• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Czas prze...

Nawigacja

Czas przesły perfektCzas przesły perfekt
Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym - skałada się z czasownika posiłkowego haben lub sein w czasie teraźniejszym, ktre są odmieniane oraz z imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II), ktry jest formą nieodmienną i występuje (w zdaniach oznajmujących i pytających) na końcu zdania.
Perfekt wyraża przeważnie czynności zakończone, ktrych skutki sięgają teraźniejszości. Ponadto występuje on z reguły w rozmowach i dialogach bezpośrednich.

Przykłady zdań:

* Sie hat die Wohnung aufgerumt. (Ona posprzątała mieszkanie.)
* Sie sind ins Ausland gefahren. (Oni wyjechali za granicę.)
* Was hast du zum Geburtstag bekommen? (Co dostałeś na urodziny?)

Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben
Większość czasownikw w języku niemieckim tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben. Są to przede wszystkim:

* wszystkie czasowniki przechodnie - wymagają dopełnienia w bierniku, np.:
o Ich habe den Director nicht gesehen. (Nie widziałem dyrektora.)
o Der Lektor hat den Satz erklrt. (Lektor objaśnił zdanie.)
* wszystkie czasowniki zwrotne, np.:
o Ich habe mich gewaschen. (Umyłem się.)
o Sie haben sich darber gefreut. (Oni ucieszyli się z tego.)
* wszystkie czasowniki modalne, np.:
o Ich habe es nicht gewollt. (Nie chciałem tego.)
o Wir haben das nicht machen mssen. (Nie musieliśmy tego robić.)
* dużo czasownikw nieprzechodnich, ktre nie wyrażają ruchu, kierunku, lecz trwanie czynności, stanu, np.:
o Er hat auf der Bank gesessen. (On siedział na ławce.)
o Sie haben mir geholfen. (Oni mi pomogli.)
* czasowniki nieosobowe (es regnet, es schneit, es gibt, ...), np.:
o Es hat gestern stark geregnet. (Wczoraj padał duży deszcz.)
o Es hat mir dort sehr gut gefahlen. (Bardzo mi się tam podobało.)

Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

* czasowniki nieprzechodnie, ktre wyrażają ruch, kierunek (gehen, kommen, fahren, laufen, springen, fliegen, reisen, wandern, steigen, einsteigen, umsteigen, schwimmen, eintreten, einziehen, ausziehen, umziehen itd.), np.:
o Sie ist nach Berlin gefahren. (Ona pojechała do Berlina.)
o Wo sind Sie umgestiegen? (Gdzie pan się przesiadł?)
* czasowniki wyrażające zmianę stanu, przejście z jednego stanu w drugi, a więc np.:
o Ich bin heute spt aufgestanden. (Pźno dzisiaj wstałem.)
o Goethe ist im Jahre 1832 gestorben. (Goethe zmarł w roku 1832.)
* czasowniki sein, werden, bleiben
o Ich bin lange bei ihr gewesen. (Byłem u niej długo.)
o Sie ist Lehrerin geworden. (Ona została nauczycielką.)


Przykadowe prace

Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego.

Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego. Początek oświecenia, czyli lata przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, nazywa się czasami saskimi, ktre charakteryzuje najlepiej powiedzenie: "Za Krla Sasa - jedz, pij i popuszczaj pasa." Lata panowania Augus...

Śmierć i jej rozumienie w rżnych okresach historycznych. Śmierć zdysocjowana, wspłczesne problemy etyczne.

Śmierć i jej rozumienie w rżnych okresach historycznych. Śmierć zdysocjowana, wspłczesne problemy etyczne. Śmierć: proces rozpoczynający się agonią (powolnym ustawaniem czynności życiowych ustroju, trwającym nieraz od kilku godzin do kilku dni), jej istot...

Przedstawiciele renesansu.

Przedstawiciele renesansu. RENESANS renesans (fr. renaissance ‘odrodzenie, odradzanie się’ od renatre ‘odradzać się’ z łc. renasci) 1. kierunek w kulturze Europy, zapoczątkowany we Włoszech i trwający od XIV do XVI w., odznaczający się fascynacją antyki...

Pierwsza Wojna Światowa

Pierwsza Wojna Światowa 1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej (Wielkiej Wojny) • Blok militarny jest to układ wojskowy dwch lub więcej państw, ktre deklarują wspłpracę militarną między sobą. Zapewniają obronę swoich granic oraz stref wpływw...

Controlling jako jako metoda zarządzania

Controlling jako jako metoda zarządzania Pojęcie controllingu jest często utożsamiane ze słowem kontrola, ale rozumienie takie staje się zbyt wąskie. CONTROLLING oznacza w istocie system sterowania organizacją, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie, kontrolę i kie...

Miłość raduje czy unieszczęśliwia? Co sądzisz na ten temat? Swoje rozumowania poprzyj przykładami lektur.

Miłość raduje czy unieszczęśliwia? Co sądzisz na ten temat? Swoje rozumowania poprzyj przykładami lektur. Miłość to aktywna siła w człowieku powodująca zjednoczenie się dwch osob. Dzieki takiej sile jesteśmy zdolni przetrwac nawet najgorsze ch...

Charakterystyka czasw Baroku.

Charakterystyka czasw Baroku. 1. CHARAKTERYSTYKA CZASW BAROKU 1.1 SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY - czas kontrreformacji - tolerancja religijna zanikała - we Francji rozwijała się kultura - zapanowała moda na wszystko co francuskie 1.2 ABSOLUTYZM - najdoskon...

Wpływ cywilizacji starożytnych na świat wspłczesny

Wpływ cywilizacji starożytnych na świat wspłczesny Przez całe wieki istnienia cywilizacji ludzkiej w dzisiejszym rozumieniu tego określenia, ludzie dążyli do podniesienia jakości swego życia. Bez wątpienia wpływ miały na to rozmaite człowiecze potrzeby zarwn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry