• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: DNA, budo...

Nawigacja

DNA, budowa i replikacja DNA, cechy kodu genetycznego.DNA, budowa i replikacja DNA, cechy kodu genetycznego.
GENETYKA to nauka badająca dziedziczność i wynikające z tego zmienianie się organizmw.Nośnikiem inf.genetycznej jest dwuniciowe DNA,a model struktury przestrzennej wstalili w 1953 raki Watson i Crick.BUDOWA CHEMICZNA DNA:Zbudowane jest z 4 podtswowych jednostek-nuklrotydw(A,T,G,C).Nukleotyd składa się z reszty fosforanowej,z prostego cukru deoksyrybozy oraz zasady azotowej,ktra jest dwupierścieniowym związkiem zawierającym azot.Nukleotydy tworzą dwie nici zwane nićmi polinukleotydowymi.Na pojedynczej nici są one połączone wiązaniami wodorowymi.Nukleotydy na obu niciach układają się według zasady komplementarności,tzn.naprzeciwko A jest T,a G-C.REPLIKACJA jest to proces kopiowania i budowania drugiej cząstki DNA w oparciu o budowę staregoDNA zwanego matrycowym.Do procesu tego niezbędne są enzymy rozplatające helisę DNA,rozcinające wiązania wodorowe między obiema nićmi helisy oraz dobudowywujące nowe nukleotydy do rozciętych nici(poolimeraza).Dobudowa nowych nukleotydw odbywa się według zasady komplementarności.proces ten nazywamy semikonserwatywnym dlatego,że dwie nowopowstałe cząstki DNA zawierają o jednej nici pochodzącej z matrycowego DNA.Polimeraza DNA w czasie procesu sprawdza wierność budowanych kopii.

CECHY BUDOWY HELISY DNA:*DNA tworzy dwie nici polinukleotydowe spiralnie skręcone(prawoskrętnie),ktre są przeciwnie zorientowane*zasady azotowe nukleotydw są wewnątrz spirali natomiast deoksyryboza i grupa fosforanowa na zewnątrz.Płaszczyzny ułożenia zasad są prostopadłe do osi helisy*średnica helisy wynosi 2nm i na jej jeden skręt przypada 10par nukleotydw*obie nici są powiązane wiązaniami wodorowymi,dwoma między A i T, trzema między G i C.GEN jest to ściśle określony odcinek helisy DNA w ktrymjest zakodowana informacja o budowie jednego białka.(1 gen=1 białko)Geny układają się na całej długości helisy DNA,jeden za drugim czyli liniowo.

Białka tworzą łańcuchy składające się z wielu jednostek podstawowych zwanych aminokwasami,ktre SA połączone ze sobą wiązaniami peptydowymi.

KOD GENETYCZNY jest to zbir zasad według ktrych w długiej nici DNA jest zapisana informacja genetyczna czyli sposb biosyntezy białek,ktre są budowane z 20 aminokwasw.

CECHY KODU GENETYCZNEGO:*trjkowy-podstawową jednostką informacyjną w DNA jest zawsze trjka leżących obok siebie nukleotydw zwana tripletem lub kodonem,ktra koduje tylko jeden aminokwas.Liczba wszystkich kodonw wynosi 64.Liczba aminokwasw jest mniejsza(20)*bezprzecinkowy-kolejne trjki nukleotydw nie są oddzielone od siebie znakiem żadnym specjalnym znakiem*niezachodzący-nukleotydy z leżących obok siebie kodonw nie wyznaczają ani określają żadnej informacji o kodowaniu jakiegokolwiek aminokwasu*jednoznaczny-konkretny kodon koduje tylko jeden odpowiadający mu aminokwas*kolinearny-kolejność kodonw na helisie DNA odpowiada takiej samej kolejności aminokwasw w łańcuchu białkowym*zdegenerowany-jeden aminokwas może być zakodowany przez kilka trjek,a wynika to z tego,że kodonw jest więcej,a aminokwasw mniej*uniwersalny-reguły kodowania i cechy kodonu są takie same dla wszystkich organizmw.Informacja i ułożeniu,czyli sekwencji kodonw w helisie DNA jest odczytywana tylko z jednej nici zwanej matrycową.
Przykadowe prace

Chemia w lotnictwie

Chemia w lotnictwie CHEMIA W LOTNICTWIE Chemia jest nauka ktra zajmuje się badaniem rżnych substancji ich właściwościach oraz przemianach jakim ulegają Chemia jest nauką przyrodniczą i doświadczalną. Osiągniecia w tej dziedzinie umożliwiły opracowan...

Impresjonizm w sztuce - C. Monet

Impresjonizm w sztuce - C. Monet Impresjonizmem nazywamy kierunek wmalarstwie irzeźbie ostatniego trzydziestolecia XIX ipoczątku XXwieku. Istotą tego stylu było subiektywne utrwalenie wrażeń jednostkowych oraz zbliżenie się do natury. Impresjonizm opierał się na obserwacjach ...

Treny Jana Kochanowskiego

Treny Jana Kochanowskiego Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, ktra cnt wszelkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodzicw swych żalem zgasła - Jan Kochano...

Wspwłasność

Wspwłasność WSPŁWŁASNOŚĆ 1. Pojęcie i charakterystyka wspłwłasności Wspłwłasność – jedna rzecz jest przedmiotem własności kilku osb Art. 195. Własność tej samej rzeczy może przysług...

Listy z Ferii

Listy z Ferii Rzyki Praciaki dn. 2 II 2007 r. Cześć warszawski Romeo! Zapewne wrciłeś już do domu po kolejnym spotkaniu ze swoją wybranką – Julią z Wysokiej. Mam nadzieję, że nie straciłeś jeszcze wszystkich włosw na głowie z powodu ...

Spotkanie z Duchem.

Spotkanie z Duchem. Był ciemny i ponury wieczr. W ciemni księżyca widziałem kontury starego domu. Krok po kroku zbliżałem się do niego. Zdawałem sobie sprawę, że goni mnie najgroźniejszy przestępca na świecie, niejaki Bartolini Bartłomiej herbu...

W jaki sposb można interpretować pojęcie granicy (Z. Nałkowskia "Granica")?

W jaki sposb można interpretować pojęcie granicy (Z. Nałkowskia "Granica")? Odwołując się do podanego fragmentu powieści Z. Nałkowskiej Granica i do całego utworu, wyjaśnij, w jaki sposb można interpretować pojęcie granicy. Granica to najw...

Mikroekonomia - czynniki produkcji, koszty pytania i odpowiedzi

Mikroekonomia - czynniki produkcji, koszty pytania i odpowiedzi XII. KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Jakie znasz podstawowe formy organizacji przedsiębiorstwa prywatnego? Przedsiębiorstwo o własności jednoosobowej - małe przedsiębiorstwo, ktrego właścicielem jest jedna osoba. Spłka ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry