• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dokonuj&...

Nawigacja

Dokonując analizy i interpretacji Pieśni III Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworw poety, przedstaw postawę życiową czołowego twrcy polDokonując analizy i interpretacji Pieśni III Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworw poety, przedstaw postawę życiową czołowego twrcy polskiego renesansu.
Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomem. Po średniowieczu – okresie, w kutym życie ludzkie całkowicie oddane było Bogu nastał inny sposb postrzegania świata. Pragnęli wolności, piękna , świeżości i prostoty. Powstały rozmaite prądy filozoficzne jak i religijne np. humanizm i reformacja. Zaczęto zajmować się codziennym życiem ludzi. To właśnie w tych czasach Kochanowski tworzył swe niezapomniane dzieła, dzięki ktrym czerpiemy wiedzę o nim samym.

Analizując i interpretując twrczość J. Kochanowskiego możemy dowiedzieć się jaką postawę życiowa posiadał i jakie wartości były dla niego ważne. Wszystko to, czym winien się kierować człowiek w życiu zawarł we fraszkach, pieśniach, trenach oraz wielu innych wierszach.

Za jeden z przykładw może posłużyć Pieśń III (Księgi wtre) Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko. Pierwszy wers zdradza nam głwna myśl analizowanego utworu. Podmiot liryczny utworu jest bliżej nie określoną osobą. Mwi nam, że Fortuna jest zmienna (nawiązanie do mitologii rzymskiej – Fortuna jest boginią losu). W jednej chwili może kogoś obdarować szczęściem i bogactwem a za moment to co dane zostanie odebrane. Nie można więc przywiązywać się zbytnio do tego co posiadamy. Ważna jest rwnież kwestia tego, ze Fortuna nie zaważa na stan materialny swojej ofiary, dla niej każdy jest rwny. ja liryczne przestrzega przed urokiem Fortuny, ktry jest zwodniczy i zgubny. Zaleca aby kierować się wartościami, ktre dla Fortuny są nieosiągalne i ktrych nie potrafi zmienić. Trzeba przebywać z innymi ludźmi, nawet jeśli zostaniemy obdarzeni bogactwami powinniśmy pozostać sobą. Puentą pieśni jest ostatnia zwrotka, ktra mwi o cnocie. Temat ten autor już nie raz poruszał w swej twrczości. Cnota jest wartością trwałą , niezniszczalną nie można jej odebrać ani przywrcić. Cnota o ktrej mowa to postawa obywatelska, mądrość, szacunek, czyste sumienie. Kochanowski pragnie przekazać czytelnikom jak ważna pełni rolę Utwr reprezentuje styl moralizatorski, w ktrym ja liryczne daje rady i przestrogi. Składa się z sześciu zwrotek każda po cztery wersy.

Podobna tematycznie pieśnią jest Pieśń IX Nie porzucaj nadzieje. Jest to pieśń filozoficzno-refleksyjna. Autor nawiązuje do postawy stoickiej. Tak jak w Pieśni III zaleca zachowanie dystansu do świata wobec szczęścia i nieszczęścia.

W swojej twrczości Kochanowski silnie zawiązuje do Horacego. Jest to wyraźnie widoczne w Pieśni XXIV Niezwykłym i nie lada pirem opatrzony. Podmiotem lirycznym jest poeta, Pozostawił on w swych dziełach cząstkę swej duszy i dlatego też pozostanie nieśmiertelny. Swoje odejście przedstawia jako metaforę w łabędzie, ktry na skrzydłach natchnienia dotrze do wszystkich zakątkw świata. Kochanowski powtarza ideę Horacego non omnis moriar.

Przytoczone pieśni maja charakter refleksyjno-filozoficzny. Natomiast Pieśń XX Miło szaleć kiedy czas po temu ma charakter biesiadny. Autor podejmuje tutaj inny problem. Podkreśla, że można się bawić kiedy jest na to czas (carpe diem). Zabawa jest dobra ale tylko w umiarze i musi iść w parze z cnota i rozsądkiem – można to utożsamić z zasadą złotego środka.

Nie tylko w pieśniach Kochanowski zawarł idee życiowe. Ważnym elementem przy analizowaniu postawy życiowej są fraszki. Te krtkie utwory często żartobliwe stanowią :kopalnie: wiedzy o autorze.

Fraszka O żywocie ludzkim jest fraszka filozoficzno-refleksyjną i jak sam tytuł wskazuje mwi o życiu a właściwie o jego znikomości, daremności i przemijaniu. Nie ma nic pewnego na świecie nie warto przywiązywać do niczego wagi.

nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,

Prżno tu człowiek ma co mieć na pieczy

Kochanowski w następnym wersie podkreśla rzeczy przemijające. Są nimi pieniądze, uroda, moc, słowa i zacność.

Warto jest rwnież powiedzieć o tym ze poeta przywiązuje duża wagę do związku człowieka z przyrodą. Widoczne jest to np. we fraszce do Na lipę. Podmiotem lirycznym jest lipa ktra zaprasza Gościa pod swe liście. Autor chce pokazać nam jak ważne jest życie w zgodzie z natura. Pieśń świętojańska o Sobtce rwnież przedstawia życie w zgodzie z naturą. Pieśń XII panny jest pochwała dla wiejskiego życia. Autor podkreśla ze owa wieś może zaspokoić potrzeby człowieka, może z niego wiele wynieść, korzysta z dbr i darw.

Podsumowując: Autor starał się przekazać czytelnikom obraz właściwego życia. Zycie w harmonii, spokoju i poczuciu spełnienia własnego siebie. Umiejętnie łączył elementy filozofii starożytnych stoikw, epikurejczykw. Jan Kochanowski jest typowym człowiekiem renesansu - humanistą zainspirowanym dorobkiem Antyku. Jego recepty mają charakter uniwersalny, można je zastosować w dowolnym czasie, nawet w XX czy XXI wieku.


Przykadowe prace

Logika- opracowanie pytań na egzamin z zogiki na pierwszym roku ( Poznań )

Logika- opracowanie pytań na egzamin z zogiki na pierwszym roku ( Poznań ) Wnioskowanie subiektywnie pewne i subiektywnie niepewne wnioskowanie dzielimy na subiektywnie pewne i niepewne. Wnioskowanie subiektywnie pewne to wnioski w ktrych stopień pewności z jakim akceptujemy przesłanki jest rwn...

Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta.

Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta. Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta. Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, ktrego celem jest wpływanie na kszt...

''Świat bez sportu byłby uboższy''

''Świat bez sportu byłby uboższy'' Moim zdaniem świat bez sportu byłby uboższy.Postaram się to udowodnić następującymi dowodami. Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu jakim jest to,że bez sportu wielu ludzi nie miałoby swojego ce...

Wytrzymałość łączy sprawnym w niskich temperaturach

Wytrzymałość łączy sprawnym w niskich temperaturach WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY SPAWANYCH W NISKICH TEMPERATURACH Obniżona temperatura eksploatacji konstrukcji sprzyja kruchości stali, powodując zmianę w sposobie pękania od plastycznego do kruchego. Zmiana...

Myślenie wyobrażeniowe a twrczość.

Myślenie wyobrażeniowe a twrczość. W biografiach licznych uczonych fizykw, matematykw, psychologw istnieje wiele przykładw wskazujących na znaczenie myślenia twrczego. Np.: Albert Einstein, w dzieciństwie charakteryzował się małymi zdolnościami ję...

Czasowniki

Czasowniki backen– piec befehlen– rozkazywać befleissen– starać się beginnen– zaczynać beissen– gryźć bergen– kryć, mieścić bersten– pękać bewegen- skłaniać... bewegen- ruszać biegen- gi...

Postawy wobec aborcji

Postawy wobec aborcji Rozdział IV. Postawy wobec aborcji. 4.1. Prawo do aborcji. Problematyka dopuszczalności i wykonywania aborcji jest wysoce kontrowersyjna w oczach części społeczeństwa i jest przedmiotem rżnych ocen moralnych. W społeczności powiatu jaworznickiego obser...

Człowiek wobec wiary w koncepcji Sorena Kierkegaarda.

Człowiek wobec wiary w koncepcji Sorena Kierkegaarda. Soren Kierkegaard, urodził się w 1813 roku w Kopenhadze. Pochodził z rodziny mocno wierzącej, co w pełni odbiję się w jego filozofii. Krtko przebywał w Berlinie, gdzie miał okazję wysłuchiwać wykładw je...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry