• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dekalog ...

Nawigacja

Dekalog chrześcijańskim drogowskazem życia dla człowieka w XXI wieku.Dekalog chrześcijańskim drogowskazem życia dla człowieka w XXI wieku.
Pomimo tego, że wydarzenie na grze Synaj, kiedy to Bg zesłał Mojżeszowi tablice z dziesięcioma przykazaniami, miało miejsce w bardzo odległych dla nas czasach, to jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że w zbir na pozr prostych zasad jest dziś nadal powszechnie uznawany za podstawowe reguły moralne i etyczne. Słowem: dekalog jest niezaprzeczalnie ponadczasowy i uniwersalny.

Spis dziesięciu przykazań otwierają słowa: nie będziesz miał bogw cudzych przede mną. W dzisiejszych czasach pierwsze przykazanie ma nieco inny wymiar niż w czasach Mojżesza czy Chrystusa. Nie chodzi tu tylko o rżnowierstwo, oddawanie czci innym bogom, ale także o wszystkie aspekty życia, ktre człowiek często stawia ponad Bogiem. Obecnie ludzie są nadmiernie przywiązani do rzeczy materialnych. Wzbogacenie się, posiadanie dobrego samochodu, dużego luksusowego domu, bycie postrzeganym jako ktoś na tzw. poziomie staje się często życiowym celem niejednego z nas, co nieuchronnie prowadzi do wyrzucenia z naszego życia wartości duchowych na rzecz wartości materialnych. W ten sposb człowiek przekreśla swoje szanse na życie wieczne, a także jest pozbawiony pewnej duchowej podpory, jaką jest dla nas Bg. Dlatego też pierwsze przykazanie ma takie duże znaczenie i jest jakby furtką do pozostałych, bo zachowując je, czyli stawiając Boga na pierwszym miejscu, przyjmujemy rwnież wszystkie ustanowione przez niego prawa, warunkujące szczęśliwe życie po śmierci.Trzecie przykazanie (pamiętaj, abyś dzień święty święcił) jest jak gdyby uzupełnieniem pierwszego. Jeśli przyjmujemy Boga do naszego życia i oddajemy się mu całkowicie, to musimy pamiętać, że tzw. praktykowanie jest nie mniej ważne niż sama wiara. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach spotkanie z Bogiem jest jakby wytchnieniem od trudw codziennego życia, chwilowym zatrzymaniem się w nieustającym biegu, pogoni za karierą i chwilą zastanowienia się, spojrzenia w głąb siebie oraz spotkaniem i rozmową z Bogiem. W kościele nie tylko zaspokajamy nasze duchowe potrzeby, ale rwnież otrzymujemy wiele cennych wskazwek dotyczących tego jak żyć oraz jednoczymy się z innymi ludźmi, tworząc wsplnotę, ktra trwa rwnież poza murami kościoła. Obecnie każdy chce być samodzielny i niezależny, jednak zapominamy o tym, że człowiek najlepiej się spełnia żyjąc z innymi i dla innych ludzi. O tym między innymi przypomina nam trzecie przykazanie.Czcij ojca swego i matkę swoją... Jakże często dziś zapominamy tej podstawowej zasadzie. Młodzi ludzie obecnie starają się jak najszybciej się usamodzielnić. Po części zmuszają ich do tego wspłczesne realia, jednak często niezależność jest rozumiana jako całkowite odsunięcie się od rodzicw, kiedy stajemy się na tyle samodzielni, że przestają oni być dla nas użyteczni. Także brak szacunku w codziennych kontaktach z nimi jest teraz bardzo powszechny. Nie tak dawno rodzice byli traktowani z szacunkiem, przysługującym im z racji tego że nas wychowują, opiekują się nami i uczą nas jak żyć. Teraz nikt nie przywiązuje do tego wagi, pomimo tego, że w dzisiejszych czasach jest bardzo powszechne nieposiadanie dzieci, ktre przeszkadzają w realizowaniu naszych ambicji i marzeń. Chociażby z tego powodu ci, ktrzy decydują się na założenie rodziny są godni szacunku, o czym przypomina nam czwarte przykazanie. Nie możemy się zachowywać jak zwierzęta dla ktrych prokreacja jest oparta na prymitywnych instynktach – odchować i zapomnieć. Ponieważ jesteśmy ludźmi, mamy obowiązek spełniać swoje duchowe powinności względem członkw rodziny, w ktrej się wychowujemy.Piąte przykazanie jest prawem znanym od wiekw. Nie zabijaj. Poniekąd jest to także prawo natury – zwierzęta przeważnie nie zabijają przedstawiciela swojego gatunku. Będąc ludźmi musimy tu jednak dostrzegać głębsze znaczenie, odnoszące się do Boga, ktry dał człowiekowi życie i ktry jako jedyny może nam to życie odebrać, wtedy gdy sam uzna to za właściwe. Przykazanie piąte dotyczy także tego co stopniowo zabija nas samych. Od razu nasuwają się na myśl coraz bardziej dziś powszechne rżnego rodzaju używki od papierosw, poprzez alkohol i tzw. miękkie narkotyki, aż do narkotykw twardych. Nie jest dziś niczym niecodziennym spotkanie palącego, pijanego czy tez będącego pod wpływem narkotykw nastolatka, czasem nawet bardzo młodego (11 – 12 lat). Dealerzy nie mają oporw przed odwiedzaniem szkł i placw zabaw. Często przed ukończeniem osiemnastego roku życia wspomniane wcześniej nastolatki mają już za sobą odwyk, a przed sobą niepewną przyszłość i ślad na psychice i zdrowiu do końca życia, oczywiście pod warunkiem, że w ogle mają szansę na jakąkolwiek przyszłość. Narkotyki, alkohol i wyroby tytoniowe wyniszczają społeczeństwa. Coraz powszechniejszy jest rak wyhodowany na nikotynie, uszkodzenie wątroby u alkoholikw czy też kolejne przypadki przedawkowania narkotykw. Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewątpliwie coraz większy stres, ktry jest nieodłącznym towarzyszem życia wspłczesnego człowieka. Używki odprężają, pozwalają oderwać się na chwilę od rzeczywistości, zapomnieć. Ucieczka w tego typu przyjacił jest spowodowana brakiem tych prawdziwych. Coraz częściej zapominamy, że nasze problemy związane są z potrzebami ducha a nie ciała oraz o tym, że wyjściem z podbramkowej sytuacji jest zaspokojenie potrzeb duchowych, a nie wyniszczanie samego siebie. W piątym przykazaniu Bg przypomina nam że życie jest dla człowieka największym darem i należy szanować zarwno te należące do nas, jak i innych ludzi, bo wszyscy mamy do niego jednakowe prawo.Nie cudzołż – wielu z nas nie potrafiłoby nawet zdefiniować znaczenia tego słowa. Po rewolucji seksualnej, ktra nastąpiła w latach 60-tych przykazanie szste przestało w dużym stopniu funkcjonować w życiu człowieka XXI w. Przestajemy przestrzegać zasad związanych małżeństwem, zakładaniem rodziny, czystością zachowywaną do ślubu. Wśrd nastolatkw priorytetem stało się zdobycie doświadczenia w życiu seksualnym jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. W mediach propagowany jest model człowieka świadomego swojej seksualności i związanych z nimi potrzeb. Zalecane jest częste zmienianie partnerw w celu zdobycia nowych doświadczeń i odnalezienia swojej drugiej połwki w łżku. Seks służy do rozładowania stresu, jest rozrywką, zaspokojeniem naszych żądz, a nie efektem długo rozwijającej się miłości zakończonej sakramentem małżeństwa. Zdrada na gruncie niedopasowania się pod względem seksualnym lub związanie się z bardziej atrakcyjnym partnerem jest bardzo powszechne i uważne za całkowicie normalne i właściwe. Rozwiązłość seksualna jednak nie wychodzi nam na dobre. Przez częste zmienianie partnerw powiększamy ciągle i tak już daleko posuniętą epidemię AIDS, przestajemy przywiązywać wagę do uczuć i wymiaru duchowego związku mężczyzny z kobietą. Rozpadają się rodziny, przez co cierpią głwnie dzieci. Ludzie traktują się przedmiotowo, co potwierdza materializm wspłczesnego człowieka. Dlatego przestrzeganie przykazania szstego jest bardzo ważne właśnie teraz, w XXI w., w ktrym coraz dalej odchodzimy od tego co jest ludzkie, czyli tego co rżni nas od zwierząt.

Jakże łatwo jest żyć cudzym kosztem. Przykazanie sidme – nie kradnij – odnosi się nie tylko do prostych kradzieży, lecz rwnież do wszelkiego rodzaju oszustw mających na celu wzbogacenie się kosztem drugiego człowieka. W dzisiejszych czasach życie na godziwym poziomie wymaga wiele wysiłku – najpierw trzeba zdobyć dobre wykształcenie, pźniej znaleźć pracę, a następnie ją utrzymać poprzez obowiązkowość, pracowitość i poświęcenie, a pracodawcy są coraz bardziej wymagający. O wiele łatwiej jest żerować na cudzej pracy i wyrzeczeniach. W pogoni z kariera i pieniędzmi często nie przebieramy w środkach. Oszustwa podatkowe, ściąganie haraczy jest dziś na porządku dziennym. Przerażający jest rwnież fakt że takie postępowanie jest akceptowane w społeczeństwie, dopki nie dotyczy konkretnych jednostek.

Przykazanie sme ściśle łączy się z sidmym – nie mw fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Zarwno kradzież, jak i kłamstwo jest nieuczciwością wobec drugiego człowieka. Ludzie mijają się z prawdą już od bardzo dawna. Są kłamstwa, kłamstewka, ale za każdym razem jest to pogwałcenie bożego przykazania. Szczeglnie niebezpieczni są ludzie, ktrzy zajmują ważne stanowiska w państwie, a nie są uczciwi względem swoich podwładnych i przełożonych, ponieważ takie postępowanie może zaszkodzić większym rzeszom ludzi. Poważnym problemem jest kwestia tego, czy należy mwić prawdę w każdym przypadku. Przykładem może być tu medycyna, ktra w XXI w. jest na bardzo wysokim poziomie. Każdy lekarz na pewno miał w swoim życiu dylemat: czy należy powiedzieć choremu o ewentualnych złych konsekwencjach jego choroby. Często lekarze wybierają kłamstwo w trosce o zdrowie pacjenta. Jest to wtedy tzw. mniejsze zło. Ale czy we wszystkich przypadkach możemy uznać nasze kłamstwo za mniejsze zło? Bardzo często ludzie mijają się z prawdą w przypadku, gdy uznają że kłamstwo nikomu nie zaszkodzi. Bardzo wygodnie jest wyjść z założenia że skoro działając na swoją korzyść nie wyrządzamy nikomu krzywdy to kłamstwo w tym wypadku jest dopuszczalne. Jednak nie zawsze potrafimy ocenić czy rzeczywiście nikomu ono nie zaszkodzi, dlatego nie powinniśmy w ogle posuwać się do kłamstwa, zwłaszcza teraz, gdy mamy coraz więcej okazji do mijania się z prawdą i gdy powszechnie uznawana jest teoria, że nie opłaca się być uczciwym w dzisiejszych czasach.Dwa ostatnie przykazania brzmią: nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, ktra jego jest. Mwią one o zawiści i o tym co za nią idzie. W pogoni za bogaceniem się i odnoszeniem sukcesw często spoglądamy w stronę innych. Widok lepszego samochodu u sąsiada, tego że ma ładniejszą i milszą żonę, grzeczniejsze i mądrzejsze dzieci, lepszą posadę i więcej pieniędzy budzi w nas zazwyczaj zazdrość i chęć posiadania tego samego, a najlepiej tego, co już do kogoś należy i co można mu odebrać. Wyobraźnia stawia przed naszymi oczami bardzo kuszące obrazy – uwieść cudzą żonę, porysować lakier na nowym samochodzie, zniszczyć komuś reputację... i wtedy właśnie nasze myśli często przeradzają się w czyny. Przykazanie dziewiąte i dziesiąte przestrzegają przed łamaniem innych przykazań, bo od grzesznych myśli jest bardzo krtka droga do grzesznych czynw, a przecież XXI w. daje nam bardzo dużo nowych, kuszących możliwości, obiektw pożądania, ktre mogą być źrdłem zawiści.Podsumowując, przykazania dane nam przez Boga parę tysięcy lat temu są nadal całkowicie aktualne w XXI wieku i doskonale odnoszą się do problemw wspłczesnego świata. Niepodważalna jest teoria, że gdyby ludzie częściej przestrzegali przykazań zawartych w dekalogu, to zostałby rozwiązany niejeden z tych problemw, a życie w pędzącym naprzd świecie byłoby mniej stresujące i mielibyśmy lepsze warunki do duchowego rozwoju, ktry jest przecież najważniejszy dla człowieka wierzącego w zbawienie i życie wieczne. Bg opracował dla nas idealny plan postępowania i dał nam wskazwki, ktre mają nam pomc odnaleźć właściwą drogę do Niego.


Przykadowe prace

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia 1. Makroekonomiczne mierniki gospodarki. Do makroekonomicznych miernikw gospodarki zaliczamy: PKB, PNB, dochd narodowy, stopę inflacji oraz stopę bezrobocia. Dochd narodowy...

Sztuka afrykańska

Sztuka afrykańska Sztuka Afrykańska Sztukę czarnych plemion afrykańskich zamieszkujących środkową Afrykę poznano dokładniej na początku naszego wieku. SKALNA SZTUKA AFRYKI Najwcześniejsze malunki i ryty na Saharze datują się ok. 6000 p....

Powstanie warszawskie

Powstanie warszawskie Uważam, że mimo wielu strat w ludziach, zniszczeniu miasta wybuch powstania miał sens. Polacy po raz kolejny udowodnili światu że w imię walki o wolność potrafią się zjednoczyć , nawet mimo opuszczeniu naszego narodu przez zachodnich sojusznikw i biern...

Słowacki "Testament mj" - testament literacki.

Słowacki "Testament mj" - testament literacki. Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie "żadnego dziedzica" ani dla swojej "lutni, ani dla imienia"; Poeta zwraca się do przyjacił i całego narodu ? do odb...

Konkurencja na Marketing

Konkurencja na Marketing Konkurencja- w ekonomii podstawowy fundament wolnego rynku. Zakłada wolność wspłzawodniczenia ze sobą podmiotw gospodarczych na wszystkich obszarach handlu i usług. Jest to proces, w ktrym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesw, prbują ...

Portretety nieszczęśliwych kochankw w literaturze romantycznej.

Portretety nieszczęśliwych kochankw w literaturze romantycznej. Portretety nieszczęśliwych kochankw w literaturze romantycznej . Tematem mojej prezentacji są portrety nieszczęśliwych kochankw w literaturze romantycznej . Zagadnienie przedstawię odwołując się do wybrany...

Zapożyczenia

Zapożyczenia Temat: Zapożyczenia we wspłczesnej polszczyźnie. Omw problem i przedstaw zasadność Stosowania zapożyczeń z języka angielskiego lub innego. W języku polskim funkcjonuje kilka tysięcy słw. Na co dzień używamy około 8000 rżn...

Ideologia subkultury metal

Ideologia subkultury metal Ideologia subkultury metal Jak podaje Wikipedia ? wolna internetowa encyklopedia subkultura metal powstała w latach 70?ych ubiegłego wieku, jednak swj ostateczny kształt i popularność zyskała jednak dopiero w następnej dekadzie, dzięki takim zespo ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry