• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy praw...

Nawigacja

Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście. Jak na to pytanie odpowiadaja bohaterowie literaccy rznych epok?Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście. Jak na to pytanie odpowiadaja bohaterowie literaccy rznych epok?
Szczęście, zadowolenie, speł-nienie... Czym tak naprawdę jest i czy każdy może je osią-gnąć? Pojęcie to ma wiele znaczeń: dla Arystotelesa było ono rwnoznaczne z życiem w cnocie, Platon utożsamiał je z dobro-cią i sprawiedliwością. Epikurejczycy twierdzili, że można je osiągnąć tylko po-przez doznanie przyjemności, stoicy zaś - dzięki wolności wewnętrznej. Myśliciele chrześcijańscy, tacy jak św. Tomasz czy św. Augustyn, nad ziemską szczęśliwość przedkładali szczęście wieczne, jako naj-cenniejszy dar od Boga. Mędrcy ery no-wożytnej także wymieniali szereg ideałw szczęścia. Kojarzyli je z miłością i ofiarnością, przyjemnościami, życiem w zgodzie ze światem. Niemalże wszy-scy uznali, iż szczęście jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem, tylko jak je osiągnąć.

Mitologia grecka (Mit o Prometeuszu):? Prometeusz jako twrca i dobroczyńca człowieka.

? Sprzeciwił się bogom by dać człowiekowi wolność i niezależność.

? Bezinteresowna ofiara.

? Cierpienie zewnętrzne, szczęście wewnętrzne (życie zgodne z własnymi ideałami)Biblia (Księga Hioba):

.

? Bg wystawia Hioba na prbę zsyłając falę nieszczęść. (utrata majątku śmierć dzieci, trąd.)

? Mimo niezawinionego cierpienia Hiob ciągle żyje dobrze , według przykazań bożych, nie odwraca się od Boga.

? Wiara i nadzieja w Boga, i jego sprawiedliwość, przynoszą Hiobowi ostateczne szczęście.

Sofokles ( Antygona ):? Wierna sobie i wyznawanym wartością, ponad wszystko miłuje prawdę.

? Konflikt między prawem boskim, a ziemskim.

? Jej czynami kieruje wierność prawu bożemu i ludzkiemu.

? Rodzina była dla Grekw wartością najwyższą

? Ma nadzieje, że bunt przeciwko władcy przyniesie jej wewnętrzny spokj.

? Pewna, iż spełniła swj obowiązek nie może zrozumieć dlaczego spotkało ją nieszczęście,

? Ponosi klęskę fizyczną, jednocześnie moralnie zwyciężając nad Kreonem, ktry sam ostatecznie zostaje w rozpaczy i cierpieniu.Stefan Żeromski ( Ludzie bezdomni ):? Judym za swoje posłannictwo uważa pomoc ludziom ubogim, wrażliwy na ludzką krzywdę.

? Samotna walka o poprawę warunkw bytowych najbiedniejszych.

? Judym jest rozdarty wewnętrznie pomiędzy miłością do Joasi, a swym posłannictwem.

? W imię swych ideałw odrzuca miłość, obawiając się tego, że w momencie założenia rodziny stanie się egoistą i człowiekiem nieczułym na problemy społeczne.

? Czuje się odpowiedzialny za nędzę ludzi i podejmuję walkę wiedząc, że i tak nie wygra.

? Judym - altruista, poświęca własne szczęście dla dobra innych (prometeizm).

? Ostatecznie dobro nie zapewnia mu szczęścia.Władysław Szpilman ( Pianista ):? Władysław Szpilman postępuje zgodnie z własnym sumieniem, nie pozwalając zniszczyć swego pochodzenia żydowskiego.

? Nie dał się wciągnąć do policji żydowskiej, ktra zapewniała mu lepsze traktowanie, wolał pozostać wiernym swoim wartościom, i nie wydawać innych żydw dla własnych korzyści..

? Przez długi okres ukrywał się ukrywał się przed dyskryminacją żydw, jednocześnie ani razu nie wyrzekając się swego pochodzenia.

? Jego upr docenił nawet oficer niemiecki, ktry postanowił mu pomc.? Ostatecznie Szpilman doznaje szczęścia: fizycznego - uchodzi z życiem, powraca do normalnego życia; moralnego - zachował swą tożsamość, po zakończeniu wojny wraca jako żyd-pianista do stacji radiowej, zachował też człowieczeństwo: chciał uratować Niemca, ktry wcześniej mu pomgł.Jak z większości przypadkw wynika, życie dobre i prawe przynosi przede wszystkim szczęście wewnętrzne, zadowolenie ze swego postępowania zgodnego z sumieniem. Żaden z bohaterw nie dał stłumić swych ideałw. Jednak mimo tego jeden z nich, Judym nie doznał szczęścia, przynajmniej nie na ziemi. W przeciwieństwie do niego Władysław Szpilman doznał szczęścia na obu tych płaszczyznach: moralnej i fizycznej.

Dlatego każdy, dla kogo, wierność własnym ideałom, a co za tym idzie, szczęście wewnętrzne jest najważniejsze, powinien w życiu kierować się dobrem i prawdą, nie oczekując niczego w zamian, żyć według maksymy Bolesława Prusa: Czyń dobro nie czekając na szczęście, jeśli przyjdzie zrobi ci niespodziankę, jeśli nie, nie zrobi zawodu.


Przykadowe prace

Dlaczego dobrze jest mieć przyjaciela??

Dlaczego dobrze jest mieć przyjaciela?? A mon avis c'est ters bon d'avoir un ami intime. Quand nous avons cette persone, nous pouvons parler avec elle de beaucoup de sujets. Elle peut nous comprendre et nous aider en cas de besoin. Nous passons nos vacances et tout le temps libre avec notre ami. Je pense que un...

A. Mickiewicz "Konrad Wallenrod" streszczenie.

A. Mickiewicz "Konrad Wallenrod" streszczenie. I. Wstęp – Opisuje historię wzajemnych relacji narodu litewskiego i niemieckiego oraz nienawiść, jaka między nimi od wiekw panowała. Narrator rwnież zapowiada klęskę wszystkich, ktrzy są przeciwnikami Litwi...

Nauka administracji

Nauka administracji 1. Początki nauki adm. a prace niemieckich i australijskich kameralistw Należy wspomnieć o grupie badaczy zwanych kameralistami lub policystami. Nazwa kierunkw łączy się ze słowem kamera i policja. Pierwsze ozn. Najpierw skarbiec krlewski, pźniej nazwę...

Media masowe a problemy socjalizacji

Media masowe a problemy socjalizacji Media masowe a problemy socjalizacji. Socjalizacja jest bardzo ważnym procesem społecznym w życiu każdego człowieka. Jest to szeroko pojęte nabywanie przez jednostkę systemu wartości, wiedzy, norm, biegłości językowej, umiejętnoś...

Metabolizm, Anabolizm, Katabolizm, Fotosynteza, Fazy przemian, Wymiana gazowa, Oddychanie tlenowe i beztlenowe itp.

Metabolizm, Anabolizm, Katabolizm, Fotosynteza, Fazy przemian, Wymiana gazowa, Oddychanie tlenowe i beztlenowe itp. Metabolizm przemiana materii i energii. Ogł procesw chemicznych i energetycznych zachodzących w organizmach. Reakcje metaboliczne zachodzą przy udziale enzymw. Intensywność tych proc...

To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne

To Tristan, to Izolda, tylko czasy inne Wstęp: Dzieje romansu Tristana i Izoldy - wypicie przez kochankw eliksiru - ucieczka przed krlem Markiem - darowanie win, odejście Tristana Rozwinięcie: przykłady nieszczęśliwych kochankw - W. Szekspir Romeo i Julia – romans mi&#...

Sprawdzian umiejętności ucznia klasy pierwszej szkoły średniej 1999

Sprawdzian umiejętności ucznia klasy pierwszej szkoły średniej 1999 ERAZ Z ROTTERDAMU Miła wojna dla tych, co jej nie znają /fragment/ /tłumaczenie Maria Cytowska/ Istnieje w świecie ludzkim nieszczęście, ktrego zawsze wytrwale należy unikać. Nieszczęś...

Bogowie Grecji i Rzymu

Bogowie Grecji i Rzymu Zeus(Jowisz)-władca bogw i ludzi , strzegł prawa, gdy się gniewał ciskał na ziemię piorunami , bg zjawisk atmosferycznych Hera(Junona)-żona Zeusa, opiekunka małżeństw i rodzin Posejdon(Neptun)-brat Zeusa, bg morz i oceanw, trjzębem...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry