• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Domowe i...

Nawigacja

Domowe instalacje elektryczneDomowe instalacje elektryczne
Energia elektryczna odgrywa zasadniczą rolę w korzystaniu z podstawowych osiągnięć cywilizacji. Bez elektryczności nie funkcjonuje oświetlenie elektryczne, niemożliwe jest też używanie powszechnie dostępnych elektromechanicznych urządzeń gospodarstwa domowego. O stopniu uzależnienia wspłczesnego człowieka od energii elektrycznej łatwo się przekonać podczas zdarzających się przerw w jej dostawie. Unieruchomione windy, brak oświetlenia, wyłączone komputery itp. Rwnie dokuczliwa jest niesprawność domowej instalacji elektrycznej, ale jej naprawa nie przekracza zwykle możliwości amatora przestrzegającego zasad bezpiecznej pracy.Elektryfikacja ma olbrzymie zalety, ale im większe są jej zalety, im lepiej mamy zelektryfikowany dom, tym dotkliwszy staje się każdy wypadek przerwania dopływu prądu, zgaśnięcia żarwki, unieruchomienia żelazka, pralki, odkurzacza, lodwki czy komputera.

Jako, że dość często spotykamy się z małymi, lokalnymi awariami sieci bądź sprzętu elektrycznego warto wiedzieć że nie ma żadnych powodw, aby płacić za naprawę zbyt drogo. Elektryk w mieszkaniu - o ile się go nawet doprosimy, aby wreszcie przyszedł - to z reguły wydatek kilkudziesięciu złotych, ktre przecież zawsze warto zaoszczędzić. Dlatego dobrze jest wiedzieć jak to się robi, czym to się robi i dlaczego się robi właśnie tak a nie inaczej.

Każdy wie - a im mniej się zna, tym lepiej wie - że prąd elektryczny, jak to się mawia - "KOPIE". Rzeczywiście, kopie i to dość nieprzyjemnie. Czasem potrafi kopnąć tak, że trzeba wzywać pogotowie, a bywa, że skutki są jeszcze tragiczniejsze.

Nigdy zbyt wiele ostrożności z prądem elektrycznym - oto dewiza, ktrej przestrzeganie warto polecić wszystkim w operacjach z kontaktami, przewodami i połączeniami. To, że nie wolno przy nich manipulować, gdy są pod napieciem albo gdy tylko podejrzewamy, że są pod napieciem - przyjmijmy za żelazną zasadę. Wszelkie przenośne urządzenia trzeba wyłączyć z gniazdek, jeśli zaś musimy naprawić samo gniazdko czy lampę sufitową pierwszą czynnością przed naprawą powinno być wykręcenie bezpiecznikw czyli tak zwanych korkw.

Jeżeli coś się komuś stanie podczas jakichkolwiek prac z prądem elektrycznym, osoba towarzysząca powinna wiedzieć jak takiemu osobnikowi pomc.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWAZ uwagi na instalowanie kanałw piętrowych w miejscach oglnodostępnych, problem ochrony przeciw porażeniowej musi być traktowany ze szczeglną uwagą. Podstawową ochronę przed dotknięciem bezpośrednim części obwodw elektrycznych będących pod napięciem, zapewnia konstrukcja kanału spełniająca wymagania normy PN-92/E-08106 w zakresie stopnia ochrony IP4X.

Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim, stanowi ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia za pomocą wyłącznikw nadprądowych, wylącznikw rżnicowoprądowych lub bezpiecznikw.

Ochrona ta musi być objęta projektem instalacji elektrycznej w budynku.

W zestawie umieszczono dwa zaciski ochronne umożliwiające podłączenie magistralnego przewodu ochronnego (bez cięcia). Każdy zacisk umożliwia podłączenie czterech odgałęzień przewodw ochronnych, do ktrych należy podłączyć:

- przewody ochronne dla każdego mieszkania;

- obudowy licznikw;

- sworznie ochronne gniazd wtykowych

Nasze mieszkania są zapełnione sprzętami i narzędziami, zasilanymi energią elektryczną, ale dopki wszystko działa, dopty nie myślimy o elektryczności.

Nie wynaleziono stuprocentowo bezpiecznych urządzeń elektrycznych, dlatego przy wszelkich pracach z ich użyciem powinniśmy zachować szczeglną ostrożność. Pamiętajmy o sprawdzeniu, czy nie są one uszkodzone i czy używamy ich zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy manipulować przy urządzeniach i instalacji elektrycznej, budować prowizorycznych połączeń elektrycznych, czy pozostawiać włączone i bez nadzoru urządzenia: żelazka, piekarniki,prodiże,itp.

Na straży naszego życia stoją zabezpieczenia instalacyjne, potocznie zwane korkami. Najpopularniejsze z nich to bezpieczniki z wkładką topikową, ktre w nowych i modernizowanych instalacjach zastępowane są nowocześniejszymi wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Bezpieczniki w instalacjach elektrycznych są najsłabszym elementem i w przypadku zbyt dużego przepływu prądu ulegają uszkodzeniu (przepaleniu). Wyłączają wtedy obwd elektryczny, chroniąc podłączony do niego sprzęt.Co zrobić, gdy zadziałają zabezpieczenia? Jeżeli w naszym mieszkaniu są bezpieczniki topikowe, wwczas czeka nas spacer do najbliższego sklepu elektrycznego, w ktrym kupimy wkładkę topikową, a następnie powrt do domu i wkręcenie jej w miejsce przepalonej. W żadnym wypadku przepalonej wkładki nie należy naprawiać i używać ponownie, ponieważ grozi to pożarem instalacji elektrycznej. W najlepszej sytuacji są ci, u ktrych zamontowano wyłączniki nadmiarowoprądowe. Wystarczy wwczas przesunąć dźwigienkę wyłącznika (zapadkę) w pozycję załącz (ON) i już mamy napięcie w wyłączonym obwodzie.

Może się zdarzyć rwnież taka sytuacja, że nie zadziałały zabezpieczenia w naszym mieszkaniu, ale zadziałało zabezpieczenie przedlicznikowe. W tym wypadku należy wezwać pogotowie energetyczne, ktre odpłatnie wymieni wkładki topikowe na nowe. Nie wolno robić tego samemu, gdyż zabezpieczenia przedlicznikowe znajdują się pod plombowaną pokrywą. W przypadku samowolnego zerwania plomby, zakład energetyczny obciąży nas opłatą w wysokości 73,20 zł wg aktualnej taryfy dla energii elektrycznej Lubzel SA; a ponadto możemy zostać posądzeni o nielegalny pobr energii elektrycznej.

Przystępując samodzielnie do wymiany spalonego bezpiecznika, musimy wiedzieć, że:

nigdy nie należy włączać bezpiecznikw nie usunąwszy uprzednio przyczyny ich zadziałania,

wymieniamy tylko bezpieczniki o nieuszkodzonej obudowie,

wymieniany bezpiecznik musi mieć taki sam prąd znamionowy, jak uszkodzony bezpiecznik.

wymieniany bezpiecznik musi być takiego samego typu, jak bezpiecznik uszkodzony,

nie wymieniamy bezpiecznikw pod obciążeniem; przed założeniem nowego należy wyłączyć z sieci wszystkie odbiorniki.

Mniej kłopotw sprawiają, stosowane od kilku lat, wyłączniki nadmiarowoprądowe - popularne "esy". Są one droższe od bezpiecznikw z wkładkami topikowymi, lecz przewyższają je funkcjonalnością i prostotą obsługi. Jak już wcześniej wspominaliśmy, ponowne załączenie wyłącznika polega na wciśnięciu odpowiedniej dźwigni. Trzeba wiedzieć, że naprawę lub wymianę istniejącego wyłącznika na inny, o odmiennych parametrach, powinno się zlecić elektrykowi o odpowiednich kwalifikacjach. Bez zasięgnięcia opinii fachowca nie wolno też wymieniać bezpiecznikw z wkładkami topikowymi na inny rodzaj urządzeń zabezpieczających (np. wyłączniki nadmiarowoprądowe). Zmiana taka wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pomiarw skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym i dokonania niezbędnej modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej.

Podsumowując, starajmy się zawsze używać urządzeń elektrycznych w sposb zgodny z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu maksimum ostrożności. Pamiętajmy, aby bezpieczniki i wyłączniki, szczeglnie przedlicznikowe, w naszym domu były w należytym stanie technicznym, zapewniającym ich prawidłowe działanie.

Domowe Instalacje ElektryczneInstalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami specjalistw. W ten sposb zapewniamy sobie nie tylko bezpieczeństwo lecz także wygodę.

O wyborze sposobu doprowadzenia prądu do naszego domu decyduje zakład energetyczny. Gdy sieć jest kablowa, przyłącze też musi być kablowe. Gdy okolicę zasila sieć napowietrzna, prąd może być doprowadzony do domu przyłączem napowietrznym albo kablowym.

W praktyce przeciętny dom potrzebuje od 5 do 10 kW, dom ogrzewany prądem- ponad 15kW.

Planując wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym, trzeba po pierwsze wziąć pod uwagę to, jakich urządzeń elektrycznych będziemy używać, a jest ich zazwyczaj dużo. Druga ważna kwestia- gdzie te urządzenia umieścimy i jak często będziemy z nich korzystać.

Instalacja elektryczna może być:

-trjprzewodowa (przewd fazowy- przewd, przez ktry płynie prąd, neutralny N –przewd elektryczny przewodzący prąd w odwrotnym kierunku, dawniej zwany przewodem zerowym i przewd ochronny PE)

-pięcioprzewodowa (trzy przewody fazowe ,przewd neutralny i ochronny)

Przewd ochronny powinien być podłączony do wszystkich gniazd ze stykiem ochronnym (z bolcem0 i do punktw oświetleniowych. Przewd fazowy powinien znajdować się z lewej strony gniazda. To ważna informacja dla tych, ktrzy sami decydują się na przerbki.

Trasy ułożenia przewodw powinny przebiegać w liniach prostych, rwnoległych do krawędzi ścian i stropw.

Instalacja elektryczna składa się z obwodw:

-gniazd

-punktw oświetlenia.

Obwody te powinny być prowadzone oddzielnie .Liczna obwodw w domu zależy od liczby, rodzaju i mocy przewidzianych urządzeń elektrycznych. Przyjmuje się, że w jednym obwodzie gniazd wtyczkowych nie powinno być ich więcej niż 10, a w oświetleniowym nie więcej niż 10 opraw.

Urządzenia o dużej mocy (do 2 kW) np. kuchnie elektryczne, zmywarki do naczyń, pralki, suszarki, podgrzewacze do wody, urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, hydrofory –powinny być zasilane z osobnych obwodw.ZABEZPIECZENIAInstalacja elektryczna powinna być zabezpieczona przed skutkami zwarć. W domach najczęściej stosuje się w tym celu bezpieczniki topikowe lub nowocześniejsze i wygodniejsze wyłączniki nadprądowe (wyłączniki działające samoczynnie z chwilą gdy prąd przez nie płynący przekroczy bezpieczna wartość)

Wyłącznik nadprądowy- po usunięciu zwarcia- można ponownie włączyć, a bezpiecznik –trzeba wymienić na nowy.

Urządzenia zabezpieczające powinny być tak dobrane, aby przerwanie przepływu prądu zwarciowego w obwodzie elektrycznym następowało zanim uszkodzi on przewody i połączenia.

Jako dodatkową ochronę należy w instalacji zamontować zabezpieczenia przed porażeniem prądem, czyli wyłączniki rżnicowo-prądowe. Reagują one na bardzo małe prądy już od 10 milisekund. Czas ich reakcji to 15-50 milisekund. Włączają się gdy na obudowie urządzenia (pralki, lodwki) pojawi się prąd , czyli wystąpi tzw. Przebicie

Żeby zapewnic pełne bezpieczeństwo ,powinniśmy jeszcze podłączyć wyłączniki rżnicowo-prądowe do wszystkich metalowych obudw urządzeń elektrycznych ,rur c.o i armatury. Całość tych połączeń stanowi tak zwana szyna uziemiająca, ktra powinna być zainstalowana na najniższej kondygnacji budynku.

Wyłączniki rżnicowo-prądowe mogą być stosowane w jednym obwodzie elektrycznym lub dla całej instalacji domowej –montowane przed tablicą rozdzielczą.

Wprawdzie drugie rozwiązanie jest mniej kosztowne ,ale upływ prądu w jednym obwodzie powoduje wyłączenie całej instalacji – a nie tylko jej uszkodzonego fragmentu.

Połączenia przewodw elektrycznych z wyłącznikami rżnicowo-prądowymi powinny być wykonane w sposb pewny, trwały i chroniący przewody przed korozją.

Sposb układania instalacji elektrycznej zależy od konstrukcji budynku. W domach murowanych nie ma tak dużego zagrożenia pożarem jak w szkieletowych domach drewnianych. Podczas układania instalacji elektrycznej koniecznie trzeba zadbać o jej odpowiednie zabezpieczenie.

Aby wyeliminować niebezpieczeństwo powstania pożaru lub porażenia prądem, na skutek uszkodzenia izolacji przewodw, obwd elektryczny powinien być:

-zabezpieczony urządzeniem rżnicowo-prądowym o znamionowym natężeniu prądu zadziałania nieprzekraczającym 0.5 A ktre odetnie dopływ prądu.

-wyposażony w kontrolne urządzenia ostrzegawcze , ktre sygnalizuje uszkodzenie izolacji.

Instalacje elektrczną najlepiej prowadzić po wykonaniu wszystkich pozostałych instalacji w budynku, nie ma wtedy niebezpieczeństwa przypadkowego uszkodzenia wcześniej ułożonego przewodu.LICZNIKI ELETRYCZNE :Każda instalacja elektryczna musi być wyposażona w licznik energii elektrycznej. Jego wskazania są podstawa do obliczenia należności za energię elektryczną. Pobr energii z pominięciem licznika może być karalny nie tylko grzywną pieniężną ale nawet kara pozbawienia wolności.

To jaki licznik stosuje się w domu lub mieszkaniu, zależy od dwch rzeczy. Po pierwsze-rodzaju instalacji elektrycznej.

-licznik jednofazowy –stosuje się w domu, w ktrym jest instalacja jednofazowa.

-licznik trjfazowy- stosuje się w domu w ktrym jest instalacja trjfazowa

Po drugie –od tego , w jaki sposb rozliczamy się za energię z zakładem energetycznym.

-licznik jednotaryfowy –jeśli przez całą dobę korzystamy z energii o stałej cenie.

-licznik dwutaryfowy –jeśli nocą i w wyznaczonych godzinach popołudniowych za zgodą zakładu energetycznego korzystamy z tańszej energii, np. do zasilania piec akumulacyjnych. Taki licznik ma dwa liczydła oraz zegar sterujący- wbudowany lub zamontowany obok.

Większość nowych domw jednorodzinnych ma instalacje wyposażone w liczniki trjfazowe jednotaryfowe, w starych domach zaś często są liczniki jednofazowe jedno- i dwutaryfowe.

Przepisy nakazują umieszczanie licznikw w miejscach w ktrych nie bea narażone na uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenie czy zalanie wodą, oraz z dala od gazw wybuchowych i substancji żrących.

Licznik dla domu jednorodzinnego powinien być umieszczony w miejscu dogodnym do odczytu, najlepiej na zewnątrz budynku:

-na ścianie domu

- w skrzynce licznikowej zamontowanej w linii ogrodzenia obok złącza kablowego.

Skrzynka licznikowa powinna być na takiej wysokości ,aby licznik w niej zamontowany był na wysokości minimum 80 cm od ziemi.

Licznik jest własnością dostawcy energii, czyli zakładu energetycznego. Montowany jest przez niego po uprzednim odbiorze technicznym wykonanej instalacji elektrycznej. Za licznik i jefo montaż nie płaci odbiorca. Instaluje go za darmo zakład energetyczny.

Licznik powinien mieć tzw. Plombę legalizacyjną ,założoną przez Głwny Urząd Miar, ktry gwarantuje jego jakość. Oprcz tego jest plombowany przez zakład energetyczny , tak aby ograniczyć możliwość dokonania jakichkolwiek przełączeń przez użytkownika (np. pobr energii z pominięciem licznika)

Zakład spisuje umowę z odbiorcą energii elektrycznej. Jest to zwykle umowa na czas nieokreślony. Za zainstalowanie oraz kontrolowanie licznika nie pobiera żadnych opłat.

Odbiorca ma obowiązek dbać aby licznik nie został uszkodzony.

Z licznika odczytuje się ilość zużytej energii elektrycznej w kilowatogodzinach. Jedna kilowatogodzina to ilość energii ,jaką zużywa w ciągu godziny urządzenie mocy 1 kilowata.

Wskazanie licznika odczytywane są raz w miesiącu lub rzadziej. W zależnośći od ustaleń w danym rejonie energetycznym.

Jeżeli użytkownik podejrzewa, że licznik źle działa, może zwrcić się do zakładu energetycznego z prośbą o jego sprawdzenie. Sam nie może dokonać żadnych napraw. Naruszenie plomby zabezpieczającej grozi bowiem wysoką karą pieniężną.

Jeśli badania laboratoryjne nie stwierdzą uszkodzenia,użytkownik licznika musi za nie zapłacić.

Pracownicy zakładu energetycznego mogą co jakiś czas kontrolować liczniki i sposb ich podłączenia w domach odbiorcw energii. Kontrolę przeprowadzają co najmniej dwie osoby. Muszą mieć imienne upoważnienia wydane przez zakład e. Oraz ważne legitymacje służbowe.

Po przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokł.

Jeśli kontrolerzy stwierdzą ,że energia elektryczna pobierana jest nielegalnie ,czyli z pominięciem licznika, naliczą wysoką karę. Wysokość będzie zależeć od rodziaju instalacji i udowodnionej ilości nielegalnie pobranej energii. Oprcz kary pieniężnej nielegalnemu odbiorcy grozi nawet kara pozbawienia wolności. Nie warto zatem ryzykować.
Przykadowe prace

Jakie obrazy miłości można dostrzec w najstarszych utworach świat-na podstawie Biblii i wybranych mitw

Jakie obrazy miłości można dostrzec w najstarszych utworach świat-na podstawie Biblii i wybranych mitw Milosc jest uczuciem,ktore nam wciaz towarzyszy,przybiera rozna postac i jest inspiracja wielu utworow,tychnajstarszych jak i wspolczesnych.Literatura pokazuje nam rozne oblicza milosci.Czytamy o uczuciu la...

Alotropowe odmiany węgla

Alotropowe odmiany węgla Istnieją trzy odmiany alotropowe węgla: grafit, diament i fullereny. Pierwszą z nich jest grafit. Grafit jest alotropową odmiana węgla o barwie czarno-szarej i metalicznym połysku. Jest bardzo miękki (wartość 1 w skali Mohsa), łupliwy i nierozpu...

Znaczenie grzybw w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie grzybw w przyrodzie i gospodarce człowieka Znaczenie grzybw w przyrodzie i gospodarce człowieka. Grzyby posiadają swoje znaczenie w przyrodzie, jak i w gospodarce człowieka. Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie pr...

Karpaty

Karpaty Karpaty 1.Położenie: -w południowej Polsce -wydzielono Tatry, Podhale i Pieniny(Karpaty Wewnętrzne), Beskidy, Bieszczady i Podgrze Karpackie (K. Zewnętrzne) 2.Klimat -grski (zależy do wysokości n.p.m. -występują piętra klimatyczne(spadek temperatury, ...

Układ rwowagi faz

Układ rwowagi faz 1. Podstawowe pojęcia: roztwr stały - stanowi jednorodną fazę o wiązaniu metalicznym i strukturze krystalicznej o własnościach typowo metalicznych. Metal, ktrego atomy występują w sieci w przewadze nazywamy rozpuszczalnikiem. Drugi składnik jest nazy...

Wspłczesny Herakles - 12 prac Jakuba

Wspłczesny Herakles - 12 prac Jakuba Nie tak dawno temu był sobie chłopak o imieniu Jakub. Był bardzo ambitny, pomocny i uczciwy. Miał 19 lat i lubił wszystkim pomagać. Oto dwanaście prac, ktre nieświadomie wykonał Kuba: 1. Pewnego słonecznego dnia w samym ce...

"Człowiek robi się podobny do swojego losu" - uzasadnij myśl Zofii Nałkowskiej, odwołując się do postaci Edypa i innych przykładw literackich.

"Człowiek robi się podobny do swojego losu" - uzasadnij myśl Zofii Nałkowskiej, odwołując się do postaci Edypa i innych przykładw literackich. Przystępując do przedstawienia swojego stanowiska nt. tego kontrowersyjnego cytatu musimy na wstępie zastanowić się nad p...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Wymień jakie zadania należą do kompetencji kierownika. Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, ktrzy dostarczają jej swoja pracą uzdolnienia, twrczość, energię. Do najisto...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry