• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czek i t...

Nawigacja

Czek i transfer pieniadza - referatCzek i transfer pieniadza - referat
Fed włączony w system rozliczania czekw i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztw- korzyści- na rzecz instytucji finansowych kraju.

Załżmy, wypisujemy czek dla mamy, wiemy, że w wyniku tej operacji saldo na naszym rachunku bankowym obniży się, a na jej rachunku wzrośnie. W rzeczywistości nic konkretnego nie ulega przesunięciu. Jedynie liczby umieszczone na księgach banku ulegną zmianie po uwzględnieniu zapisw umieszczonych na naszym czeku.

Aby zrozumieć, jak odbywa się taki proces, należy spojrzeć na pewne uproszczone zapisy określane rachunkami teowymi ( nazywane są tak, ponieważ przypominają swym wyglądem dużą literę T). Każda strona litery T reprezentuje połowę wyciągu z rachunku bankowego, lub konta bilansowego, wymieniającego aktywa i pasywa banku. Strona aktyww wymienia wszystkie pozycje, ktre znajdują się w posiadaniu banku. Strona pasyww (zobowiązań) wymienia wszystkie roszczenia, ktre podmioty, nie będące właścicielami banku, zgłaszają wobec banku. Aktywa zapisywane są po lewej stronie litery T, zobowiązania po jej prawej stronie. Jak wynika z nazwy konta bilansowego, obie strony T musza się rwnoważyć. Zgodnie ze standardowymi zasadami rachunkowości na każde zobowiązanie istnieje rwna co do wielkości pozycja aktyww.

Gdy tylko dokonane zostaną odpowiednie zapisy w księgowości Banku Rezerwy Federalnej, czek wraca do swojego banku. Dopiero wtedy, gdy trafi on do twego banku, przypuszczalnie po trzech- czterech dniach od daty wystawienia go, saldo konta rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego zostanie odpowiednio zmniejszone.

Powyższe transakcje należy skomentować następująco:

1. Czek powoduje, że saldo naszego rachunku w banku spada, a saldo rachunku w księgarni rośnie.

2. Czek wywołuje reakcję dostosowawczą w depozytach rezerwowych Banku Rezerwy Federalnej. Depozyty rezerwowe naszego banku w Banku Rezerwy Federalnej zmniejsza się, depozyty drugiego banku zwiększa się.

3. Depozyty rezerwowe Banku Rezerwy Federalnej nie są tym samym, co depozyty, ktre my i nasze księgarnia utrzymują w swoich bankach lokalnych. Są to zapisy księgowe oparte o rachunki na żądanie bankw członkowskich. Tak więc depozyty rezerwowe nie są pieniędzmi. Nie są one bezpośrednio wykorzystywane w handlu , gdzie wykorzystuje się depozyty płatne na żądanie.

4. Depozyty rezerwowe stanowią aktywa bankw członkowskich, ktre je utrzymują. Tak więc każdy czek, ktry zostanie wystawiony, powoduje, że aktywa danego banku w Banku Rezerwy Federalnej spadają, a aktywa innego banku zwiększają się.

5. Największe jest to, że gdy ktokolwiek wystawia czek, wielkość zasobw pieniężnych kraju pozostaje bez zmiany. Pieniądze po prostu przechodzą z jednego rachunku na drugi.Tworzenie pieniądza.

Gdy złoto było wykorzystywane w charakterze środka cyrkulacji, tworzenie pieniądza przypominało wyrb biżuterii. Rudę złota wydobywano z ziemi, topiono ją, a z czystego metalu odlewano monety. Ilość tworzonego pieniądza zależała od ilości złota w ziemi i kosztu wydobycia. Obecnie w krajach przemysłowych (takich jak Stany Zjednoczone) pieniądz tworzony jest głwnie przez system bankw komercyjnych. Banki tworzą pieniądz, tworzą one go w każdym momencie udzielania pożyczki.

Proste pożyczanie pieniędzy będących własnością kogoś innego polegałoby po prostu na przekazywaniu istniejących pieniędzy jednej osoby drugiej. Gdy banki tworzą pieniądz czynią to wystawiając czeki lub też podnosząc wysokość sald na kontach pożyczających.

Właśnie ta oglna akceptowalność pieniędzy w transakcjach handlowych umożliwia bankowi tworzenie pieniądza z powietrza . Dopki sprzedawca jest skłonny akceptować czek banku, a inni ludzie są skłonni akceptować czek, ktry wystawia sprzedawca, tworzone jest coś, co jest powszechnie akceptowane: pieniądz.Rezerwy obowiązkowe.

Banki nie maja prawa tworzenia nieograniczonych zasobw pieniądza. W sensie prawnym ilość pieniądza, ktrą bank może tworzyć zależy od poziomu wysokości depozytw złożonych w nim przez jego klientw. Im więcej depozytw swoich klientw ma dany bank, tym więcej pożyczek może on udzielić i tym więcej pieniądza może stworzyć. Nawet, gdyby nie było żadnych restrykcji wymaganych prawem, bank musiałby utrzymywać odpowiedni poziom płynności dla zaspokojenia potrzeb klientw. Jeśli klienci banku nie mieliby pewności co do jego wypłacalności, mgłby wystąpić run na bank, podczas ktrego znaczną część jego klientw chciałby w krtkim czasie wycofać swoje depozyty.

Zdolność bankw do tworzenia pieniędzy jest ponadto ograniczona przez System Rezerwy Federalnej, ktry nakłada wymogi posiadania rezerw obowiązkowych, ogranicza tworzenie filii, nakłada ograniczenia prowadzenia działalności w innych stanach, etc. Najważniejszym ograniczeniem jest obowiązek posiadania rezerw obowiązkowych. Gdy bank otrzymuje depozyt klienta, wzrastają jego depozyty rezerwowe w Banku Rezerwy Federalnej. Bank nie może jednakże wystawiać czekw obciążających jego rezerwy w nieskończoność. Musi on utrzymywać minimalny poziom depozytw określany mianem rezerw obowiązkowych w swym rejonowym Banku Rezerwy Federalnej, w formie gotwki w sejfach. W każdym przypadku fundusze pozostają bezczynnie w tym sensie, że nie mogą być wykorzystywane w charakterze przynoszących bezczynne w tym sensie, że nie mogą być wykorzystywane w charakterze przynoszących odsetki pożyczek lub inwestycji. Wskaźniki rezerw obowiązkowych to ta część rezerw instytucji depozytowej, ktra nie może być legalnie wykorzystywana do tworzenia pieniądza. Całkowite wymagane prawem rezerwy to wszystkie aktywa, trzymane przez bank, ktre mogą być zgodne z prawem użyte w charakterze rezerw obowiązkowych.

Wskaźniki rezerw obowiązkowych jest wyrażony w postaci procentu całkowitych depozytw instytucji depozytowej płatnych na żądanie. Tak więc, przy pomocy pożyczek bank jest w stanie tworzyć pieniądz warty 85 procentom złożonych weń depozytw płatnych na żądanie. A więc ilość pieniądza, ktrą bank może stworzyć zależy od jego rezerw nadwyżkowych. Rezerwy nadwyżkowe są to zasoby pieniądza, ktre stanowią nadwyżkę nad poziomem rezerw obowiązkowych instytucji depozytowej.Rezerwy nadwyżkowe = całkowite rezerwy – rezerwy obowiązkowe.Rezerwy nadwyżkowe to wszelkie rezerwy posiadane przez bank ponad minimum wymagane prawem.

Bank może bezpiecznie udzielać pożyczek ze swych rezerw nadwyżkowych, nawet wwczas, gdy zdolność przyciągania nowych pożyczek wynosi zero i wszystkie środki idą do innych bankw. Jeśli jednakże zatrzymałby część swoich nowo utworzonych depozytw, byłby wwczas w stanie udzielić pożyczek na kwotę nieznacznie przekraczającą tę wielkość. W systemie bankowym, ktry funkcjonuje z niezależnie działającymi bankami może powstawać sytuacja, w ktrej udzielają one pożyczek na kwotę kilka razy przekraczającą sumę rezerw nadwyżkowych, nawet wwczas, gdyby każdy bank udzielał kredytu wyłącznie w wysokości swych rezerw nadwyżkowych. Rezerwy nadwyżkowe banku zależą od wskaźnika rezerw obowiązkowych i od jego całkowitych legalnych rezerw lub funduszy, ktre zgodnie z prawem ma być liczone jako część rezerw, ktre bank musi trzymać w odniesieniu do złożonych w nim depozytw. Obniżenie poziomu wskaźnika rezerw obowiązkowych podnosi poziom rezerw nadwyżkowych i zdolność bankw do tworzenia pieniędzy. Gdy poziom rezerw obowiązkowych zostanie podniesiony, rezerwy nadwyżkowe i zdolność do tworzenia pieniądza ulęgną obniżeniu.

Chociaż wiele ludzi uważa, że rezerwy obowiązkowe stanowią sposb zapewnienia bankom możliwości wypłacenia klientom wycofywanych przez nich środkw, jednak w rzeczywistości prawo nie zezwala na wykorzystanie rezerw do zabezpieczenia realizacji nieprzewidzialnych zaleceń wypłat gotwki. Wymg posiadania rezerw obowiązkowych nie jest stosowany z myślą o realizacji tego celu, ani tez w celu utrzymania finansowej wiarygodności systemu bankowego. Celem stosowania tego wymogu jest po prostu ograniczenie ilości pieniądza, ktra banki mogą stworzyć. Banki w rzeczywistości nie pożyczają pieniędzy innych ludzi w momencie udzielania kredytw. Chociaż depozyty rezerwowe obliczane są na podstawie wysokości depozytw płatnych na żądanie złożonych w banku, nie są one z nimi tożsame. Gdyby były, banki nie byłyby zdolne do tworzenia pieniędzy. Pożyczki polegałyby wyłącznie na przekazywaniu pieniędzy od depozytariuszy od pożyczkobiorcw. Banku tworzą pieniądz pożyczając swe rezerwy nadwyżkowe.Fluktuacje zasobw pieniądza.

Kreacja pieniądza nie przebiega tak gładko, jak sugeruje to model teoretyczny. Codziennie zmiany sytuacji gospodarczej wywołują przejściowe fluktuacje zasobw pieniądza. Na przykład banki codziennie otrzymują spłaty pożyczek. W związku z tym, że uzyskują inne dochd z tej działalności, będą one dążyć do ponownego wypożyczenia spłat w jak najkrtszym czasie. Banki często wypożyczają swoje rezerwy nadwyżkowe innym bankom na okres jednego dnia lub nawet na krcej pobierając oprocentowanie według stawki określanej mianem stopy funduszy federalnej. Stopa funduszy federalnych jest to stopa procentowa, ktrą pobierają od siebie instytucji depozytowe za (krtkoterminowe) sobie w oparciu o nieczynne salda w bankach Rezerwy Federalnej. Wysokość spłat otrzymywanych przez bank nie zawsze koresponduje z wysokością otrzymywanych przez nie wnioskw kredytowych; czasami spłaty przewyższają sumę kwot wnioskw kredytowych. Jeśli wszystkie banki będą miały problemy tego rodzaju, całkowity zasb pieniądza nie będzie taki duży jak mgłby być.

Nie wszystkie pożyczki bankowe stają się depozytami płatnymi na żądanie w innych bankach. Część pieniądza stworzonego przez bank może stać się gotwką znajdująca się w portfelach poszczeglnych osb. Choć gotwka jest pieniądzem, nie jest to taki rodzaj pieniądza, ktry umożliwia bankom tworzenie depozytw rezerwowych. O tyle, o ile pożyczki bankowe staja się gotwka w obiegu, zdolność bankw do udzielania pożyczek i zwiększenia zasobw pieniądza ulega zmniejszeniu.

W ostatecznym rachunku, skłonność poszczeglnych osb do posiadania pieniądza w formie gotwki i depozytw płatnych na żądanie będzie miała wpływ na wielkość zasobw pieniądza. Jeżeli ludność zmniejszy wartość swoich depozytw płatnych na żądanie i zwiększy zasoby posiadanej gotwki, banki będą dysponowały niższym poziomem rezerw i nie będą w stanie udzielać pożyczek w takiej wysokości. Jeśli nie zajdą zmiany kompensujące to zjawisko wielkość zasobw pieniądza ulegnie zmniejszeniu. Podobnie, jeśli ludność zmniejszy wielkość posiadanych zasobw gotwkowych przez złożenie pieniędzy na rachunkach oszczędnościowych, rezerwy bankowe wzrosną. Banki zwiększą akcje kredytowa, powiększając zasobu pieniężne.

Prosty wzr zakłada, że wszystkie banki funkcjonują w ramach tych samych przepisw i że stosuje się wobec nich taki sam wskaźnik rezerw obowiązkowych. Bank udzielając pożyczki zwykle zatrzymuje część utworzonych w ten sposb depozytw, może on, ceteris paribus, wypożyczyć nieznacznie więcej niż wynoszą jego rezerwy nadwyżkowe. Ważne jest rwnież, by pamiętać, że banki nie podporządkowują się ślepo mechanicznie pojmowanemu wzorowi. Bankowcy postępują w sposb, ktry uważają za najlepszy dla maksymalizacji długoterminowymi zyskw swego banku, w ramach prawnych i rynkowych ograniczeń swej działalności, bez względu na kształt jakichkolwiek wzorw.
Przykadowe prace

Jednostka Budżetowa, Zakład Budżetowy

Jednostka Budżetowa, Zakład Budżetowy JEDNOSTKA BUDŻETOWA -jednostka organizacyjna sektora finansw publicznych, ktra pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodw budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu tery...

Zaburzenia łaknienia i dietetyka.

Zaburzenia łaknienia i dietetyka. Zaburzenia łaknienia Odżywianie się jest jedną z niezbędnych czynności życiowych organizmu ludzkiego. Jednak zaburzenia łaknienia występujące u niektrych ludzi stanowią poważne zagrożenie dla rwnowagi i podkopują em...

Plan prezentacji- przykład

Plan prezentacji- przykład Imie i Nazwisko Temat: ? Sławne pary kochankw w literaturze, omw zagadnienia na wybranych przykładach? I Literatura Podmiotu 1.Szekspir William: Romeo i Julia, Krakowska spłka wydawnicza, Krakw 1924 2.Szekspir William:Poskromnienie Złośnicy, Wydawnictwo Czyte...

Metoda Kartezjusza

Metoda Kartezjusza Ren Descartes, zwany Kartezjuszem to wybitny filozof, racjonalista oraz matematyk i fizyk francuski. To także prekursor wspłczesnej kultury umysłowej, postulujący metodę rozumowania wzorowaną na myśleniu matematycznym zwaną sceptycyzmem metodologicznym. Owy poglą...

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga Dzieje ludzkości dzielimy na: prahistoryczny(najdłuższy, trwający od źrdeł pisanych) i historyczny. Periodyzacja - podział na ery, okresy, epoki i stulecia. (okr...

Charakterystyka Harpagona.

Charakterystyka Harpagona. Harpagon to głwny bohater dramatu Moliera Skąpiec. Był on bogatym, paryskim mieszczaninem w podeszłym wieku. Miał dwoje dzieci: Elizę i Kleanta. Nosił okulary i niezbyt szykowne stroje. Świadczy o tym jego wypowiedź skierowana do syna, mająca na celu s...

Stopniowanie przymiotnika

Stopniowanie przymiotnika 1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotnikw jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcwkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemw cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the youngest old - older - the ...

"Makbet" Szekspira.

"Makbet" Szekspira. 1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr "The Globe" (1586). Badając twrczość pisarza z punktu widzenia rozwoju artystycznego, można wyr&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry