• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Definicj...

Nawigacja

Definicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie spoDefinicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie społeczne, schematy, konformizm, informacyjny wpływ społeczny, normy społeczne


I. Czym jest psychologia społeczna?
Definicja psychologii społecznej:
Jest to nauka badająca sposoby, w jakie na ludzkie myśli, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista lub wyobrażona obecność innych.
Bezpośrednie prby wywarcia wpływu na zachowania ludzi stanowią głwny przedmiot zainteresowań psychologii społecznej.
Nie tylko nasze zachowanie lecz rwnież nasze myśli i uczucia są spowodowane przez innych, wpływ społeczny przybiera wiele form.
Nawet, kiedy ludzie nie są fizycznie obecni pośrd nas ciągle wywierają swj wpływ.
Psychologia społeczna bada to jak i dlaczego nasze myśli, uczucia i zachowania są kształtowane przez zewnętrzne środowiska społeczne i co się dzieje gdy jedno z tych oddziaływań pozostajew konflikcie z innym np. młodzi ludzie rozpoczynający naukę stoją przed wyborem (dylematem) czy słuchać racji rodzicw czy przekonań innych (rwieśnicy, nauczyciele). Gdy tak się stanie, jak ja sobie z tym poradzę?

II. Jakie są przejawy i mechanizmy wpływu społecznego?
1. Wpływ społeczny - jest to jakakolwiek zmiana wywołana rzeczywistą, bądź wyobrażoną obecnością innych ludzi.
2. Wpływ obecności innych ludzi (przejawy, mechanizmy).
a) facylitacja społeczna - jest to napięcie wynikające z obecności innych osb i możliwości oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie zadań opanowanych lecz gorsze wykonanie zadań, ktrych dopiero się uczymy.
b) zachamowanie społeczne - spowolnienie uczenia się, obniżenie poziomu wykonywania zadań w obecności innych, ktrzy są obecni przy wykonywaniu zadania.
3. Mechanizm facylitacji społecznej:
obecność innych --> pobudzenie --> aktywacja reakcji dominującej --> *gorsze wykonywanie zadań złożonych, nowych *lepsze wykonywanie zadań prostych, znanych.
4. Źrdła konfliktw facylitacji i zachamowania społecznego:
- skupienie uwagi na wykonywanym zadaniu
- zwracanie uwagi na innych, ktrzy są obecni przy wykonywanych zadaniach
facylitacja - przykład - biegi przełajowe, wydawanie książek z wydawnictwa
zachamowanie - przykład - wystąpienie publiczne (recytacjawiersza itp.)
5. Samospełniające się proroctwo:
Jest to zjawisko, ktre polega na tym, że określone oczekiwania w stosunku do innych osb, samych z siebie lub przyszłych zdarzeń wpływają na zachowanie innych, bądź nas samych, co powoduje spełnienie oczekiwań.
Samospełniające się proroctwo jest zjawiskiem nieświadomym i pojawia się w sposb mimowolny.
Ludzie mają określone oczekiwania dotyczące tej osoby, wpływa na ich postępowanie względem tej osoby.

III. Poznanie społeczne - w jaki sposb myślimyo świecie społecznym.
1.Przykadowe prace

Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) w Gdańsku

Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) w Gdańsku Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) w Gdańsku Dzieje zakonu jezuitw w Gdańsku, od momentu przybycia do miasta pierwszych wysłannikw jezuickich w 1567 r. aż po kasatę zakonu, ktra w zaborze pruskim została odłożona do roku 1780. Przy...

Motto "Medalionw" "Ludzie ludziom zgotowali ten los" w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto "Medalionw" "Ludzie ludziom zgotowali ten los" w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji. II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. ...

Spr światopoglądowy między Werterem i Albertem

Spr światopoglądowy między Werterem i Albertem Werter, głwny bohater powieści Johanna Wolfganga Goethego jest typem człowieka o niepokornej duszy, negującego wszelkie normy moralne i obyczajowe, o zgoła odmiennym spojrzeniu na świat niż większość otaczającyc...

Jan Twardowski "Oda do rozpaczy".

Jan Twardowski "Oda do rozpaczy". ROZPACZ JAKO NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ LUDZKIEGO LOSU. W utworze Jana Twardowskiego "Oda do rozpaczy", rozpacz traktowana jest przez ludzi jak uczucie niepotrzebne i zbędne, a przecież cierpienie i bl są nieodłączną cz&...

Plan sześcioletni

Plan sześcioletni Podstawowe kierunki rozwoju Polski w latach 1950-1955 nakreślił Kongres Zjednoczeniowy PZPR w grudniu 1948 r., uchwalając wytyczne planu sześcioletniego. Plan 6-letni miał być programem działalności partii i całego narodu w latach 1950-1955, programem nie tyl...

Biografia - Antoni Pawłowicz Czechow.

Biografia - Antoni Pawłowicz Czechow. Rosyjski nowelista i dramatopisarz urodził się w 1860 roku w Taganrogu, mieście portowym nad morzem Azowskim, w rodzinie kupieckiej. Po ukończeniu miejscowego gimnazjum w roku 1879 wyjechał do Moskwy, gdzie kilka lat wcześniej przeniosła si&...

Prawa człowieka

Prawa człowieka Prawa człowieka to zespł praw i wolności, ktre przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moral...

Uran

Uran Średnia odległość od Słońca – 2 870,99 mln km Okres orbitalny – 84,01 lat Czas jednego obrotu wokł osi - 17,9 h (na rwniku ) Masa – 8,684 * 1025 Promień rwnikowy – 25559 km Średnia gęstość – 1,29 g/cm3 Jego...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry