• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: DNA, budo...

Nawigacja

DNA, budowa i replikacja DNA, cechy kodu genetycznego.DNA, budowa i replikacja DNA, cechy kodu genetycznego.
GENETYKA to nauka badająca dziedziczność i wynikające z tego zmienianie się organizmw.Nośnikiem inf.genetycznej jest dwuniciowe DNA,a model struktury przestrzennej wstalili w 1953 raki Watson i Crick.BUDOWA CHEMICZNA DNA:Zbudowane jest z 4 podtswowych jednostek-nuklrotydw(A,T,G,C).Nukleotyd składa się z reszty fosforanowej,z prostego cukru deoksyrybozy oraz zasady azotowej,ktra jest dwupierścieniowym związkiem zawierającym azot.Nukleotydy tworzą dwie nici zwane nićmi polinukleotydowymi.Na pojedynczej nici są one połączone wiązaniami wodorowymi.Nukleotydy na obu niciach układają się według zasady komplementarności,tzn.naprzeciwko A jest T,a G-C.REPLIKACJA jest to proces kopiowania i budowania drugiej cząstki DNA w oparciu o budowę staregoDNA zwanego matrycowym.Do procesu tego niezbędne są enzymy rozplatające helisę DNA,rozcinające wiązania wodorowe między obiema nićmi helisy oraz dobudowywujące nowe nukleotydy do rozciętych nici(poolimeraza).Dobudowa nowych nukleotydw odbywa się według zasady komplementarności.proces ten nazywamy semikonserwatywnym dlatego,że dwie nowopowstałe cząstki DNA zawierają o jednej nici pochodzącej z matrycowego DNA.Polimeraza DNA w czasie procesu sprawdza wierność budowanych kopii.

CECHY BUDOWY HELISY DNA:*DNA tworzy dwie nici polinukleotydowe spiralnie skręcone(prawoskrętnie),ktre są przeciwnie zorientowane*zasady azotowe nukleotydw są wewnątrz spirali natomiast deoksyryboza i grupa fosforanowa na zewnątrz.Płaszczyzny ułożenia zasad są prostopadłe do osi helisy*średnica helisy wynosi 2nm i na jej jeden skręt przypada 10par nukleotydw*obie nici są powiązane wiązaniami wodorowymi,dwoma między A i T, trzema między G i C.GEN jest to ściśle określony odcinek helisy DNA w ktrymjest zakodowana informacja o budowie jednego białka.(1 gen=1 białko)Geny układają się na całej długości helisy DNA,jeden za drugim czyli liniowo.

Białka tworzą łańcuchy składające się z wielu jednostek podstawowych zwanych aminokwasami,ktre SA połączone ze sobą wiązaniami peptydowymi.

KOD GENETYCZNY jest to zbir zasad według ktrych w długiej nici DNA jest zapisana informacja genetyczna czyli sposb biosyntezy białek,ktre są budowane z 20 aminokwasw.

CECHY KODU GENETYCZNEGO:*trjkowy-podstawową jednostką informacyjną w DNA jest zawsze trjka leżących obok siebie nukleotydw zwana tripletem lub kodonem,ktra koduje tylko jeden aminokwas.Liczba wszystkich kodonw wynosi 64.Liczba aminokwasw jest mniejsza(20)*bezprzecinkowy-kolejne trjki nukleotydw nie są oddzielone od siebie znakiem żadnym specjalnym znakiem*niezachodzący-nukleotydy z leżących obok siebie kodonw nie wyznaczają ani określają żadnej informacji o kodowaniu jakiegokolwiek aminokwasu*jednoznaczny-konkretny kodon koduje tylko jeden odpowiadający mu aminokwas*kolinearny-kolejność kodonw na helisie DNA odpowiada takiej samej kolejności aminokwasw w łańcuchu białkowym*zdegenerowany-jeden aminokwas może być zakodowany przez kilka trjek,a wynika to z tego,że kodonw jest więcej,a aminokwasw mniej*uniwersalny-reguły kodowania i cechy kodonu są takie same dla wszystkich organizmw.Informacja i ułożeniu,czyli sekwencji kodonw w helisie DNA jest odczytywana tylko z jednej nici zwanej matrycową.
Przykadowe prace

Sejm Walny

Sejm Walny Sejm walny (tzw. wielki) - 1493r. - początek polskiego parlamentaryzmu; zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczpospolitej. Sejm składał się z krla, senatu i izby poselskiej. Zbierał się co dwa lata i trwał sześć tygodni. Posłowie i senatorowie obradow...

Biografia - Jan Kochanowski

Biografia - Jan Kochanowski Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie, ziemia radomska, zmarł na zawał w 1584 w Lublinie. Żył w epoce Renesansu. Był poetą, dramaturgiem a także tłumaczem. Jego rodzina należała do średnio zamożnej szlachty....

Ferien.

Ferien. In Polen kann man Ferien zB. An der Ostseekste verbringen. Dort kann man in einer im Meer, mit dem Schiff fahren, sich sonnen und die Muscheln sammeln. In Polen auch kann man Ferien zB. An der Masurischen Seenplatte verbringen. Dort kann man in mit Segelboot fahren, Fische fangen, Pilze sammeln in der Wald, das Wrstc...

Napoleon

Napoleon 1. Koalicja- związek , porozumienie, sojusz państw zawarty w celu prowadzenia wsplnej wojny 2. Austria, Prusy i Anglia oraz wiele mniejszych państw zawiązało koalicję przeciw zmianom we Francji.Głwną przyczyną była obawa przed rozpowszechnieniem się ideał...

Rola miłości w życiu człowieka. Omw rżne ujęcia tego motywu odwołując się do wybranych utworw.

Rola miłości w życiu człowieka. Omw rżne ujęcia tego motywu odwołując się do wybranych utworw. Paulo Coelho, w jednej ze swych powieści napisał: W miłości nie ma żadnych reguł. Choćbyśmy trzymali się wiernie podręcznikw, sprawowa...

"Dziady" część III Scena VIII - Pan Senator.

"Dziady" część III Scena VIII - Pan Senator. Pan Senator Bohaterowie: -Wysocki -Bajkow -Doktor - August Bcu - urzędniky Nowosilcowa, egoista , bez zasad moralnych -ksiądz Piotr - pokorny, skromny ksiądz, doznaje łaski i widzi wizję przyszłości Polski i świat...

Postać św. Franciszka we fragmencie "Kwiatkw... "

Postać św. Franciszka we fragmencie "Kwiatkw... " Święty Franciszek z Asyżu był misjonarzem głoszącym miłość do każdej istoty żywej. Propagował jeden z średniowiecznych nurtw filozoficznych, jakim był, franciszkanizm. Franciszek był zwolenniki...

Streszczenie - May Ksi

Streszczenie - May Ksi Jednym z bohaterw ksiki jest lotnik, ktrego samolot przymusowo wyldowa na pustyni. Szybko koczy mu si woda, a uszkodzenia maszyny nie daje si usun. Lotnikowi grozi mier. Pewnego dnia wieczorem wycieczony zasypia na piasku. O wicie budzi go maleki czowieczek - May Ksi. Chopie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry