• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Daniel Na...

Nawigacja

Daniel Naborowski "Do Anny" - interpretacja.Daniel Naborowski "Do Anny" - interpretacja.
Wiersz jest miłosnym wyznaniem autora. Poeta próbuje odnaleźć jakieśkolwiek wartości w świecie. Autor w wierszu nagromadził rzeczy ulotne, przemijające. Jedyna rzeczą która nie przemija jest jego miłość do Anny: "Anno me kochanie, wszystkim czasom na despekt nie ustanie"Poeta porównuje przemijalność rzeczy materialnych do rzeczy duchowych, czyli miłości."z czasem państw koniec idzie, (...) tego swiata, (...) dowcip i rozum niszczeje, (...) gładkość, uroda(...) wiotszeje (...) Czasowi zgoła wszystko na świecie hołduje. Szczera miłość ku Tobie, Anno me kochanie (...) nigdy nie ustanie"Budowa:W wierszu można odnaleźć: hiperbolę, anaforę, gradacje.Pierwsze wersy wiersza zaczynają się tymi samymi wyrazami"Z czasem" (anafora). Natomiast 3 ostatnie wersy są pointą, konceptem autora: choć wszystko przemija, to jednak poeta pokona czas, ponieważ jego miłość do Anny będzie wieczna.


Przykładowe prace

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym i piorunem.

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym i piorunem. Zakres i charakterystyka porażeń prądem elektrycznym są bardzo szerokie- począwszy od nieprzyjemnych wrażeń wywołanych przez działanie prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie...

Poglądy św. Tomasza z Akwinu

Poglądy św. Tomasza z Akwinu Święty Tomasz urodził się w 1225 jako syn hrabiego Akwinu Landulfa, na zamku Roccasecca między Rzymem a Neapolem. Odbył ogólne studia podstawowe w Neapolu i wstąpił tam w 1243, wbrew woli swojej rodziny do zakonu braci kaznodziejów. Po studiach w Pa...

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA)

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA) Kim jesteśmy? ?Dorastaliśmy w rodzinach dysfunkcyjnych. Ich środowisko wypaczyło nasze myślenie o nas samych i o otaczającym nas świecie. Widzą...

Problem zła, śmierci i grzechu w hymnie "Dies irae" Kasprowicza

Problem zła, śmierci i grzechu w hymnie "Dies irae" Kasprowicza Wszystkie religie świata zakładają istnienie zła oraz grzechu popełnianego przez człowieka. We wszystkich, jak pisze ks. Marian Rusecki1, zasady moralne pochodzić miałyby od Istoty Najwyższej i miały...

Recenzja książki: "Kształcenie w szkole wyższej" Kruszewski

Recenzja książki: "Kształcenie w szkole wyższej" Kruszewski Książka Krzysztofa Kruszewskiego Kształcenie w szkole wyższej z roku 1988 jest już trzecim wydaniem, zmienionym. Książka zawiera, na wstępie, przedmowę autora, w której to podaje trzy powody zobo...

Kino stylu zerowego wg Przylipaka

Kino stylu zerowego wg Przylipaka PRZYLIPIAK "KINO STYLU ZEROWEGO" - ogladając standardowy film nie dostrzegamy jego strony formalnej( montaż, oświetlenie, sztuka operatorska), bo koncentrujemy sie na fabule, dajemy sie wciągnąc filmowi - sytuacja gdy zdajemy sobie sprawe z istnienia warsztatu fil...

System polityczny Szwajcarii

System polityczny Szwajcarii Kraj neutralny, nie nalezy do żadnych paktów i związków, neutralnośc zapisana jest w konstytucji. Tradycyjny system parlamentarno-komitetowy. Mocne powiązania parlamentu z rządem. Państwo federalne dzielące się na 23kantony (3kantony dziela si...

Interpretacja Pieśń XIX Jana Kochanowskiego.

Interpretacja Pieśń XIX Jana Kochanowskiego. Interpretacja Pieśń XIX Jana Kochanowskiego oraz odwołanie do kontekstu filozoficzno-literackiego, przedstaw cechy i system wartości człowieka renesansu. Wybitnym twórcą doby renesansu w Polsce był Jan Kochanowski. Pisał fraszki...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry