• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Compare l...

Nawigacja

Compare living in the city center. Lliving on the outskirts of a city.Compare living in the city center. Lliving on the outskirts of a city.
Life in a city center is often contrasted with life in the country, with the farmer meaning the root of all evil and the latter suggesting a paradise on earth. However, people have always been attracted to big urban land. Let's examine some of the reasons for such differences of attitude and opinion.
As far as the advantages of living in a city center are concerned, these are above all the professional and cultural opportunities offered to its inhabitants. In a big city, every day seems to bring new exciting prospects. What is more, the throngs of people with whom that excitement is shared can also be seen as a positive factor since some people feel safe in a crowd. This a big city brings change and variety to human existence.
On the other hand, many of a big city's attractions have their dark sides, too. Access to career options means stress and competition. The city's cultural potential, however immense , is not affordable to everybody. Moreover, people in a city center are more vulnerable, often falling victim to crime on its mean streets and as for constant change and excitement, they involve noise and traffic jams.
To conclude, it appears that life in a big city a mixed blessing. However, it is up to each of us to decide whether to live in a city center despite its problems, or to stay away from it despite its attractions.


Przykadowe prace

Metody w pracy socjalnej

Metody w pracy socjalnej SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Wieki Średnie- charakterystyka wybranego okresu historycznego w Pedagogice Socjalnej I.1 Święty Franciszek- buntownik i miłośnik Boga I.2 Święty Tomasz- wielki rycerz i obrońca Kośc...

Na czym polega szczeglna funkcja konstytucji w Polsce.

Na czym polega szczeglna funkcja konstytucji w Polsce. Nazwa ?konstytucja? wywodzi się z łacińskiego słowa ?constituere? (constituo, constitui) oznaczającego: ustanawiać, urządzać, uporządkować, nadać (czemuś) określoną formę. Odwoływanie się d...

Jaki obraz Polakw XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza?

Jaki obraz Polakw XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Henryk Sienkiewicz w swoim utworze ukazuje w pewien sposb dwa rżne obrazy Polakw. Na wstępie utworu autor opisuje upadek moralny społeczeństwa, zdradę, zaprzedanie wrogom przez klasę rządzącą, odst&#...

Recenzja "Siłaczki"

Recenzja "Siłaczki" Siłaczka" to jeden z tych charakterystycznych utworw Żeromskiego, w ktrych szczeglnie jaskrawo zostaje przedstawiony problem niezawinionej ciemnoty i ubstwa chłopstwa polskiego; problem tym bardziej palący, że spotykający się z obojętnością wi...

Analiza i interpretacja wiersza Małgorzaty Hillar My z II poł. XX wieku".

Analiza i interpretacja wiersza Małgorzaty Hillar My z II poł. XX wieku". W pierwszej zwrotce autorka wylicza osiągnięcia wspłczesnego człowieka rozbija atom, zdobywa księżyc. Nastąpił gwałtowny rozwj nauki, a to za sobą pociąga rozwj świata. Dzięki...

Dlaczego nie wspłżyć przed ślubem?

Dlaczego nie wspłżyć przed ślubem? Na podstawie poniższego tekstu proszę o odpowiedzi na poniższe pytania 1. Kiedy relacje między bohaterami zaczęły się psuć i dlaczego (wysuń wnioski)? 2. Kiedy relacje układały się najlepiej i dlaczego? ...

Charakterystyka Lady Makbet

Charakterystyka Lady Makbet Lady Makbet jest bohaterką trgedii dramatopisarza Williama Szekspira pod tytułem "Makbet". Poznajemy ją jako żonę szkockiego pana - tytułowego Makbeta. Mimo, że nie jest ona pierwszoplanową postacią, często skupia na sobie więcej uwagi niż g&...

Alkohole

Alkohole Powstawanie i podział alkoholi Alkoholami nazywamy związki zawierające grupę lub grupy hydroksylowe --OH połączone z nasyconymi atomami węgla. Można je zatem uważać za pochodne węglowodorw, w ktrych wodr podstawiony jest przez grupę wodorotlenową. N...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry