• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Demokracj...

Nawigacja

Demokracja a elitaryzmDemokracja a elitaryzm
Demokracja jest to ustrój polityczny polegający na władzy ogółu. Powstał on w starożytnej Grecji a dokładniej w Atenach. Władza ogółu w greckich polis dopuszczała jedynie oddawanie głosów przez męską cześć społeczeństwa, a więc całkowicie różni się to od demokratycznych norm obecnego świata. Już w starożytności głosować mogła tylko elita, a więc jedynie nieliczni. Dlatego twierdzę że elitaryzm jest nieodzownym elementem demokracji, bez którego efektywne rządzenie byłoby niemożliwe.

W obecnych czasach najpowszechniejszym ustrojem politycznym jest demokracja. Obecnie głosować może każdy obywatel danego kraju, który ukończył 18 rok życia. Prawo głosu mają także kobiety co zmniejszyło w pewien sposób elitaryzm mężczyzn, którzy byli jedynymi upoważnionymi do głosowania osobami w Greckich państwach-miastach. Lecz nie oznacza to, że elitaryzm przestał już funkcjonować. Wręcz przeciwnie obecnie w krajach demokratycznych wybiera się reprezentantów, którzy stanowią pewnego rodzaju elitę.

Moim zdaniem elitaryzm istnieje w symbiozie z demokracją, powiem więcej jest on niezbędny, ponieważ lepszym kandydatem do rządzenia państwem jest osoba dobrze wykształcona, znająca się na administracji i posiadająca zaufanie i poparcie ludu, niżeli zwyczajny chłop po skończonym technikum bez poparcia i wizji stworzenia dobrze prosperującego państwa. Osoby sprawujące urzędy w państwie znają się na rzeczy i możemy mieć pewność, że nie są to przypadkowe osoby. Funkcjonowanie tych osób jest bardzo dobre dla demokracji ponieważ zwykli, zapracowani ludzie nie mają czasu na interesowanie się sprawami politycznymi, muszą tylko wybrać raz na jakiś czas osobę która będzie ich reprezentować i później już nie muszą się martwić sprawowaniem władzy.

Istnienie elit w państwie jest pewnym rodzajem zagrożenia. Może być nim zamknięcie się elit na głos ludu i wprowadzanie prawa dogodnego tylko im. Ta mała garstka ludzi może czerpać korzyści materialne z tytułu sprawowania swojego urzędu (nie koniecznie legalnie). Dlatego elity powinny być bezustannie kontrolowane, czy nie przekraczają swoich uprawnień a jeżeli to robią należy stosować bardzo surowe środki zaradcze.

Moim zdaniem elitaryzm bardzo dobrze wpływa na rządzenie demokratycznymi państwami, ponieważ polityką zajmują się jedynie osoby mające do tego predyspozycje. Jest to nieodzowny element bez którego efektywne rządzenie państwem byłoby niemożliwe.


Przykładowe prace

Henryk Sienkiewicz - biografia.

Henryk Sienkiewicz - biografia. Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej (ziemia łukowska) na Podlasiu, w rodzinie ubożejącego szlachcica, Józefa Sienkiewicza. Matką jego była Stefania z Cieciszowskich pochodząca z zamożnej rodziny szlacheckiej. Współ...

Władza zaszczytem, zobowiązaniem, siłą destrukcyjną-motyw władcy i władzy w literaturze.

Władza zaszczytem, zobowiązaniem, siłą destrukcyjną-motyw władcy i władzy w literaturze. Jeżeli ktoś potrzebuje prace na taki temat.Z chęcia moge odsprzedać. Mój nr kontaktowy:667918371. Praca jest pisana przez polonistke na wysokim poziomie. Przygotowana była na...

Jakie mamy korzyści z grzybów?

Jakie mamy korzyści z grzybów? Grzyby stanowią jedną z najliczniejszych grup żywych organizmów. Liczba gatunków grzybów występujących na całym świecie nie jest dokładnie znana. Jeszcze do niedawna oceniano ją na 80-100 tys. Obecnie uważa się, że jest ich tyle, ile ...

Konferencje Wielkiej Trójki

Konferencje Wielkiej Trójki Konferencja Teherańska, Jałtańska, Poczdamska Zasadnicze ustalenia w sprawie przyszłości powojennego świata zapadły podczas konferencji Wielkiej Trójki ? Franklina D. Roosevelta (USA), Winstona Churchilla (Wielka Brytania) i Józefa Stalina (ZSRR) ? w Tehera...

Streszczenie Potopu

Streszczenie Potopu Streszczenie Potopu W 1654 r. Chmielnicki poddaje się Rosji, co staje się przyczyną wojny polsko-rosyjskiej - dwie potężne armie rosyjskie wkraczają w tym roku na Litwę i Białoruś. O tej wojnie wspomina Sienkiewicz nazywając ją, ze względu na cenzurę carską, wojną z Septentrionami, z Chowańskim itp. He...

Recyrkulacja odpadów tworzywowych

Recyrkulacja odpadów tworzywowych Recyrkulacja odpadów tworzywowych Większość tworzyw stanowi dość widoczne zanieczyszczenie środowiska, ponieważ są one trudno rozkładalne, tzn. nie ulegają szybko rozkładowi, są przez długi czas widoczne. Rodzi to zrozumiał...

To Tristaan,to Izolda, tylko czasy inne - o Twoich ulubionych parach zakochanych w literaturze : Werter i Lota

To Tristaan,to Izolda, tylko czasy inne - o Twoich ulubionych parach zakochanych w literaturze : Werter i Lota Miłość jest chyba najczęstszym motywem w literaturze. Może dlatego,ze jest ona jednym z podstawowych uczuć ludzkich. Jest ona tak banalna i ogólna,a zarazem tak tejemnicza i skomp...

Bogurodzica - najstarsza pieśń polska, jej znaczenie dla kultury polskiej.

Bogurodzica - najstarsza pieśń polska, jej znaczenie dla kultury polskiej. Tekst: Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kyrieleison. Twego dziela Krzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli cz ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry