• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Demokracj...

Nawigacja

Demokracja a elitaryzmDemokracja a elitaryzm
Demokracja jest to ustrój polityczny polegający na władzy ogółu. Powstał on w starożytnej Grecji a dokładniej w Atenach. Władza ogółu w greckich polis dopuszczała jedynie oddawanie głosów przez męską cześć społeczeństwa, a więc całkowicie różni się to od demokratycznych norm obecnego świata. Już w starożytności głosować mogła tylko elita, a więc jedynie nieliczni. Dlatego twierdzę że elitaryzm jest nieodzownym elementem demokracji, bez którego efektywne rządzenie byłoby niemożliwe.

W obecnych czasach najpowszechniejszym ustrojem politycznym jest demokracja. Obecnie głosować może każdy obywatel danego kraju, który ukończył 18 rok życia. Prawo głosu mają także kobiety co zmniejszyło w pewien sposób elitaryzm mężczyzn, którzy byli jedynymi upoważnionymi do głosowania osobami w Greckich państwach-miastach. Lecz nie oznacza to, że elitaryzm przestał już funkcjonować. Wręcz przeciwnie obecnie w krajach demokratycznych wybiera się reprezentantów, którzy stanowią pewnego rodzaju elitę.

Moim zdaniem elitaryzm istnieje w symbiozie z demokracją, powiem więcej jest on niezbędny, ponieważ lepszym kandydatem do rządzenia państwem jest osoba dobrze wykształcona, znająca się na administracji i posiadająca zaufanie i poparcie ludu, niżeli zwyczajny chłop po skończonym technikum bez poparcia i wizji stworzenia dobrze prosperującego państwa. Osoby sprawujące urzędy w państwie znają się na rzeczy i możemy mieć pewność, że nie są to przypadkowe osoby. Funkcjonowanie tych osób jest bardzo dobre dla demokracji ponieważ zwykli, zapracowani ludzie nie mają czasu na interesowanie się sprawami politycznymi, muszą tylko wybrać raz na jakiś czas osobę która będzie ich reprezentować i później już nie muszą się martwić sprawowaniem władzy.

Istnienie elit w państwie jest pewnym rodzajem zagrożenia. Może być nim zamknięcie się elit na głos ludu i wprowadzanie prawa dogodnego tylko im. Ta mała garstka ludzi może czerpać korzyści materialne z tytułu sprawowania swojego urzędu (nie koniecznie legalnie). Dlatego elity powinny być bezustannie kontrolowane, czy nie przekraczają swoich uprawnień a jeżeli to robią należy stosować bardzo surowe środki zaradcze.

Moim zdaniem elitaryzm bardzo dobrze wpływa na rządzenie demokratycznymi państwami, ponieważ polityką zajmują się jedynie osoby mające do tego predyspozycje. Jest to nieodzowny element bez którego efektywne rządzenie państwem byłoby niemożliwe.


Przykładowe prace

Wizje senne jako odzwierciedlenie ludzkich pragnień i lęków. Funkcjonowanie motywu w literaturze i malarstwie

Wizje senne jako odzwierciedlenie ludzkich pragnień i lęków. Funkcjonowanie motywu w literaturze i malarstwie PLAN PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMAT: Wizje senne jako odzwierciedlenie ludzkich pragnień i lęków. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do literatury i...

Socjologia makrostruktur

Socjologia makrostruktur Socjologia makrostruktur – wykłady :struktura:elementy, zależności, interakcje *całość bedąca struktura jest swoista . tzn.jest czymś więcej niż sumą składników.*dany element struktury charakteryzuje się specyficznymi cechami ...

Agresja USA na Irak w 2003 r.

Agresja USA na Irak w 2003 r. Po zamachach terrorystycznych przeprowadzonych 11 września 2001 r. przez al-Quidę USA wpadło w niemały trans związany z przymusowym zaprowadzaniem nowego porządku na świecie. Przykładem może być chociażby interwencja w Afganistanie z 2001 r., kt...

Myśl polityczna w książkach

Myśl polityczna w książkach Machiavelli Myślicielem, który wyraził polityczne credo włoskiego humanizmu z największą pasją i determinacją, był Niccolo Machiayelli (1469 - 1527). Jego zasługi trudno przecenić. Machiavelli należy bez wątpienia do ...

Traktat teologiczny Czesława Miłosza

Traktat teologiczny Czesława Miłosza Interpretacja wiersza pt.Piękna Pani Czesława Miłosza ,Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, Wiesz, że ono musi tu gdzieś być...

"Treny" Jana Kochanowskiego - kryzys światopoglądowy poety.

"Treny" Jana Kochanowskiego - kryzys światopoglądowy poety. Treny to zbiór utworów żałobnych Jana Kochanowskiego poświęconych jego córce. Poeta jako pierwszy w literaturze polskiej głównym bohaterem cyklu uczynił dziecko – córeczkę Urszulkę. Opisuje swoją tra...

Przemówienie Antygony.

Przemówienie Antygony. Nazywam się Antygona. To ja dokonałam w swoim życiu dramatycznego wyboru, który w konsekwencji niesie nieuniknioną dla mnie karę śmierci. Ale czy rzeczywiście śmierć będzie dla mnie karą? Może to będzie zbawienie bo komu przyszło ży...

Alkohol - wróg czy przyjaciel?

Alkohol - wróg czy przyjaciel? Alkohole są to związki organiczne pochodne węglowodorów, w których atom wodoru został zastąpiony grupą -OH (hydroksylową). Według mnie alkohol może być naszym przyjacielem, ale też wrogiem. Jego odmiany mają różne wła"...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry