• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czy uwa&...

Nawigacja

Czy uważasz, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna...?Czy uważasz, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna...?
Powstanie warszawskie, trwające od 1. sierpnia do 2. października 1944 roku, było wystąpieniem zbrojnym w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie, zorganizowanym przez Armię Krajową. Stanowiło część składową planu "Burza", będącego akcją zbrojną, polegającą na mobilizowaniu oddziałw podczas przesuwania frontu przez obszar państwa polskiego, oraz atakowaniu wojsk niemieckich w celu opanowania terenu przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Aby mc odpowiedzieć na pytanie, czy decyzja o zbrojnym przeciwstawieniu się okupantowi była słuszna, należy przeanalizować przebieg powstania warszawskiego.Dokładnym momentem rozpoczęcia walk była godzina 17:00, 1. sierpnia 1944 roku. W pierwszych walkach powstania udział wzięło prawie 23 tysiące żołnierzy. Do jednostek działających pod sztandarem Armii Krajowej dołączyły między innymi oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, w liczbie 800 osb, oraz ludność miasta, ktra rwnież wyraziła chęć wzięcia czynnego udziału w powstaniu - zarwno biorąc aktywny udział w walkach, jak i budując barykady. Niemcy byli w posiadaniu garnizonu liczącego blisko 20 tysięcy żołnierzy oraz policjantw, posiadającego możliwość bycia wspieranym przez wojsko udające się na front niemiecko-radziecki. Od dnia czwartego sierpnia do garnizonu niemieckiego napływały jednostki, z ktrych formowano korpus liczący około 25 tysięcy żołnierzy, dowodzony przez generała Erica von dem Bacha-Zelewskiego. Łącznie, w tłumieniu powstania warszawskiego, udział brało blisko 50 tysięcy żołnierzy niemieckich.Dowdcą po stronie polskiej był Antoni Chruściel. Pierwotnie dowodzić miał Tadeusz Komorowski [ktry, wraz z polskim rządem na emigracji, oraz jego delegatem na Polskę Janem Stanisławem Jankowskim, podjął decyzję o rozpoczęciu powstania] - jednak - ze względu na swoją chorobę - zdecydował się powierzyć funkcję dowdcy powstania generałowi noszącemu pseudonim "Monter".Do dnia trzeciego sierpnia w rękach polski znalazła się większa część Śrdmieścia - wraz z Powiślem, Mokotw, Żoliborz, Stare Miasto, oraz trzy enklawy na Ochocie. Było to niejako wynikiem zaskoczenia Niemcw samym faktem wybuchu powstania - pozwoliło to Polakom zdobyć wcześniej wspomniane tereny, stanowiące dużą część dzielnic stolicy, oraz przeciąć szereg strategicznych arterii komunikacyjnych. Nie powiodło się natomiast zdobycie tak ważnych strategicznie punktw jak Dworzec Gdański, lotnisko Okęcie, czy też Poczta Głwna.Drugi sierpnia przynisł załamanie się powstania na Pradze, silnie obsadzonej przez wojska niemieckie, ktre zachowały kontrolę nad wszystkimi liniami kolejowymi, a także mostami na Wiśle. Dnia piątego sierpnia szala zwycięstw przechyliła się na stronę niemiecką - rozpoczęte w tym właśnie dniu uderzenie na Wolę oraz Ochotę miało na celu przebicie istotnych drg komunikacyjnych na linii wschd-zachd, a także połączenie się z walczącymi w rejonie Ratusza i Ogrodu Saskiego oddziałami. Stosując się do specjalnych zaleceń Fhrera, Niemcy - w kontrolowanych przez siebie dzielnicach Warszawy - stosowali bezwzględny terror. Po przeniesieniu Komendy Głwnej AK na Stare Miasto oddziały walczące na Woli wycofały się kanałami do Śrdmieścia, odciętego 6 sierpnia przez Niemcw od Starego Miasta. 11 sierpnia z kolei był dniem, w ktrym skapitulowały ostatnie oddziały powstańcze walczące na Ochocie. Dwunasty dzień sierpnia został rozpoczęty przez wojska niemieckie atakiem na Stare Miasto, bronione przez 9 tysięcy żołnierzy. W walkach o Starwkę przeciwko wojskom polskim została użyta najcięższa, wielokalibrowa broń; do walki wkroczyły rwnież jednostki lotnicze. Masowy szturm Niemcw na Stare Miasto rozpoczął się 19 sierpnia, a jego celem było otwarcie drogi przez most Kierbedzia. Pomimo usilnych prb, powstańcy nie zdołali rozbić pierścienia niemieckiego, otaczającego całą dzielnicę. Zmusiło to Polakw do podjęcia decyzji o ewakuacji kanałami, oraz - 2. września - opuszczenia Starego Miasta przez ostatnie z oddziałw.

Powstańcom walczący na obszarze Śrdmieścia po zaciętych walkach udało się zdobyć ważne niemieckie punkty oporu, między innymi Pałac Staszica, gmach Polskiej Akcyjnej Spłki Telefonicznej, oraz Komendę Policji na Krakowskim Przedmieściu.

Piątego września Niemcy rozpoczęli powstrzymany przez powstańcw atak wzdłuż Alei Jerozolimskich, pomiędzy Nowym Światem a Ulicą Marszałkowską.Szstego września natomiast wojska niemieckie wkroczyły na Powiśle. Był to jeden z czynnikw, ktry skłonił - dość mocno już osłabione - wojska polskie, do podjęcia z Niemcami rozmw kapitulacyjnych. Tragizm położenia powstańcw pogłębiany był przez fakt wstrzymania wcześniej przez Stalina ofensywy radzieckiej, oraz fiasko rozmw toczonych w Moskwie od 3. do 9. sierpnia przez premiera Mikołajczyka. Dopiero w momencie, gdy klęska powstania wydawała się już być przesądzona, Armia Czerwona zdecydowała się zaatakować. Wtedy też zerwane zostały wspomniane wcześniej rozmowy kapitulacyjne. 10. września w kierunku Warszawy ruszyła ofensywa radziecka. Zatrzymała się ona jednak po drugiej stronie Wisły, zajmując Pragę. Rząd radziecki odmwił zgody na lądowanie na lotniskach będących pod kontrolą Armii Czerwonej samolotw alianckich, transportujących towary dla walczących powstańcw. W dzień pźniej Niemcy przerwali połączenie na linii Czerniakw-Śrdmieście. W dniach od 16. do 21. września, w rejonie Czerniakowa, Powiśla, oraz Żoliborza, przeprowadzono desant żołnierzy Drugiej i Trzeciej dywizji piechoty Pierwszej Armii Wojska Polskiego z zajętej 14. września przez wojska radzieckie Pragi. Łącznie przez Wisłę przeprawionych zostało pięć batalionw, ktre w rejonie Żoliborza i Czerniakowa utworzyły przyczłki [tereny znajdujące się za przeszkodami wodnymi], szybko jednak przez wojska powstańcze utracone.Z powodu braku odpowiedniego wsparcia artyleryjskiego - przede wszystkim braku odpowiedniej broni dużego kalibru, mogącej odeprzeć zmasowane ataki wrogich sił niemieckich - a także deficytu żywności oraz odpowiednich lekarstw, operacja, w ktrej poległy blisko trzy tysiące żołnierzy, zakończyła się niepowodzeniem. 23. września skapitulował - będący jedynym zajętym przez Armię Krajową regionem przylegającym do Wisły - Czerniakw, dzień pźniej - Mokotw, a sześć dni pźniej podobny los spotkał Żoliborz.

W dzień upadku sił polskich w Żoliborzu rozpoczęły się rokowania kapitulacyjne. Drugiego października w kwaterze generała Erica von dem Bacha-Zelewskiego podpisano ostateczny akt kapitulacji. Następne trzy dni przyniosły złożenie przez oddziały powstańcze broni, oraz poddanie się Niemcom.Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna?" jest bardzo trudne. Z jednej strony można było przewidzieć przegraną sił polskich - wojska niemieckie były o wiele lepiej do walki przygotowane, posiadały też o wiele większy arsenał, nie były też w żaden sposb ograniczone obecnością wroga - w przeciwieństwie do Polakw przebywających w Warszawie, ktrzy byli zewsząd otoczeni siłami okupanta. Powstanie warszawskie przyniosło śmierć ponad 20 tysięcy żołnierzy, i 150 tysięcy mieszkańcw Warszawy. Zniszczeniu uległo rwnież blisko 45% budynkw miasta, oraz 93% budynkw zabytkowych - Niemcy w większości zrwnali dzisiejszą stolicę Polski z ziemią, grzebiąc pod gruzami budynkw wielu zupełnie niewinnych ludzi. Straty poniosła jednak nie tylko strona polska - powstańcy zabili i zranili łącznie blisko 20 tysięcy żołnierzy niemieckich, oraz zniszczyli - bądź też odebrali - blisko trzysta pojazdw opancerzonych.Przy ocenie powstania warszawskiego warto pamiętać, iż gdyby nie wybuchło powstanie warszawskie - będące zbrojnym wystąpieniem dowodzonym przez wykwalifikowanego generała - walkę podjęłyby najprawdopodobniej samotnie małe grupki żołnierzy z okolic Warszawy, co zapewne skończyłoby się tragicznie - brak dowdcy i jakiejkolwiek bardziej przemyślanej strategii działania poskutkowałby w szybkim stłumieniu rebelii przez Niemcw i masowej eksterminacji polskich powstańcw.Reasumując - powstanie warszawskie zakończyło się klęską militarną strony polskiej. Jednak dzięki walkom o Warszawę w wielu ludziach obudził się duch patriotyzmu, nakazujący im walczyć o wolność - walczyć, pomimo częstego braku żywności, lekarstw, braku sił. Niemalże cały świat w dniu 1. sierpnia 1944 skierował swj wzrok na relatywnie niewielką grupę ludzi, ktrzy postanowili walczyć o Ojczyznę. O to, by mogli żyć w wolnym kraju, i by w takim kraju mogły dorastać i żyć ich dzieci. O to, by dalsze pokolenia mogły żyć w Polsce wyzwolonej spod władzy okupanta, Polsce nie znającej ucisku, terroru, godzin policyjnych, dyskryminacji ze względu na pochodzenie, nie znającej nienawiści. Nasi rodacy walczyli, nie posiadając odpowiedniego uzbrojenia, ani wsparcia ze strony jakiegokolwiek innego kraju - poza Stanami Zjednoczonymi, ktre to pomagały naszym wojskom, zrzucając co jakiś czas z samolotw amunicję, bądź też żywność - jednak ta pomoc była zbyt mała, by umożliwić powstańcom zwycięstwo. Nie pomogło nam ZSRR, ktre pierwotnie miało udzielić nam pomocy - po wielu latach jednak wyszedł na jaw fakt, iż władze radzieckie były przeciwne powstaniu, i pragnęły jak najszybszego stłumienia ich siłami niemieckimi. Pomimo takiego obrotu spraw, żołnierze polscy nie przestawali walczyć o wolność swojej ojczyzny. Wielkość oddania uczestnikw powstania sprawie narodu najlepiej oddają słowa generała Jerzego Kirchmayera: "Bohaterstwo, ofiarność i zaciętość powstańcw są największym w naszej historii przejawem walki o wolność jako wartości wyższej niż życie ludzkie, kalectwo i wszystkie dobra materialne. Byłoby ciężkim błędem nie doceniać, a co gorsze odżegnywać się od takich wartości duchowych. Bohaterstwo powstańcw rwnało się spełnieniu obowiązku żołnierskiego ponad zwykle możliwości ludzkie i aż do końca. Powstańcy warszawscy pozostaną na zawsze w naszej historii najpiękniejszym wzorem żołnierzy."Słowa te oddają w pełni niezwykle istotne znaczenie, jakie w historii Polski odegrało powstanie z dnia 1. sierpnia 1944 roku. Polacy nie pokonali Niemcw w powstaniu warszawskim - przynajmniej nie w znaczeniu militarnym. Odnieśliśmy jednak niewątpliwe zwycięstwo moralne - będące tryumfem żołnierzy polskich nad niemieckim terrorem. Uświadomili oni zarwno wspłczesnym im ludziom, jak i następnym pokoleniom, że o Ojczyznę warto jest walczyć zawsze. Dzięki temu dziś możemy żyć w wolnym kraju, bez represji, dyskryminacji ze względu na pochodzenie; w kraju w pełni niepodległym.

Dlatego też sądzę, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna…


Przykadowe prace

Ochrona Biorżnorodności

Ochrona Biorżnorodności Człowiek – jako odrębna istota – jest jednocześnie nierozerwalną cząstką natury. Musi z nią wspłżyć, a będąc obdarzony rozumem winien nią w pewnym zakresie gospodarować i z niej korzystać. Człowiek by&#...

Recenzja Zemsty A.Wajdy

Recenzja Zemsty A.Wajdy Czwartego Października 2002 roku, na ekrany polskich kin weszła ekranizajca komedii Alesandra Fredry pt. "Zemsta". Reżyserem tego filmu był Andrzej Wajda, nakręcił między innymi : "Pan Tadeusz", "Człowiek z Marmuru". "Zemsta" jako książka, jest ko...

Wydalanie i skra

Wydalanie i skra Wydalanie jest procesem polegającym na pozbywaniu się z organizmu zbędnych i szkodliwych produktw przemiany materii(metabolizm). Przemianą materii są nazywane wszystkie procesy zapewniające odbudowę tkanek, zapewnienie stałej temp oraz dostarczeniu energii. Produkty uboc...

Przyrodnicze koncepcje bytu społecznego

Przyrodnicze koncepcje bytu społecznego Społeczeństwo jest częścią przyrody, a zatem warunki przyrodnicze wywierają wpływ na jego życie. Chcąc bardziej uściślić zakres mojej pracy będę używała terminu byt społeczny dla określenia t...

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka. Praca wyrżnia człowieka wśrd reszty stworzeń - tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając rwnocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Jan Paweł II ...

Analiza wiersz Zbigniewa Herberta pt. Pejzaż z upadkiem Ikara

Analiza wiersz Zbigniewa Herberta pt. Pejzaż z upadkiem Ikara Autorem wiersza pod tytułem Dedal i Ikar jest Zbigniew Herbert. Wiersz dzieli się na 6 zwrotek. Pierwsze cztery zostały napisane w formie dialogu ojca z synem. Poeta zastosował mowę niezależną. Piąta zwrotka opisuje samob...

Dyskryminacja w reklamach

Dyskryminacja w reklamach Chciałabym wyrazić opinię na temat problemu, jaki się ostatnio pojawił. Mianowicie: dyskryminacja kobiet w telewizji. Reklama jednej z telefonii komrkowych, oprotestowana przez minister ds. rwnego statusu kobiet i mężczyzn Magdalenę Środę wywoła&#...

Muzyka Barokowa

Muzyka Barokowa Muzyka barokowa - muzyka epoki, ktrej początek w historii muzyki wyznacza data skomponowania w roku 1597 przez Jacopo Periego pierwszej opery zatytułowanej Dafne, a koniec - połowa XVIII w., kiedy to powstawały kompozycje ostatnich twrcw baroku takich jak: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry