• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy s&#32...

Nawigacja

Czy słusznie nazwano średniowiecze epoką ciemnoty i zabobonów?Czy słusznie nazwano średniowiecze epoką ciemnoty i zabobonów?
Symbolem średniowiecza był krzyż, ponieważ cała sztuka i nauka koncentrowała się na religii, oraz miecz, bo w epoce tej toczyło się dużo wojen.Istnieje twierdzenie, że średniowiecze to epoka ciemnoty i zabobonów. W istocie nie został jeszcze wynaleziony druk i dlatego wszystkie książki musiały być pisane ręcznie. Z tego powodu bardzo dużo ludzi nie miało do nich dostępu, co utrudniało kształcenie się. Poza tym, w średniowieczu nauka nie była tak rozpowszechniona jak jest ona teraz. Prosci chłopi nie potrzebowali chodzić do szkoły aby móc pracować. Nawet niektórzy królowie nie potrafili czytać ani pisać. Mogli polegać na doradcach. Jedynymi wykształconymi ludźmi byli księża, pisarze oraz tłumacze.Średniowiecze było teocentryczną epoką. Wszyscy ludzie żyli dla boga, i tak malarze w swoich dziełach wysławiali boga, a filozofowie udowadniali prawdy wiary.

Brak prawdziwej wiedzy uzupełniała wiara w gusła i zabobony. Sytuacja taka bardzo dobrze pasowała do feudalnych stosunków panujących w średniowiecznym świecie. W interesie klasy rządzącej nie leżała oświata chłopów, którzy mieli pokornie wykonywać swoją pracę.

Na tym ciemnym tle pojawiało się jednak trochę światła.

Mimo, że nauka nie była tak rozpowszechniona, powstawało dużo szkół przyklasztornych oraz uniwersytetów. Jak na przykład Uniwersytet w Krakowie założony w 1364r.Szkoły przyklasztorne kształciły swoich uczniów tylko w pewnych kierunkach. Albo mieli z nich być księża, filozofowie albo pisarze. W szkołach tych były nauczane takie przednioty jak : gramatyka, dialektyka, retoryka, arytmetryka, muzyka, geometria i astronomia.

Powszechna wtedy Łacina miała za zadanie upowszechnić naukę i sztukę, na całym świecie. Jednakże poszczególne narody pragnęły poslugiwać się też własnym językiem. Dlatego też w 1285 r. Jakub Świnka propagował teorię, że ksieża muszą znać język polski.

Wirdzenie, że średniowiecze było epoką ciemnoty i zabobonów jest nie do końca prawdziwe. Na tle zabobonów rozwijała sie nauka. Rodziły się wynalazki mające wplyw na cały dalszy rozwój ludzkości.


Przykładowe prace

Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu. Zinterpretuj podany fragment odwołując się do swojej wiedzy o Konradzie.

Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu. Zinterpretuj podany fragment odwołując się do swojej wiedzy o Konradzie. Poeta to twórca sztuki, artysta słowa. W starożytności uznawano go za istotę niemal boską, gdyż "przekraczał wszelkie normy ludzkie". Za taką osobę...

Obyczje i obowiązki rycerskie

Obyczje i obowiązki rycerskie Rycerz miał obowiązek stawać zbrojnie na każde wezwanie swojego pana feudalnego w zamian za nadania mu ziemi (lenna). Rycerz posiadał własny zamek (w okresie wczesnego średniowiecza gród) gdzie stacjonowała jego załoga. Wokoło rozciągał...

Zabił się młody... – Juliusz Słowacki. Twój głos wobec samobójczych czynów bohaterów literackich romantyzmu.

Zabił się młody... – Juliusz Słowacki. Twój głos wobec samobójczych czynów bohaterów literackich romantyzmu. Romantyzm to epoka buntu, pełna ludzi lubiących zadręczać się, cierpieć i podkreślać przez to swoją indywidualność oraz oryginalno...

Znaczenie badań nad genomem człowieka

Znaczenie badań nad genomem człowieka Informacja genetyczna każdego organizmu zawarta jest w jego DNA. Sekwencja nukleotydów jest podstawą zapisu genetycznego. Rozległe badania sekwencji nukleotydów u organizmów bardzo złożonych, których komórki zawierają liczne DNA, spowodowały powst...

Biografia - Adam Asnyk - życie i twórczość.

Biografia - Adam Asnyk - życie i twórczość. Adam Asnyk (1838-1897) Życiorys: Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wrześniowego"). Od 1870 r osiadł na stałe w Krakowie (od 1884 r. członek Rady Miejskiej). B...

Powstanie państw słowiańskich i ich chrystianizacja.

Powstanie państw słowiańskich i ich chrystianizacja. Słowianie to najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca głównie środkową, wschodnią i południowo – wschodnią część kontynentu. Słowiani...

Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy?

Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy? Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wyniósł on rodzinną twórczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ogromny autorytet jako poeta. Jednak czy rzeczywiście twórczo...

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy Juliama Tuwima

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy Juliama Tuwima Utwory "Do losu" Juliana Tuwima i "Pieśni XXIV" Jana Kochanowskiego przedstawiają dwie odmienne postawy poetów tworzących na przestrzeni dwóch różnych epok. Jest to powodem innych poglądów na temat sensu własnego życia, roli własn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry