• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy staro...

Nawigacja

Czy starożytne ideały mogą byc cenne dla człowieka współczesnegoCzy starożytne ideały mogą byc cenne dla człowieka współczesnego
Mianem starożytności określa się dorobek literacki od najstarszych cywilizacji do ok. V wieku n.e. Największymi cywilizacjami antycznymi były Grecja i Rzym, nieco zbliżone do siebie mocarstwa. Uważam, że ich dokonania kulturowe, historyczne i cywilizacyjne wpłynęły na rozwój całej Europy.

Po pierwsze jeszcze przed powstaniem literatury, powstały mity, w których możemy znaleźć ogrom archetypów i toposów, które do dziś dnia dowodzą, że starożytni, choć tak kulturowo inni, w dużym stopniu wyznawali podobne wartości jak my współcześni. Niewątpliwie spuścizna starożytności nie budzi obecnie zaciekawienia przeciętnego czytelnika. Rzekomo z tego powodu najczęściej odrzucamy doświadczenia ludzi, którzy żyli 2 lub 3 tysiące lat temu, na rzecz bardziej nowoczesnych osiągnięć kultury. Jednakże lekceważenie dziedzictwa przeszłości, nawet tej najdawniejszej, jest działaniem szkodliwym, bowiem to przecież przeszłość, nasza pamięć, stanowi siłę nas kształtującą. Poza tym ludzie antyku choć żyli kilkaset lat temu, nie byli bardziej ograniczeni niż my, choć być może mieli mniejszą wiedzę niż posiadamy obecnie. A więc uważam że starożytne ideały są cenne dla człowieka współczesnego.

A zatem starożytność stworzyła wiele bliskich nam ideałów. Przez kilkanaście wieków czerpiemy z dorobku antycznego, to co najlepsze. Niewątpliwie w starożytności powstały podwaliny pod sztukę, nazwaną później sztuką antyczną. Powstały wtedy pierwsze dramaty, poezje i słynne eposy- "Iliada" i "Odyseja". Stworzone zostały wtedy również podstawy nauk ścisłych oraz szeroko rozwinęła się filozofia. I jeszcze jedno na literaturze antycznej wzorowało się wielu późniejszych pisarzy. Wiele kolejnych epok literackich sięgało po dawno wypróbowane wzory nazwane później klasycznymi. Korzystano nie tylko z tematów i motywów (np. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego), ale także z utrwalonych już gatunków literackich, (np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza). Ze starożytności czerpiemy również wzory postaw życiowych.

Kolejna sprawa to ideał rycerza, pięknego, męskiego, odważnego wojownika, niezłomnego patriotę, przezwyciężającego własne słabości. Właśnie takiego rycerza poznajemy na przykładzie Hektora. Hektor pozbył się ogromnego lęku, dla ratowania własnego honoru, stanął do walki z Achillesem i mimo przegranej, uznano go za bohatera.

Z całą pewnością we współczesności archetyp takiej postawy odnajdujemy w wielu filmach np. w Gladiatorze . W ekranizacji tej przedstawiono obraz wspaniałego wojownika, który walczy, ażeby odzyskać honor i wolność swoją i swoich najbliższych. Jak widzimy idealny rycerz wprost z antyku musi mieć pełne miłości serce dla ludzkości, ponieważ smak zwycięstwa jest o wiele silniejszy, jeżeli walczy się za kogoś.


Przykładowe prace

Skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi n/p Makbeta.

Skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi n/p Makbeta. Ludzka mowa- jedno z najpotężniejszych narzędzi jakimi władał człowiek. Odpowiednio dobrane słowa w połączeniu z logicznym myśleniem i szczyptą finezji i wyrachowania potrafią sk&...

Betony

Betony Betony lekkie, budowa wewnętrzna; sposoby uzyskiwania porowatości; zalety i wady fizyczne i mechaniczne; wymiary podstawowych bloczków gazobetonowych, asortyment; betony z kruszywem lekkim; żużle, kermazytowe, trocinowe i betony jednofrakcyjne. Rodzaje betonów lekkich w zależności...

Sofiści jako nurt filozoficzny

Sofiści jako nurt filozoficzny Filozofia to najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. W znaczeniu źródłowym filozofia oznacza umiłowanie mądrości, czyli nieustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności. Początkowo filozofia wyr...

Porównanie totalitaryzmu Włoch, Związku Radzieckiego i Niemiec

Porównanie totalitaryzmu Włoch, Związku Radzieckiego i Niemiec Totalitaryzm. Porównanie totalitaryzmu Włoch, Związku Radzieckiego i Niemiec. 1. Ogólne pojęcie totalitaryzmu: Jest systemem sprawowania rządów polegający na kontrolowaniu przez arbitralną władzę wszystkich prze...

Czego może uczyć Hiob człowieka początku naszego stulecia?

Czego może uczyć Hiob człowieka początku naszego stulecia? Rozpoczął się XXI w. Stulecie te ma być, tak jak i poprzednie wiekiem rozwoju technicznego: udoskonalone metody badawcze, coraz nowsze technologie. Świat zrobił wielki krok na przód- dzisiaj przez Internet możemy za&...

Różne oblicza heroizmu na podstawie opisu dwóch mogił z Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Różne oblicza heroizmu na podstawie opisu dwóch mogił z Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Powieść Elizy Orzeszkowej jest obrazem szlachty polskiej po powstaniu styczniowym. Ukazuje zarówno życie najbogatszych z szlachty dworskiej jak zaścianek, bardzo ważnym elementem powieści jest także...

Monarchia

Monarchia Monarchia, forma rządów zmonarchą (królem, cesarzem, sułtanem) jako reprezentantem władzy suwerennej. Monarcha pełnił władzę dożywotnio, samodzielnie lub wspólnie zorganami typu doradczego lub ustawodawczego. Władza monarchy była dziedziczna lub wybieralna ...

Kto powinien rządzić Egiptem? – rozprawka.

Kto powinien rządzić Egiptem? – rozprawka. Kto powinien rządzić Egiptem? Uważam, że to trudne pytanie, ale po namyśle stwierdzam, że jednak władcą tego kraju powinien być mimo wszystko Ramzes XIII, a nie kapłani. Po pierwsze jest on o wiele młodszy od nich...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry