• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dowd ks...

Nawigacja

Dowd księgowyDowd księgowy
Dowd księgowy- dokument, ktry odzwierciedla zaistniałą operację gospodarczą.

Dowody księgowe: ze względu na wystawcę dowodw: obce zew. – otrzymywane od kontrahentw; własne zew. – przekazywane w oryginalne kontrahentom i wew. – dot. operacji wewnątrz podmiotu. Ze względu na podstawę ich sporządzania: D. Pierwotne(źrdłowe) stwierdzające dokonanie operacji gosp. ; D wtrne-wystawiane na podstawie dokumentw pierwotnych lub danych z księgowości :

D. zbiorcze – służące do dokonywania łącznych zapisw zbiorw dowodw księgowych(dokument pierwotne, ktre stanowiły podstawę sporządzenia dowodu wtrnego muszą być pojedynczo wymienione),

D. korygujące poprzednie zapisy,

D. zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zew. Źrdłowego dowodu,

D. rozliczeniowe- ujmujące już dokonane zapis wg nowych kryteriw klasyfikacyjnych. .

Dowody operacji księgowych: Asygnata kasowa, rozchodowa – wystawia pracownik komrki finansowej.; Asygnata przychodowa (KP)- wystawia pracownik komrki finansowej, służy jako dowd przyjęcia gotwki do kasy;

Inne dokumenty kasowe- faktury dostawcy, lista płac, polecenie wjazdu służbowego.

Raport kasowy- na podstawie dokumentw pierwotnych ujmuje się wszelkie wpłaty i wypłaty gotwkowe i bezgotwkowe w kasie:

Wyciąg z rachunku bankowego (WD) – dokument odzwierciedlający wszystkie wpłaty i wypłaty na danym rachunku.

Dowd (WB) podaje stan początkowy operacji gospodarczych powodujących zwiększenie bądź zmniejszenie stanu początkowego i końcowego.Dowd księgowy- dokument, ktry odzwierciedla zaistniałą operację gospodarczą.

Dowody księgowe: ze względu na wystawcę dowodw: obce zew. – otrzymywane od kontrahentw; własne zew. – przekazywane w oryginalne kontrahentom i wew. – dot. operacji wewnątrz podmiotu. Ze względu na podstawę ich sporządzania: D. Pierwotne(źrdłowe) stwierdzające dokonanie operacji gosp. ; D wtrne-wystawiane na podstawie dokumentw pierwotnych lub danych z księgowości :

D. zbiorcze – służące do dokonywania łącznych zapisw zbiorw dowodw księgowych(dokument pierwotne, ktre stanowiły podstawę sporządzenia dowodu wtrnego muszą być pojedynczo wymienione),

D. korygujące poprzednie zapisy,

D. zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zew. Źrdłowego dowodu,

D. rozliczeniowe- ujmujące już dokonane zapis wg nowych kryteriw klasyfikacyjnych. .

Dowody operacji księgowych: Asygnata kasowa, rozchodowa – wystawia pracownik komrki finansowej.; Asygnata przychodowa (KP)- wystawia pracownik komrki finansowej, służy jako dowd przyjęcia gotwki do kasy;

Inne dokumenty kasowe- faktury dostawcy, lista płac, polecenie wjazdu służbowego.

Raport kasowy- na podstawie dokumentw pierwotnych ujmuje się wszelkie wpłaty i wypłaty gotwkowe i bezgotwkowe w kasie:

Wyciąg z rachunku bankowego (WD) – dokument odzwierciedlający wszystkie wpłaty i wypłaty na danym rachunku.

Dowd (WB) podaje stan początkowy operacji gospodarczych powodujących zwiększenie bądź zmniejszenie stanu początkowego i końcowego.


Przykadowe prace

Analiza wiersza Pan Cogito o cnocie Zbigniewa Herberta.

Analiza wiersza Pan Cogito o cnocie Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert stworzył cykl utworw Pan Cogito . Jednym z nich jest Pan Cogito o cnocie , w ktrych to wyżej wymieniony Pan ubolewa nad brakiem cnoty w dzisiejszych czasach, a także nad tym, że jest nielubiana. Na początek należał...

Ocena Edudajmonizmu – filozoficznego poglądu etycznego określającego cel drogi życia człowieka

Ocena Edudajmonizmu – filozoficznego poglądu etycznego określającego cel drogi życia człowieka Celem mojej pracy jest ocena eudajmonizmu, poglądu poruszającego jedną z najczęściej podejmowanych kwestii filozoficznych dotyczących poszukiwań dobra najwyż...

Czy nierwności społeczne i ekonomiczne zagrażają bezpieczeństwu wspłczesnego świata? Jeśli tak, jak możemy im zaradzić?

Czy nierwności społeczne i ekonomiczne zagrażają bezpieczeństwu wspłczesnego świata? Jeśli tak, jak możemy im zaradzić? Nierwności społeczne, nie będąc bynajmniej produktem naszych czasw, należą do tych negatywnych zjawisk, ktrych obecnoś...

Dojście Hitlera do władzy (szczegłowe omwienie sytuacji w Austrii i krajach ościennych)

Dojście Hitlera do władzy (szczegłowe omwienie sytuacji w Austrii i krajach ościennych) Po długiej batalii, jaką stoczył Hitler w rozbitych po wojnie Niemczech w 30 stycznia 1933 obejmuje władzę jako kanclerze. Niewątpliwie droga Hitlera do władzy była bardzo t...

Młoda Polska.

Młoda Polska. WESELE Przedst.2 warstw:inteligiencji i chłop. Bronowicka chata to scena narodow, wesele to pretekst do stawiania ważnych pyt.Autor zadaje pyt .wspłczesn . sobie społecz. 1)czy dorośliście do prawdziwego czynu wyzwolenia ojczyzny? 2)-II- -II-do pogodzenia się i wsp...

Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej

Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej ~ CHARAKTER PRAWNY I STRUKTURA UNII EUROPEJSKIEJ. POJĘCIE PRAWA UNII ~ Kryterium oceny charakteru prawnego i struktury, UE oraz jej prawa muszą stanowić przede wszystkim powszechnie przyjęta definicja organizacji międzynarodowej i struktura sta...

"Quo vadis" Sienkiewicza.

"Quo vadis" Sienkiewicza. Nagrodzona Literacką Nagrodą Nobla powieść Henryka Sienkiewicza Quo vadis mimo tak długiego upływu czasu od momentu powstania, nadal wywołuje liczne spory wśrd krytykw. Ich opinie są bardzo skrajne. Konrad Grski określił dzieło Rze...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc PIERWSZA POMOC TELEFONY ALARMOWE numer pogotowia ratunkowego: 999numer telefonu alarmowego telefonii komrkowej: 112 Wzywając pogotowie ratunkowe należy podać krtkie i konkretne informacje o stanie chorego. Powinny zawierać informacje takie jak:- krtki opis zdarzenia,- jaki czas miną...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry