• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy Pols...

Nawigacja

Czy Polska wygrała II wojnę światową?Czy Polska wygrała II wojnę światową?
Uważam, że Polska nie wygrała II wojny światowej i postaram się w mojej krtkiej pracy to udowodnić.Polska przed wojną była krajem suwerennym, wchodziła na drogę reform, ktre miały przynieść jej dobrobyt i wysoki rozwj gospodarczy. Jednak nie zdążyła tych reform przeprowadzić, gdyż sytuacja geopolityczna doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, ktra zaczęła się atakiem III Rzeszy na II Rzeczypospolitą 1 września '39 roku. Trzeciego września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja, by wypełnić zobowiązania sojusznicze wobec Polski. Aliantom brakowano jednak przygotowania lub raczej odwagi, aby rzeczywiście podjąć działania wojenne.Polska armia została szybko pokonana, dzikie niemieckiej taktyce wojny błyskawicznej, przewadze technologicznej i liczebnej wojsk niemieckich, a także nieudolnemu polskiemu dowdztwu. Siedemnastego września kresy wschodnie zajęły wojska radzieckie co było ostatecznym przypieczętowaniem losu II RP Po klęsce wrześniowej szybko zaczęły się tworzyć zaczątki państwa podziemnego - jedynej takiej organizacji w Europie podczas wojny. Rząd emigracyjny w Londynie zaczął formować jednostki polskie na Zachodzie, ktre walczyły w wielu kampaniach przeciwko państwom Osi.Termin sprawa polska na przestrzeni ostatnich dwustu lat wielokrotnie pojawiał się w międzynarodowej polityce.W czasie I wojny światowej Polacy domagali się uznania własnego państwa, a w Wersalu oficjalnie uznano istnienie Rzeczypospolitej.W czasie II wojny światowej żadne już państwo nie poddawało w wątpliwość bytu państwa polskiego, jednak znw pojawiła się sprawa polska. Tym razem chodziło o kształt powojennych granic i zaspokojenie roszczeń terytorialnych i politycznych największego sojusznika Wielkiej Brytanii i Stanw Zjednoczonych Ameryki Płnocnej – Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.Innym problemem była kwestia suwerenności państwa polskiego po wojnie, jego związki z ZSRR i kształt polityczny. To właśnie od polityki prowadzonej przez Jzefa Stalina w największym stopniu uzależniona była wizja i kształt powojennej Polski. Stalin zaczął tworzyć Armię Ludową, a także struktury Polskiej Partii Robotniczej, ktre miały rządzić powojenną Polską z ramienia Stalina.Mimo iż militarny udział Polakw w działaniach zbrojnych II wojny światowej był większy niż militarny udział Francji, jednak to za losy Polski zdecydowały mocarstwa na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, nie dopuszczając Rządu Polskiego do głosu.Polska straciła kresy wschodnie na rzecz terenw zachodnich, ktre ze względw historycznych całkowicie się nam nie należały, chociaż kształt powojennych granic jest nieporwnywalnie korzystniejszy pod względem obronności niż granice II RP.Inną sprawą był fakt, że w wyniku wojny Polska stała się państwem bardzo jednolitym etnicznie, co eliminowało konflikty narodowościowe w jej granicach (przed wojną tylko 69% obywateli było narodowości polskiej). Mimo to Polska była krajem terytorialnie okrojonym (mimo przesunięcia granicy zachodniej na linie Odry i Nysy Łużyckiej), całkowicie zniszczonym gospodarczo (przeogromne zniszczenia miast, gospodarki, kultury itd), straciła ok. 6 mln obywateli (statystycznie 220 osb na 1000 zginęło), z państwa suwerennego o wolnorynkowej gospodarce kapitalistycznej, stała się komunistycznym państwem satelickim Związku Radzieckiego.Nie miała żadnego prawa głosu na konferencjach pokojowych, Polska była na nich przedmiotem, a nie podmiotem. I po rozpatrzeniu wszystkich tych argumentw uważam, że Polska tę wojnę przegrała.


Przykadowe prace

Kultura wczoraj i dziś

Kultura wczoraj i dziś Kultura kreuje nasz charakter, wpływa na nasze zachowania w dorosłym życiu. Kultura jest terminem wieloznacznym, interpretowanym w rżny sposb przez przedstawicieli rżnych nauk. Można ją określić jako ogł wytworw ludzi, zarwno materialnych, jak i ...

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. Powstał na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 r. jako narzędzie realizacji wsplnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresi...

Uzależnienia-narkotyki

Uzależnienia-narkotyki UŻALEŻNIENIE Przyczyny przyjmowania przez młodzież środkw o działaniu odurzającym upatruje się powszechnie sferze psychospołecznej. Światowa Organizacja zdrowia rozpatrująca to zjawisko w kategoriach zachowania dewiacyjnego jako w...

Opis postaci - Jagienka Zychwna

Opis postaci - Jagienka Zychwna Jagienka Zychwna jest jedną z głwnych postaci występujących w powieści Henryka Sienkiewicza pt. Krzyżacy. Była ona crką Małgorzaty i Zycha ze Zgorzelic. Była bardzo urodziwa, miała dwch adoratorw – Wilka z Brzozowej i Cztana...

Bcher in meinem Leben

Bcher in meinem Leben Bcher sind unersetzt im Menschenleben. Sie erweitern unseren Horizont und sind Wissensquellen. Bcher erfllen ntzliche Rolle, unterhalten und bilden. Sie bergeben Gefhlen und Erfahrungen. Sie registrieren vergangen Ereignissen und machen die Geschichte lebendiger. Ich liebe Bcher. Ich lese leidenschaftl...

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Odpowiedzialne rodzicielstwo Autentyczna miłość rodzicw powinna pragnąć powołać do życia jak najwięcej dzieci. Planując rodzinę, małżonkowie powinni kierować się uczciwym sumieniem, swoje decyzje podejmować przed Bogiem, ktrego są wspłp...

Środowisko przyrodnicze - wielkie laboratorium chemiczne.

Środowisko przyrodnicze - wielkie laboratorium chemiczne. Środowisko przyrodnicze Ziemi obejmuje tzw. biosferę, czyli obszar życia ograniczonego na Ziemi. Tworzą ją : dolna część atmosfery – troposfera, grna część litosfery – powierzchniowa warstwa skorupy...

Promieniotwrczość - korzyści czy zagrożenia dla ludzkości

Promieniotwrczość - korzyści czy zagrożenia dla ludzkości Promieniowanie zazwyczaj kojarzy się nam z wybuchem elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku. Była to największa i najtragiczniejsza awaria reaktora jądrowego, ktra pochłonęła wiele ofiar. Rwnież ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry