• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Dlaczego...

Nawigacja

"Dlaczego chcesz wziąć ślub Kościelny""Dlaczego chcesz wziąć ślub Kościelny"
Małżeństwo – jeden z sakramentów świętych. Polega na związaniu swego życia z ukochaną osobą w kościele przed Panem Bogiem. Ma za zadanie złączenie dwojga ludzi, w celu stworzenia rodziny, wspieraniu się w radości i smutku, bogactwie i biedzie, zdrowiu i chorobie, doczekaniu potomstwa i wychowaniu ich w wierze i miłości do Boga.

Współmałżonkowie w dniu zawarcia ślubu kościelnego przyrzekają sobie przed Bogiem miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. W tym pięknym wydarzeniu towarzyszą im zwykle bliscy i przyjaciele. W tym sakramencie rozpoczyna się wspólna droga dwojga ludzi połączonych miłością , wzajemnym szacunkiem oraz troską o wspólne dobro.

Chciałabym wziąć w przyszłości ślub kościelny, gdyż chciałabym aby moje małżeństwo nie było tylko papierkowym związkiem, ale w pełni duchowym, zawartym w obecności Boga. W tym dniu założe własną chrześcijańską rodzinę, mogę mieć dzieci w poszanowaniu Bożych prawd i według nich je wychowywać. Jest to najpiękniejszy dzień w życiu każdej kobiety. Cała ceremonia , jej nastrój jest dobrze zapamiętana do końca życia. Jako mała dziewczynka marzyłam iść w pięknej, białej sukni u boku ukochanego do ołtarza na spotkanie z Bogiem. Chciałabym by w ceremonii uczestniczyli wszyscy moi bliscy, aby każdy dzielił naszą radość . chciałabym otrzymać w tym dniu od Boga łaski i natchnienie, by wspólne życie prowadzić według Bożych przykazań i prawd. Małżeństwo jest dla mnie bardzo ważnym sakramentem. Nakreśla mi drogę postępowania wobec męża i dzieci, daje możliwości dzielenia się swoim życiem z inną osobą, oraz posiadanie potomstwa, daje akceptacje i błogosławieństwo Boga. Ślub Kościelny to zalegalizowanie związku dwojga dorosłych ludzi przed Bogiem, błogosławienie ich miłości, oraz wyznaczanie kierunku wspólnego działania.


Przykładowe prace

Problem bezrobocia w życiu społecznym na świecie

Problem bezrobocia w życiu społecznym na świecie W nadchodzącym (obecnym) stuleciu wystarczy 20% zdolnej do pracy populacji, aby utrzymać światową gospodarkę w jej rozmachu. Jedna piąta wszystkich poszukujących pracy wystarczyłaby do wyprodukowania towarów i świadczenia w...

Metody badawcze stosowane w fizyce-język fizyki

Metody badawcze stosowane w fizyce-język fizyki -Ciałem fizycznym będziemy nazywać wszystkie ciała materialne(np.piórnik,mydło itd.) -Substancja to materiał,z którego zbudowane jest ciało fizyczne -Pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonej z wielkością u...

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA).

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA). Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA). Kim jesteśmy? ...

Biografia Adama Mickiewicza.

Biografia Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz ur. 24.12.1798 zm. 26.11.1855 Dzieciństwo i młodość Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na dawnych ziemiach litewskich. Wychowywał się w pobliskim Nowogródku, gdzie ojciec jego, Mikołaj, zdeklasow...

Wojna polsko-bolszewicka.

Wojna polsko-bolszewicka. Wojna polsko-bolszewicka (zwana również wojną polsko-rosyjską 1919-1921, wojną 1920 r., wojną bolszewicką i - niepoprawnie - wojną polsko-sowiecką) to określenie wojny pomiędzy nowo powstałą II Rzeczpospolitą a znajdującą się...

Międzynarodowe i krajowe regulacje systemu walutowego

Międzynarodowe i krajowe regulacje systemu walutowego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne systemu walutowego Międzynarodowy system walutowy tworzą reguły, narzędzia i instytucje umoż...

Schichtarbeit

Schichtarbeit Schichtarbeit wird von vielen Leuten gemacht. Manche Leute mssen als Schichtarbeiter arbeiten, weil ihr Beruf es verlangt. rzten, Krankenschwestern, Polizisten, Nachtwchter mssen so arbeiten aber andere Leute machen also Schichtarbeit aus anderen Grnden. Diese Arbeit hat einen wichtigeren Vorteil – als Schi...

Ludowe fascynacje Adama Mickiewicza – rozprawka.

Ludowe fascynacje Adama Mickiewicza – rozprawka. W epoce romantyzmu miał miejsce spór pomiędzy przedstawicielami nowej epoki a klasykami, którzy nie uznawali pozarozumowego, opartego na wierzeniach prostego ludu, pomysłu współistnienia dwóch światów: żywych i umarłych, realnego i nierealn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry