• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy staro...

Nawigacja

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla współczesnego człowieka?Czy starożytne ideały mogą być cenne dla współczesnego człowieka?
Nie wszystek umrę – powiedział Horacy, wielki poeta doby starożytnego Rzymu. My, ludzie żyjący dwa tysiące lat po Horacym, na każdym kroku przekonujemy się, że ów wybitny rzymski twórca miał rację. Nie umarły idee i ideały antyczne, a dziedzictwo pozostawione nam przez starożytnych, wciąż jest obecne w dzisiejszym świecie. Do antyku nawiązywali wszyscy wybitni twórcy na przestrzeni dziejów, począwszy od Leonarda da Vinci, Dantego, Rembrandta, Szekspira, czy choćby rodzimych Kochanowskiego i Sienkiewicza. Starożytność to także niezmienny punkt odniesienia dla współczesnych artystów: pisarzy, poetów, rzeźbiarzy i twórców filmowych. Ideały antyczne zakorzenione są zarówno w elementach kultury niskiej, jak i wysokiej. Z pewnością są bezcenne dla współczesnego człowieka, bo czy możliwe jest, aby ludzkość odcięła się od początków i źródeł własnej cywilizacji? Czy możliwe jest, aby uniwersalne wzorce stworzone właśnie za czasów starożytności były już nieistotne i błahe?

Doskonały przykład na to, iż starożytność jest cenna dla współczesnego człowieka, to częstotliwość, z jaką reżyserzy sięgają po motywy antyczne. W Hollywood, swoistym barometrze nastrojów panujących wśród twórców kinematografii, od wielu lat panuje moda na starożytność. Na przestrzeni ostatnich lat powstały choćby takie superprodukcje jak Troja Wolfganga Petersena oraz Aleksander Oliviera Stone’a. W każdym z tych filmów pojawiają się bohaterzy reprezentujący starogrecki ideał rycerski kalos kagathos (dosł. piękny i dobry), polegający na połączeniu piękna duchowego i fizycznego. Wzorzec kalos kagathos przetrwał do naszych czasów i dziś przeżywa renesans. Duża w tym zasługa mediów, które kreują właśnie ten rodzaj piękna, odpowiednio zmodyfikowany i dostosowany do XXI- wiecznych realiów. Współczesny bohater jest więc kontynuatorem starożytnego rycerza odznaczającego się ponadczasową mądrością, roztropnością, walecznością, honorem i, rzecz jasna, pięknem zewnętrznym. Jest to dowód na to, że obecne wzorce estetyczne pokrywają się z tymi, jakie bliskie były ludziom z okresu starożytności, że nie straciły swojego uniwersalizmu i znaczenia.

Tematem – rzeką, jeśli mowa o ideałach antycznych, jest literatura, przepełniona treściami inspirowanymi mitologią i dziełami Homera. Twórczość na wskroś współczesna, a zarazem garściami czerpiąca z dorobku starożytnych, kreatywnie łącząca oba te, wydawałoby się, odmienne światy: dzisiejszy i antyczny. Przykładem takiej twórczości może być poezja Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej. Wierszem podejmującym tematykę zestawienia czasów współczesnych i starożytnych jest Spis ludności Szymborskiej, w którym podmiot liryczny staje przed zadaniem objęcia ogromu spuścizny pozostawionej nam przez praprzodków. Laureatka Nagrody Nobla chętnie nawiązuje do tematów mitologicznych, a w szczególności do mitu o Troi, który pojawia się w jej twórczości nader często. W wierszu Nad Styksem autorka zaś odwołuje się do Hadesu, uwspółcześnia go, chcąc tym samym powiedzieć nam, że dzisiejszy świat jest swego rodzaju królestwem zmarłych. Utwór ten, na poły gorzki, na poły ironiczny jest refleksją poetki na temat aktualnej sytuacji na świecie. Także Herbert lubił nawiązywać do mitologii. Szczególnie zaskakująca odkrywcza jest proza poetycka Herberta, w której poeta dokonuje reinterpretacji znanych motywów starożytnych. Tematy antyczne są więc nieodzownym elementem współczesnej liryki.

Dzisiejsza sztuka jest zgoła odmienna od tej, jaką tworzyli Grecy i Rzymianie tysiące lat temu, lecz nie jest odseparowana od klasycznych tradycji. Podobnie jak w starożytności, częstym tematem dzieł jest piękno ludzkiego ciała. Doskonałym tego przykładem może być twórczość Igora Mitoraja – polskiego rzeźbiarza uważanego za jedną z najwybitniejszych współczesnych osobowości artystycznych. Odwołując się, nawet dosłownie (niekiedy już w tytule rzeźby: Ikar, Eros, Mars, Gorgona), do mitologii lub historii Grecji i Rzymu "cytuje" piękno i idealne proporcje rzeźb klasycznych, ukazując ich ludzką naturę i niedoskonałość poprzez umyślne spękania i uszkodzenia powierzchni posągów, a nawet powalenie ich na ziemię. Mitoraj łączy więc to, co boskie (idealne przedstawienie proporcji ludzkiego ciała) z ziemskim (niedoskonałością i ułomnością). Prace artysty skłaniają do rozważania nad tym, co zachowało się w obecnej kulturze z czasów antycznych.

W dobie powszechnej komputeryzacji i masmediów, krzepiąca jest myśl, że ludzkość nie zatraciła starożytnego dorobku. Kultura Greków i Rzymian jest wciąż stałym elementem odniesienia dla współczesnych artystów, a zarazem dla dzisiejszego człowieka. Mijają lata, zmieniają się poglądy, obyczaje, systemy polityczne, upadają imperia i rodzą się nowe, ewoluuje człowiek i jego rola w społeczeństwie, a uniwersalne ideały pozostają niezmienne. Nie wszystek umarły.


Przykładowe prace

"Dzisiaj wzruszyły mnie dźwięki Mazurka" napisz kartkę z pamiętnika

"Dzisiaj wzruszyły mnie dźwięki Mazurka" napisz kartkę z pamiętnika 29 lipca 2005r Letnie wakacje... Ten dzień miał być podobny do poprzednich. Niesamowity upał, temperatura już od kilku dni sięga powyżej 30oC... Postanowiłem dzisiaj nie wychodzić z...

Czy energię można traktować jako czwarty czynnik produkcji? Odpowiedź uzasadnij.

Czy energię można traktować jako czwarty czynnik produkcji? Odpowiedź uzasadnij. Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos - fr. przysłowie ENERGIA W ŚWIECIE Zastanówmy się czym jest energia. Pojęcie energii jest fundamentalne dla całe...

Interpretacja i analiza wiersza Jean – Arthura Rimbaud’e pt. Statek pijany .

Interpretacja i analiza wiersza Jean – Arthura Rimbaud’e pt. Statek pijany . Utwór pt. Statek pijany z pewnością możemy nazwać utworem biograficznym. Jest to obszerna relacja z podróży Statku, który tu utożsamić można z podmiotem lirycznym. On sam mówi o sobie Otóż ja...

Imperia kolonialne- podobieństwa i różnice

Imperia kolonialne- podobieństwa i różnice Proces opanowania i utrzymywania w stanie zależności obszarów słabiej rozwiniętych przez kraje lepiej rozwinięte, czyli kolonializm, był prowadzony od XVI do XX w. Do kolonializmu skłaniały: względne przeludnienie obszarów wy...

List do siebie

List do siebie .......(Data i Miejscowość) Pisze ten list, z nadzieja, ze przeczytam go za 20 lat, jak juz bede dorosla osoba. Chce sobie przypomniec to, co bylo dla mnie najwazniejsze w tym czasie. Dzisiaj panuje smutek, ze wzgledu na to, iz nasz polski papiez Jan Pawel II ostatniego wieczoru zmarl. C...

Charakterystyka Hektora

Charakterystyka Hektora Iliada jest jednym z najdoskonalszych dzieł literackich starożytności. Spotykamy się w niej z wieloma bohaterami, którzy mają większe lub mniejsze znaczenie. Celem mojej pracy jest skupienie się na bohaterze drugoplanowym – Hektorze. Chciałabym podkreśli&...

Komunikowanie masowe – odbiorca

Komunikowanie masowe – odbiorca Jednym z najważniejszych zagadnień we współczesnym świecie jest zagadnienie komunikowania się. Wielu teoretyków literatury oraz określona część społeczeństwa uważa, że komunikowanie masowe jest podstawą relacji międzylud...

Duchowa koncepcja ojczyzny romantyków.

Duchowa koncepcja ojczyzny romantyków. Romantycy, dziedzicząc po poprzednim pokoleniu zniewoloną ojczyznę, usiłując przy tym poprzez spiski ukoronowane powstaniem listopadowym przywrócić jej wolność, dążyli jednocześnie do przeformułowania rozumienia ojczyzny – ta...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry