• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Direct M...

Nawigacja

Direct Mail CentrumDirect Mail Centrum
SPIS TREŚCI:I. Poczta Polska dawniej i dziś.1. Rys historyczny – siła tradycji w pełnieniu służby publicznej.2. Strategia na dziś ukierunkowana na sprostanie oczekiwaniom klientw.

3. Wspłczesny pocztowiec, czyli jak wygląda osobisty rozwj pracownika poczty.4. Public relations – formy komunikacji Poczty Polskiej.II. Direct Mail Centrum – Pocztowe Centrum Biznesu.1. Cele i zadania punktw Dairect Mail.2. Działalność DM Centrum w Szczecinie.- Wizualizacja zewnętrzna i wewnętrzna punktu;- Konsultanci DM Centrum;- Praca codzienna biura;- Szkolenia – wizytwką nowoczesnej Poczty Polskiej;- Materiały reklamowe;- Sukcesy i wyzwania dla DM Centrum.I. Poczta Polska dawniej i dziś.

1. Rys historyczny – siła tradycji w pełnieniu służby publicznej.

Pamiętam, że wielowiekowa tradycja jest źrdłem zaufania społeczeństwa.

Początek Polskiej Poczty wyznacza dzień 18 października 1558 roku (dziś w tym dniu obchodzimy swoje święto Dzień Łącznościowca). Wwczas to krl Zygmunt August nadał swojemu dworzaninowi Prosperowi Prowanie przywilej zorganizowania poczty na trasie Krakw – Wenecja.

W 1583 roku Stefan Batory ujednolicił taryfę pocztową, a w 1647 roku Władysław IV przekształcił pocztę z prywatnego przedsiębiorstwa krla w instytucję publiczną. Od tego czasu do dziś Poczta Polska buduje swoją tradycję w pełnieniu służby publicznej.

W 1784 roku Stanisław August Poniatowski połączył trzy poczty – Krlestwa, Litwy i Prus i wprowadził pierwsze polskie znaczki pocztowe. Także personel pocztowy został uroczyście zaprzysiężony, umundurowany i wyposażony w pieczęcie oraz trąbki.

W wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku Poczta Polska przestaje istnieć, ale wraz z powstaniem Krlestwa Polskiego odzyskuje autonomię. W 1848 roku poczta uruchamia tzw. ambulanse, czyli specjalne wagony kolejowe do przewożenia przesyłek pocztowych. Podczas powstania styczniowego pocztowcy organizują Pocztę Obywatelską i Konspiracyjną, lecz po stłumieniu powstania Polska Poczta znw traci autonomię.

W 1918 roku powstaje Ministerstwo Poczt i Telegrafw. W okresie międzywojennym obszarem działania Poczty Polskiej jest nie tylko teren Polski, ale także Wolne Miasto Gdańsk, gdzie powstaje słynny Urząd Pocztowy Gdańsk 3. Od pierwszych godzin wybuchu II wojny świtowej w budynku trwała okupacyjna obrona Polskiej Poczty. Walka polskich pocztowcw staje się niezwykłym symbolem męstwa, ofiarności i na stałe zapisała się w historii całego narodu.

Podczas okupacji hitlerowskiej poczta na ziemiach polskich działała tylko jako organizacja tajna

o charakterze wojskowym.

Po zakończeniu wojny zostało reaktywowane państwowe przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf

i Telefon. W 1973 roku wprowadzone zostały na terenie całego kraju kody pocztowe. W najnowszej historii przedsiębiorstwa najistotniejszy jest rok 1992. Jest to rok rozdziału Poczty Polskiej

i Telekomunikacji na dwie odrębne firmy. Od tego momentu Poczta Polska staje się pocztowym operatorem publicznym, ktry ma obowiązek zapewnić klientom ciągłość świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Wracając do okresu powojennego, w 1945 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafw wydzieliło obszar wojewdztwa szczecińskiego tworząc nową Dyrekcję z siedzibą w Szczecinie. W dniu 25 września tegoż roku Dyrekcja Okręgu podjęła swe czynności w gmachu poniemieckiej Dyrekcji Poczt, przy

al. Niepodległości 41/42 i tam funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Obecnie istnieje 10 Dyrekcji Okręgw Poczty Polskiej: DOP Szczecin, DOP Gdańsk, DOP Olsztyn, DOP Poznań, DOP Warszawa, DOP Wrocław, DOP Katowice, DOP Łdź, DOP Lublin i DOP Krakw. Wszystkie Dyrekcje obejmują około 8000 placwek pocztowych.

Siła i charakter tradycji pełnienia służby publicznej przez Pocztę Polską owocuje dziś 84 % zaufaniem ze strony społeczeństwa naszego kraju. Żadna z instytucji życia publicznego nie jest ceniona aż tak wysoko (raport OBOP Poczta Polska Nr 1(431) styczeń 2004).2. Strategia na dziś ukierunkowana na sprostanie oczekiwaniom klientw.

Jestem świadomy, że Poczta Polska istnieje dzięki klientom

Poczta Polska XXI wieku to nie tylko przedsiębiorstwo transportujące przesyłki, do czego przed wiekami została powołana. Chcąc zapewnić coraz lepszy rozwj przedsiębiorstwa oraz sprostać wzrastającym oczekiwaniom klientw musimy wychodzić poza obowiązkowy zakres usług i tworząc grupę kapitałową oraz świadcząc coraz większą gamę usług wykorzystywać najnowocześniejsze technologie i metody komunikowania. Ponieważ nie jest możliwym skuteczne konkurowanie na rynku bez wprowadzania ciągłych, podyktowanych wymogami rozwojowymi zmian musimy je wprowadzać.

Jednymi z najważniejszych dokumentw określających funkcjonowanie Poczty Polskiej w przyszłości jest Strategia Poczty Polskiej oraz Prawo Pocztowe (regulujące zasady świadczenia usług pocztowych). Wdrożenie zawartych w strategii projektw umożliwi przekształcenie poczty w nowoczesną, komercyjna firmę, skutecznie konkurującą na wolnym rynku usług pocztowych. Ma to nastąpić dzięki takim działaniom jak: restrukturyzacja, zmiana formy prawnej, zmiana struktury organizacyjnej, wydzielenie jednostek biznesowych, dywersyfikację, ekspansję zagraniczną i dofinansowanie zmian przy pomocy Rządu.

Restrukturyzacja obejmuje zasadnicze aspekty funkcjonowania firmy. Organizacyjny – zmiana struktury na holdingową, zarządczy – nowe techniki zarządzania, finansowy – obniżenie, uelastycznienie kosztw, nowoczesne instrumenty zarządzania finansami, kadrowy – racjonalizacja i uelastycznienie zatrudnienia, zatrudnianie specjalistw, szkolenie kadr, operacyjny – podniesienie jakości przez wdrożenie nowoczesnych systemw logistycznych i informatycznych.

Poczta Polska, tak jak w innych krajach najwięksi operatorzy pocztowi, funkcjonuje obecnie jako grupa kapitałowa operująca na rżnych, rwnież międzynarodowych rynkach.

Poczta Polska tworzy grupę kapitałową w skład, ktrej wchodzą:

1. Bank Pocztowy S.A. – działający od 1990 roku, jego akcjonariuszem oprcz Poczty Polskiej jest Prokom Investmens S.A.

2. POSTDATA S.A. – Spłka akcyjna działająca od 1995 roku, gdzie obok Poczty udziały posiada grupa kapitałowa Prokom Software S.A.

3. Otwarty fundusz Emerytalny Pocztylion – powstały w 1999 roku i zarządzany przez Pocztę Polską – Cardiff (Grupa BNP Paribas) Arka – Invesco PTEST.

4. Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. – powołana w 2000 roku.

5. Pocztowy Fundusz Leasengowy Sp z.o.o. – powstały w 1999 roku.

6. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.Plany na rok 2004, dzięki rozszerzeniu usług finansowych i pocztowych zakładają przychody w wysokości 6 mld 329,5 mln zł., a zysk netto 27,8 mln zł.

Aby osiągnąć takie wyniki poczta musi ciągle dbać o to, aby być atrakcyjnym i konkurencyjnym partnerem, musi stale podnosić jakość swoich usług oraz kreować nowe oferty, jeszcze wygodniejsze dla swoich klientw.

Dziś Poczta Polska kładzie nacisk na fundamenty swojego pozytywnego wizerunku, czyli na reputację, zaufanie, harmonię i prawdziwą i pełną informację.3. Wspłczesny pocztowiec, czyli jak wygląda rozwj osobisty pracownika poczty.

Zdolności, umiejętności, wiedza, doświadczenie i sposb postępowania czynią mnie kompetentnym

W 1945 roku w Okręgu Szczecińskim zatrudnionych było około 700 pracownikw. Dziś na tym samym obszarze służy publicznie ponad 1500 pocztowcw. W całym kraju zaś Poczta Polska zatrudnia około 100 000 ludzi. Są to listonosze, asystenci w okienkach pocztowych, pracownicy administracyjni i pracownicy zaplecza. Poczta inwestuje w rozwj swoich pracownikw.

Rejonowy urząd Poczty w Szczecinie za pomocą spłki Postdata szkoli asystentw i kontrolerw urzędw pocztowych. Ekspedienci i listonosze objęci są samokształceniem kierowanym. Obecnie w RUP Szczecin wykształcenie średnie uzupełnia ok. 120 pracownikw, studia licencjacie – ponad 70 i ponad 40 magisterskie.

Pracownicy Poczty Polskiej muszą zdawać sobie sprawę jak duży wpływ ma ich zachowanie, kultura osobista i wygląd na utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług pocztowych. Wiedzą, że ich rozwj osobisty ma tu niebagatelne znaczenie strategiczne. Istnieje zbir 10 podstawowych zasad, ktry stanowi Kodeks Pracownika Poczty Polskiej, ktre mają na celu nawiązywanie do chlubnych tradycji Poczty Polskiej, wypracowanie trwałych wartości organizacyjnych, ugruntowanie wartości uznanych, sprostowanie oczekiwaniom klientw, zapewnienie korzyści Poczcie Polskiej i umacnianie poczucia wsplnoty.

1. Zasada - odnosi się do wartości, wzajemnego zaufania i szacunku, mwi o pozytywnym nastawieniu i zrozumieniu wspłpracownikw. Słowo RODZINA podkreśla atmosferę i klimat między pracownikami. Cała zasada naciska na przynależność i dumę z tej przynależności.

2. Zasada - głwne wartości z tej zasady to podmiotowe traktowanie pracownika, poczucie, że praca każdego z nas ma wpływ na funkcjonowanie firmy. Pracownik jest człowiekiem i jednocześnie filarem firmy.

3. Zasada – odnosi się do wartości: silnej orientacji na klienta i rozpoznawania jego potrzeb. Każdy klient musi być profesjonalnie obsłużony i wszyscy pracownicy musza o tym pamiętać. Wynikiem odpowiedniej dbałości o klienta jest jego satysfakcja.

4. Zasada – mwi o identyfikacji z celami Poczty Polskiej, o kształtowaniu jego prawidłowego wizerunku i prestiżu, uczciwości i prawości. Bycie pocztowcem zobowiązuje do pewnego zachowania, na nasze j podstawie klienci wyrabiają sobie opinię o całej Poczcie Polskiej.

5. Zasada – odnosi się do efektywności i rzetelności. Im więcej wiem, tym lepiej wykonuje swoja pracę. Od naszej wiedzy i umiejętności zależy jakość wykonywanych usług.

6. Zasada – dotyczy wzajemnej komunikacji i zmniejszenia dystansu władzy. Mwi o tym, jak ważna jest wiarygodność przekazywanych informacji i ich terminowość.

7. Zasada – odnosi się do wartości: autorytetu, odpowiedzialności, rzetelności uczciwości. Kompetencje, osiągnięcia i odpowiedzialność to czynniki na podstawie, ktrych powinien być oceniany pracownik.

8. Zasada – mwi o wspłpracy celem zrealizowania jednego dla nas wszystkich zadania. O dążeniu do osiągnięcia wsplnego sukcesu i tym samym sukcesu osobistego.

9. Zasada – mwi o rozwoju, celem jak najlepszego przystosowania się do wciąż zmieniających się warunkw rynkowych. Kto nie rozwija się , ten się cofa. Zmiany są ciągle i nie można ich uniknąć, można się tylko do nich przygotować.

10. Zasada – związana jest z coraz bardziej zmniejszającym się światem. Dotyczy wartości tolerancji, szacunku, uczciwości, rwności i wspłpracy.Pracownicy poczty od lat tworzą też amatorskie drużyny sportowe i maja liczne sukcesy na tym polu. Organizowane są też coroczne spartakiady pozwalające na rywalizowanie sportowe pomiędzy poszczeglnymi Okręgami, DOP-ami i RUP-ami. Wszyscy są zgodni, iż w zdrowym ciele – zdrowy duch, a co za tym idzie lepsze wyniki zarwno w pracy jak i w życiu osobistym każdego z nas

Poza zasadami moralnymi i etycznymi duże znaczenie ma wygląd pracownikw poczty.

Zadbany wygląd zewnętrzny: stwarza pozytywne emocje zarwno u wspłpracownikw jak i u klientw, kształtuje wizerunek Poczty Polskiej na zewnątrz, zwiększa poczucie własnej wartości, powoduje lepszy odbir przez otoczenie i lepsze traktowanie.

Już nie długo listonosze, straż pocztowa, pracownicy służby okienkowej, kontrolerzy i naczelnicy nosić będą nowe ubiory. Stroje przygotowywane są w dwch wersjach: dla pań i dla panw. Zmianie ulegnie nieco kolorystyka uniformw. Obok dominującego teraz koloru żłtego i granatowego pojawi się także biel i czerń. Nowe wzory odzieży zostały opracowane przez projektantw mody po konsultacji z pracownikami Poczty Polskiej.

Obok wyglądu największe znaczenie w kontaktach z klientami ma uprzejmość personelu i czas obsługi klienta. Obecnie personel Poczty Polskiej pozostawia jeszcze w tej kwestii dużo do życzenia. Głwne zarzuty stawiane pracownikom przez klientw, to brak uprzejmości (wykres nr 1) oraz zbyt długi czas obsługi (wykres nr 2).Wykres nr 1Wykres nr 2Wyniki te niekorzystnie rzutują na wizerunek całej firmy. Niezadowolony klient nie dostrzega cech

pozytywnych (wykwalifikowani pracownicy, wysoka jakość produktw), ale będzie skłonny swą jednostkową, negatywną opinię przenieść na całe przedsiębiorstwo. Dlatego też wszyscy pracownicy Poczty Polskiej zobligowani są do kształtowania swoją osobą takiego wizerunku poczty, ktry pozwoli czuć się klientom pewnie i bezpiecznie.4. Public relations – formy komunikacji Poczty Polskiej.

Mam świadomość, że reprezentuję Pocztę Polską na co dzień w swoim otoczeniu .

Pod pojęciem, public relations rozumiemy świadome, planowane i ciągłe wysiłki mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją, a jej otoczeniem, oraz stworzenie pozytywnego obrazu firmy w otoczeniu.

Wizerunek przedsiębiorstwa, czyli jego obraz w oczach opinii publicznej, a zwłaszcza odbir jego towarw i usług, stało się jednym z podstawowych czynnikw decydujących o konkurencyjności danej marki lub firmy na rynku. Pozytywny wizerunek ułatwia przedsiębiorstwu kontakty z otoczeniem oraz przyciąga kontrahentw. Pracownikw zaś motywuje do podnoszenia kwalifikacji oraz zapewnia im poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

Poczta Polska, ktra do niedawna była monopolistą na rynku usług pocztowych, dziś walczy o nowy wizerunek pozwalający na utrzymanie się na wysokiej pozycji w swojej branży. Działania te skupiają się głwnie na likwidacji mitw narosłych wokł przedsiębiorstw państwowych, czyli kiepskiej obsługi klienta, małej elastyczności i ogromnej biurokracji.

Obecnie Poczta Polska poprzez swoje działania stara się udowodnić, że nie jest taka. Tworzy wizerunek firmy nowoczesnej, elastycznej, przyjaznej i dobrze zaspakajającej potrzeby swoich klientw. Wizytwki Poczty Polskiej, czyli urzędy i agencje pocztowe oceniane są dobrze. Klienci nie mają większych zastrzeżeń do godzin urzędowania (wykres nr 3) i wystroju wnętrza (wykres nr 4).

Wykres nr 3

Wykres nr 4

Oceny te być może jeszcze bardziej wzrosną po wprowadzeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Poczty Polskiej. Jego głwnym celem będzie ujednolicenie wystroju urzędw pocztowych oraz używanych przez całe przedsiębiorstwo symboli. Już dziś symbol i kolory używane przez Pocztę Polską są rozpoznawane przez naszych klientw niemal bezbłędnie.

Wspłcześnie public relations stało się potężnym narzędziem marketingowym, ktre oferuje bogaty wachlarz metod dotarcia z informacja do potencjalnego konsumenta usług.

Do głwnych części składowych public relations zaliczamy: publicity, komunikację wewnętrzną i z kooperantami, kształtowanie tożsamości przedsiębiorstwa, lobbing, relacje inwestorskie, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i sponsoring.

Komunikacja wewnętrzna ma za zadanie zaspokajanie poczucia przynależności pracownika do firmy. Poczta Polska ma bardzo dobrze rozwiniętą komunikację wewnętrzną. Opiera się ona zarwno o narzędzia komunikacji bardzo oficjalnej, jak i tej mniej oficjalnej. Do pierwszej grupy należą: ścieżki kariery (na Poczcie Polskiej są w trakcie tworzenia), obieg dokumentw, szkolenia obowiązkowe, sprawozdawczość, a także kronika firmy. Na szczeglną uwagę zasługują wydania biuletynw przez poszczeglne Okręgi: Stempel – gazeta wewnętrzna Szczecińskiego Okręgu Poczty, Kurier Pocztowy – miesięcznik Dyrekcji Okręgu Poczty we Wrocławiu, Głos Poczty – gazeta wewnętrzna Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu, Nasze Okienko – biuletyn Dyrekcji Okręgu Poczty w Lublinie, Kurier Pocztowy – pismo wydawane przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Krakowie i Wiadomości Okręgu – wydawnictwo Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach.

Do drugiej grupy należą liczne imprezy sportowe i okolicznościowe, konkursy wśrd pracownikw, gablotki informacyjne i wiele innych coraz mniej oficjalnych imprez, w coraz mniejszych często już nie formalnych grupach.


Przykadowe prace

Wstęp do prawoznawstwa - zagadnienia

Wstęp do prawoznawstwa - zagadnienia 1. Czym jest prawo? Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym, to system norm prawnych, czyli oglnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, ktre powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państw...

Streszczenia - ksiki Hobbit czyli tam i z powrotem

Streszczenia - ksiki Hobbit czyli tam i z powrotem 1.Bohaterem ksiki jest Bilbo Baggins, zadowolony z siebie i unikajcy wszelkich kopotw hobbit, ktrego ycie zmienia si gwatownie, gdy wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami wyrusza na wypraw, aby odzyska skradziony skarb. Podr naszpikowana jest n...

Historia miasta Łodzi

Historia miasta Łodzi Początki Łodzi sięgają końca XIII wieku. Była to wwczas książęca wieś. Jej nazwa pojawiła się po raz pierwszy w 1332 roku, gdy książę łęczycki Władysław przekazał wieś Łodzia, usytuowaną ...

Inwokacje

Inwokacje Do Kalliope Kalliope, muzo apollińska, Ktra sprawujesz pieczę nad poezją bohaterską, Niczym dobry duch za rękę prowadzisz tych, ktrzy nie godzą się na zło, Wspierasz dzielnych mężw walczących o wolność i sprawiedliwo&#...

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - wpływ totalitaryzmu na człowieka.

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - wpływ totalitaryzmu na człowieka. Uważam, że w imię własnej głupoty. Jak powszechnie wiadomo twrca ideologii nazistowskiej był Adolf Hitler. To on tak bardzo nienawidził Żydw, co zostało mu jeszcze z lat młodości. Jeden cz ...

Porwnanie systemu prezydenckiego z system parlamentarno-gabinetowym

Porwnanie systemu prezydenckiego z system parlamentarno-gabinetowym Na całym świecie występuje wiele systemw politycznych, jednak najpopularniejszymi są system prezydencki i system parlamentarno-gabinetowy. Przykładem tego pierwszego są Stany Zjednoczone oraz liczne republiki południowoameryk...

Nauczanie prawa w Rzymskim państwie.

Nauczanie prawa w Rzymskim państwie. 1. Wstęp Przekazy źrdłowe na temat edukacji prawniczej w starożytnym Rzymie są skąpe. Spowodowane jest to nauką prawa o charakterze prywatnym (brak wkładu państwa). Jedynym źrdłem są autorzy podręcznikw do nau...

Opisz mecz stylem homeryckim

Opisz mecz stylem homeryckim O murawo zielona, po ktrej najdzielniejsi stąpają, na tobie to dziś dwie drużyny potężne pojedynek rozstrzygnąć raczą. Dwie drużyny, z państw sąsiednich, rodw szlacheckich, wielkich wojownikw pod skrzydłami swymi kryjąc i opiek&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry