• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Cywiliza...

Nawigacja

Cywilizacja miłości i wartości chrześcijanskieCywilizacja miłości i wartości chrześcijanskie
1) . Czym jest cywilizacja miłości ?CYWILIZACJA MIŁOŚCI RODZI SIĘ W RODZINIE - jeśli w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na miłość i miłosierdzie w sposb cywilizowany, staje się dla przyszłości rodzaju ludzkiego niewzruszoną ostoją cywilizacji miłości i nadziei .

Zdrowa i zgodna rodzina, dająca poczucie akceptacji i wzajemnego wsparcia, jest źrdłem, z ktrego czerpie cywilizacja miłości. Dlatego należy nieprzerwanie modlić się i zabiegać o to, by rodzina przewodziła w procesie budowania pokoju zarwno we własnym środowisku, jak i w otoczeniu.

Stwierdza się, że ziarna nienawiści i przemocy mogą zniszczyć zgodę i zaszkodzić wzajemnemu zrozumieniu. Należy, zatem krzewić w społeczeństwie miłość, a dzieło to trzeba rozpocząć od podstawowej komrki ludzkiej społeczności, jaką jest rodzina.

Jeżeli nie udziela się rodzinie należytej pomocy, by mogła żyć i rozwijać się w warunkach spokoju i bezpieczeństwa, słabnie ona i rozpada się, z wielką szkodą zarwno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa. Jest, więc ważne, by każdej rodzinie zapewnić, między innymi, należyte poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego oraz zaspokoić jej potrzeby wychowawcze i kulturalne tak, aby mogła sprostać zadaniom, ktre przede wszystkim na niej spoczywają. Państwo winno popierać i czynnie pobudzać samodzielne inicjatywy rodzin.

Wszystko to, co sprzeciwia się samemu życiu człowieka i grup ludzkich - a wiec zabjstwo, ludobjstwo, eutanazja, sztuczne poronienie, antykoncepcja i sterylizacja, wszystko to, co narusza nietykalność osoby a wiec okaleczanie, tortury fizyczne i moralne, przymus psychologiczny, wszystko, co stanowi obrazę dla godności ludzkiej, a wiec nieludzkie warunki życia, arbitralne uwiezienie, deportacja, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, upadlające warunki pracy wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki... Zakażając cywilizacja ludzka... jak najbardziej sprzeciwiają się chwale Stwrcy.

Zgoda i miłość w narodzie zależą od podstawowej komrki ludzkiej społeczności, jaką jest rodzina.

2) . Czym charakteryzuje się poszczeglne wartości chrześcijańskie?Na modlitwie, na znakach krzyża św,symbolach religijnych ( sztandary, medaliki itp.) na pomaganiu innym, na przyjaznym spojrzeniu wobec obcej osoby w szczeglności konieczne będą uznania i ochrona w każdej sytuacji godności osoby ludzkiej i prawa do wolności religijnej, pojmowanego w trzech aspektach: indywidualnym, zbiorowym i instytucjonalnym.

3) . W jaki sposb Ewangelia wpływa na kształtowanie się życia społecznego.Wpływ ewangelii na rozwj człowieka oraz kształtowanie się życia społecznego, ma środowisko w jakim się człowiek znajduje. Życie religijne, oraz poznawanie praw wiary, Dekalogu ,dokonuje się przez wnikliwe poznawanie Ewangelii i jej autorw a zwłaszcza poznanie w Składzie apostolskim. Na treść chrześcijaństwa składają się prawdy wiary i zasady moralne, społeczność Kościoła z liturgią i sakramentami oraz indywidualne życie duchowe; składniki te są traktowane łącznie, z podkreśleniem uczestnictwa osobowego i konieczności stosowania doktryny w praktyce. Chrześcijaństwo głosi wiarę w jednego Boga w 3 Osobach (Bg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty), czyli Trjcę Świętą. Wobec wszystkich innych bytw Bg jest Stwrcą i Panem; ludzie zostali stworzeni do życia z Bogiem, jako dzieci Boże, kochani przez Boga i powołani do kochania go; człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta; dary Boże: miłość, rozum, wolność i władza nad światem upodabniają ludzi do Boga.

Zasady etyczne chrześcijaństwa i wartość przypisywana przez nie osobie ludzkiej inspirowały wprost lub pośrednio ruchy broniące ludzkiego życia, godności, wolności i sprawiedliwości, a tym samym sprzyjały kształtowaniu się życia społecznego opartego na tych zasadach, m.in. na przekonaniu, że wiara musi nieść konsekwencje praktyczne; stąd często uważa się za skutek chrześcijaństwa np. działalność charytatywną, zniesienie niewolnictwa, uznanie godności kobiety, a nawet powstanie kapitalizmu w krajach protestanckich. Chrześcijaństwo jest także bezpośrednią inspiracją dla powstawania i kształtowania się życia społecznego , wybitnych dzieł literatury, sztuk plastycznych i muzyki. Ta prawda o człowieku jest najistotniejszą treścią Ewangelii, a w pewnym sensie nawet samą Ewangelią

4) . Jakie wartości społeczne odkrywamy w Bożym objawieniu ?

"Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mwi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, ktre wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem." Izajasz 55,8-11.

Racjonalność objawienia niektrzy ludzie już samo pojęcie objawienia znajdują trudnym. Myśl, że Bg miałby się odsłonić przed rodzajem ludzkim przekracza możliwości ich wiary. Odpowiedź brzmi, że ewidentna konieczność boskiego objawienia czyni to pojęcie całkowicie racjonalnym.Albo, jak pisze Paweł na początku Listu do Rzymian: "to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich (tzn. dla świata pogańskiego) jawne, gdyż Bg im to objawił. I św Paweł odwołuje się do wartości społecznych to jest , miłości i poszanowania swojej godności oraz oddaniu się Bogu Najwyższemu.Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem" (Rz 19-20).Bg objawia swoją chwałę, moc i wierność, ale nie drogę zbawienia. Jeśli chcemy poznać jego łaskawy plan zbawienia grzesznikw, musimy zwrcić się do Biblii.

Na podstawie naszego tekstu Izajasza 55 poznaliśmy trzy prawdy:

Po pierwsze, Boże objawienie jest nie tylko racjonalne, ale i niezbędne. Bez niego nigdy nie poznalibyśmy Boga.

Po drugie, Boże objawienie odbyło się za pomocą słw. Bg przemwił słowami ludzkimi, a czyniąc to wyjaśniał swoje czyny.

Po trzecie, Boże objawienie miało na celu zbawienie. Wskazuje ono na Chrystusa jako Zbawiciela.Bibliografia:

Nauki Jana Pawła II

Biblia

Internet


Przykadowe prace

Wizerunki maryjne w literaturze średniowiecznej na podstawie "Bogurodzicy" i "Lamentu świętokrzyskiego".

Wizerunki maryjne w literaturze średniowiecznej na podstawie "Bogurodzicy" i "Lamentu świętokrzyskiego". WIZERUNKI MARYJNE W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZNEJ. OMW TEMAT DOKONUJĄC ANALIZY I INTERPRETACJI BOGURODZICY i LAMENTU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Wizerunki Maryi były bar...

Homer - krtki życiorys

Homer - krtki życiorys ŻYCIORYS HOMERA Homer (co dosłownie znaczy ślepiec lub zakładnik) żył na przełomie IX a VIII w.p.n.e. Był wielkim epikiem greckim uważanym za autora Iliady i Odyseii, a według legendy ślepym śpiewakiem wędrownym. Urodził ...

Katyń

Katyń Ostatnio z klasą wybraliśmy się do kina na film wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę pod tytułem ?Katyń?. Książka ?Katyń. Post mortem? dzieło Andrzeja Mularczyka jest podstawą tej ekranizacji. Polski dramat wyprodukowany w 2006 roku trwa około 10...

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze Normy Prawa Gospodarczego mają charakter: 1. cywilno-prawny albo 2. administracyjno-prawny Ad.1) Normy Prawa Gospodarczego o charakterze cywilno-prawnym są wtedy, gdy zawierają dowolną umowę, dowolny kontrakt w obrocie gospodarczym (zasada rwnouprawnienia stron). Ad.2) Normy o cha...

Przedstaw i porwnaj sposb przedstawiania tragedii narodu Żydowskiego w literaturze i filmach.

Przedstaw i porwnaj sposb przedstawiania tragedii narodu Żydowskiego w literaturze i filmach. Holokaust był spiętrzeniem wielowiekowych poglądw antysemickich panujących już w średniowiecznej Europie. Według Hitlerowcw było to tylko ostateczne zakończenie kwestii żydows...

Poziom życia Polakw.

Poziom życia Polakw. CEL PRACY Prezentowane opracowanie ma na celu ukazanie jak zmienił się poziom życia przeciętnego Polaka. Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźnikw zaczerpniętych z rocznikw statystycznych. Ze względu na rżny układ lat po uwagę wzi...

Nigdy więcej wojny!

Nigdy więcej wojny! Od początku ludzkości mamy do czynienia z wojną. Pierwsze zabjstwo, ktre opisuje Biblia, to uśmiercenie Abla, przez jego brata Kaina. Już wtedy powstało jedno z najgorszych uczuć-nienawiść. Przez nie dochodziło do wielu zbrodni, w ktrych gin...

Ochrona środowiska we WSAS - materiały na sciąge

Ochrona środowiska we WSAS - materiały na sciąge 1)Jaka ustawa reguluje ochronę środowiska? Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 2)Kto sporządza mapy akustyczne? Starosta, co 5 lat 3) Formy ochrony przyrody: -park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, pomnik przyrody, u&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry