• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Doktryna...

Nawigacja

Doktryna powstrzymywania (Doktyna Trumana)Doktryna powstrzymywania (Doktyna Trumana)
Doktryna powstrzymywania (ang. containment) miała na celu powstrzymywanie ZSRR, a tym samym niedopuszczenie do ekspansji komunizmu. Teoretyczne zasady polityki powstrzymywania stworzył George Kennan (wczesny ambasador Stanw Zjednoczonych w Moskwie) w anonimowym artykule z 1947 r.
Kennan za głwny cel polityki Stanw Zjednoczonych uznał zapobieganie rozprzestrzeniania się komunizmu do krajw nim nie ogarniętych. Według niego ekspansję ZSRR mogło powstrzymać "długotrwałe, cierpliwe - lecz zdecydowane i czujne - powstrzymywanie tendencji ekspansywnych?. Powstrzymywanie było jednym z głwnych celw ?Doktryny Trumana?.

Sformułowany przez prezydenta Harry'ego Trumana i przedstawiony 12 marca 1947 roku w orędziu do Kongresu program polityki zagranicznej Stanw Zjednoczonych głoszący, że USA powinny pomagać narodom, ktre przeciwstawiają się presji zewnętrznej lub prbom przejęcia siłą władzy nad nimi przez uzbrojone mniejszości. Choć nie było to powiedziane wprost, doktryna odnosiła się do Związku Radzieckiego. Doktryna Trumana bazowała na tezie o podziale świata na strefę amerykańską i strefę radziecką oraz odpowiedzialności USA za utrzymanie zasad kapitalistycznych w skali światowej.
Stany Zjednoczone chciały powstrzymać rozszerzanie się komunizmu poprzez demonstrację siły militarnej (jako jedyne do 1949 r. państwo posiadały broń jądrową), oraz udzielanie pomocy rządom demokratycznym.
Prezydent obiecał pomoc we wspieraniu narodw zmagających się z prbami zdominowania przez ?uzbrojone mniejszości lub siły zewnętrzne?. Po burzliwej wewnętrznej debacie, rząd Stanw Zjednoczonych zdecydował się, na prośbę Brytyjczykw, wspomc Grekw w ich walce z komunistyczną partyzantką, dążącą do przejęcia władzy.
22 czerwca 1947 roku Truman podpisał akt, przekazujący 400 mln dolarw na ekonomiczną i wojskową pomoc dla Grecji i Turcji (250 mln dolarw dla Grecji i 150 mln dolarw dla Turcji). Przyznanie pomocy materialnej dla tych krajw było symbolicznym aktem, ktry potwierdzał założenia polityki amerykańskiej na dekady zimnej wojny. Tym samym Amerykanie zadeklarowali chęć obrony Europy przed wpływami komunistycznymi, postrzegając je jako zagrożenie swego własnego bezpieczeństwa .

Doktryna powstrzymywania oznaczała, że koniec wojny nie powinien oznaczać wycofania się Stanw Zjednoczonych z krajw europejskich i ich interesw. Harry Truman uświadamiał społeczeństwu amerykańskiemu, że tylko Stany Zjednoczone są w stanie powstrzymać groźną ekspansję Związku Radzieckiego. Doktryna Trumana zawierała element walki ideologicznej między totalitaryzmem i wolnością, poza tym przebieg rokowań z ZSRR wywołał nastroje antysowieckie w Stanach Zjednoczonych.

Istota doktryny Trumana zamykała się w postawieniu tamy ekspansji radzieckiego komunizmu na całym świecie. Amerykanie, wierząc w tzw. ?efekt domina? byli przekonani, że komunizm rewolucyjny rozprzestrzenia się z jednego państwa na wszystkich sąsiadw. Stało się to podstawą amerykańskiego zaangażowania w Korei i Wietnamie, rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie, Turcji, Japonii i na Tajwanie.

Ogłoszenie doktryny Trumana było de facto wypowiedzeniem zimnej wojny systemowi sowieckiemu, a jednocześnie zapowiedzią gotowości do zaangażowania we wszystkich rejonach globu, gdzie ZSRR zamierzał ustanowić swoje wpływy. Wkrtce okazało się, że przedmiotem rywalizacji był cały świat. Jednak po zakończeniu II wojny światowej głwną areną zimnej wojny stała się Europa, z ktrą Stany Zjednoczone nie zawierały do tamtej pory żadnych formalnych sojuszy.

28 kwietnia 1947 r. George Marshall ? sekretarz stanu w administracji Trumana, po fiasku konferencji moskiewskiej Rady Ministrw Spraw Zagranicznych dotyczącej Niemiec stwierdził, że przeciągające się rokowania z ZSRR opźniają odbudowę Europy i zapowiedział, że Stany Zjednoczone zamierzają podjąć bardziej zdecydowane działania. Obawiał się, że Stalin podtrzymywał rozmowy w celu zyskania na czasie, a i tak ich ostateczne zerwanie było nieuniknione. Wreszcie w czerwcu 1947 r., Marshall w przemwieniu wygłoszonym na Uniwersytecie Harvarda wezwał kraje europejskie do podjęcia krokw wiodących do efektywnej wspłpracy gospodarczej i zadeklarował gotowość Waszyngtonu do udzielenia potrzebnej pomocy w odbudowie gospodarki europejskiej.
W ramach tego powstał plan udzielenia szybkiej pomocy gospodarczej demokratycznym państwom (kredyty). Oprcz aspektw humanitarnych ? pomoc dla głodującej i niedożywionej Europy ? pomoc amerykańska miała zahamować rozwj sympatii do ?państwa robotnikw i chłopw?, ZSRR. Opinia światowa bowiem, włącznie z robotnikami i intelektualistami, nadal nie zdawała sobie sprawy, czym jest naprawdę ludobjcza tyrania stalinowska, a ZSRR często uchodził za zwycięski kraj sprawiedliwości społecznej. Stalin wyczuwając dobrze intencje amerykańskie spowodował odrzucenie planu Marshalla nie tylko dla ZSRR, ale i uzależnionych już od niego państw, m.in. Polski i Czechosłowacji.


Przykadowe prace

Etos pracy w literaturze pozytywizmu i obozach koncentracyjnych na przykładzie książek Grzesiuka i Zoli

Etos pracy w literaturze pozytywizmu i obozach koncentracyjnych na przykładzie książek Grzesiuka i Zoli Etos pracy to jedna z zasadniczych wartości pozytywistycznego światopoglądu. Jego rozumienie związane jest z filozofią epoki, a ściślej mwiąc, z propagowanymi przez ni&#...

Twrczość Ignacego Krasickiego

Twrczość Ignacego Krasickiego Ignacy Krasicki (1735-1801) był najwybitniejszym autorem epoki oświecenia. Ksiądz, biskup warmiński, pod koniec życia arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Entuzjasta idei oświecenia, związał się z dworem krlewskim niezwłoczn...

Biblia i mitologia jako źrdła kultury europejskiej.

Biblia i mitologia jako źrdła kultury europejskiej. Biblia jest jednym z ważnych źrdeł kultury europejskiej, zarwno w sferze religijno-moralnej jak rwnież w sferze inspiracji artystycznych. Biblia odegrała szczeglną rolę w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego. Ś...

Budowa maszyn do obrbki drewna

Budowa maszyn do obrbki drewna WSTĘP Jednym z podstawowych elementw dobrze funkcjonującej produkcji jest system planowania. System ten pozwala na przygotowywanie planw długo, średnio lub krtkoterminowych z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego. Ważnym elementem syste...

Fizjologia człowieka- sciąga

Fizjologia człowieka- sciąga 1.zinterpretuj znaczenie pojęć: koszt fizjologiczny pracy i koszt energetyczny. Koszt fizjologiczny rżni się od pojęcia koszt energetyczny. Koszt energetyczny wykonywanej pracy możemy precyzyjnie zmierzyć. Obciążenie fizjol związane jest...

Gilotyna

Gilotyna Gilotyna Niech narzędzie takie będzie, Co narodu da poprawę, A przez mestwo lub zwycięstwo Zjedna sobie sławę. Drżyjcie, nędzni co myślicie Zaprzedawać swoich braci, W gilotynie podłe życie Zdrajca niech utraci! Wolnoś&...

Konkurencja cenowa i niecenowa

Konkurencja cenowa i niecenowa Edyta Trybuszkiewicz Wyższa Szkoła Umiejętności Finanse i Bankowość I rok I semestr Konkurencja cenowa i niecenowa Działalność przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej opiera się na racjonalności producenta. Opier...

1 - 100 po niemiecku

1 - 100 po niemiecku 1- eins 2- zwei 3- drei 4- vier 5- fnf 6- sechs 7- sieben 8- acht 9- neun 10- zehn 11- elf 12- zwlf 13- dreizehn 14- vierzehn 15- fnfzehn 16- sechzehn 17- siebzehn 18- achtzehn 19- neunzehn 20- zwanzig 21- einundzwanzig 22- zweiundzwanzig 23- dreiundzwanzig 24- vierundzwanzig...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry