• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy staro...

Nawigacja

Czy starożytne ideały mogą byc cenne dla człowieka współczesnegoCzy starożytne ideały mogą byc cenne dla człowieka współczesnego
Mianem starożytności określa się dorobek literacki od najstarszych cywilizacji do ok. V wieku n.e. Największymi cywilizacjami antycznymi były Grecja i Rzym, nieco zbliżone do siebie mocarstwa. Uważam, że ich dokonania kulturowe, historyczne i cywilizacyjne wpłynęły na rozwój całej Europy.

Po pierwsze jeszcze przed powstaniem literatury, powstały mity, w których możemy znaleźć ogrom archetypów i toposów, które do dziś dnia dowodzą, że starożytni, choć tak kulturowo inni, w dużym stopniu wyznawali podobne wartości jak my współcześni. Niewątpliwie spuścizna starożytności nie budzi obecnie zaciekawienia przeciętnego czytelnika. Rzekomo z tego powodu najczęściej odrzucamy doświadczenia ludzi, którzy żyli 2 lub 3 tysiące lat temu, na rzecz bardziej nowoczesnych osiągnięć kultury. Jednakże lekceważenie dziedzictwa przeszłości, nawet tej najdawniejszej, jest działaniem szkodliwym, bowiem to przecież przeszłość, nasza pamięć, stanowi siłę nas kształtującą. Poza tym ludzie antyku choć żyli kilkaset lat temu, nie byli bardziej ograniczeni niż my, choć być może mieli mniejszą wiedzę niż posiadamy obecnie. A więc uważam że starożytne ideały są cenne dla człowieka współczesnego.

A zatem starożytność stworzyła wiele bliskich nam ideałów. Przez kilkanaście wieków czerpiemy z dorobku antycznego, to co najlepsze. Niewątpliwie w starożytności powstały podwaliny pod sztukę, nazwaną później sztuką antyczną. Powstały wtedy pierwsze dramaty, poezje i słynne eposy- "Iliada" i "Odyseja". Stworzone zostały wtedy również podstawy nauk ścisłych oraz szeroko rozwinęła się filozofia. I jeszcze jedno na literaturze antycznej wzorowało się wielu późniejszych pisarzy. Wiele kolejnych epok literackich sięgało po dawno wypróbowane wzory nazwane później klasycznymi. Korzystano nie tylko z tematów i motywów (np. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego), ale także z utrwalonych już gatunków literackich, (np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza). Ze starożytności czerpiemy również wzory postaw życiowych.

Kolejna sprawa to ideał rycerza, pięknego, męskiego, odważnego wojownika, niezłomnego patriotę, przezwyciężającego własne słabości. Właśnie takiego rycerza poznajemy na przykładzie Hektora. Hektor pozbył się ogromnego lęku, dla ratowania własnego honoru, stanął do walki z Achillesem i mimo przegranej, uznano go za bohatera.

Z całą pewnością we współczesności archetyp takiej postawy odnajdujemy w wielu filmach np. w Gladiatorze . W ekranizacji tej przedstawiono obraz wspaniałego wojownika, który walczy, ażeby odzyskać honor i wolność swoją i swoich najbliższych. Jak widzimy idealny rycerz wprost z antyku musi mieć pełne miłości serce dla ludzkości, ponieważ smak zwycięstwa jest o wiele silniejszy, jeżeli walczy się za kogoś.


Przykładowe prace

Dzieje tristana i Izoldy - streszczenie.

Dzieje tristana i Izoldy - streszczenie. Na początek bohaterowie: Tristan - rycerz Izolda jasnowłosa - jego kochanka, ale żona Marka Izolda o białych dłoniach - żona Tristana Marek -król Kornwalii,władca zamku-Tyntagielu Rivalen- Ojciec Tristana Blancheflor- Matka Tristana Rohałt Dzierży Słowo- opiekun Tri...

Ogólna charakterystyka rachunku kosztów.

Ogólna charakterystyka rachunku kosztów. 1.Pojęcie kosztu. Koszt wiąże się z prowadzenie działalności. Produkując wyrób oblicza się koszt jednostki tego wyrobu, nabywając surowiec szacuje się jednostkowy koszt nabycia, świadcząc usługi określa się czas...

Terroryzm we współczesnym świecie - źródła, konsekwencje tego zjawiska w sferze politycznej i społecznej.

Terroryzm we współczesnym świecie - źródła, konsekwencje tego zjawiska w sferze politycznej i społecznej. Terroryzm jest zjawiskiem, które we współczesnym świecie doczekało się wielu definicji, prób jak najpełniejszego określenia jego wszystkich aspektów. Słowo terroryz...

"Mała apokalipsa" - dlaczego autor właśnie tak zatytułował swoje dzieło.

"Mała apokalipsa" - dlaczego autor właśnie tak zatytułował swoje dzieło. Powieść Tadeusza Konwickiego została osadzona w czasie trzydziestej piątej rocznicy wprowadzenia w Polsce komunizmu. Nie wiemy do końca, dlaczego autor nadał właśnie taki...

Joseph Heller - "Paragraf 22"

Joseph Heller - "Paragraf 22" Joseph Heller to niedawno zmarły, amerykański pisarz. Urodził się w 1923 roku w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn. W czasie drugiej wojny świtowej brał udział w lotach bojowych jako bombardier w latających fortecach B-25. Po zakończeniu wojny studiował...

Sieci LAN i WAN

Sieci LAN i WAN Łączenie komputerów: Dwa Komputery w sieci LAN można łączyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na łączeniu ze sobą komputerów za pośrednictwem koncentratora - HUB-a/przełącznika - Switch-a i kabla (w ten sposób można łączyć tak...

Funkcje szkieletu; Szkielet człowieka; Okostna; Nasada kości; Trzon kości; Jama szpikowa; Szpik kostny; Budowa chemiczna kości; Czaszka; Kręgosłup;Budowa kręgu; Budo

Funkcje szkieletu; Szkielet człowieka; Okostna; Nasada kości; Trzon kości; Jama szpikowa; Szpik kostny; Budowa chemiczna kości; Czaszka; Kręgosłup;Budowa kręgu; Budowa kręgosłupa Funkcje szkieletu: ochrona dla narządów. Funkcja podporowa, krwiotwórcza (produkuje Wszystkie rod...

Motyw domu w literaturze - omów jego funkcjonowanie odwołując się do przykładów z różnych epok

Motyw domu w literaturze - omów jego funkcjonowanie odwołując się do przykładów z różnych epok Mottem mojej pracy czynię słowa Mikołaja Gogola Opisz swe miasteczko a opiszesz świat . Uważam, że sentencję tę można sparafrazować następująco: opi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry