• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Deklinati...

Nawigacja

Deklination des AdjektivDeklination des Adjektiv
Maskulinum Feminium Neutrum Plural

Mit dem bestimmten Artikel

N. Der – e Die – e Das – e Die – en

G. Des – en Der – en Des – en Der – en

D. Dem – en Der – en Dem – en Den-en

A. Den – en Die – e Das – e Die –en

Mit dem unbestimmten Artikel

N. Ein – er Eine – e Ein – es E

G. Eines – en Einer – en Eines – en Er

D. Einem – enEiner – en Einem – en En

A. Einen – en Eine – e Einen - es E

Ohne Artikel

N. Er E Es E

G. En Er En Er

D. Em Er Em En

A. En E Es e
Przykadowe prace

Związek Dżumy Camusa z filozofią egzystencjalizmu

Związek Dżumy Camusa z filozofią egzystencjalizmu Egzystencjalizm to nurt filozoficzny, ktry powstał przed drugą wojną światową, ale prawdziwą popularność zyskał dzięki atmosferze lat powojennych. Jedną z myśli przewodnich filozofii egzystencjalnej jest ...

Grecja

Grecja 1. Metryczka w załączniku 2. Informacje o kraju Państwo greckie leży w południowo - wschodniej Europie, w najbardziej wysuniętej na południe części Płwyspu Bałkańskiego. Obejmuje część kontynentalną - płwysep (oblewany od zac...

Autorytet młodego człowieka i jego wpływ na postepowanie i podejmowanie decyzji

Autorytet młodego człowieka i jego wpływ na postepowanie i podejmowanie decyzji Termin autorytet pochodzi od łac. auctoritas, ktry tłumaczy się jako rada, wola, ważność, powaga moralna, nawet wpływowa osoba. Autorytet jest zawsze relacją, między co najmniej dwiema oso...

Rodzinne uwarunkowania rekreacji ruchowej

Rodzinne uwarunkowania rekreacji ruchowej RODZINNE UWARUNKOWANIA REKREACJI RUCHOWEJ Rekreację zdefiniować można jako zajęcia, ktre są podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku, rozrywki, pomnażania zdrowia czy samodoskonalenia. Rekreacja to wszystkie formy aktywności nie tylko ruch...

Motywy mitologiczne w literaturze – ich funkcja i sposoby ich wykorzystania. Omw temat na wybranych przykładach.

Motywy mitologiczne w literaturze – ich funkcja i sposoby ich wykorzystania. Omw temat na wybranych przykładach. Mit jest to sfabularyzowana opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Przekazywany ustnie przybierał rżne warianty. W formie pisanej stracił zwią...

Reżimy autorytarne w Europie w okresie międzywojennym

Reżimy autorytarne w Europie w okresie międzywojennym ? w obliczu narastających konfliktw pomiędzy mocarstwami europejskimi, w szczeglnie trudnej sytuacji znalazły się małe, często słabe ekonomicznie kraje Europy Środkowowschodniej. Położone między dwoma najwi...

Podaj przykłady i dokonaj charakterystyki potrzeb indywidualnej, teraźniejszej, zbiorowej i przyszłej.

Podaj przykłady i dokonaj charakterystyki potrzeb indywidualnej, teraźniejszej, zbiorowej i przyszłej. Z uwagi na wielką rżnorodność potrzeb, jak też ich zmienność, wręcz niemożliwa jest enumeracja potrzeb szczegłowych. Można co najwyżej przedstawi...

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

Żydowscy żołnierze II wojny światowej Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeciwko n...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry