• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy staro...

Nawigacja

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?
Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?Tematem mojej pracy będzie udowodnienie zagadnienia postawionego w temacie a mianowicie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? Już w tej chwili odpowiadam bez wątpienia że tak natomiast w dalszej części mojej pracy postaram się to udokumentować

Na Początek przyjrzyjmy się rycerzom Homeryckim i ich cechom Bohaterowie z eposów Homera kładą bardzo duży nacisk na znajomość swojej genealogii Jak czytamy w tekście Marii Ossowskiej Posiadanie znanych przodków podnosiło opinię otoczenia o danym człowieku Czy tak jest też dzisiaj? Myślę że każdy kto posiada w swojej rodzinie jakąś sławną osobę jest samorzutnie oceniany poprzez Pryzmat tej postaci

Kolejną cechę wyróżniającą bohatera Homeryckiego możemy odzwierciedlić poprzez wyrażenie kalos kagathos co znaczy dosłownie piękny i dobry W czasach antycznych Ludzie byli bardzo wrażliwi na piękno czego dowodem jest Iliada Homera Osobom czarownym wybaczano pewne niedoskonałości charakteru tudzież niedociągnięcia w sztuce walki A czy dziś nie jest tak że osobom bardziej atrakcyjnym fizycznie jesteśmy w stanie wybaczyć więcej? Pozwolę sobie wtrącić bardzo życiowy przykład z życia codziennego który jednakże należy potraktować z przysłowiowym przymrużeniem Oka Jazda bez biletu środkami komunikacji miejskiej może skończyć się mandatem ale wszyscy wiedzą niektórzy może wypróbowali iż wystarczy miły uśmiech i ładne oczy aby to przewinienie zostało nam wybaczone

Następną cechą bohatera homeryckiego było Posiadanie wysportowanego ciała Jak pisze Maria Ossowska:: Mężczyzna winien promieniować siłą Musi być rosły i bary mieć potężne Starożytni w ciągu setek lat ukształtowali kanon piękna który w następnych epokach uznano za ideał klasyczny czyli wzorcowy Weźmy na przykład rzeźbę Dyskobol autorstwa Myrona która ukazuje piękno męskiego ciała jego siłę i Zdrowie Kanony kobiecego piękna wyznacza do dziś chociażby Wenus z Milo Jej idealne proporcje ciała utrwaliły się w pamięci ludzkiej i pozostają aktualne do dziś W starożytności wszyscy niezwykle dbali o swe ciała W tym celu trenowali sprawność fizyczną poddawali się masażom Czy to nie przypomina współczesnego świata? Naszej cywilizacji pełnej samych pięknych młodych i zdrowych których codziennie możemy podziwiać na plakatach reklamowych i okładkach gazet? Wydawałoby się więc że dla obu epok Kult urody zdrowia i młodości jest wspólny

Rycerz musi pięknie mówić i mieć ogładę towarzyską – czytamy w tekście pod tytułem Starogrecki ideał rycerski Umiejętność estetycznego wysławiania się służyła dystynkcji klasowej czyli wyróżniała górne warstwy społeczeństwa Dziś uczymy się głównie w celu zdobycia dobrej pracy

Absyntem qui rodit amicum qui non defendit alio culpante solutos qui capait risus hóminum famamque dicacis fingere qui non visa potest comatissa tacere


Przykładowe prace

Alotropia

Alotropia Alotropia- własność ciała występowania w rozmaitych postaciach, różniących się własnościami fizycznymi i aktywnością chemiczną. Alotropia polega często, na różnej ilości atomów w cząsteczce. ODMIANY TLENU Podczas przepu...

Korona Słoneczna

Korona Słoneczna Przed czterema laty 11 sierpnia kilkadziesiąt milionów ludzi w Europie i Azji podziwiało jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk w przyrodzie – całkowite zaćmienie Słońca. Wśród tych ludzi byli naukowcy: Kenneth Philips, obserwujący zjawisko w Bułgarii...

Hobbit, czyli tam i z powrotem (charakterystyka Bilba Bagginsa)

Hobbit, czyli tam i z powrotem (charakterystyka Bilba Bagginsa) Bilbo Baggins jest głównym bohaterem książki "Hobbit, czyli tam i z powrotem". Był hobbitem - większy od liliputa, mniejszy od krasnala - miał 50 lat. Mieszkał w pobliżu pagórka. Pochodził z zamożnej rodziny, ...

Zamek Karpień

Zamek Karpień I – Lokalizacja i opis zamku. II - Historia. III - Legendy, które krążą o zamku Karpień. Rozdział I Zamek został wzniesiony na Karpowskiej górze, której szczyt wynosi 775 m. Zamek leży w dawnej wsi Karpno na wschód od L&#...

Sąd w Hadesie nad Antygoną i Kreonem (opowiadanie z argumentami)

Sąd w Hadesie nad Antygoną i Kreonem (opowiadanie z argumentami) Gdzieś na końcu świata znajduje się nieobeszła, chłodna i martwa kraina. Należy ona do brata Zeusa – Hadesa, niesłychanie bogatego boga, właściciela całego złota i srebra świata oraz c...

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Skutki wojen polskich w XVII wieku Skutki wojen polskich w XVII wieku Następstwa wojen polsko-szwedzkich ,polsko-rosyjskich i polsko-tureckich były do siebie podobne. Różnice są jednak bardziej widoczne na tle politycznym niż społecznym. Wojna trzydziestoletnia zmieniła układ sił...

Człowiek wobec cierpienia

Człowiek wobec cierpienia Człowiek wobec cierpienia, porównaj sposób ukazania tego motywu w Trenie XVII oraz w Biblijnej księdze Hioba Gdy człowieka spotyka nieszczęście,przychodzi czas na refleksję. Uświadamiamy sobie naszą słabość,kruchość istnienia,p...

Adam Asnyk - "Daremne żale" analiza.

Adam Asnyk - "Daremne żale" analiza. W wierszu występuje motyw drogi - wędrówki. Utwór ma ramową kompozycję. Adresat wypowiedzi "wy" to przedstawiciel(e) zstępującej formacji ideowej lub kulturowej. Poetykę wiersza budują liczne elementy retoryczne. Przeważ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry