• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Daniel Na...

Nawigacja

Daniel Naborowski "Do Anny" - interpretacja.



Daniel Naborowski "Do Anny" - interpretacja.




Wiersz jest miłosnym wyznaniem autora. Poeta próbuje odnaleźć jakieśkolwiek wartości w świecie. Autor w wierszu nagromadził rzeczy ulotne, przemijające. Jedyna rzeczą która nie przemija jest jego miłość do Anny: "Anno me kochanie, wszystkim czasom na despekt nie ustanie"



Poeta porównuje przemijalność rzeczy materialnych do rzeczy duchowych, czyli miłości.



"z czasem państw koniec idzie, (...) tego swiata, (...) dowcip i rozum niszczeje, (...) gładkość, uroda(...) wiotszeje (...) Czasowi zgoła wszystko na świecie hołduje. Szczera miłość ku Tobie, Anno me kochanie (...) nigdy nie ustanie"



Budowa:



W wierszu można odnaleźć: hiperbolę, anaforę, gradacje.



Pierwsze wersy wiersza zaczynają się tymi samymi wyrazami"Z czasem" (anafora). Natomiast 3 ostatnie wersy są pointą, konceptem autora: choć wszystko przemija, to jednak poeta pokona czas, ponieważ jego miłość do Anny będzie wieczna.






Przykładowe prace

Strategie antykorupcyjne jako istotny element infrastruktury etycznej życia publicznego

Strategie antykorupcyjne jako istotny element infrastruktury etycznej życia publicznego Korupcja jest to nadużywanie urzędu publicznego dla korzyści prywatnych (np. firmy, którą się reprezentuje) lub osobistych (swoich lub swoich bliskich). Korupcja w Polsce postrzegana jest jako bardzo duży...

Dlaczego miłość ich zawiodła – rozważania na temat porażek w miłości bohaterów dwudziestolecia (praca na 75 min.)

Dlaczego miłość ich zawiodła – rozważania na temat porażek w miłości bohaterów dwudziestolecia (praca na 75 min.) Wszystko ma początek w miłości. Dla chrześcijanina kreatorem wszechświata jest Bóg, którego Jan ewangelista nazywa miłością. Cz...

Humanizm

Humanizm Humanizm (lac. "humanitas" - "czlowieczenstwo", "ludzkosc" to prad umyslowy renesansu, ktory poprzedzil jakby cala epoke, byl jej zwiastunem, "switem" - jak zwyklo sie mowic. Waga tego pierwszego objawienia polegala przede wszystkim na uzmyslowieniu sobie wartosci wlasnej, jedynej...

Historia pieniądza polskiego.

Historia pieniądza polskiego. Czasy I Rzeczypospolitej i rozbiorowe W XIV i XV w. złotym nazywano złote dukaty zagraniczne z obiegiem w Polsce, początkowo obliczane na 14 groszy. Uchwałą sejmu z 1496 r. ustalono kurs złotego na 30 groszy. Z biegiem czasu kurs ten - z uwagi na zmieniając...

Rodzaje przedsiębiorstw bankowych

Rodzaje przedsiębiorstw bankowych Pierwsze przedsiebiorstwo bankowe powstało 800 istnieć ludzkich. Pierwszymi bankami były świątynie. Wekslane – taka osoba która posiadała skarbiec i prowadzi ewidencje. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa bankowego Jej celem jest...

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa Papiery wartościowe regulują przepisy kodeksu cywilnego art. 921 (6) Jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest zobowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udos...

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych fragmentów III części Dziadów Adama Mickiewicza

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych fragmentów III części Dziadów Adama Mickiewicza Dziady drezdeńskie, które powstały w 1832 roku, czyli w niespełna rok po zakończeniu powstania listopadowego, miały...

Szkoła rycerska

Szkoła rycerska 15 marca 1765 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego została założona w Warszawie Szkoła Rycerska, zwana także Szkołą Kadetów. W planach założyciela miała ona poprzez swoich wychowanków odegrać ważną rolę ratowania ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry