• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy staro...

Nawigacja

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?
Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?Tematem mojej pracy będzie udowodnienie zagadnienia postawionego w temacie a mianowicie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? Już w tej chwili odpowiadam bez wątpienia że tak natomiast w dalszej części mojej pracy postaram się to udokumentować

Na Początek przyjrzyjmy się rycerzom Homeryckim i ich cechom Bohaterowie z eposów Homera kładą bardzo duży nacisk na znajomość swojej genealogii Jak czytamy w tekście Marii Ossowskiej Posiadanie znanych przodków podnosiło opinię otoczenia o danym człowieku Czy tak jest też dzisiaj? Myślę że każdy kto posiada w swojej rodzinie jakąś sławną osobę jest samorzutnie oceniany poprzez Pryzmat tej postaci

Kolejną cechę wyróżniającą bohatera Homeryckiego możemy odzwierciedlić poprzez wyrażenie kalos kagathos co znaczy dosłownie piękny i dobry W czasach antycznych Ludzie byli bardzo wrażliwi na piękno czego dowodem jest Iliada Homera Osobom czarownym wybaczano pewne niedoskonałości charakteru tudzież niedociągnięcia w sztuce walki A czy dziś nie jest tak że osobom bardziej atrakcyjnym fizycznie jesteśmy w stanie wybaczyć więcej? Pozwolę sobie wtrącić bardzo życiowy przykład z życia codziennego który jednakże należy potraktować z przysłowiowym przymrużeniem Oka Jazda bez biletu środkami komunikacji miejskiej może skończyć się mandatem ale wszyscy wiedzą niektórzy może wypróbowali iż wystarczy miły uśmiech i ładne oczy aby to przewinienie zostało nam wybaczone

Następną cechą bohatera homeryckiego było Posiadanie wysportowanego ciała Jak pisze Maria Ossowska:: Mężczyzna winien promieniować siłą Musi być rosły i bary mieć potężne Starożytni w ciągu setek lat ukształtowali kanon piękna który w następnych epokach uznano za ideał klasyczny czyli wzorcowy Weźmy na przykład rzeźbę Dyskobol autorstwa Myrona która ukazuje piękno męskiego ciała jego siłę i Zdrowie Kanony kobiecego piękna wyznacza do dziś chociażby Wenus z Milo Jej idealne proporcje ciała utrwaliły się w pamięci ludzkiej i pozostają aktualne do dziś W starożytności wszyscy niezwykle dbali o swe ciała W tym celu trenowali sprawność fizyczną poddawali się masażom Czy to nie przypomina współczesnego świata? Naszej cywilizacji pełnej samych pięknych młodych i zdrowych których codziennie możemy podziwiać na plakatach reklamowych i okładkach gazet? Wydawałoby się więc że dla obu epok Kult urody zdrowia i młodości jest wspólny

Rycerz musi pięknie mówić i mieć ogładę towarzyską – czytamy w tekście pod tytułem Starogrecki ideał rycerski Umiejętność estetycznego wysławiania się służyła dystynkcji klasowej czyli wyróżniała górne warstwy społeczeństwa Dziś uczymy się głównie w celu zdobycia dobrej pracy

Absyntem qui rodit amicum qui non defendit alio culpante solutos qui capait risus hóminum famamque dicacis fingere qui non visa potest comatissa tacere


Przykładowe prace

Studium przypadku zarządzanie zmianą

Studium przypadku zarządzanie zmianą Praca Zaliczeniowa z przedmiotu ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prowadzący: Dr inż. Henryk Dźwigoł Autor: Krzysztof SZUKAŁA E ? mail: kristofer8@o2.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje na temat firmy, w której przeprowadzano zmianę organizacyjn...

Petycja o zakazanie palenia papierosów na przystankach

Petycja o zakazanie palenia papierosów na przystankach Jadzia Malinowska Wałbrzych, dn. 03.06.2006 r. Ul. Wiśniowa 4/5 15-190 Wałbrzych* Prezydenta Miasta Wałbrzych Ul. Błędna 13 15-190 Wałbrzych W imieniu wszystkich mieszkańców budynku przy ulicy Wi&#...

Człowiek wobec Boga, życia, śmierci w poezji Jana Kochanowskiego.

Człowiek wobec Boga, życia, śmierci w poezji Jana Kochanowskiego. O Janie Kochanowskim możemy powiedzieć, że to typowy poeta doctus. Był wszechstronnie wykształcony. Władał trzema językami: łaciną, greką i hebrajskim. Wszystko to umożliwiało mu pozna...

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie Edyta Krzywiecka Wałbrzych, dnia 14. 12. 2005 II rok P.RES. (studia zaoczne) Plan pracy licencjackiej Przemoc w rodzinach z trudnościami materialnymi na przykładzie rodzin w Świdnicy WSTĘP I. PROBLEMATYKA PRZEMOCY W RODZINIE Z TRUDNOŚCIA...

Prokarionty

Prokarionty Komórki bakteryjne mają najczęściej od 0,5 do 10 mikrometrów i mogą przybierać różne kształty. Formy kuliste: ziarniaki – komórki nie łączą się ze sobą, dwoinki – połączenie dwóch komórek powstałych po ostatnim podziale, paciorkowc...

I filar Unii Europejskiej

I filar Unii Europejskiej Z formalnego punktu widzenia, na integracje gospodarczą w dalszym ciągu składają się trzy Wspólnoty: Wspólnota Europejska (powstała jako EWG, na mocy Traktatu Rzymskiego), EWWiS oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA). Jako organizacja międzynarodow...

Elektromagnetyzm

Elektromagnetyzm 1. Na przewód umieszczony w polu magnetycznym, którym płynie prąd, działa siła, zwana siłą elektrodynamiczną. Jej wartość zależy od: – natężenia prądu płynącego w przewodzie; – pola magnetycznego, w którym przewód u...

Recenzja rozdziału książki Tadeusza Filipkowskiego Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960

Recenzja rozdziału książki Tadeusza Filipkowskiego Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960 W monografii naukowej zatytułowanej Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945 - 1960 autor, Tadeusz Filipkowski, podejmuje problem szkolnictwa na ziemiach odzyskanych. Praca ta to studium his...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry