• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Demokracj...

Nawigacja

Demokracja a elitaryzmDemokracja a elitaryzm
Demokracja jest to ustrój polityczny polegający na władzy ogółu. Powstał on w starożytnej Grecji a dokładniej w Atenach. Władza ogółu w greckich polis dopuszczała jedynie oddawanie głosów przez męską cześć społeczeństwa, a więc całkowicie różni się to od demokratycznych norm obecnego świata. Już w starożytności głosować mogła tylko elita, a więc jedynie nieliczni. Dlatego twierdzę że elitaryzm jest nieodzownym elementem demokracji, bez którego efektywne rządzenie byłoby niemożliwe.

W obecnych czasach najpowszechniejszym ustrojem politycznym jest demokracja. Obecnie głosować może każdy obywatel danego kraju, który ukończył 18 rok życia. Prawo głosu mają także kobiety co zmniejszyło w pewien sposób elitaryzm mężczyzn, którzy byli jedynymi upoważnionymi do głosowania osobami w Greckich państwach-miastach. Lecz nie oznacza to, że elitaryzm przestał już funkcjonować. Wręcz przeciwnie obecnie w krajach demokratycznych wybiera się reprezentantów, którzy stanowią pewnego rodzaju elitę.

Moim zdaniem elitaryzm istnieje w symbiozie z demokracją, powiem więcej jest on niezbędny, ponieważ lepszym kandydatem do rządzenia państwem jest osoba dobrze wykształcona, znająca się na administracji i posiadająca zaufanie i poparcie ludu, niżeli zwyczajny chłop po skończonym technikum bez poparcia i wizji stworzenia dobrze prosperującego państwa. Osoby sprawujące urzędy w państwie znają się na rzeczy i możemy mieć pewność, że nie są to przypadkowe osoby. Funkcjonowanie tych osób jest bardzo dobre dla demokracji ponieważ zwykli, zapracowani ludzie nie mają czasu na interesowanie się sprawami politycznymi, muszą tylko wybrać raz na jakiś czas osobę która będzie ich reprezentować i później już nie muszą się martwić sprawowaniem władzy.

Istnienie elit w państwie jest pewnym rodzajem zagrożenia. Może być nim zamknięcie się elit na głos ludu i wprowadzanie prawa dogodnego tylko im. Ta mała garstka ludzi może czerpać korzyści materialne z tytułu sprawowania swojego urzędu (nie koniecznie legalnie). Dlatego elity powinny być bezustannie kontrolowane, czy nie przekraczają swoich uprawnień a jeżeli to robią należy stosować bardzo surowe środki zaradcze.

Moim zdaniem elitaryzm bardzo dobrze wpływa na rządzenie demokratycznymi państwami, ponieważ polityką zajmują się jedynie osoby mające do tego predyspozycje. Jest to nieodzowny element bez którego efektywne rządzenie państwem byłoby niemożliwe.


Przykładowe prace

Buddyzm

Buddyzm Buddyzm jest to jedna z wielkich religii, która rozwinęła się na terenie współczesnej Japonii, Chin, Korei, Tybetu i Azji południowo-wschodniej. Religia ta powstała z systemu etyczno-soteriologicznego głoszonego przez Buddę. Doktryna głoszona przez niego rozeszła się...

Teoria androgynii psychicznej

Teoria androgynii psychicznej S.L. Bem na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziła, że zachowanie osób typowych można przewidzieć, gdyż reagują one w sposób stały, zgodny ze stereotypem płci. Znacznie częściej niż osoby androgyniczne dążą do ...

Czas Apokalipsy

Czas Apokalipsy Czas apokalipsy" Coppoli Motyw końca świata stał się inspiracją również dla twórców filmowych. Słynnym filmowym nawiązaniem do motywu apokalipsy jest obraz Francisa Forda Coppoli pt. Czas apokalipsy". Film wprawdzie odwołuje się do Jądra ciemności...

Biografia - Adam Naruszewicz

Biografia - Adam Naruszewicz Należał do bliskich współpracowników króla. Wykładał poetykę i wymowę w Akademii Wileńskiej, a potem w Collegium Nobilium, był redaktorem "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Pisał ody, sielanki, wiersze liryczne i satyry. Jest autorem ośmi...

Aborcja

Aborcja Aborcja jest to sztuczne przerywanie ciąży.W niektórych krajach UE została juz zalegalizowana .Rzad polski zastanawia sie nad zalegalizowaniem jej w naszym kraju. Czy powinniśmy do tego dopuścic? Ja,osobiście jestesm przeciwniczka zalegalizowania tego zabiegu w Polsce,ale tez w niektórych...

Wydalanie, budowa układu wydalniczego człowieka

Wydalanie, budowa układu wydalniczego człowieka Wydalanie Wydalaniem nazywamy proces usuwania z organizmu końcowych produktów przemian metabolicznych, które są w nadmiarze szkodliwe. W wyniku wydalania z organizmu usuwane są także woda i sole mineralne. Metabolizm, to całokształt przem...

Streszczenie - Mały Książę

Streszczenie - Mały Książę GENEZA: Antoine de Saint Exupery napisał "Małego Księcia" w czesie II wojny światowej, podczas pobytu w Nowym Jorku. Rozpoczął go pisać w 1942r a ukończył i wydał w 1943r. ŚWIAT PRZEDSTAWIONY: Czas akcji: akcja tr...

Streszczenie - Plan wydarzeń V rozdziału Robinsona Cruzoe

Streszczenie - Plan wydarzeń V rozdziału Robinsona Cruzoe 1.Powróy do Angli 2.Odebranie peniędzy 3.Rozmowa z kupcem 4.Przybycie do domu kapitana 5.Opieka nad dobroczyńcom 6.Śmierć opiekuna Robina 7.Pomoc przy pogrzebie 8.Interesy kapitana 9.Podróż do Gwinei 10.Ucieczka przed rabusiam...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry