objaw, ktry przez Pawłowa nazwany został wzmożonym odruchem orientacyjnym Manifestuje się on kierowaniem przez dziecko uwagi na każdy bodziec płynący z otoczenia.

Obserwować możemy też w pierwszych latach życia dziecka, ż funkcje wykonawcze mają charakter zewnętrzny: prbując zapamiętać zadanie czy starając się rozwiązać problem, dziecko może mwić do siebie na głos (monologizować). W miarę dojrzewania czynność ta ulega uwewnętrznieniu (internalizacja). Funkcje wykonawcze obejmują cztery grupy aktywności umysłowej. Pierwsza to pamięć operacyjna, polegająca na przechowaniu w mzgu informacji, dopki pracuje on nad zadaniem, nawet, gdy nie istnieje już bodziec stanowiący jej źrdło. Takie zapamiętywanie jest niezbędne, aby uświadomić sobie upływ czasu i dla zachowania nastawionego na osiągnięcie celu. U osb cierpiących, na ADHD każda z tych funkcji jest upośledzona.

Druga funkcja wykonawcza to internalizacja monologw. Trzecia z kolei to kontrola emocji, motywacji i stanu pobudzenia. Ostatnia funkcja wykonawcza, rekonstruowanie, to w istocie dwa niezależne procesy; rozkładanie obserwowanych zachowań na składowe i ponownie ich łączenie w nowe, nie nabyte wcześniej w doświadczeniu działanie. To właśnie umiejętność rekonstruowania sprawia, że człowiek jest istotą niezwykle elastyczną i twrczą; dzięki niej potrafi zbliżyć się do celu bez konieczności uczenia się na pamięć wszystkich potrzebnych do tego krokw.

Jeżeli prawdą jest, że przyczyną, ADHD są zaburzenia mechanizmu hamowania zachowania, opźniające z kolei nabycie

9a7f

zdolności uwewnętrzniania i realizowania czterech opisanych funkcji wykonawczych, to dzieciom z nadpobudliwością możemy pomc organizując im lepiej środowisko zewnętrzne. Dzieci nadpobudliwe są dziećmi trudnymi, wymagającymi większego wkładu pracy, większej cierpliwości bardziej przemyślanego, konsekwentnego działania dla osiągnięcia pozytywnych rezultatw wychowawczych. Będąc uciążliwe, kłopotliwe, wprowadzają dorosłych w stan zdenerwowania, czasami nawet wyczerpania, wtedy zawodzi samokontrola, a zaczyna się samoobrona przed aktywnością dziecka.

Organizacja życia dziecka z ADHD powinna skupić się na zmianie metody wychowawczej. Wiąże się to z wieloma problemami, gdyż wymaga to od rodzicw poświęcenia wiele czasu na pracę z dzieckiem. Najważniejszą rzeczą jest pozytywne wzmocnienie, czyli chwalenie dziecka za spokojną skoncentrowaną pracę i dobre wyniki. Nie rzadko dziecku trzeba towarzyszyć w każdej minucie, angażując go w drobne prace domowe i życie rodziny. Ważną rzeczą jest poświęcanie dziecku czasu, organizowanie zabaw, aktywny wypoczynek. Można dziecko zapisać do klubu sportowego, gdzie będzie miał możliwość wyładowania swojej energii i przebywania w gronie rwieśnikw. Trzeba pamiętać, że zwracanie uwagi na dziecko tylko w sytuacjach, gdy jest niegrzeczne jest nagrodą za jego niegrzeczność, – bo tylko wtedy rodzice poświęcają mu chwilę uwagi.

Organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z ADHD dotyczy rwnież jego pobytu w szkole. Właściwe pokierowanie ich aktywnością, wykorzystanie jej dla celw społecznie użytecznych, może dać dobre wyniki wychowawcze. Wciąganie dzieci do wspłpracy z nauczycielami, umożliwianie im działania, pozwoli zaspokoić ich potrzeby. Dzieci te sprawdzają się w zadaniach typu: organizowanie wycieczki, wykonanie gazetki Itd. Można angażować dziecko w działania ruchowe, gdy tylko to jest możliwe (zetrzyj tablicę, przynieś kredę, rozdaj zeszyty itp.)

Istnieje też leczenie farmakologiczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Dzieciom podaje się leki poprawiające zdolność hamowania i regulowania impulsywnych zachowań, np. Ritalin. Działanie tych środkw polega na hamowaniu transporterw dopaminergicznych, co daje dopaminie więcej czasu na związanie się z receptorami na docelowych neuronach. Leki te zapewniają poprawę zachowania u 70 – 90% dzieci, z ADHD w wieku powyżej 5 lat.Proponowany przeze mnie model wskazuje, że leczenie ADHD za pomocą psychostymulatorw a być może i lekw przeciwdepresyjnych, w przypadku niektrych dzieci należałoby uzupełnić specjalnym treningiem dla rodzicw i nauczycieli, obejmującym naukę skuteczniejszych metod radzenia sobie z problemem behawioralnymi cierpiących na to zaburzenie. Na przykład powinni oni częściej i nie zwłocznie konfrontować dziecko z konsekwencjami jego zachowania, przypominać mu i podpowiadać jak ma postępować, oraz lepiej organizować mu czas, korzystając z rozmaitych pomocy i wskazwek. Zarwno nauczyciele jak i rodzice muszą pomagać dziecku cierpiącemu na ADHD, przewidując za nie wydarzenia, rozkładając jego przyszłe zadania na prostsze, mniej odległe czynności i natychmiast nagradzać malucha. Celem wszystkich tych zabiegw jest eksternalizacja czasu, zasad i konsekwencji mających na celu zrekompensowanie choremu dziecku deficytu wewnętrznych systemw informacji i motywacji.Przykadowe prace

"Dziewczyna"- Bolesław Leśmian.

"Dziewczyna"- Bolesław Leśmian. "Dziewczyna" napisana przez Bolesława Leśmiana to nietypowy wiersz liryczny, gdyż można doszukać sie w nim fabuły, narracji oraz opisu przeżyć. Nie ulega wątpliwości, ze dzieło przepełnone jest elementami baśniowymi i fanta...

Powtrka z Renesansu - wyśmienicie zebrana, idealna na ściągę

Powtrka z Renesansu - wyśmienicie zebrana, idealna na ściągę RENESANS RAMY Wlochy Początek: przełom XII i XIV w. Koniec: XVI w. Europa Początek: XV w. Koniec: XVI w. NAZWA EPOKI Renesans - Nazwę epoce dał pźniejszy włoski malarz,...

Rola analizy ekonomicznej w firmie

Rola analizy ekonomicznej w firmie POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespł czynności badawczych, dotyczących jej wynikw rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesw i metod działania. Poj&#...

Wierzenia i legendy starożytnych Rzymian.

Wierzenia i legendy starożytnych Rzymian. 1. Charakter religii rzymskiej i porwnanie jej z wierzeniami Grekw. W pierwszym okresie bogowie rzymscy byli bezimienni, bezpostaciowi, a także izolowali się od ludzi. Rzymianie przejmowali wierzenia innych narodw lecz ograniczali ilość opowieści ...

Kochać to znaczy przede wszystkim...

Kochać to znaczy przede wszystkim... Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać wtedy i tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego człowieka. Czymże jest miłość, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, niepowtarzalna więź ł&...

Rola Ksiąg Wieczystych

Rola Ksiąg Wieczystych ROLA KSIĄG WIECZYSTYCH Obrt nieruchomościami odgrywa szczeglną rolę w stosunkach gospodarczych i społecznych. Dlatego państwo zainteresowane jest uwiarygodnieniem i usprawnieniem tego obrotu. Celom tym służy instytucja ksiąg wieczystych. Pi...

Jzef Baran- Sztuka "Dom"

Jzef Baran- Sztuka "Dom" Jzef Baran-urodzony w Borzęcinie koło Tarnowa. We wszystkich swoich utworach ukazuje sielankowy obraz domu.Wiersz pt."Sztuka"Dom"" pochodzi z Tomiku debiutanckiego "Nasze najszczersze rozmowy z roku 1974. Utwr ukazuje rodzinny dom.Dom jest to przestrzeń najbliższa każdemu ...

Słowami świadczyć miłość,to nie miłość

Słowami świadczyć miłość,to nie miłość Co miała na mysli Antygona gdy wypowiadała słowa nie chce słowami świadczącej przyjaźni,lub słowami świadczyć milość to nie miłość? Otż żeby wyjaśnic t&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry