• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Demokracj...

Nawigacja

Demokracja a elitaryzmDemokracja a elitaryzm
Demokracja jest to ustrój polityczny polegający na władzy ogółu. Powstał on w starożytnej Grecji a dokładniej w Atenach. Władza ogółu w greckich polis dopuszczała jedynie oddawanie głosów przez męską cześć społeczeństwa, a więc całkowicie różni się to od demokratycznych norm obecnego świata. Już w starożytności głosować mogła tylko elita, a więc jedynie nieliczni. Dlatego twierdzę że elitaryzm jest nieodzownym elementem demokracji, bez którego efektywne rządzenie byłoby niemożliwe.

W obecnych czasach najpowszechniejszym ustrojem politycznym jest demokracja. Obecnie głosować może każdy obywatel danego kraju, który ukończył 18 rok życia. Prawo głosu mają także kobiety co zmniejszyło w pewien sposób elitaryzm mężczyzn, którzy byli jedynymi upoważnionymi do głosowania osobami w Greckich państwach-miastach. Lecz nie oznacza to, że elitaryzm przestał już funkcjonować. Wręcz przeciwnie obecnie w krajach demokratycznych wybiera się reprezentantów, którzy stanowią pewnego rodzaju elitę.

Moim zdaniem elitaryzm istnieje w symbiozie z demokracją, powiem więcej jest on niezbędny, ponieważ lepszym kandydatem do rządzenia państwem jest osoba dobrze wykształcona, znająca się na administracji i posiadająca zaufanie i poparcie ludu, niżeli zwyczajny chłop po skończonym technikum bez poparcia i wizji stworzenia dobrze prosperującego państwa. Osoby sprawujące urzędy w państwie znają się na rzeczy i możemy mieć pewność, że nie są to przypadkowe osoby. Funkcjonowanie tych osób jest bardzo dobre dla demokracji ponieważ zwykli, zapracowani ludzie nie mają czasu na interesowanie się sprawami politycznymi, muszą tylko wybrać raz na jakiś czas osobę która będzie ich reprezentować i później już nie muszą się martwić sprawowaniem władzy.

Istnienie elit w państwie jest pewnym rodzajem zagrożenia. Może być nim zamknięcie się elit na głos ludu i wprowadzanie prawa dogodnego tylko im. Ta mała garstka ludzi może czerpać korzyści materialne z tytułu sprawowania swojego urzędu (nie koniecznie legalnie). Dlatego elity powinny być bezustannie kontrolowane, czy nie przekraczają swoich uprawnień a jeżeli to robią należy stosować bardzo surowe środki zaradcze.

Moim zdaniem elitaryzm bardzo dobrze wpływa na rządzenie demokratycznymi państwami, ponieważ polityką zajmują się jedynie osoby mające do tego predyspozycje. Jest to nieodzowny element bez którego efektywne rządzenie państwem byłoby niemożliwe.


Przykładowe prace

Zabytki

Zabytki 1. Notre Dame Cathdrale gothigue. On l’a commence en 1163 et on l’a termine au XIIIe sicle. 2. Muse du Louvre Chateau medieval, palais des rois de France, musee depnis deux siecles. Fond en 1793 par la Republique Franaise. 3. Place de la Concorde La place de la Concorde ont fond en 175...

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe Temat: Spółki Kapitałowe Spis treści: Wiadomości podstawowe …………………………….........……………………..3 Spółka z Ograniczona Odpowi...

"Quo vadis" Sienkiewicza.

"Quo vadis" Sienkiewicza. Nagrodzona Literacką Nagrodą Nobla powieść Henryka Sienkiewicza Quo vadis mimo tak długiego upływu czasu od momentu powstania, nadal wywołuje liczne spory wśród krytyków. Ich opinie są bardzo skrajne. Konrad Górski określił dzieło Rze...

Kordian – Juliusza Słowackiego jako bohater romantyczny.

Kordian – Juliusza Słowackiego jako bohater romantyczny. Kordian – Słowackiego jako bohater romantyczny Kordian to typowy bohater romantyczny dramatu Juliusza Słowackiego o tym samym tytule. Jest on 15-letnim chłopcem, który cierpi na tzw. chorobę wieku, która powoduje niezdolnoś&...

J. St. Milla teoria ekonomii

J. St. Milla teoria ekonomii Panuje przekonanie, że twórczość J. St. Milla zamyka dzieje szkoły klasycznej. Można powiedzieć, że dokonał on ostatniej próby wyjaśnienia przemian ustrojowych w ramach paradygmatu klasycznego, odsłaniając jego słabe strony, ale i przygoto...

Między marzeniami, a rzeczywistością - rozważania o bohaterach literackich i ich dylematach.

Między marzeniami, a rzeczywistością - rozważania o bohaterach literackich i ich dylematach. Jaka jest rzeczywistość, która nas otacza? Wszyscy to wiemy. Wystarczy otworzyć gazetę lub włączyć telewizor, by zobaczyć ogrom wieści o grabieżach, napadach, zabójstw...

Leopold Staff.

Leopold Staff. - Staff wypełnia lukę, jaka powstała w poezji polskiej po odejściu romantyków i poetów okresu pozytywizmu, którzy kontynuowali temat patriotyczno-społeczny poprzedników - Odnawia związki poezji polskiej z poezją europejską, usiłuje skupić- w swojej twórczo"...

Kultura

Kultura KULTURA 1.KULTURA 2.KULTURA JAKO WYRÓŻNIK CZŁOWIEKA 3.ELEMENTY KULTURY 4.RÓŻNORODNOŚĆ KULTUR 5.ETNOCENTRYZM 6.RELATYWIZM KULTUROWY Ad.1 KULTURA KULTURA- jako zbiór wartości symbolicznych, sztuka , literatura, film, religia, zabawa, rozwijanie nauki inaczej KUL...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry