• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Doros&#3...

Nawigacja

Dorosłe dzieci alkoholikwDorosłe dzieci alkoholikw


DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKW

W ostatnich latach prowadzi się w naszym społeczeństwie coraz więcej badań dotyczących alkoholizmu.

Ludzie ci, sami będąc ofiarami, wywierają niekorzystny wpływ na tych, z ktrymi są związani. Skutki alkoholizmu dotykają pracodawcw, krewnych, przyjacił i rodziny alkoholikw. Krewni i przyjaciele są wmanipulowani w usprawiedliwianie oraz krycie alkoholika. Wierzą w obietnice poprawy, choćby krtkotrwałej, ponieważ ci, ktrym zależy na alkoholiku, chcą w nie wierzyc. I tak bezwiednie staja się częścią chorego systemu.

Najbardziej cierpią najbliżsi. Odbija się to na rodzinie, kiedy pracodawca musi wypowiedzieć alkoholikowi pracę. Odbija się to na rodzinie, kiedy krewni i przyjaciele- nie mogąc dłużej tolerować konsekwencji alkoholizmu- unikają alkoholika i jego bliskich. Rodzina jest rwnież bezpośrednio narażona na zachowania alkoholika. Niezdolni bez pomocy przeciwstawić się temu, członkowie rodziny wikłają się w konsekwencje choroby i sami staja się emocjonalnie chorzy.

Powszechne zainteresowanie koncentrowało się przeważnie na alkoholizmie, nadużyciu alkoholu i alkoholikach. Mniej uwagi poświęcono rodzinie, a szczeglnie dzieciom żyjącym w alkoholowych domach.

Bez wątpienia wielka jest liczba dzieci cierpiących z powodu życia w rodzinie alkoholika. Wyodrębnienie tych dzieci jest trudne z wielu powodw, m.in. wstydu, niewiedzy, że alkoholizm jest chorobą, zaprzeczenia oraz ochraniania dzieci przed nieprzyjemną rzeczywistością.

Mimo że cierpienie przejawia się w zachowaniu na rżne sposoby, wsplne wszystkim dzieciom alkoholikw wydaje się niskie poczucie własnej wartości. Nic w tym dziwnego, skoro w literaturze określa się, że warunki, ktre sprawiają, iż jednostka ceni siebie i uznaje za osobę wartościową, można streścić w kategoriach ciepła rodzicielskiego , jasno określonych granic i traktowania z szacunkiem . Istnieje spora literatura, ktra dowodzi, że w domu alkoholika te warunki pozostały niespełnione, bądź były spełniane niekonsekwentnie.

Na zachowanie rodzica pijącego maja wpływ związki chemiczne wewnątrz organizmu, a na zachowanie rodzica niepijącego wpływają jego reakcje na alkoholika. Niewiele psychicznej energii pozostaje, ażeby konsekwentnie zaspokajać wielorakie potrzeby dzieci, ktre stają się ofiarami rodzinnej choroby.

Rodzice stanowią dla dzieci model czy tego chcą, czy nie. Według tego, co pisze Margaret Cork, to właśnie w wymianie dawania- i – brania, w związkach z rodzicami i innymi osobami dziecko znajduje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości i zdolność radzenia sobie ze złożonymi problemami wewnętrznymi, ktre napotyka.

Wiele badań nad dorastającymi chłopcami wykazały, że u dzieci pewność siebie, przedsiębiorczość i zdolność radzenia sobie z przeciwnościami kształtuje się wtedy, kiedy są traktowane z szacunkiem i wyposażone w dobrze określoną hierarchię wartości, kiedy wymaga się od nich zaradności oraz prowadzi w kierunku rozwiązywania problemw. Jednostka uczy się polegać na sobie raczej w dobrze zorganizowanym, wymagającym środowisku, niż gdy pozwala się jej na wszystko praktycznie bez ograniczeń i daje swobodę poszukiwań nie określając ich kierunku.

Uczniowie o wysokiej samoocenie postrzegają siebie jako odnoszących sukcesy. Są oni względnie wolni od lękw i objaww psychosomatycznych oraz potrafią realistycznie ocenić swoje możliwości. SA przeświadczeni, że ich wysiłki doprowadzą do sukcesu, a jednocześnie w pełni świadomi swoich ograniczeń. Osoby o wysokiej samoocenie są śmiałe, towarzyskie i spodziewają się, że zostaną dobrze przyjęte. Akceptują innych i inni mają tendencje akceptowania ich.

Z drugiej strony, uczniowie o niskiej samoocenie łatwo się zniechęcają i czasami popadają w depresje. Czują się wyizolowani, niekochani i niegodni miłości. Wydaje się, że nie są zdolni wyraża siebie ani bronić własnych niedostatkw.

Dzieci, ktrych rodzice są alkoholikami, mają niższą samoocenę niż te, ktre nie pochodzą z domw, gdzie nadużywano alkoholu.Skoro samoocena bazuje przede wszystkim na bogatym doświadczeniu bycia traktowanym przez znaczące osoby z szacunkiem, akceptacją i troską, to logiczne jest przypuszczenie, że nie konsekwentne spełnianie tych warunkw w domu alkoholika wpłynie negatywnie na możliwość pozytywnego przeżywania siebie.

Zmiana taka jak wiek osoby badanej okazała się nieznacząca jako czynnik determinujący samoocenę* . Osiemnastolatki i dwunastolatki widziały siebie w taki sam sposb. Mogły się rżnie zachowywać, ale nie miały innych uczuć wobec siebie samych. Wskazuje to na fakt, że przestrzeganie siebie nie zmienia się wraz z upływem czasu bez jakiejś formy interwencji. Będzie się zmieniał sposb, w jaki przejawia się nastawienie do siebie samego, ale nie sposb postrzegania siebie. Jeżeli wszystko to jest prawdą, a badania zdają się potwierdzać, to ważną grupą społeczną, na ktrą należy zwrcić uwagę, są DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKW.

Dorosłe dzieci alkoholikw zostały dotknięte i zareagowały zapewne inaczej niż ci, ktrzy nimi nie są.Istnieją pewne oglne prawidłowości, ktre w tej czy innej formie pojawiają się praktycznie każdego dziecka:

• Dorosłe dzieci alkoholikw muszą domyślać się, jakie zachowanie jest normalne.

• Dorosłe dzieci alkoholikw mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarw od początku do końca.

• Dorosłe dzieci alkoholikw kłamią, gdy rwnie łatwo byłoby powiedzieć prawdę.

• Dorosłe dzieci alkoholikw oceniają siebie bezlitośnie.

• Dorosłym dzieciom alkoholikw trudno się bawić i przeżywać radość.

• Dorosłe dzieci alkoholikw traktują siebie bardzo serio.

• Dorosłym dzieciom alkoholikw trudno nawiązywać bliskie kontakty.

• Dorosłe dzieci alkoholikw przesadnie reagują na zmiany, nad ktrymi nie mają kontroli.

• Dorosłe dzieci alkoholikw ustawicznie poszukują uznania i potwierdzania.

• Dorosłe dzieci alkoholikw myślą, że rżnią się od innych.

• Dorosłe dzieci alkoholikw są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo nadmiernie nieodpowiedzialne.

• Dorosłe dzieci alkoholikw są lojalne do ostateczności, nawet w obliczu dowodw, że druga strona nie zasługuje na lojalność.

• Dorosłe dzieci alkoholikw są impulsywne. Mają tendencje poddawania się biegowi zdarzeń bez poważnego rozważenia innych alternatywnych zachowań czy możliwych konsekwencji. Ta impulsywność wiedzie do zagubienia, niechęci do siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. Ponadto zużywają nadmierną ilość energii na uprzątanie tego bałaganu.

Do przełamywania barier i oporw w odkrywaniu tajemnicy bycia dzieckiem alkoholika przyczyniły się liczne fakty publicznych wystąpień znanych amerykańskich osobistości, ktre podzieliły się swymi doświadczeniami w TV, w prasie czy w publikacjach biograficznych. Okazało się wtedy, że wśrd ludzi, ktrzy osiągnęli znaczne sukcesy zawodowe, znajduje się bardzo dużo dorosłych dzieci alkoholikw. W Polsce spotkania DDA zaczęły się jesienią 1986 roku na konferencji absolwentw Studium Pomocy Psychologicznej, a następnie na innych sesjach szkoleniowych, organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Uczestnicy tych pierwszych spotkań zaczęli organizować samopomocowe grupy DDA, na ktrych stworzono możliwość podejmowania głębszej pracy nad własnymi problemami. W latach 1990-1991 zorganizowano już szkolenia dla osb pragnących prowadzi grupy DDA.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemw Alkoholowych (i nie tylko) szacuje, że w Polsce żyje prawie 4 miliony dzieci, ktrych rodzice nadużywają alkoholu, oraz około 1,5 miliona dzieci alkoholikw. Kiedy dorosną, część z nich zacznie pić, część zwiąże się z osobami uzależnionymi, a pozostałe będą starannie unikać myślenia o tym, co wydarzyło się w ich dzieciństwie. Z moich szacunkw wynika, iż Dorosłe Dzieci Alkoholikw (DDA) stanowią około 40 proc. dorosłej populacji Polakw.

Doświadczenia wyniesione z rodziny alkoholowej mocno rzutują na bliskie kontakty w życiu dorosłym. Prawie połowa z tych DDA, ktrzy zgłaszają się po poradę psychologiczną, nie decyduje się na zalegalizowany związek, a jedna trzecia zawieranych przez nich małżeństw kończy się rozwodem. To znacznie więcej niż wśrd ogłu Polakw. Dorosłe Dzieci Alkoholikw boją się przede wszystkim powtrzenia we własnym związku tego, co działo się w ich domu rodzinnym. Duża część jest głęboko przekonana, że w małżeństwie można się tylko krzywdzić.

Bliskie związki to także relacje z własnymi dziećmi. DDA często mają kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica. Wielu z nich rozpoczyna terapię właśnie z powodu problemw ze swoimi dziećmi. Obawiają się, że je skrzywdzą, wnosząc do wychowania doświadczenia z domu. Czasem nie potrafią z nimi rozmawiać. Mają kłopot z właściwą oceną tego, czy problemy ich syna albo crki są normalne , czy też powinny być niepokojącym sygnałem. W niektrych DDA własne dzieci budzą agresję. Trudno im się powstrzymać przed krzykiem, groźbami czy uderzeniem. Jednocześnie mają świadomość, że to nie dziecko zawiniło, że agresja bierze się gdzieś z głębi ich samych. Szukają pomocy dla siebie, aby nie krzywdzić własnych dzieci.

Wielu DDA nie decyduje się na to, żeby mieć dzieci (ponad połowa uczestniczących w terapii), albo podejmuje taką decyzję pźno, po trzydziestym roku życia. Gdzieś głęboko tkwi w nich lęk, że dla ich syna czy crki życie okaże się rwnie okrutne, jak dla nich samych.

Część DDA rezygnuje z własnego życia osobistego, ponieważ przyjmują, że ich podstawowym zadaniem życiowym jest opiekowanie się mamą albo tatą, a często nawet czuwanie, by nawzajem nie zrobili sobie krzywdy. Niekoniecznie mieszkają z rodzicami, a rodzice wcale nie są ludźmi schorowanymi ani bardzo starymi. Spotkać można i takich DDA, ktrzy mają własne rodziny, ale każdy weekend, święta i wakacje spędzają z rodzicami. Zdarzają się także rodziny, w ktrych wszystkie dorosłe, trzydziestoletnie czy czterdziestoletnie dzieci mieszkają z rodzicami.

Zwykle więź Dorosłych Dzieci Alkoholikw z rodzicami jest bardzo silna, choć kontakty nie zawsze układają się dobrze. Najczęściej DDA skarżą się, że tak naprawdę nie potrafią rozmawiać z matką czy z ojcem. Niechętnie jeżdżą do domu rodzinnego, bo czują tam napięcie, niepokj i b

93b7

ezradność. Czasami mwią wręcz o nienawiści do ktregoś z rodzicw. Przerażeniem napawa je myśl, że będą musiały z nimi zamieszkać, kiedy staną się oni niedołężni.

Możemy wyrżnić kilka typw Dorosłych Dzieci Alkoholikw: wyobcowani, smutni, skrzywdzeni, uzależnieni, wspłuzależnieni, odnoszący sukcesy, z poczuciem niższości.

Wyobcowani najczęściej nie zdają sobie sprawy, że to, co przeżyli w domu rodzinnym, ma nadal wpływ na ich życie i samopoczucie. Po prostu uważają się za innych, bardziej skomplikowanych lub poplątanych wewnętrznie. Zazdroszczą innym słabszych napięć wewnętrznych, mniejszej liczby dylematw i konfliktw, mniejszych wewnętrznych obciążeń, o wiele rzadziej pojawiającego się poczucia smutku i osamotnienia. W sytuacjach społecznych bardzo silnie kontrolują się. Mają poczucie, że ludzie z pewnością ich oceniają, i to niekorzystnie.

Wielu DDA leczy się z powodu depresji (to smutni). Biorą kolejne specyfiki, ktre nie przynoszą ulgi ani nie zmniejszają przygnębienia. Czasem przychodzą do psychologa, szukając zrozumienia siebie i rozwiązania problemw, a także potwierdzenia, że z nimi wszystko w porządku. Zwykle kończą na pierwszej wizycie. Boją się ruszyć to, co jakoś przyschło, przycichło. Po co znw ma boleć? Ich wspomnienia pełne są doświadczeń utraty czegoś lub kogoś. Mwią o braku uwagi i braku fizycznego bezpieczeństwa, o głodzie czy opuszczeniu. Dramaty i koszmary z okresu dzieciństwa stają się w życiu dorosłym źrdłem niewypowiedzianego blu i smutku, ktrych nie ukoi tabletka.

Ale są rwnież DDA uświadamiający sobie, jak bardzo zostali skrzywdzeni tym, co działo się w domu, gdy byli dziećmi. Noszą w sobie żal, rozgoryczenie, złość, a nawet nienawiść: najczęściej w stosunku do tego z rodzicw, ktry pił, ale czasem rwnież wobec tego, ktry choć nie pił, także krzywdził. Pozostają w pozycji ofiary nawet wtedy, gdy sprawcy już nie ma, lub też nie jest już w stanie nic złego zrobić. Czują się pokrzywdzeni i przez pryzmat swojej krzywdy postrzegają świat i ludzi.

Istnieje także grupa takich DDA, ktrzy sami zaczęli pić nałogowo. Sięgnęli po alkohol, bo na przykład prbowali poradzić sobie z trudnościami. Choć boleśnie pamiętają dzieciństwo podporządkowane rytmom picia i niepicia, dorosłe życie układają tak samo. Teraz to oni są najważniejsi, a życie rodzinne toczy się wokł ich picia i niepicia.

Wielu DDA pracuje na odpowiedzialnych, dobrze wynagradzanych stanowiskach i odnosi sukcesy zawodowe. Potrafią jednak pracować rwnie efektywnie w zamian za przysłowiowe dobre słowo. Zaskakująco dobrze rozwiązują trudne zadania w sytuacji stresu i pod presją. Zwykle nie mają problemw z wywiązywaniem się ze swoich obowiązkw. Nie boją się trudnych zadań ani ryzyka. Są odpowiedzialni i nie rezygnują łatwo. Dbają o potwierdzanie swoich kompetencji, ucząc się i podejmując nowe wyzwania. W efekcie są zwykle bardzo dobrymi i mało wymagającymi pracownikami.

Świetnie też potrafią radzić sobie z publicznymi prezentacjami - nikt nie widzi ich silnego napięcia czy lęku przed oceną. Ludzie podziwiają często ich opanowanie i spokj zewnętrzny, nie zdając sobie sprawy z tego, jak sprzeczne jest to, co widzą, z tym, co dzieje się w środku tych ludzi.

Poczucie niższości i niekompetencji towarzyszące Dorosłym Dzieciom Alkoholikw zazwyczaj odzywa się w kontakcie z innymi osobami. Składa się na nie kilka czynnikw: kiepski obraz siebie wyniesiony z wczesnego dzieciństwa, brak dobrych doświadczeń w bliskich relacjach z ludźmi i brak podstawowych umiejętności interpersonalnych (rozmawianie, nawiązywanie bliskich kontaktw, rozwiązywanie konfliktw czy nieporozumień). Rzadko za poczuciem niższości u DDA stoi brak wykształcenia czy nieradzenie sobie w życiu. Ponad połowa osb zgłaszających się na terapię ma wykształcenie średnie, a 40 proc. wyższe. Otoczenie najczęściej postrzega Dorosłe Dzieci Alkoholikw jako ludzi dobrze radzących sobie w życiu, bez większych problemw.

Bibliografia1. WSPARCIE DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKW (HIPOPOTAM W POKOJU STOŁOWYM), Tommy Hellsten, wyd. Ravi 2004.

2. LĘK PRZED BLISKOŚCIĄ - JAK POKONAĆ DYSTANS W ZWIĄZKU Janet G. Woititz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2000.

3. KAŻDY KROK NIESIE POKJ, Thich Nhat Hahn, Jacek Santorski&Co, Agencja Wydawnicza, W-wa 1991.

4. Dorosłe Dzieci Alkoholikw, Janet G. Woititz, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości,Warszawa 1992.Przykadowe prace

Unia Lubelska

Unia Lubelska PRZYCZYNY: - Litwa słaba wobec ekspansji Rosji - Zygmunt August bez następcy tronu - poparcie unii realnej przez możnowładcw i egzekutorw(ruch egzekucyjny) - popracie średniej szlachty na litwie(ruskw i litwinw) dążących do uwolnienia się spod władzy ksi&#...

Sytuacja Polski we wrześniu 1939r.

Sytuacja Polski we wrześniu 1939r. Już w 1939r. III Rzesza była w posiadaniu ogromnej floty morskiej i powietrznej (2000 samolotw), a także innego sprzętu wojskowego (11000 dział artyleryjskich i moździerzy; 2800 czołgw). W szeregach niemieckiej armii było 1850000 żołnierz...

Apteczka pierwszej pomocy

Apteczka pierwszej pomocy Czym jest apteczka pierwszej pomocy ??? Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem lekw , środkw opatrunkowych, a także niektrych przyborw i narzędzi lekarskich. Umieszczona w odpowiednim miejscu. Gdzie powinna się znaleźć apteczka pierwszej pomocy ??? Powinn...

Przemiany społeczne w ostatnim dwudziestoleciu

Przemiany społeczne w ostatnim dwudziestoleciu Historia Polski jest bardzo interesująca i wzbogacana przez rozbiory, powstania i wojny. Lata 1986-2006 są w niej trwale zapisane jako okres zmian zarwno politycznych oraz gospodarczych jak i społecznych. Zobaczmy więc jak upadek komunizmu, wejście Pol...

Mozaika partii politycznych w Polsce

Mozaika partii politycznych w Polsce 1. Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka. Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej Polski należy przypomnieć, co oznacza termin: partia polityczna. Partia polityczna jes...

Zabiegi marketingowe w miejscu sprzedaży i ich wpływ na kupowanie

Zabiegi marketingowe w miejscu sprzedaży i ich wpływ na kupowanie W czasach, gdy na rynku jest tyle wyrobw, produktw i usług, iż możemy swobodnie wybierać, producenci muszą ze sobą konkurować w zdobywaniu klientw, w przekonywaniu ich, że to właśnie ich produkt jest n...

Rok 1970 w Polsce

Rok 1970 w Polsce Nie płaczcie matki, to nie na darmo, Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę, Janek Wiśniewski padł Rok 1970 jak każdy rok w historii przynosił zmiany. Czas nie przerwanie leci. Ciągnąc za sob&...

BITWA WARSZAWSKA - Wojna 1920 r. polsko – bolszewicka i jej znaczenie dla POLSKI i EUROPY

BITWA WARSZAWSKA - Wojna 1920 r. polsko – bolszewicka i jej znaczenie dla POLSKI i EUROPY AUTOR: Tomasz Mikołajczak Edgar Vincent wicehrabia D’Abernon pisał o Bitwie Warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata. Czy miał rację ? Nie chodzi tu rzecz jasna o pozycj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry