• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Diagnoza...

Nawigacja

Diagnoza osobnicza i grupowaDiagnoza osobnicza i grupowa
GRUPA :

FIZJOTERAPIA II ROK

Diagnoza osobnicza i grupowa klasy III szkoły podstawowej nr. 32 we WrocławiuSPIS TRESCI:

I.ZAKRES DIAGNOZY OSOBNICZEJ

1.Rozwj fizyczny

2.Postawa ciała :

a)wady postawy tułowia

b)wady kończyn dolnych

3.Sprawność fizyczna

4.Zainteresowania aktywnością ruchową

5.Umiejętności

6. Wiadomości na temat gimnastyki korekcyjnej

7. Postawa wobec zajęć gimnastyki korekcyjnej

II.ZAKRES DIAGNOZY GRUPOWEJ

I DIAGNOZA OSOBNICZAROZWJ FIZYCZNY

Sprawdzamy na podstawie kryterium morfologicznego wtrnych cech płciowych wg. metody Wolańskiego lub siatek wentylowych-waga, wzrost.lp imię i nazwisko ciężar ciała wysokość ciała

1 Dzidka

2 Zdzichu

3 Marian

4 Pankracy

5 Wiesława

6 Efrozyna

7 Abdul

8 Xi-gang

9 Derlei

10 Pierre

11 Alfonso

12 LenaI. Ciężar ciała

Ciężar ciała dziecka mierzymy na wadze elektronicznej. Konfrontujemy z siatką centylową.

II. Wysokość

Pomiaru wysokości dokonujemy za pomocą taśmy mierniczej przymocowanej do ściany/antropomierza/korzystamy z badań wykonanych przez pielęgniarkę szkolną. Wynik konfrontujemy z siatką centylową.

Wnioski..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II Postawa ciałaPostawę ciała dzieci diagnozujemy na podstawie metody punktowania Kasperczyka. W tej metodzie proponuje się obserwację następujących elementw:

w płaszczyźnie strzałkowej:

1.głowa

2.barki

3.łopatki

4.klatka piersiowa

5.brzuch

6.plecy

w płaszczyźnie czołowej – ustawienie przodem

1.barki

2.klatka piersiowa

3.kolana

w płaszczyźnie czołowej – ustawienie tyłem

1.barki

2.łopatki

3.kręgosłup

Za każdy element przyznaje się liczbę punktw- 0-5:

0 pkt- prawidłowy ukłąd osenianego elementu

1 pkt- niewielkie odchylenia od stanu prawidłowego

2-3 pkt- znaczne odchylenia od stanu prawidłowego

4-5 pkt – zniekształecnia dużego stopnia, zmiany oP charakterze strukturalnym(stan patologiczny)I Ustawienie głowy:

0 pkt – ustawienie prawidłowe (nos niewysunięty poza pion przechodzący przez grną część rękojeści mostka)

1 pkt – głowa wysunięta do przodu (twarz niewysunięta poza pion przechodzący przez rękojeść mostka)

2 pkt – głowa silnie wysunięta do przodu

II Ustawienie barkw:

0 pkt – stan prawidłowy (barki ustawione symetrycznie w płaszczyźnie czołowej, a w płaszczyźnie strzałkowej ich szczyty znajdują się na tylnej części szyi)

1 pkt – barki asymetryczne lub lekko wysunięte do przodu

2 pkt – barki silnie asymetrycznie wysunięte do przodu, ich szczyty znajdują się przed konturem szyi

III Ustawienie łopatek:

0 pkt – łopatki tworzą jednolitą płaszczyznę z powierzchnią plecw

1 pkt – łopatki odstają od płaszczyzny plecw więcej niż na jeden palec badanego

2 pkt – łopatki odstają od płaszczyzny plecw więcej niż na dwa palce badanego

IV Ustawienie i kształt klatki piersiowej:

0 pkt – klatka piersiowa dobrze wysklepiona (najdalej wysuniętą ku przodowi częścią ciała jest przednia ściana klatki piersiowej)

a) klatka piersiowa szewska:

1 pkt – spłaszczona

2 pkt – płaska ze śladami krzywicy

3 pkt – szewsko-lejkowata

b) klatka piersiowa kurza:

1 pkt – niewielkie zmiany kształtu o charakterze kurzym

2 pkt – kurza ze śladami krzywicy

3 pkt – kurza z dużymi zniekształceniami w postaci rżańca pokrzywiczego i bruzdy Harrisona

V Ustawienie brzucha:

0 pkt – brzuch płaski

1 pkt – brzuch uwypuklony, niewysunięty poza linię klatki piersiowej

2 pkt – brzuch uwypuklonym, wysunięty poza linię klatki piersiowej

3 pkt – brzuch obwisły

VI Ukształtowanie kifozy piersiowej:

0 pkt – łagodnie zarysowany kształt kifozy piersiowej

a) kifoza piersiowa zwiększona:

1 pkt – kifoza piersiowa powiększona

2 pkt – kifoza piersiowa silnie powiększona

3 pkt – utrwalona hiperkifoza

b) kifoza piersiowa zmniejszona:

1 pkt – kifoza piersiowa spłaszczona

2 pkt – kręgosłup prosty, plecy płaskie

VII Ukształtowanie lordozy lędźwiowej:

0 pkt – łagodnie zarysowany kształt lordozy lędźwiowej

1 pkt – lordoza lędźwiowa nieznacznie pogłębiona

2 pkt – lordoza lędźwiowa silnie pogłębiona

3 pkt – utrwalona hiperlordoza

VIII Boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliozy):

0 pkt – kręgosłup prosty

1 pkt – skolioza niewielkiego stopnia

2 lub 3 pkt – skolioza znacznego stopnia z rotacją

4 lub 5 pkt – skrzywienie dużego stopnia z garbem żebrowym

IX Ustawienie kolan:

0 pkt – kończyny proste, kolana i pięty przylegające do siebie

a) kolana szpotawe:

1 pkt – kolana nieprzylegające do siebie na odległość 1 cm

2 pkt – kolana silnie szpotawe, nieprzylegające do siebie na odległość ponad 3 cm

b) kolana koślawe:

1 pkt – przyśrodkowe kostki oddalone od siebie o ponad 1 cm

2 pkt – kolana silnie koślawe, kostki przyśrodkowe oddalone od siebie o ponad 3 cm

X Wysklepienie stopy:

0 pkt – stopa dobrze wysklepiona

1 pkt – stopa spłaszczona

2 pkt – stopa płaska

3 pkt – stopa płasko-koślawa

Kategorie postawy ciała:

0 - 6 pkt - bardzo dobra

7 - 12 pkt - dobra

13 - 18 pkt - zła

19 - 24 pkt - bardzo zła

Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

VIII

IX

X

Suma punktwWnioski..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III Sprawność fizycznaPoziom sprawności fizycznej określamy na podstawie testu sprawności motorycznej. Opiera się on na 6 prbach.

2.Siła

a. rzut piłką 1kg w [m]

3.Moc

a. skok dosiężny w [cm]

b. skok w dal z miejsca w [cm]

2.szybkość

a. bieg 30 metrw w [s]

b. bieg 40 m w [s]

3.Zwinność

a. bieg z przewrotem w [s]

Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena

1.

2a

2b

3a

3b

4

Suma pkt

Do analizy sprawności fizycznej uczniw może posłużyć także Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, ktry zawiera 8 prb. W tej diagnozie wykorzystamy dwie:

1.Bieg na dystansie 600 m

Sprzęt i pomoce:

Czasomierze, chorągiewki, pistolet startowy lub inne urządzenie startowe

Sposb wykonania:

Na komendę na miejsca badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej(start wysoki), na sygnał wybiega starając się pokonać wyznaczony dystans w jak najkrtszym czasie(w razie konieczności częśc trasy może maszerować)

Wynik:

Czas biegu zapisany z dokładnością do jednej sekundy2.skłon tułowia w dł

Sprzęt i pomoce:

taboret lub ławka, linia z podziałką centymetrową umieszczona prostopadle do powierzchni taboretu tak, aby podstawa na ktrej stoi badany oznaczona była jako 50 cm, liczby malejące na podziałce winny znajdować się powyżej taboretu

Sposb wykonania:

badany staje na taborecie tak, aby palce stp były rwno z krawędzią taboretu, stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych.

Z tej pozycji badany wykonuje skłon w dł tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej przymocowanej linii poniżej krawędzi taboretu- pozycję tą utrzymuje przez 2 sek.

Wynik:

Zapisujemy najlepszy wynik z dwch kolejnych skłonw( w cm)IV ZAINTERESOWANIA AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ( 5 pytań)

1. Co lubisz najchętniej robić po zajęciach lekcyjnych ?

2. Jaki jest Twj ulubiony sport ?

3. Czym się interesujesz ?

4. Czy lubisz zabawy ruchowe ?

4.Czy chciałbyś w przyłości być sportowcem ?Wnioski::...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................UMIEJĘTNOŚCI(kryteria wg. ,ktrych będzie określany poziom danej umiejętności.)

1. Prawidłowe siedzenie przy zajęciach lekcyjnych :

1 pkt plecy wyprostowane, ściągnięte łopatki

1 pkt nogi rwnolegle do siebie

1 pkt obie ręce na biurku2. Prawidłowe podnoszenie ciężarw:

1 pkt wykonanie przysiadu

1 pkt usztywnienie kręgosłupa przy wstawaniu – plecy proste, brzuch napięty

1 pkt uniesienie ciężaru poprzez wyprost ng, bez pochylania tułowia3.Prawidłowy stanie

1 pkt wyprostowany kręgosłup

1 pkt kąt widzenia rwnoległy do podłoża

1 pkt głowa w linii klatki piersiowej i stp

Imię i nazwisko Dzidka Marian Zdzichu Pankracy Wiesława Afrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena

1.

2.

3.

4.

WNIOSKI: :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VI WIEDZA Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

(zestaw 10 pytań)Za każdą poprawną odpowiedz – 1 pkt

2.czy wiesz z jakiego powodu uczestniczysz w zajęciach gimnastyki korekcyjnej?

3.czy wiesz jaki jest cel tych zajęć?

4.w jaki sposb podczas życia codziennego powstają boczne skrzywienia kręgosłupa- podaj 2 przykłady

5.czy silne mięśnie brzucha i plecw mają duży wpływ na utrzymanie przez ciebie prawidłowej postawy.

6.czy wiesz po co na zajęciach chodzić na palcach i piętach?

7.wymień 2 przykłady użycia woreczka z grochem na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej?

8.wymień co najmniej 3 przyrządy ktry wykorzystujesz na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

9.czy pływanie jest szkodliwe dla osb z wadami postawy?

10.czy kręgosłup człowieka powinien być idealnie prosty?

czy brzuszki można wykonywać z wyprostowanymi nogami?Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

VIII

IX

X

Suma punktwWNIOSKI::.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VII POSTAWA WOBEC ZAJĘĆ(zestaw 5 pytań, tabela z wynikami, wnioski dotyczące grupy)1. Czy chętnie chodzisz na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?

a. tak( 2 pkt)

b. nie ( o pkt)

c. czasami tak( 1 pkt)2.czy zajęcia te są ciekawe?

a. tak( 2 pkt)

b. nie( 0 pkt)

c. czasem ( 1 pkt)3.Czy lubisz nauczyciela od gimnastyki korekcyjnej?

a. tak ( 2 pkt)

b. nie( 0 pkt)

c. tak sobie (1 pkt)4.Czy na ostatnich zajęciach była jakaś zabawa/ gra ktrą lubisz?

a. tak( 1 pkt)

b. nie( o pkt)5.Czy jesteś grzeczny na zajęciach i słuchasz się nauczyciela?

a. tak ( 2pkt)

b. nie( 0 pkt)

c. czasami(1 pkt)6.Czy chciałabyś w następnym roku chodzić na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?

a. tak (1 pkt)

b. nie( 0 pkt)7.Czy na zajęcia chodzą Twoi ulubieni koledzy, koleżanki?

a. tak(1 pkt)

b. nie( 0 pkt)8.Czy nudzisz się na zajęciach?

a. tak( 0 pkt)

b. nie( 2 pkt)

c. czasami( 1 pkt)9.Czy starasz się wykonywać ćwiczenia tak, jak każe nauczyciel?

a. tak, zawsze ( 2 pkt)

b. nie( 0 pkt)

c. czasem, jak ćwiczenie jest ciekawe (1 pkt)10.Czy denerwujesz się gdy nie wychodzi Ci jakieś ćwiczenie?

a. tak, uważam ze jest nieciekawe( 0 pkt)

b. nie, prbuję dalej(2 pkt?

Czasmi( 1 pkt)

Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

VIII

IX

X

Suma punktw

WNIOSKI:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II DIAGNOZA GRUPOWA (TEST SOCJOMETRYCZNY J.L. MORENO)Zgadnij, kto to jest?

1. To jest ktoś, kto ma najwięcej kolegw.

.................................................................................................................................................

2. To jest ktoś, kto jest zawsze wesoły i uśmiechnięty.

.................................................................................................................................................

3. To jest ktoś, kto ma kłopoty w nauce.

.................................................................................................................................................

4. To jest ktoś, kto boi się Pani nauczycielki.

.................................................................................................................................................

5. To jest ktoś, kto jest koleżeński.

.................................................................................................................................................

6. To jest ktoś, kto zawsze potrafi wszystko dobrze zorganizować.

.................................................................................................................................................

7. To jest ktoś, kto jest najsilniejszy w klasie.

.................................................................................................................................................

8. To jest ktoś, kto umie opowiadać ciekawe rzeczy.

.................................................................................................................................................

9. To jest ktoś, kto jest często niegrzeczny na lekcjach.

.................................................................................................................................................

10. To jest ktoś, kto nie ma przyjacił.

.................................................................................................................................................

11. To jest ktoś, kto jest nieśmiały.

.................................................................................................................................................
Przykadowe prace

System Wersalski

System Wersalski Ukształtowany po I wojnie światowej system wersalski, mimo swoich niedostatkw, zapewniał Polsce integralność terytorialną. Chociaż niektre postanowienia traktatu wersalskiego były przez polską dyplomację krytykowane, to jednak Polska była zainteresowana je...

Antyglobalizm

Antyglobalizm Czyżby nowe wracało. Czerwone sztandary. Cytaty z Marksa. I może jeszcze nie walka klas, ale znw protest przeciwko kapitalizmowi, a nawet trochę ulicznej rewolty. Akurat tyle, by ją zauważyły kamery telewizyjne. Antyglobaliści wszystkich krajw łączą się. Na...

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000. Wstęp W roku 1990, a więc na początku badanego okresu struktura zatrudnienia w Hiszpanii przedstawiała się inaczej niż w Polsce. Była to struktura znaczn...

Motywy biblijne w literaturze pźniejszych epok

Motywy biblijne w literaturze pźniejszych epok Biblia, jako jedna z podstaw kultury europejskiej, stanowi zbir tekstw, do ktrych autorzy kolejnych epok odwołują się bardzo często: średniowiecze: wszelkie misteria tego okresu oparte są na motywach biblijnych; "Bogurodzica", ktra stanowi rw...

"Wesele"- geneza i pierwowzory postaci

"Wesele"- geneza i pierwowzory postaci Inspiracją do napisania utworu było huczne, trwające parę dni wesele poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykwny – chłopskiej crki. Ślub ten odbył się 20 listopada 1900r. w kościele Mariackim w Krakowie, zaś wesele w dworku W&#...

Dokonaj analizy hymnu "Czego chcesz od nas, Panie" i wiersza Juliana Tuwima "Rzecz Czarnoleska" i przedstaw, w jaki sposb obaj poeci przywołują poetykę klasycyzmu.

Dokonaj analizy hymnu "Czego chcesz od nas, Panie" i wiersza Juliana Tuwima "Rzecz Czarnoleska" i przedstaw, w jaki sposb obaj poeci przywołują poetykę klasycyzmu. W okresie trwającym od XIV do XVI w. rozwinęło się w Europie wiele prądw literackich, w tym klasycyzm. K...

Kultura polska w latach 1945-90

Kultura polska w latach 1945-90 Kultura Polski w latach 1945-90 odniosła wielki sukces w literaturze ,teatrze, polityce, sporcie czy też w sprawach kościoła. Początki odrodzenia kultury były bardzo ciężkie, ponieważ był to okres po II Wojnie Światowej. Wiadomo , że trud...

Bioterroryzm

Bioterroryzm Rola mikroorganizmw jest zarwno pozytywna, jak i negatywna. Mikroorganizmy występują wszędzie, na całej kuli ziemskiej, a fakt, że często nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności wiąże się z ich mikroskopijnymi rozmiarami - są to niewidoczni gołym okiem w...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry