• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Dlaczego...

Nawigacja

"Dlaczego chcesz wziąć ślub Kościelny""Dlaczego chcesz wziąć ślub Kościelny"
Małżeństwo – jeden z sakramentów świętych. Polega na związaniu swego życia z ukochaną osobą w kościele przed Panem Bogiem. Ma za zadanie złączenie dwojga ludzi, w celu stworzenia rodziny, wspieraniu się w radości i smutku, bogactwie i biedzie, zdrowiu i chorobie, doczekaniu potomstwa i wychowaniu ich w wierze i miłości do Boga.

Współmałżonkowie w dniu zawarcia ślubu kościelnego przyrzekają sobie przed Bogiem miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. W tym pięknym wydarzeniu towarzyszą im zwykle bliscy i przyjaciele. W tym sakramencie rozpoczyna się wspólna droga dwojga ludzi połączonych miłością , wzajemnym szacunkiem oraz troską o wspólne dobro.

Chciałabym wziąć w przyszłości ślub kościelny, gdyż chciałabym aby moje małżeństwo nie było tylko papierkowym związkiem, ale w pełni duchowym, zawartym w obecności Boga. W tym dniu założe własną chrześcijańską rodzinę, mogę mieć dzieci w poszanowaniu Bożych prawd i według nich je wychowywać. Jest to najpiękniejszy dzień w życiu każdej kobiety. Cała ceremonia , jej nastrój jest dobrze zapamiętana do końca życia. Jako mała dziewczynka marzyłam iść w pięknej, białej sukni u boku ukochanego do ołtarza na spotkanie z Bogiem. Chciałabym by w ceremonii uczestniczyli wszyscy moi bliscy, aby każdy dzielił naszą radość . chciałabym otrzymać w tym dniu od Boga łaski i natchnienie, by wspólne życie prowadzić według Bożych przykazań i prawd. Małżeństwo jest dla mnie bardzo ważnym sakramentem. Nakreśla mi drogę postępowania wobec męża i dzieci, daje możliwości dzielenia się swoim życiem z inną osobą, oraz posiadanie potomstwa, daje akceptacje i błogosławieństwo Boga. Ślub Kościelny to zalegalizowanie związku dwojga dorosłych ludzi przed Bogiem, błogosławienie ich miłości, oraz wyznaczanie kierunku wspólnego działania.


Przykładowe prace

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch. Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku w kilku krajach na świecie pojawi...

Zagadnienia z zarządzania pytania i odpowiedzi

Zagadnienia z zarządzania pytania i odpowiedzi 1.Przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu: Termin "organizacja" można rozumieć w trzech zasadniczych znaczeniach: - rzeczowym (instytucjonalnym) - jako całość złożoną z ludzi wyposażonych w środki rzeczowe (apara...

Mitologia (mity, postacie, związki frazeologiczne)

Mitologia (mity, postacie, związki frazeologiczne) POWSTANIE ŚWIATA Według Hezjoda z Chaosu wyłoniła się najpierw Gaja (Ziemia) oraz Eros, bóg miłości, pierwsza siła nadająca światu uporządkowaną formę. Ziemia zrodziła następnie Uranosa (Niebo). Z...

Imiesłowy

Imiesłowy imiesłowy -przymiotnikowe: czynne np. fruwające bierne np. pisany -przysłówkowe: współczesne np. słuchając uprzednie np. zrobiwszy 1 Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobową formą czasownika. Ma znaczenie zbliżone do przymiotnika i...

Czynniki wpływające na proces stanowienia prawa.

Czynniki wpływające na proces stanowienia prawa. W pierwszej kolejności w omówieniu powyższego tematu chciałbym odwołać się do pojęcia sprawiedliwość, często bowiem stawia się pytanie, czy prawa i obowiązki społeczne są rozłożone spr...

Prasy do klejonki

Prasy do klejonki W branży produkcji mebli oraz wszelkiego typu ościeży stosowane są często płyty listwowe, które łączą niekwestionowaną wyższość litego drewna z jakością oraz stabilnością właściwości. Głównymi charakterystyk...

Problem miłości i śmierci w literaturze średniowiecza

Problem miłości i śmierci w literaturze średniowiecza 1) Śmierć była bardzo w średniowiecznej sztuce i literaturze niezmiernie popularna. Podstawowym hasłem epoki było "Memento mori"-pamiętaj o śmierci.Najczęściej służyła zastraszeniu ludzi , l...

Jak przekonać nauczyciela do podwyższenia oceny końcowej z religii.

Jak przekonać nauczyciela do podwyższenia oceny końcowej z religii. Moim marzeniem z religii jest piątka na koniec roku. Kończę liceum i chciałabym, żeby ta ocena podwyższyła mi średnią i bardzo mi na tej ocenie zależy. Poza tym nie opuszczam zajęć...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry