• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dialekt ...

Nawigacja

Dialekt mazowieckiDialekt mazowiecki


Dialekt mazowiecki

Dialekt – mowa ludności określonej dzielnicy kraju, rżniąca się od języka oglnopolskiego i innych dialektw określonymi cechami.

Dialekt mazowiecki: obejmuje pn-wsch. i środkową część Polski jest poza kaszubskim najbardziej odrębny z dialektw polskich i zarazem najbardziej ekspansywny. W dialekcie mazowieckim występuje mazurzenie, fonetyka międzywyrazowa nieudźwięczniająca (ubezdźwięcznienie spłgłosek przed samogłoskami w nagłosie następnego wyrazu). Z innych ważniejszych cech należy wymienić asynchroniczną wymowę spłgłosek wargowych palatalnych (zmiękczonych).Występuje także zrwnanie "y" z "i". Uderzające jest twarde "l" przed "i" np. "lyst", "lyna". Mazowsze cechuje monoftongiczna wymowa samogłosek. W ostatnich czasach coraz bardziej szerzy mazowiecki przyrostek "-ak" w nazwach istot niedorosłych": cielak, kurczak itd. Największą odrębnością fonetyczną charakteryzują się Kurpie;Cechy dialektu mazowieckiego:

1.Mazurzenie (wymawianie głosek s, z, c, dz zamiast oglnopolskich sz, ż, cz, dź), np.:

szyja – syja

żyto – zyto

czysto – cysto

jeżdżę - jezdze2.Dodanie „ł” w nagłosie, np.:

okno – łokno

owca – łowca3.Zamiast oglnopolskiego „a” w „o” zwłaszcza w grupach „-ał”, np.:

wstał – wstoł4.Grupy głosek „ke”, „ge” wymawiamy albo twardo albo miękko, np.:

cukierek – cukerek

kiedy – kedy5.Grupy głosek „-ami”, „-emi”, „-ymi” wymawia się jako „amy”, „emy”, „ymy”, np.:

rękami – rękamy

takimi – takymy6.Przyrostek „ak” w nazwach istot niedorosłych, np.: szczeniak, dzieciak.7.„l” przed „i” wymawiamy twardo, np.:

lizak – lyzak

lipa – lypa8.Głoski zmiękczone:

a) pi (pj, pchi, psi), np.: piesek – pjesek – pchiesek, psiesek

b) bi (bj, bh, bzi), np.: biały – bjały – bhiały – bziały

c) mi (mj, mni), np.: miał – mjał – mniałPrzykadowe prace

Bitwa pod Grunwaldem - obraz Jana Matejki

Bitwa pod Grunwaldem - obraz Jana Matejki "Przy natarciu bowiem na siebie oddziałw łamiące się włcznie i uderzające nawzajem o siebie zbroje wydawały taki wielki łoskot i huk,tak donośny był szczęk mieczy,jakby się zwaliła jakaś ogromna skała,tak ż...

Rehabilitacja osb niepełnosprawnych.

Rehabilitacja osb niepełnosprawnych. Rehabilitacja jest procesem medyczno - społecznym , ktry dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zawodowego. Rehabilitacja wyłoniła s...

Ekonomika - notatka

Ekonomika - notatka Przedsiębiorstwo - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. W jej skład wchodzą mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Przedsi&...

Jak renesansowi pisarze ukazywali wieś?

Jak renesansowi pisarze ukazywali wieś? W wypracowaniu tym porwnam jak renesansowi pisarze ukazywali wieś. W "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja wieś, w ktrej szlachcic - ziemianin wiedzie spokojny, beztroski żywot. Tu znajdzie szczęście i dostatek. Przyje...

Duns Szkot

Duns Szkot Duns Szkot: ŻYCIE I PISMA. Duns Szkot, ur. nieco przed 1270 r., zm. w 1308 r., był franciszkaninem. Jego krtkie życie było całkowicie poświęcone nauce. Uczył się, a potem nauczał w Oksfordzie; w 1304 r. udał się do Paryża, gdzie osiągnął...

Historia kultury i sztuki-malarstwo ściąga

Historia kultury i sztuki-malarstwo ściąga Malarstwo Prehistoria: Paleolit – sztuka fizjoplastyczna – w miarę wierne odtworzenie natury – lokalizacja: groty na południu Francji - Lascaux i Altamira. Temat zwierzęta i postacie ludzkie polowania Neolit – sztuka ideoplastycz...

Sehr geehrter Herr Schmidt!

Sehr geehrter Herr Schmidt! den 21. Oktober 2002 Sehr geehrter Herr Schmidt! Man wei, dass lernen mit dem Computer sehr effektiv und modern ist. Die Schler knnen im Internet surfen und sehr viele Informationen abrufen. Die Lehrer sollen den Computer im Unterricht benutzen. Wenn in jeder Klasse ein Computer st...

Jan Paweł II - Dzieło życia

Jan Paweł II - Dzieło życia Jan Paweł II - Dzieło życia Kalendarium życia i pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. LATA MŁODZIEŃCZE • 18 maja 1920 - Karol Wojtyła przychodzi na świat w Wadowicach • 1938 - matura i rozpoczęcie studiw polo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry