• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy staro...

Nawigacja

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?
Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?Tematem mojej pracy będzie udowodnienie zagadnienia postawionego w temacie a mianowicie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? Już w tej chwili odpowiadam bez wątpienia że tak natomiast w dalszej części mojej pracy postaram się to udokumentować

Na Początek przyjrzyjmy się rycerzom Homeryckim i ich cechom Bohaterowie z eposów Homera kładą bardzo duży nacisk na znajomość swojej genealogii Jak czytamy w tekście Marii Ossowskiej Posiadanie znanych przodków podnosiło opinię otoczenia o danym człowieku Czy tak jest też dzisiaj? Myślę że każdy kto posiada w swojej rodzinie jakąś sławną osobę jest samorzutnie oceniany poprzez Pryzmat tej postaci

Kolejną cechę wyróżniającą bohatera Homeryckiego możemy odzwierciedlić poprzez wyrażenie kalos kagathos co znaczy dosłownie piękny i dobry W czasach antycznych Ludzie byli bardzo wrażliwi na piękno czego dowodem jest Iliada Homera Osobom czarownym wybaczano pewne niedoskonałości charakteru tudzież niedociągnięcia w sztuce walki A czy dziś nie jest tak że osobom bardziej atrakcyjnym fizycznie jesteśmy w stanie wybaczyć więcej? Pozwolę sobie wtrącić bardzo życiowy przykład z życia codziennego który jednakże należy potraktować z przysłowiowym przymrużeniem Oka Jazda bez biletu środkami komunikacji miejskiej może skończyć się mandatem ale wszyscy wiedzą niektórzy może wypróbowali iż wystarczy miły uśmiech i ładne oczy aby to przewinienie zostało nam wybaczone

Następną cechą bohatera homeryckiego było Posiadanie wysportowanego ciała Jak pisze Maria Ossowska:: Mężczyzna winien promieniować siłą Musi być rosły i bary mieć potężne Starożytni w ciągu setek lat ukształtowali kanon piękna który w następnych epokach uznano za ideał klasyczny czyli wzorcowy Weźmy na przykład rzeźbę Dyskobol autorstwa Myrona która ukazuje piękno męskiego ciała jego siłę i Zdrowie Kanony kobiecego piękna wyznacza do dziś chociażby Wenus z Milo Jej idealne proporcje ciała utrwaliły się w pamięci ludzkiej i pozostają aktualne do dziś W starożytności wszyscy niezwykle dbali o swe ciała W tym celu trenowali sprawność fizyczną poddawali się masażom Czy to nie przypomina współczesnego świata? Naszej cywilizacji pełnej samych pięknych młodych i zdrowych których codziennie możemy podziwiać na plakatach reklamowych i okładkach gazet? Wydawałoby się więc że dla obu epok Kult urody zdrowia i młodości jest wspólny

Rycerz musi pięknie mówić i mieć ogładę towarzyską – czytamy w tekście pod tytułem Starogrecki ideał rycerski Umiejętność estetycznego wysławiania się służyła dystynkcji klasowej czyli wyróżniała górne warstwy społeczeństwa Dziś uczymy się głównie w celu zdobycia dobrej pracy

Absyntem qui rodit amicum qui non defendit alio culpante solutos qui capait risus hóminum famamque dicacis fingere qui non visa potest comatissa tacere


Przykładowe prace

Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

Przyczyny wybuchu II wojny światowej. Największy konflikt XX wieku był konsekwencją niezadowolenia wieku państw z systemu Wersalskiego z 19191roku. Traktaty nie zostały poparte siłą. Stwarzały one nową mapę Europy i narzuciły nowe rozwiązania starych sporów nie ...

Informacja, propaganda, grupy społeczne

Informacja, propaganda, grupy społeczne INFORMACJA-to każdy czynnik zmniejszający poziom niewiedzy o danym zjawisku. Źródłem informacji są odbierane przez nas wiadomości. PROPAGANDA- to rozpowszechnianie (czasem przedstawionych jednostronnie lub nawet całkowicie fałszywych) informacj...

Posadowienie budowli

Posadowienie budowli Posadowienie obiektów budowlanych obejmuje nie tylko projektowe rozwiązanie fundamentów, stanowiących najniżej położoną część konstrukcji obiektu, ale także sposób przekazania obciążeń od fundamentów na podłoże gruntowe. Prawid ...

Lassen

Lassen Das Verb: lassen - auflassen – pozostawiać - auslassen – spuszczać, wypuszczać Wort – opuszczać (bergehen – pomijać) Speck - wytapiać (m Speck – słonina, sadło) Butter - rozpuszczać Wut - wyładowywać (an D/na) S...

Metale

Metale METALE metale lekkie Litowce (I): - największa reaktywność - wartościowość zawsze równa 1 - są bardzo miękkie, można je kroić nożem - aby nie reagowały z tlenem i parą wodną trzeba je przechowywać w nafcie Bery...

"Pan Tadeusz" jako suma gatunków.

"Pan Tadeusz" jako suma gatunków. Czym jest "Pan Tadeusz" jako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany jest epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, min. Juliusz Słowacki, zachwycali się tym poematem, a Słowacki w ...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc ? zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala). Rodzaje pierwszej pomocy Rozróżnia się...

Zasada Pareto. Diagram Pareto - Lorenza

Zasada Pareto. Diagram Pareto - Lorenza SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1 ZAKRES REFERATU 2. ZASADA PARETO 3. DIAGRAM PARETO-LORENZA 3.1 PRZYKŁAD ANALIZY 3.2 ZASTOSOWANIE WYKRESU PARETO-LORENZA 4. ANALIZA ABC 4.1 PROCEDURA ABC 4.2 PRZYKŁAD METODY ABC 5. PODSUMOWANIE 6. LITE...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry