• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czł...

Nawigacja

Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu.Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu.
Temat: Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu.

Sofokles, autor ,,Krla Edypa’’, był obok Ajschylosa i Eurypidesa największym tragikiem starożytnej Grecji. Żył w V w. p.n.e., w czasach rozkwitu kultury i sztuki Aten. Z 123 jego dzieł zachowało się zaledwie 7. Większość tragedii Sofoklesa układane jest w dwa cykle: trojański (Ajas, Filoktet, Elektra) i tebański (Krl Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona).

,,Krl Edyp’’ jest jednym z najwspanialszych dramatw Sofoklesa. Jest to tragedia ukazująca rozwiązanie zagadki rodu Labdakidw. Występuje tu ironia tragiczna. Autor przedstawia Edypa jako człowieka bezradnego wobec przeznaczenia. Jest to bohater, ktry fragment po fragmencie odkrywa swoją przeszłość. Sofokles ukazuje wielkość cierpienia Edypa, ktry dźwiga na swych barkach problemy całego miasta. Bohater czuje się za nie odpowiedzialnym. W punkcie kulminacyjnym tragedii krl dowiaduje się o swojej winie. Władca pogrąża się w swoim blu i niedoli.

(,,Biada mi!- jakże po rwno w niedoli

Rany i pamięć mych czynw mnie boli.).

Podmiot liryczny używa przerzutni w celu zaakcentowania wypowiedzi oraz zwiększenia dynamiki. Edyp lamentuje nad swoim losem (,,O biada mi, biada!’’).Występują powtrzenia, ktrych zadaniem jest podkreślenie treści. W tekście łatwo znaleźć pytania retoryczne (np. ,,O losie, w coś ty mnie powalił?’’), ktre mają na celu skłonienie odbiorcy do refleksji oraz podkreślenie wagi problemu. Poprzez wykrzyknienia (‘’Biada mi!’’) podmiot liryczny nadaje akcji dynamizmu oraz ukazuje stan emocjonalny bohatera.

Edyp przyjmuje swj los z pokorą, lecz szuka przyczyny własnej niedoli. Prbuje obwiniać Apolla, o czym świadczy fragment:

,, Apollo, on to sprawił, przyjaciele.

On był przyczyną mej męce. ‘’.

Edyp nie prbuje uciec przed karą. Jest bardzo surowy dla siebie. Uznaje, że życie nie przyniesie mu już radości, dlatego oślepia się. Kolejny raz zadaje pytanie retoryczne.

,,Na oczy własne targnęły się ręce.

Bo cż wzrok jeszcze użyczy

Temu, co widząc nie dojrzy słodyczy?’’

Bohater uważa się za zakałę ziemi ojczystej. (,,Precz mnie, bom ziemi zakałą, (...)’’, ,,Zakałą jestem domu(...)’’).Żałuje, że został ocalony, o czym świadczy następujący fragment:

,,O, niechajby się ten nie był narodził,

Ktry mnie znalazł dzieckiem opuszczonem, (...)’’

Podmiot liryczny za pomocą epitetw

(np. ,,krwawych win’’, ,,wyrodny syn’’, ,,grozie wielkiej’’) określa własne stanowisko wobec omawianej rzeczy, uwypukla cechy opisywanych przedmiotw oraz umożliwia nam dokładniej wyobrazić sobie tę rzecz. Edyp czuje się bezsilny wobec fatum. W celu podkreślenia wypowiedzi używa wyliczeń

(,,Tyle wiem jednak, że ani choroba,

Ni co innego mnie zmoże ni zwali’’)).

Krl przyjmuje z pokorą karę za własne grzech. Jest pogodzony ze swoim losem

(,,Niech się więc moje spełnia przeznaczenie!").

Jako dobry ojciec, Edyp martwi się o życie crek:

,,Lecz o biedaczki, sieroce dziewczęta (...)

O te się troskaj’’.

W swojej wypowiedzi używa pytań retorycznych oraz powtrzeń

(,,Więc ktż wam swe serce

Odda?’’ Ktż pojmie? Ktż w domu ugości?’’) dla podkreślenia własnych słw. Wykrzyknienia (,,Nikt! O nieszczęsne!’’) świadczą o emocjonalnym zaangażowaniu mwiącego.

Dobroduszny władca jest bezradny wobec okrutnego losu. Życie bohatera, tak jak i życie każdego człowieka nie jest wolne od cierpień. Zawsze będzie na nas ciążyło piętno popełnionych czynw. Nie jest ważne czy zgrzeszyło się celowo czy nieświadomie. Na przykładzie Edypa widzimy, że im bardziej ucieka się od przeznaczenia, tym bardziej fatum się do niego zbliża. Lepiej pogodzić się z własnym losem. Mimo największych starań nie jesteśmy w stanie zmienić przeznaczenia. Życie nie zawsze jest sprawiedliwe, trzeba być odpowiedzialnym za własne czyny.


Przykadowe prace

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie 1.Scharakteryzuj społeczeństwo obywatelskie. Czy w Polsce spełnione są warunki do jego funkcjonowania? Człowiek jest jedyną istotą w przyrodzie, ktrej do prawidłowego rozwoju psychicznego niezbędne jest wychowanie w społeczeństwie...

przypadki

przypadki Uzupełnij podstawowe zdania z zaimkami osobowymi w 3 i 4 przypadku. 1. Liebe Monika, wie geht es ..... ? 2. Wo ist der Kalender? Ich kann ..... nicht finden. 3. Mchstest du wirklich mitfahren? Hast du .... gesehen ? 4. Wo ist mein Wrterbuch ? Hast du .... gesehen ? 5. WeiBt du, dass sie ei...

Makroekonomia

Makroekonomia 1 Wolność gospodarcza. Jest to część wolności człowieka czy społeczeństwa i jako taka niesie wartość samą w sobie. Wpływa na możliwość działalności gospodarczej oraz na jej rezultaty; wpływa pozytywnie na wyniki ...

Pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako rodzaj dialogu z tradycją

Pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako rodzaj dialogu z tradycją Konstanty Ildefons Gałczyński jako osobowość artystyczna należał do nielicznego na przestrzeni literatury grona twrcw, ktrych życie i postępowanie szybko stają się przedmiotami legend...

Problemy wystepujące w szkole

Problemy wystepujące w szkole Jakiego typu konflikty występują w twojej szkole? Określ ich przyczyny. W jaki sposb mogłyby być rozwiązane? • Palenie papierosw • Zażywanie narkotykw • Wandalizm • Przemoc wobec rwieśnikw To ...

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Kłębuszkowe zapalenie nerek Kłębuszkowe zapalenie nerek ma złożony patomechanizm, ktrego istota polega na powstawaniu przeciwciał skierowanych przeciwko własnym tkankom. Zakażenie, przeważnie paciorkowcowe, powoduje uszkodzenie śrdbłonkw naczyń i zapoczątko...

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 1 Wyjaśnij pojęcie państwa i jego funkcje. Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa, wyposażoną w suwerenną władzę, jest też organizacją terytorialną i przymusową( ponieważ określa ją obywatelstwo)...

Van Gogh - Pokj artysty

Van Gogh - Pokj artysty Vincent van Gogh jest bez wątpienia jednym z tych tym malarzy, ktrego obrazy osiągają obecnie najwyższe ceny na aukcjach sztuki. Napisano o nim niezliczoną ilość biografii, artykułw, rozpraw czy nawet nakręcono sporo filmw. Ogromne zainteresowanie i uznani...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry