• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy biog...

Nawigacja

Czy biografię Jana Kochanowskiego można potraktować jako wzr życia człowieka renesansu?Czy biografię Jana Kochanowskiego można potraktować jako wzr życia człowieka renesansu?
Renesans to epoka skierowana ku przeszłości, powracająca do starożytności, sięgająca po dzieła Horacego Cycerona, Homera i na nowo je odkrywająca. To czas, w ktrym głwnym przedmiotem zainteresowania był człowiek – jego życie i praca, w ktrym dążono do poznania samego siebie. To okres w historii, ktry uczył korzystać z życia, odbudowywał fundamenty epikureizmu i stoicyzmu, uznawał cnotę za najwyższą wartość i ukazywał świat, jako odbicie boskiego ideału. To w końcu także ruch humanistyczny i słowa: Nic co ludzkie nie jest mi obce.

Ale czyja biografia może być wzorem życia człowieka odrodzenia – humanisty i filozofa?

Uważam, iż za taką osobę można uznać Jana Kochanowskiego – jednego z najwybitniejszych twrcw renesansu.

Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie. Pochodził ze średniozamożnej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Znakomite wykształcenie zdobył dzięki piętnastoletnim studiom, ktre stanowiły część humanistycznej edukacji - najpierw na wydziale sztuk Akademii Krakowskiej, pźniej w Krlewcu oraz Padwie – dwch najbardziej cenionych i tętniących życiem ośrodkw myśli renesansowej.

Odrodzenie kierowało się hasłem ad fontes – nakazującym powrt do źrdeł. Dla Kochanowskiego sposobem poznania odległej przeszłości było zaznajomienie się z utworami rzymskich i greckich lirykw i dramatopisarzy – Anakreonta, Safony, Eurypidesa. Jego twrczość była świadectwem szczeglnego hołdu złożonemu dawnym geniuszom.

Kochanowski poświęcił się studiom nad antykiem i literaturą antyczną Poznał także grekę i szlifował łacinę. Do humanistycznego ideału człowieka trjjęzycznego brakowało mu tylko znajomości hebrajskiego, co dałoby mu dostęp do oryginalnego tekstu Starego Testamentu. Dzięki umiejętności biegłego władania łaciną dokonał przekładu trzeciej księgi Iliady Homera na język polski.

Oprcz nauki brał on także aktywny udział w życiu studenckim i dużo podrżował. Odwiedził Niemcy, Włochy i Francję, co pozwoliło mu w pełni zapoznać się ze światopoglądem epoki. We Francji spotkał on wybitnego poetę francuskiego Pierra Ronsarda, pod ktrego wpływem zdecydował się pisać także w języku polskim.

Kochanowski tworzył rwnież w języku łacińskim. Na wzr wielu poetw renesansowych całej Europy napisał on po łacinie elegie skierowane do kochanki ukrytej pod pseudonimem Lidia. Tak samo postępowali inni humanistyczni poeci piszący w Polsce – na przykład Włoch Filip Buonaccorsi czy Niemiec Konrad Celtis. Czynili oni tak na wzr elegikw rzymskich, takich jak Propercjusz, Tibullus czy Owidiusz.

Postawę wobec życia Jana z Czarnolasu kształtowały dwie filozofie XVI wieku – epikurejska i stoicka. Wiele z jego dzieł ( na przykład Pieśń XII ) ukazywało jego przekonanie, iż celem życia człowieka jest szczęście, uwolnienie się ze od strachu przed śmiercią i przed Bogiem, że nad ludzkimi namiętnościami powinien panować rozsądek i że jedyną wartością jest dążenie do cnoty, ktrą przedstawił on jako wartość niezmienną i nie ulegającą pokusą doczesnego świata.

Ponadto w swoim dorobku ma on zarazem utwory poruszające problem życia człowieka, ktre porwnuje do ciągle zmieniającej się przyrody ( Pieśń IX ), utwory traktujące o zdrowiu ( fraszka Na zdrowie ),ktre stanowiło dla niego szczeglną wartość, o miłość dworskiej ( np.: Do Hanny ) jak i o śmierci ( treny), ktre powstały po utracie creczki Urszulki. Naszkicował ponadto życie na wsi, czego przykładem może być Pieśń świętojańska o sobtce.

Życie Jana Kochanowskiego ukazywało wszystko to, czym rządził się renesans. Jego filozofia była filozofią epoki, jego dzieła odzwierciedlały myśli humanistyczne. Sięgał do antycznej literatury, czerpał z niej natchnienie i wzorował się na niej. Wierzył w osiągnięcie stanu idealnego poprzez zapanowanie nad emocjami, w najwyższą wartość – cnotę i harmonijny świat. Mimo chwilowych zwątpień, w pełni oddał się nurtowi odrodzenia – cenił te wartości, wychwalał te prawdy, mwił o tych sprawach, ktre dla renesansu były najważniejsze. Podsumowując – biografia Jana Kochanowskiego jest doskonałym wzorem życia człowieka renesansu – humanisty, filozofa, poety i artysty.


Przykadowe prace

Wpływ sprzeciwu i braku zgody wspłmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonkw pozostających we wsplności usta

Wpływ sprzeciwu i braku zgody wspłmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonkw pozostających we wsplności ustawowej "Wpływ sprzeciwu i braku zgody wspłmałżonka na skuteczność dokonania czynnoś...

Ideały epoki - święci.

Ideały epoki - święci. Hagiografia-"żywoty świętych" dla świętych? Idealne wzorce dla pobożnych czy raczej unikaty- " wyborowy korpus, ktry bronił stale od wewnątrz zagrożonych fortpoczt chrześcijaństwa, tarcza chroniąca miasta odpierająca nieprz...

Św. Maciej (Mattatyah)

Św. Maciej (Mattatyah) Święty Maciej uważany jest za patrona cieśli i rzeźnikw, także rzemieślnikw budowlanych, cukiernikw, kowali i krawcw. Wzywany jest w przypadku pryszczy i niepłodności. Jego doroczne święto obchodzono 24 lub 25 lutego w zależnośc...

List do Santiago - "Stary człowiek i morze"

List do Santiago - "Stary człowiek i morze" Drogi Santiago ! Niedawno przeczytałam opowiadanie Ernesta Hemingwaya pt. Stary człowiek i morze , ktrego jesteś głwnym bohaterem. Bardzo mnie zaciekawiło, ponieważ przedstawia zmagania człowieka z przeciwnościami losu. Po...

Reinkarnacja

Reinkarnacja 1) Bg stwarza istoty wyższe (anioły) i daje im Wolną Wolę. 2) Wolna Wola, ktrą stworzenia otrzymały od Stworzyciela, zrżnicowała byt tak, że powstało pojęcie dobra i zła. 3) Szatan reprezentuje Zło, a Anioł jest reprezentantem Dobra. ...

Ja-człowiek. Okresy życia i tożsamość

Ja-człowiek. Okresy życia i tożsamość Okresy życia: *Młodość: -prenatalna (w łonie matki) -niemowlęca (1 rok życia) -poniemowlęca (2 i 3 rok) -wczesnodziecięca (3-7lat) -przedpokwitaniowa (7-12/13) -dojrzewanie (12/13-17/18) *Dojrza ...

Juliusz Cezar

Juliusz Cezar Galiusz Juliusz Cezar był najwybitniejszym z rzymskich wodzw pod koniec rządw Republiki. Urodził się w arystokratycznej rodzinie i od dzieciństwa brał czynny udział w życiu politycznym Rzymu. W 59 r.p.n.e został wybrany konsulem. Tego samego roku wraz z Pompejus...

Interpretacja wiersza Tadeusza Rżewicza "Wygaśnięcie Absolutu".

Interpretacja wiersza Tadeusza Rżewicza "Wygaśnięcie Absolutu". Są poeci, ktrzy długo dobijają się u wrt poezji o swoją muzę, długo jąkają swoją prawdę, dla ktrej nie mają języka, i są poeci, ktrzy jak Minerwa z głowy Jowisza wyskaku...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry