• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dlaczego...

Nawigacja

Dlaczego nastąpił kryzys małżeństwa Makbetw?Dlaczego nastąpił kryzys małżeństwa Makbetw?
"Wielu mniema i głosi, że miłołść odbiera rozum i ludzi jakoby w głupcw zmienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne" napisał Bocaccio w "Dekameronie" i myślę, że właśnie to stwierdzenie może być kluczem do rozwiązania zagadki - dlaczego rozpadło się małżeństwo Makbeta. Nie znikła miłość, bo była zbyt wątła. To inne uczucia, a raczej żądze, zdominowały ten związek. Oboje popadli w szaleństwo. "Zmienieni w głupcw" ponieśli klęskę.Zygmunt Freud twierdził co prawda, że źrdłem ludzkich namiętności (popędw) jest pewna energia psychiczna, ktrej najsilniejsza część - libido - jest natury seksualnej, ale inny słynny psychiatra, Alfred Adler za najważniejszy ludzki popęd uznał potrzebę mocy i dominacji. I to w przypadku bohaterw dramatu Szekspira wydaje mi się najważniejsze. Żądza władzy, żądza mordu stały się silniejsze od miłości, jaką być może darzyli się kiedyś pan i pani Glamis.Nie wiemy, ani jak się poznali, ani czy powodem ich związku była miłość, choć jest to możliwe, gdyż w średniowiecznej Szkocji zawierano małżeństwa z miłości, kobiety miały o wiele większą pozycję niż w innych państwach Europy. Mogły nawet (można się o tym dowiedzieć z niezbyt może rozwijających umysł, ale wbrew pozorom dość ciekawych ze względu na fakty historyczne, książek Jude Deveraux) walczyć u boku ojca, podejmować ważne decyzje - ba, zostawały nawet dziedziczkami klanw, choć formalnie pozostawały w cieniu brata, ojca lub męża. Czasem zawierały małżeństwa tylko po to, by mc bez zbędnych przeszkd wynikających z ich płci, rządzić klanem.Tan Glamis, gdy go poznajemy, wierzy swojej żonie, kocha ją mocno i bez za-strzeżeń. Luba - mwi do niej czule, Droga wielkości moja uczestniczko - pisze zawiadamiając o otrzymaniu tytułu pana Kawdoru, dbając "by przez nieświadomość" nie straciła radości, jaką niesie ta informacja. Chce, by dzieliła jego szczęście, bo wie, że jego sukces jest jej sukcesem. Jego pozycja - jej pozycją. Myślę też, że wie iż ona marzy o zdobyciu prawdziwej władzy, wie, że gardzi słabeuszami, więc za każdą cenę chce okazać się godzien jej miłości.

A czy ona kocha męża? Ubstwia na pewno to, co dzięki jego waleczności i zwycięstwom na polu bitwy, osiągnął. Lady Makbet chce być krlową i jest przekona, że dopiero zasiadając na szkockim tronie będzie szczęśliwa. Makbet ma być środkiem, do osiągnięcia przez nią celu - władzy i zapewne wiążących się z tym bogactwa, sławy, władzy. Miała świadomość, że mąż jest człowiekiem, ktry nie będzie z własnej woli szedł po trupach do celu. A że była silniejsza od swego męża, dlatego to ona podejmowała decyzje, jak w cel osiągnąć. To ona poprowadziła go drogą zbrodni, by zasiąść na tronie Szkocji. Boję się tylko, czy Twoja natura zaprawna mlekiem dobroci, obierze najkrtszą drogę ku temu - zastanawia się otrzymawszy pierwsze wiadomości od męża – Znam ciebie, rad byś być wielkim, nie wolnyś od dumy, ale uczciwie chciałbyś cel jaj posiąść; Wyniosłość chciałbyś godzić ze świętością; nie prawo grać byś nie chciał, a jednakże pragnąłbyś krzywo wygrać.Jak doskonale Lady Makbet zna swego męża! On przecież, usłyszawszy od wiedźm przepowiednię, też pomyślał o krwawym rozprawieniu się z tymi, ktrzy stoją na jego drodze do tronu, ale ta myśl wydała mu się straszna. Odpychał ją, choć uporczywie drążyła jego umysł. Dlaczegoż [proroctwo] nasuwa myśli, od ktrych strasznego obrazu włos mi się jeży i serce moje hartowane kontr naturze bije?. Te straszne mordercze widma wstrząsają nim i czynią, iż męskie (...) władze w sen się ulatniają. Makbet jest autentycznie przerażony tym, co się z nim dzieje: I to jest tylko we mnie, czego nie ma. To typowe objawy zaburzeń osobowości, a dokładniej mwiąc - klasyczne rozdwojenie jaźni.

Freud twierdził, że życie człowieka to permanentna walka między Id, Ego i Superego. Złożona z tych trzech elementw osobowość człowieka pozostaje w stanie nieustannego wewnętrznego napięcia - Id dąży do zaspokojenia i wywiera w tym kierunku nacisk na Ego, ale rwnocześnie Superego (sumienie) stawia wymagania, często przeciwstawne. Początkowo sumienie Makbeta tę walkę wygrywa. Chceli los, abym był krlem, niech mię bez przyczynienia się mojego ukoronuje - decyduje.Cż z tego skoro wraca do swej ukochanej żony, ktra już podjęła decyzję - chce tronu za cenę krwi. To ona usypia w Makbecie wszelkie wątpliwości, gdy ten się waha, poddaje w wątpliwość jego męskość, kruszy wszelkie obawy. Wreszcie poleca: memu zaś myśleniu pozostaw wszelkie zadanie tej nocy, ktre, jeśli się działać nie ustraszym, nada blask dniom i nocom naszym. Dzielny wdz ulega białogłowej! Tan Glamis i Kawdoru bierze po raz pierwszy nż do ręki i dalej już wszystko toczy się w myśl zasady - jeśli powiedziałeś A, powiedz i B. Mwi do żony: Rozpłataliśmy węża, nie zabili. On cały czas wie, że uczynił źle. Jak bardzo musi ją jednak jeszcze kochać, jeśli chce, by nie wiedziała o kolejnych jego zbrodniach, do ktrych sama przecież go skłoniła. Bądź przez nieświadomość wolna od winy - mwił do niej.

Ale jej zbrodnia nie przeraża. Boi się tylko tego, by ręka męża nie zadrżała. Gdy Makbet waha się przed zbrodnią - upomina: Jesteś że mężem, czy nie jesteś?. Gdy cierpi katusze sumienia - wyśmiewa: Szał co do szczętu upośledził męstwo?.A gdy podczas uczty Makbetowi ukazuje się duch Dunkana szydzi: Nędzne, śmiechu i wzgardy warte takie przywidzenie.

On ulega, ale zdaje sobie sprawę, z tego, że popełnił błąd. I, że od tej chwili nie można się już cofnąć. Gdy zanurzyli po raz pierwszy nż w ciele Dunkana ruszyła lawina zbrodni – zły plon bezprawia, nowym się tylko bezprawiem poprawia - mwi Makbet.

Ginie więc Banko, ktry nie był tylko świadkiem przepowiedni czarownic, ale także ma być ojcem krlw. Giną Donalbein, żona i synek Malkolma... Rzeka krwi nie ma końca, ale okazuje się, że krlewskiej parze nie przynosi to spokoju. Żadne z nich nie osiągnęło swego celu. Krl Makbet przegrywa, a ona wraz z nim. Ten cios zabija ją i ostatecznie zabija ich małżeństwo. Dni i noce nie mają spodziewanego blasku. Przeciwnie, stają się koszmarem.Makbet już nie może być tym, kim pragnął być - szczęśliwym, dzielnym, godnym podziwu wodzem. Nie sprawdził się w oczach ukochanej, nie dał jej tego, co jego zdaniem, mężczyzna powinien dać kobiecie - szczęścia, poczucia bezpieczeństwa, bogactwa, sławy. Zaczynają go prześladować koszmary, zjawy, rozmawia z duchem zabitego Banka. Byłbym, gdyby nie to, zdrw jak jeleń, silny jak marmur, jak skała nieporuszony, lekki jak powietrze, ktre ogarnia wszystko; tak zaś jestem spętany, wątły, ścieśniony, oddany na łup kapryśnych trosk i niepewności - mwi, chyba po to, by się pocieszać, jeszcze mamić złudzeniem. Ale to, że oszalał staje się widoczne i jawne dla wszystkich. I to też dowd przegranej. Wreszcie spełnia się ostatnia przepowiednia czarownic - Las Birnam rusza i człowiek, ktry nie zrodził się z łona kobiety bierze miecz do ręki. Makbet staje (to mu jeszcze podpowiadają resztki dawnej przyzwoitości) do ostatniej swej walki. I ginie, bo tylko śmierć może go wyzwolić z cierpienia.Lady Makbet, nim jeszcze taki koniec spotkał jej męża, orientuje się, że dni jej panowania są policzone. Makbet swym zachowaniem zdradza prawdę. Nie udało jej się przeprowadzić szaleńczego planu. Ona - żądna władzy, bez skrupułw dążąca do celu kobieta - została żoną tego ludzkiego wraka, w ktrym kiedyś widziała godnego sobie partnera. Nie tylko zawidł jej oczekiwania, ale pociągnął ją za sobą w przepaść. "Wstydź się mężu, wstydź!" - krzyczy opanowana przez demony. "Wszystko popsujesz tym obłąkanym wzrokiem" - karci go, choć przecież nie widzi go, sama w komnacie ze swym obłędem. Wciąż widzi krew na swoich rękach, myje je, a mimo to ciągle ociekają - nie wodą, lecz krwią. Łka: "Ciągle ten zapach krwi. Wszystkie wonie Arabii nie odejmą tego zapachu z tej małej ręki". Choroba psychiczna sieje spustoszenie w jej umyśle, aż w końcu nie może tego wszystkiego wytrzymać i popełnia samobjstwo. Choroba ta, w sposb w jaki opisał ją Wiliam Szekspir, nie ma oczywiście nic wsplnego z prawdziwą chorobą psychiczną, chyba, że pominął on niektre dość ważne szczegły dotyczące zachowania krlowej.Wraz z kolejnymi zbrodniami pękała nić wiążąca dwoje ludzi bliskich sobie ludzi - Makbeta i jego żonę. On stał się szarpanym wyrzutami sumienia i zależnym od kobiety strzępkiem człowieka. Jak powiedział Menteith, jeden ze szkockich panw, Wszystko zgoła, co w nim jest, złorzeczy samemu sobie, że jest w nim. Makbet był skończony, a winą za to musiał w końcu obarczyć Lady Makbet. To przecież ona wpędziła go w coś, czego chciał uniknąć. Namwiła go do zbrodni, uśpiła sumienie, wytłumaczyła, że tak trzeba...

Przypomina mi się tutaj Rodion Romanowicz Raskolnikow, bohater powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i Kara. Biedny, były student wydziału prawa uniwersytetu petersburskiego, ktry dla ratowania matki i siostry przed biedą, a także

w imię własnej idei sprawiedliwości, postanawia zamordować starą lichwiarkę, posiadającą wielki majątek zbudowany na ludzkiej krzywdzie. Raskolnikow rwnież prowadzi wewnętrzna walkę ze swym sumieniem, ale także pojedynek ze światem zewnętrznym i władzą, ktrą reprezentuje wytrawny sędzia śledczy, filozof i policjant zarazem - Porfiry Pietrowicz. Jest to kolejny przykład na to, jak na człowieka wpływa zbrodnia przez niego popełniona. Raskolnikow nie potrafi unieść ciężaru swego czynu - wariuje.

Podobnie jak krl i krlowa Szkocji. Oboje, osamotnieni, pozbawieni sensu życia - oszaleli. Ale, niestety, nie miłość to sprawiła. Miał więc rację mądry Bocaccio.
Przykadowe prace

Nard Polski w walce z okupantem

Nard Polski w walce z okupantem Polacy żyjący pod okupacją Niemiecką traktowani byli za poddanych. Podstawowym zadaniem administracji niemieckiej było obezwładnienie a następnie wyniszczenie narodu polskiego, a zwłaszcza jego elity intelektualnej. Polacy jednak nie pozwalali usuną...

Dwie skrajne postawy wobec Boga - na podstawie scen II, III i V Dziadw cz. III.

Dwie skrajne postawy wobec Boga - na podstawie scen II, III i V Dziadw cz. III. Na podstawie sceny II, III i V Dziadw cz. III możemy zaobserwować dwie skrajne postawy wobec Boga. Pierwszą z nich reprezentuje Konrad opętany przez szatana, drugą zaś ksiądz Piotr. Pierwszy z nich jest przekonany...

Biografia -Adam Mickiewicz

Biografia -Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz urodził się w 1798 r. w Zaosiu koło Nowogrdka. Studiował na Uniwersytecie w Wilnie, między innymi pod kierunkiem doskonałego historyka Joachima Lelewela. W czasie studiw wsplnie z przyjaciłmi założył tajne Towarzystwo Filomatw...

Co jest potrzebne, aby człowiek osiągnął pełnię życia ?

Co jest potrzebne, aby człowiek osiągnął pełnię życia ? Aby człowiek osiągną pełnię życia powinien być uczciwy, żyć w zgodzie z bliźnimi. Ma być posłuszny i wierny Bogu. Ludzie mwią, że pieniądze dają szczę&#...

Recenzja wybranego artykulu z gazety pedagogicznej.

Recenzja wybranego artykulu z gazety pedagogicznej. W miesięczniku społeczno – pedagogicznym Nowa Szkoła w numerze wrześniowym można przeczytać bardzo ciekawy artykuł, ktrego autorem jest Paulina Mucha. Artykuł nosi tytuł Komunikacja niewerbalna w nauczaniu i wychowa...

Zjednoczenie Niemiec (RFN+NRD)

Zjednoczenie Niemiec (RFN+NRD) Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie strzeżone granice, r...

Integracja europejska

Integracja europejska Nazwa unia pochodzi już z dawnych czasw historycznych. Użyto jej w mitologii greckiej. Wola tworzenia instytucji ktra umożliwiłaby zgodnie z wyrażeniem traktowanym coraz ściślejszy związek między narodami Europy, wyrosła na zgliszczach drugiej wojny ś...

Quo vadis - recenzja

Quo vadis - recenzja Niespełna rok temu przeczytałem książkę zatytułowaną Quo vadis . Napisana przez Sienkiewicza bardzo się rżni od jego innych, przeczytanych przeze mnie powieści. Nie potrafię powiedzieć na czym polega ta rżnica, ale podczas czytania ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry