• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dorobek ...

Nawigacja

Dorobek kulturalny Grecji i Rzymu.Dorobek kulturalny Grecji i Rzymu.
Grecja i Rzym to dwie starożytne cywilizacje, ktre znacznie wpłynęły na życie w starożytności. Osiągnęły one bardzo wysoki poziom rozwoju już bardzo dawno temu, jednak ich osiągnięcia naukowe pozostały do dziś, nadal korzystamy z ich nauk, ale i podziwiamy ich wyczyny. Postaram się omwić dorobek kulturowy obu tych cywilizacji.

Dorobek kulturalny Grekw dotyczył wielu rżnych dziedzin – filozofii, matematyki, astronomii, medycyny, literatury i sztuki. Jednym z nich była także architektura. Niektre z greckich budowli przetrwały do dziś, co jest uznawane za fenomen, zważywszy na narzędzia jakimi się posługiwali. Po za tym budowle te są olbrzymich wielkości. Sposb w jaki je zaprojektowano i wykonano jest wielką zagadką nawet dzisiejszych naukowcw.

Sztukę Grecką ukształtowały warunki etniczne Grecji i kult dla tradycyjnych bstw lub narodowych bohaterw. Zamiłowanie Grekw do filozofowania sprawiło, że pierwsi na świecie wypracowali teorię sztuki, bardzo logiczną i prostą. Dzieje sztuki greckiej przypadają głwnie na pierwsze tysiąclecie przed n.e. i wtedy też oddziaływanie tej sztuki osiągnęło szczyt. W czasach rzymskich i z początkiem chrześcijaństwa, a więc od I do IV wieku n.e. sztuka grecka, tak jak grecka filozofia, jak cała kultura tego kraju, żyła odblaskiem dawnej chwały.1

Najpiękniejszymi budowlami greckimi były rżnorodne świątynie ,otoczone kolumnadą, w kształcie prostokąta, a także Partenon. Partenon dowodzi istnienia doskonałych proporcji w sztuce greckiej. Zbudowano go z białego marmuru, pochodzącego z kamieniołomw na zboczu Gry Pentelikon. Marmurowe rzeźby ustawiono wzdłuż świątyni, ozdabiały one rwnież oba jej krańce2. W Grecji wytworzyły się także trzy style: dorycki, joński i koryncki. Tamte czasy zapoczątkowały także rozkwit sztuki rzeźbiarskiej. Tematem rzeźb było zazwyczaj przedstawienie człowieka w odpowiednich proporcjach. Posągi bogw umieszczane były głwnie w świątyniach. Występowały rwnież płaskorzeźby , przedstawiające historie bstwa lub bohatera związanego z danym miejscem.

Kolejną dziedziną, ktrej za twrcw możemy uznać Grekw, była filozofia. Grecy prbowali szukać odpowiedzi na pytania o istotę świata, jego praprzyczyny, rozwoju przyrody, a także o sensie życia człowieka, jego naturze i wartościach. Pierwszym filozofem był Sokrates, ale było także wielu innych takich jak Platon (twrca idealizmu), Arystoteles, Tales z Miletu, Anaksymenes, Anaksymandra, Heraklit oraz Demokryt. Ich teorie dały początki istotnym kierunkom filozoficznym, takich jak stoicyzm i epikureizm. Ich poglądy miały znaczny wpływ na dalszy rozwj nauki i filozofii europejskiej. Filozofie w Grecji nie gromadzili wiedzy, tylko prbowali ją wykorzystać. Kontynuowali dorobek innych cywilizacji w dziedzinie medycyny. Przejęli od Babilończykw i Egipcjan wiedzę astronomiczną i rozwinęli ją, podobnie jak arytmetykę i geometrię (twierdzenie Pitagorasa). Stworzyli także podstawy techniki wojennej. Arystoteles dokonał podziału nauk na trzy grupy: nauki teoretyczne (metafizyka, fizyka i matematyka), nauki praktyczne (etyka i polityka) oraz nauki wytwrcze (sztuka i retoryka). Zajmując się teorią polityki, wyodrębnił trzy ustroje prawidłowe (monarchię, arystokrację i politeję) i trzy nieprawidłowe (tyranię, oligarchię i demokrację).

Od położenia szkł Arystotelesa i Platona wiążą się nazwy dzisiejszych szkł: Liceum od ogrodw Lykejon i Akademia od gaju poświeconego greckiemu herosowi – Akademosowi.

Także w dziedzinie teatru i literaturze Grecy mają swoje osiągnięcia podziwiane przez wszystkich, aż do dziś. Podobnie jak przy architekturze i rzeźbie, wiele rozwiązań zawdzięczali cywilizacjom Bliskiego Wschodu. Przejęli od Fenicjan alfabet i przetworzyli go zgodnie z charakterem swojego języka. Dzięki temu mogły zostać spisane poematy epickie Homera: Iliada i Odyseja. Stały się one podstawą greckiego wychowania. Także wielkim poetą epickim Grecji był Hezjod. Jego najważniejsze dzieło to Teogonia. Utwory tych twrcw są dziś niezwykle cennymi dziełami, by zrozumieć rwnież sens życia, poznać piękno formy, a także by poznać dawne obyczaje i kulturę Grekw, a także mc wzoraować się na postawie głwnych bohaterw. Najpiękniejszym wyrazem kultury starożytnych Grekw były mity, służące wyjaśnianiu zwyczajw i wierzeń, początkw świata i ludzi oraz bogw. W mitach znajdują wyraz przede wszystkim odwieczne problemy nurtujące czlowieka.

Rwnież w Grecji rozwinęła się trzecia poezja liryczna. Głwnymi lirykami byli Safona i Anakreont. Ich utwory, zachowane do dziś, budzą podziw u każdego czytelnika. A także zawierają alegorie, ktre pouczają nas jak trzeba żyć.

W Grecji wykształcił się rwnież trzeci rodzaj literacki – dramat, dzielący się na tragedię i komedię. Wybitnymi tragikami okresu klasycznego byli Ajschylos (Persowie), Sofokles (Antygona , Krl Edyp) i Eurypides (Medea). Najbardziej znanym autorem komedii był Arystofanes. W związku z obchodami teatralnymi ku czci Dionizosa powstała budowla teatralna o niezwykłej konstrukcji. Wznosząc efektowne teatry, Grecy zapoczątkowali rozwj europejskiej sztuki scenicznej. Kamienne ławki, usytuowane w taki sposb, iż dalsze rzędy znajdowały się wyżej niż miejsca z przodu, zapewniały doskonałą widoczność całej 15000-ej widowni. Bardzo dobra akustyka natomiast powodowała, że w najdalszym rzędzie można było usłyszeć nawet szept ze sceny.

Drugą, wielką, starożytną cywilizacją, ktra posiada ogromny dorobek kulturalny był Rzym. Jeden z wielkich poetw łacińskich, Horacy, napisał: Zdobyta Gracja podbiła dzikich zwycięzcw. To stwierdzenie nie jest przypadkowe, gdyż w rzeczywistości tak było, że Rzymianie growali siłą nad państwami greckimi, lecz ustępowali Grekom w dziedzinie kultury. Rzymianie, ktrych było stać na kształcenie synw, uczyli ich języka greckiego i wysyłali na studia do wybitnych mwcw i filozofw działających w miastach greckich. W szkołach rzymskich uczniowie czytali utwory greckie tłumaczone na łacinę, łacińscy pisarze wzorowali się na dziełach greckich, podobnie postępowali malarze i rzeźbiarze. Naśladowanie Grekw nie przeszkodziło jednak Rzymianom w tworzeniu własnej, pięknej literatury, ciekawej filozofii, bardzo oryginalnej sztuki. Pozostałości po kulturze i osiągnięciach Rzymian pomogły w rozwoju pźniejszym cywilizacjom.

Największym wkładem starożytnych Rzymian w dziedzictwo kulturowe Europy było stworzenie ustroju republikańskiego i prawo rzymskie. Sprecyzowane przez Rzymian pojęcia i przepisy prawne na stałe weszły do nauki prawa we wspłczesnej Europie.

Rzymianie zasłynęli także w dziedzinie architektury i budownictwie. Otż posługiwali się oni po mistrzowsku cegłą. Wynaleźli cement, co umożliwiło im stosowanie zaprawy przypominającej dzisiejszy beton. Dzięki temu mogli budować ogromne gmachy i wielkie sale, przykryte nie płaskimi stropami, lecz sklepieniem beczkowym i krzyżowym, a także kopułami. Specjalny gatunek cementu pozwalał im na budowanie murw odpornych na działanie wody. Ułatwił także wznoszenie mostw i nadbrzeży portowych. Najbardziej charakterystyczne budowle dla Rzymu to Koloseum, Panteon. Największym osiągnięciem w dziedzinie architektury i budownictwa były pierwsze wodociągi (akwedukty). Doprowadzały one, rurami z ołowiu lub wypalonej gliny, wodę ze źrdeł w grach do miasta. Budowano do tego specjalny rodzaj mostw złożonych z łukw, na ktrych układano te rury. Należy także wspomnieć, jako o wielkim osiągnięciu Rzymian, o systemie bardzo rozbudowanej sieci drg. Istniało powiedzenie: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Kolejnym wynalazkiem Rzymian były termy, czyli tak zwane łaźnie rzymskie. Było to miejsce na kąpiel, ale i relaks, odpoczynek, wsplną zabawę i spotkań.

Rzymianie chętnie zajmowali się historią, gdyż w powszechnym przekonaniu poznawanie przeszłości przygotowało do działalności politycznej, uczyło, jak postępować w czasach pokoju, jak prowadzić kampanie wojenne, jak staczać bitwy. Jedno z Rzymskich przysłw, ktre zachowało się aż po dzień dzisiejszy brzmi: Historia magistra vitae (Historia jest nauczycielką życia). W Rzymie wysoki poziom osiągnęła historiografia. Pamiętniki ,relacje z ważncyh wydarzeń, wojen, to dzisiaj wielkie dzieła, podziwiane przez czytelnikw, będące dla nas bardzo przydatnym źrdłem historycznym. Pierwsze poematy w języku łacińskim powstały jeszcze w III w. p.n.e. Pod wpływem Grekw, poprzez czerpanie od nich wzorcw pisania poezji i innych dzieł literackich, Rzymianie zaczęli sami, swą twrczość pisarską. Ich dzieła okazały się wybitne i do czasw wspłczesnych są omawiane w szkołach, jako wzorce. Najważniejszymi poetami byli Wergiliusz, Horacy, Owidiusz. Rzymianie zaczęli rwnież zajmować się filozofią, tak jak na przykład Seneka.

Rzymianie rwnież w 45 r. p.n.e. zreformowali kalendarz, ktry był pierwowzorem naszego dzisiejszego kalendarza.

Jak widać przedstawiony dorobek cywilizacyjny Grekw, jak i Rzymian jest bardzo obszerny. Wszystkie osiągnięcia tych dwch cywilizacji przyczyniło się znacznie do rozwoju filozofii, budownictwa, nauk ścisłych, jak i literatury oraz wielu innych nauk w całym świecie.

Myślę jednak, że największym osiągnięciem jaki dokonali Grecy było tworzenie pięknych utworw literackich. I z tym zwłaszcza kojarzy mi się dorobek kultury greckiej. Dzięki temu każdy człowiek mgł zobaczyć ich mądrość, myśli i sposb postrzeganie świata, poprzez słowa przelane na papier. Można w nich natknąć się na nutę filozofii, jak i odrobinę subiektywnego spojrzenia autora na świat. Ich utwory, zarwno epickie, jak i liryczne oraz dramaty, zawierają w sobie alegorie i symbole, ktre każdy człowiek może odczytać inaczej, jednak dla każdego znaczą one coś więcej niż tylko puste słowa. Czasem stają się myślą przewodnią, ktra pozwoli im inaczej postrzegać świat. Te cechy utworw starożytnych Grekw sprawiają, iż są one wyjątkowe.

Natomiast dorobek cywilizacyjny Rzymu to głwnie architektura i budownictwo. Uważam, że właśnie w tym tkwił geniusz Rzymian. Konstruowali niesamowite budowle, akwedukty, pałace, świątynie, stworzyli nowe materiały budulcowe, wprowadzili nowe style architektoniczne. Wielu dzisiejszych architektw opiera swą naukę na właśnie osiągnięciach i wynalazkach starożytnych Rzymian. Ich odkrycia doprowadziły do znacznego rozwoju budownictwa i gdyby nie one nie mielibyśmy dzisiaj choćby wodociągw...

Moim zdaniem całkowicie słuszne będzie powiedzenie, iż matkami dzisiejszej kultury i nauki, ktre dały początek rozwojowi ludzkości są właśnie cywilizacje Rzymu i Grecji.


Przykadowe prace

Wykłady - podstawy zarządzania

Wykłady - podstawy zarządzania Pojęcia zarządzanie i kierowanie często są stosowane zamiennie. Kierowanie jednak należy szerzej rozumieć, dlatego, że zarządzanie jest jedną z dziedzin kierowania. Zarządzanie - . 1. interpretacja instytucjonalna – zarz&...

Obozy koncentracyjne

Obozy koncentracyjne Obozy koncentracyjne, miejsce odosobnienia osb uznanych za wrogie przez dany reżim. Zorganizowali je Anglicy (Concentrations Camps) po wojnach burskich (1880-1881, 1899-1902), używając do ich ochrony skautw. Na masową skalę obozy koncentracyjne były stosowane w Związku Ra...

Charakterystyka porwnawcza Stasi Bozowskiej i Pawła Obareckiego "Siłaczka"

Charakterystyka porwnawcza Stasi Bozowskiej i Pawła Obareckiego "Siłaczka" Stasia Bozowska i Paweł Obarecki to głwni bohaterowie lektury Stefana Żeromskiego pt. "Siłaczka", ktrych autor przedstawił jako ludzi o przeciwnych cechach charakteru. Te obydwie postacie kierują si...

Rozpad systemu komunistycznego w Europie w 1989r.

Rozpad systemu komunistycznego w Europie w 1989r. Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej, ktre doprowadziły do załamania się systemu socjalistycznego i rozpadu bloku komunistycznego oraz uzyskanie przez należące do niego kraje niepodległości, nazwano Jesi...

Analiza wiersza ,,Utopia" W. Szymborskiej

Analiza wiersza ,,Utopia" W. Szymborskiej Autorką wiersza jest dobrze nam znana poetka, ktrej twrczość cieszy się wielkim uznaniem na całym świecie. Wisława Szymborska to jedna z najbardziej znanych polskich poetek. Napisała stosunkowo niewiele wierszy (około dwustu). Debiutowa&...

Powstawanie moczu w nefronie.

Powstawanie moczu w nefronie. W korze nerki zlokalizowane są kora i ciałka nerki, a w rdzeniu pętla nefronu i kanaliki zbiorcze. Mocz powstaje w nefronie podczas: filtracji, resorpcji zwrotnej i sekrecji. Filtracja – przesączanie: Ponieważ tętniczka doprowadzająca mocz jest wię...

Metanol, etanol,gliceryna,kwas metanowy,kwas etanowy

Metanol, etanol,gliceryna,kwas metanowy,kwas etanowy METANOL Zastosowanie: -jako rozpuszczalnik -do prod. formaliny -jako środek konserw. do przechowyw. tworzyw antonomicznych -do prod.barwnikw Właściwości fizyczne: - bezbarwna ciecz - charakt.zapach - b.dobrze rozpuszcaln...

Alkohole- wrg czy przyjaciel?

Alkohole- wrg czy przyjaciel? Alkohole- wrg czy przyjaciel? Alkohole towarzyszą człowiekowi od czasw starożytnych. Z alkoholem zetknął się praktycznie każdy. Nie każdy jednak wie czym jest alkohol, jak powstaje, jak działa na organizm? Alkohole to związki chemic...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry