• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Czas prze...

Nawigacja

Czas przesły perfektCzas przesły perfekt
Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym - skałada się z czasownika posiłkowego haben lub sein w czasie teraźniejszym, ktre są odmieniane oraz z imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II), ktry jest formą nieodmienną i występuje (w zdaniach oznajmujących i pytających) na końcu zdania.
Perfekt wyraża przeważnie czynności zakończone, ktrych skutki sięgają teraźniejszości. Ponadto występuje on z reguły w rozmowach i dialogach bezpośrednich.

Przykłady zdań:

* Sie hat die Wohnung aufgerumt. (Ona posprzątała mieszkanie.)
* Sie sind ins Ausland gefahren. (Oni wyjechali za granicę.)
* Was hast du zum Geburtstag bekommen? (Co dostałeś na urodziny?)

Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben
Większość czasownikw w języku niemieckim tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben. Są to przede wszystkim:

* wszystkie czasowniki przechodnie - wymagają dopełnienia w bierniku, np.:
o Ich habe den Director nicht gesehen. (Nie widziałem dyrektora.)
o Der Lektor hat den Satz erklrt. (Lektor objaśnił zdanie.)
* wszystkie czasowniki zwrotne, np.:
o Ich habe mich gewaschen. (Umyłem się.)
o Sie haben sich darber gefreut. (Oni ucieszyli się z tego.)
* wszystkie czasowniki modalne, np.:
o Ich habe es nicht gewollt. (Nie chciałem tego.)
o Wir haben das nicht machen mssen. (Nie musieliśmy tego robić.)
* dużo czasownikw nieprzechodnich, ktre nie wyrażają ruchu, kierunku, lecz trwanie czynności, stanu, np.:
o Er hat auf der Bank gesessen. (On siedział na ławce.)
o Sie haben mir geholfen. (Oni mi pomogli.)
* czasowniki nieosobowe (es regnet, es schneit, es gibt, ...), np.:
o Es hat gestern stark geregnet. (Wczoraj padał duży deszcz.)
o Es hat mir dort sehr gut gefahlen. (Bardzo mi się tam podobało.)

Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

* czasowniki nieprzechodnie, ktre wyrażają ruch, kierunek (gehen, kommen, fahren, laufen, springen, fliegen, reisen, wandern, steigen, einsteigen, umsteigen, schwimmen, eintreten, einziehen, ausziehen, umziehen itd.), np.:
o Sie ist nach Berlin gefahren. (Ona pojechała do Berlina.)
o Wo sind Sie umgestiegen? (Gdzie pan się przesiadł?)
* czasowniki wyrażające zmianę stanu, przejście z jednego stanu w drugi, a więc np.:
o Ich bin heute spt aufgestanden. (Pźno dzisiaj wstałem.)
o Goethe ist im Jahre 1832 gestorben. (Goethe zmarł w roku 1832.)
* czasowniki sein, werden, bleiben
o Ich bin lange bei ihr gewesen. (Byłem u niej długo.)
o Sie ist Lehrerin geworden. (Ona została nauczycielką.)


Przykadowe prace

Problemy moralne wspłczesnego świata

Problemy moralne wspłczesnego świata ...::: Za błędy stylistyczne itp bardzo przepraszam :::... Moralność-ogł dominujących w danym środowisku ocen norm i zasad określających zakres poglądw i zachowań uważanych za właściwe. Taką definicj...

Kalendarium XX wieku.

Kalendarium XX wieku. 1901 w wieku 81 lat zmarła krlowa brytyjska Wiktoria anarchista polskiego pochodzenia Leon Czołgosz zamordował prezydenta Stanw Zjednoczonych W. McKinleya. w Krakowie uruchomiono pierwszą linię tramwajową. Anglik E.Henry opracował system ide...

Biografia - Stanisław Moniuszko.

Biografia - Stanisław Moniuszko. Muzyk, kompozytor, dyrygent, pedagog. W 130. rocznicę śmierci. Ur. 5.05.1819 w majątku Ubiel pod Smiłowiczami w gub. mińskiej na dzisiejszej Białorusi z ojca Czesława herbu Krzywda, ziemianina byłego kapitana armii napoleońskiej i Elżbi...

Prawo Grzegorza Mendla

Prawo Grzegorza Mendla Gen wspłcześnie jest to odcinek DNA(materiał genetyczny całego świata żywego, występuje w jądrze komrkowym, oraz mitochondriach i chloroplastach) ktry koduje jeden łańcuch polipeptydowy (białko) geny ktre zajmują identyczne miejsce w chromosom...

Człowiek – czemu mwimy, że to brzmi dumnie?

Człowiek – czemu mwimy, że to brzmi dumnie? Czy mamy być naprawdę dumnie z tego, że jesteśmy ludźmi? Co w ogle oznacza człowiek ? W pojęciu większości to nic innego jak istota wyższa nad innymi, lepsza i mająca najwyższą władzę, ale c...

Złote jabłko i wojna trojańska

Złote jabłko i wojna trojańska Tetyda była piękną boginką morską. W czasach gdy Zeus i Posejdon nie byli jeszcze żonaci obaj zabiegali o względy Tetydy. Gdy jednak dowiedzieli się, że boginka ma urodzić i wychować syna silniejszego od ojca, postanowili wyda...

Groteska jako sygnalizacja katastrofy.

Groteska jako sygnalizacja katastrofy. Rzeczywistość groteskowa staje się absurdalna, bezsensowna, czasami śmieszna i jednocześnie groźna, a nawet bardzo nieprzyjemna. Zdeformowanie rzeczywistości nie jest jednak bezcelowe, gdyż właśnie takie zaszokowanie odbiorcy, zmusza go do g...

Antropologia - MALINOWSKI, TOM 3

Antropologia - MALINOWSKI, TOM 3 Malinowski, tom 3 Rozdział 1 Kula – to system wymiany wśrd plemion zamieszkałych na wschodnim krańcu Nowej Gwinei i jej archipelagach. Mieszkańcy na tym terenie to Massimowie, czyli wschodni Papuo – Melanezyjczycy. Kultura Kula = Kult...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry