• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czę...

Nawigacja

Części zdania i wykresy zdańCzęści zdania i wykresy zdań


Części zdania.Podmiot kto? co?

Orzeczenie co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?

Dopełnienie (wszystkie przypadki oprcz mianownika).

Przydawka jaki? jaka? jakie? czyj? ktry? ile? czego? z czego?

Okolicznik:

Miejsca: dokąd? gdzie? skąd? jaką drogą? ktrędy?

Przyczyny: z jakiej przyczyny? dlaczego?

Czasu: odkąd? kiedy? jak długo? o ktrej godzinie? do kiedy?

Celu: po co? w jakim celu?

Sposobu: w jaki sposb? jak?

Przyzwolenia: mimo co? mimo czego?

Warunku: pod jakim warunkiem? (kiedy?)Wykresy zdań.Narysuj wykres i nazwij części zdania.

Dokonaj analizy logiczno-gramatycznej zdania (forma pytania na maturze).Nauczyciele akademiccy przygotowują dzisiaj testy egzaminacyjne dla swoich studentw.

P co robią? O

(podmiot) nauczyciele kto? co? Przygotowują (orzeczenie)jacy? kiedy? kogo? dla kogo?

co?

(przydawka) akademiccy dzisiaj testy dla studentw

(okolicznik (dopełnienie) (dopełnienie)

jakie? czyich?egzaminacyjne swoich

(przydawka) (przydawka)

Przykadowe prace

Przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa handlowego

Przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa handlowego Przedsiębiorstwo- to wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka gospodarcza, ktra samodzielnie prowadzi działalności i podejmuje ryzyko tej działalności po to, aby osiągnąć zysk. Przedmiot...

Prakseologia

Prakseologia Słowo prakseologia pochodzi z języka greckiego: prksis, prkseos ‘praktyka, czynność’ + lgos ‘nauka’. Według encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN, prakseologia to nauka o sprawności działań, ktrą Tadeusz Kotarbiński zaczął tworz...

Pojęcie i rodzaje czynności prawnych

Pojęcie i rodzaje czynności prawnych POJĘCIE I RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH Juryści rzymscy nie wypracowali ani pojęcia ani ścisłej terminologii czynności prawnych. Oświadczenia woli mające na celu powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego t...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze WYKŁAD 1 21-10-04 Akty prawne: 1. Konstytucja – 2. IV. 1997 Ustawy: 2. Prawo działalności gospodarczej (19.XI.99) zastąpiono ustawę z działalności gospodarczej (23.XII.88). 3. Kodeks spłek handlowych (15.IX.2000), do 2000r. Kodeks han...

Egzystencjalizm

Egzystencjalizm To wspłczesny kierunek filozoficzny występujący rwnież w literaturze pięknej zajmujący się rolą indywidualnej jednostki w świecie, głoszący, że ma ona wolny wybr i jest bezwzględnie odpowiedzialna za własne czyny, co stwarza poczucie l...

Sprawa Niemiec po II wojnie światowej (do 1989r.)

Sprawa Niemiec po II wojnie światowej (do 1989r.) Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie st...

Wpływ człowieka na hydrosferę

Wpływ człowieka na hydrosferę HYDROSFERA - jest ważnym składnikiem systemu Ziemi. Najczęściej definiuje się ją jako powłokę wodną w stanie ciekłym. Jednakże trudno wyłączyć z hydrosfery lody na powierzchni wd, lody w postaci lodowcw i lą...

Brak

Brak Wczoraj znw zatonęłam bez Pamięci w twych ramionach mj panie. Na moment zanurzyłam twarz w Największej tajemnicy wszechświata. I zapomniałam o cierpieniu, jakie Każdy dzień niesie mi z uporem maniaka na swych barkach, Nie pamiętałam o blu, jaki spr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry