• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Czy filoz...

Nawigacja

Czy filozofia jest nauką?Czy filozofia jest nauką?
Temat: Czy filozofia jest nauką?Nauka jest zespołem uporządkowanych twierdzeń, uzasadnionych, dających się zakomunikować i sprawdzić. Realizuje się poprzez zespł czynności poznawczych zmierzających do osiągnięcia wiedzy. W tym celu posługuje się odpowiednimi do przedmiotu badań metodami.

Przez metodę badań można zrozumieć albo pewien zespł czynności przyporządkowanych określonemu celowi, nadających się do powtarzania, albo też reguły wyznaczające sposb postępowania w danej sprawie.

Ten metodyczny sposb uzyskiwania wiedzy dostosowany do przedmiotu i celu nauki, jest tym, co rżni poznanie naukowe od innego typu wiedzy i rżnicuje poszczeglne typy nauki.

Wśrd zasadniczych cech poznania naukowego w sensie ścisłym należy wymienić:

Obiektywizm – czyli wykluczanie z badań naukowych jakichkolwiek elementw emocjonalnych i subiektywnych.

Sprawdzalność poprzez fakty i doświadczenia.

Racjonalność.

Tendencja do matematyzacji twierdzeń.

Autonomizm – dążność do uniezależnienia się od filozofii i teologii.Ćwiczenie:

Zaznacz zdania, ktre według ciebie charakteryzują dobrze: czym jest nauka?

a) Wiedza, ktrą człowiek zdobywa przez analizę swoich snw.

b) Zbir książek, artykułw, publikacji, poświęconych jednemu zagadnieniu np. budowie oka żaby.

c) Wiedza jaką człowiek zdobywa dzięki doświadczeniu życiowemu, np. przy poparzeniu przez kuchenkę elektryczną wiemy, że nie wolno jej dotykać.

d) Wyniki badań, ktrych nikt inny nie jest w stanie powtrzyć ani sprawdzić.

e) Poznanie rzeczywistości za pomocą określonej metody, np. metody eksperymentalnej.

f) Zbir twierdzeń na jakiś temat, dobrze logicznie uporządkowanych.

g) Wypowiedzi, ktre zawierają wyrażenia metaforyczne i poetyckie.

h) Rzeczy tak mądre, że nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć drugiemu człowiekowi.

i) Wspłczesna technika, np. komputery, samochody.

j) Wszystko co usłyszymy w telewizji.

k) Legendy, mity pochodzące z odległych czasw.

l) Jakakolwiek wypowiedź człowieka z tytułem naukowym.


Przykadowe prace

Zasadowość wody

Zasadowość wody Zasadowość określa zdolność wody do przyjmowania protonw ( H+ ), tj. zdolność do zobojętniania silnych kwasw mineralnych o określonym pH. W wodach naturalnych zasadowość pochodzi, w przeważającej części, od związkw tak...

Układ warszawski

Układ warszawski Układ został utworzony 14-V-1955 w Warszawie na podstawie Układu o przyjaźni, wspłpracy i pomocy wzajemnej i był zawarty przez: Albanię, Bułgarię, CSRS, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Wszedł w życie 4-VI-1955 i miał obowią...

Nowotwory

Nowotwory Nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, ktra rozrasta się nadmiernie i w sposb nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Nadmierny rozrost spowodowany jest niepohamowaną proliferacją komrek, nieustającą nawet po wyeliminowaniu czynnika, ktry ją wywoła&#...

Jan Kochanowski - życie i twrczość.

Jan Kochanowski - życie i twrczość. Jan Kochanowski, powszechnie uważany za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny aż do czasw Mickiewicza i Słowackiego, cieszył się także wielką sławą u swych wspłczesnych, ktrzy nazwali go "kochan...

Dyktando z polskiego

Dyktando z polskiego Dzisiaj był naprawdę piękny dzień. Za oknem leciała gżegżłka. Na lekcji chemii robiliśmy doświadczenie ze srebrzystą rtęcią i płmetalami. Nagle wybuchł pożar. Spalił się bukszpan, ktry rsł na parapecie. ...

Henryk Sienkiewicz Potop.

Henryk Sienkiewicz Potop. Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim Czasie, warszawskim Słowie, wielkopolskim Dzienniku Poznańskim. W ten sposb wszystkie trzy zabory poznawały rwnocześnie nową powieść. Książkowe wydanie Potopu wyszło w...

Wspłczesne przesłanki dobrego małżeństwa

Wspłczesne przesłanki dobrego małżeństwa … Musicie być mocni mocą miłości, ktra jest potężniejsza niż śmierć… Jan Paweł II Temat; Wspłczesne przesłanki dobrego małżeństwa Jakie są przesłanki...

Monografia pedagogiczna

Monografia pedagogiczna Za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, ktra prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej struktury sformalizowane takie jak: Towarzystwo Przyjacił Dzieci, Uni...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry