• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Czynniki...

Nawigacja

Czynniki oraz bariery wzrostu gospodarczegoCzynniki oraz bariery wzrostu gospodarczego
1. CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGOAby zacząć rozpatrywać znaczenie wzrostu gospodarczego i jego czynnikw, należy najpierw zastanowić się nad samą definicją wzrostu gospodarczego.

Wzrost gospodarczy jest to stałe zwiększenie zdolności danego kraju do produkcji towarw i usług pożądanych przez ludzi.

Zdolności produkcyjne każdej gospodarki zależą przede wszystkim od ilości i jakości występujących w niej zasobw naturalnych, majątku trwałego, jak i rwnież od poziomu techniki produkcji oraz poziomu kwalifikacji pracy.

Wzrost gospodarczy polega więc na rozszerzeniu i ulepszeniu materialnych i osobowych czynnikw produkcji. Wymaga to ciągłej akumulacji kapitału, dzięki gromadzonym oszczędnościom i inwestycjom, ciągłego doskonalenia ludzkich umiejętności i dokonywania postępu technicznego.

Teoria wzrostu gospodarczego jest ważną częścią teorii rozwoju gospodarczego, ktra ujmuje całokształt wszystkich czynnikw i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych determinujących rozwj gospodarczy krajw określonego ustroju społecznego (sposobu produkcji), bądź grup krajw i poszczeglnych państw. Głwnymi materialnymi źrdłami wzrostu gospodarczego jest akumulacja (nagromadzenie środkw na inwestycje) i postęp techniczny.

Czynnikw wzrostu gospodarczego jest wiele. Podstawowe znich to inwestycje, postęp techniczny, alokacja nakładw. Rozpatrzymy je teraz nieco bliżej.

Pomiędzy czynnikami wz.gosp istnieją zawsze mniej lub bardziej ściśle związki i wzajemne relacje. Mogą one mieć charakter bezpośredni (ilościowe ujęcie), lub pośredni. Oddziaływanie tych czynnikw występuje w rżnych okresach, z rżną siła, i nie jednokierunkowo.Schemat wzajemnych relacji między czynnikami wzrostu gospodarczegoW kwalifikowanej formie czynniki wzrostu gospodarczego mierzone przyrostem dochodu narodowego (D) można zapisać jako funkcję dochodu narodowego:DD = F(S, MN, Z, WP, IE, N1, i, e, CSP...)

gdzie:

S – zasoby naturalne

MN – majątek narodowy

Z – zasoby pracy żywej (wielkość zatrudnienia)

WP – wydajność pracy

IE – wielkość i struktura nakładw inwestycyjnych

N1, i, e, - techniki i technologie łącznie z zasobami informacji (naukowej, technicznej, ekonomicznej i scjotechnicznej)Zmienne S, MN, WP, IE, mogą być wyrażone w wielkościach fizycznych, natomiast zmienna CSP nie da się wyrazić ani w wielkościach fizycznych, ani też wartościowych, jej wpływ ujawnia się głwnie poprzez zmiany jakościowe czynnika Z i N1, i, e.

Inwestycje są to nakłady gospodarcze na odtworzenie zużytego majątku narodowego oraz na jego powiększenie. W potocznym rozumieniu przez pojęcie inwestycji rozumie się procesy budowy nowych obiektw produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz ich wyposażenia.


Przykadowe prace

Zagrożenia czasu wojny - wspłczesne środki rażenia.

Zagrożenia czasu wojny - wspłczesne środki rażenia. 1. Najczęstsze motywy wojen: * interesy państwowe * zasoby materialne przeciwnika * zagarnięcie terytorium * zemsta * chęć zdobycia sławy i uznania * rżnice kulturowe * rżnice etniczne * r&...

Skomplikowana prawda o człowieku - gdzie jej szukać.

Skomplikowana prawda o człowieku - gdzie jej szukać. Na temat każdego człowieka istnieje wiele rżnych opinii, ktre są wyrażane zazwyczaj przez ludzi przebywających w jego otoczeniu. Każda z nich rżni się od poprzedniej, więc ktra z nich jest prawdziwa? W ktrą ...

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - opracowanie kilku wierszy.

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - opracowanie kilku wierszy. Zbigniew Herbert "Pieśń o Bębnie" - Poeta uczy uczestnictwa w historii. Świadomy rozumny stosunek do rzeczywistości. Dominacja systemu niszczy indywidualność. Nie ma miejsca na uczucia. Dewaluacja, a nawet zniszcze...

Projekt pracowni komputerowej.

Projekt pracowni komputerowej. Wszystko jest lepiej sformatowane w pliku. Może się komuś przyda. Ocena za projekt to celujący:) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plan pracy do projektu pracowni kompute...

Harmonia i niepokj doświadczeniem człowieka renesansu.Rozwiń temat,analizując podane utwory Jana Kochanowskiego .

Harmonia i niepokj doświadczeniem człowieka renesansu.Rozwiń temat,analizując podane utwory Jana Kochanowskiego . Mamy przed sobą dwa wiersze Jana Kochanoeskiego. Pierwszy z nich to "Pieśń świętojańska o Sobtce", drugi to "Tren XVII". Oba te utwory zostały napisane prz...

Dizałalność gospodarcza

Dizałalność gospodarcza 1. Przedsiębiorca jest to podmiot ktry zajmuje się działalnością gospodarczą w zakresie handlu produkcji lub usług. Działalność tą prowadzi w sposb zorganizowany lub ciągły w celach zarobkowych. 2. Cykl gospodarczy...

Doświadczenia na badanie właściwości fizycznych i chemicznych cukrw.

Doświadczenia na badanie właściwości fizycznych i chemicznych cukrw. MONOSACHARYDY- to glukoza i fruktoza o wzorze sumarycznym C6H12O6 . DOŚWIADCZENIE 1. SPRZĘT; probwka ODCZYNNIKI; glukoza, woda, papierek uniwersalny PRZEBIEG; Do probwki z glukozą dodajemy wodę. ...

Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści.

Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści. Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści. Wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ponoszeniem korzyści jak i strat. Ponadto, zmiana działalności gospodarczej wywołuje korzyści i straty w rżnym stopniu o...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry