• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Drzewa p...

Nawigacja

Drzewa przydrożne i ich rola w architekturze krajobrazuDrzewa przydrożne i ich rola w architekturze krajobrazu
Drzewa przydrożne i ich rola w kształtowaniu krajobrazuKrajobraz można rozpatrywać jako konfigurację bardzo rżnych elementw. Jednym z elementw kształtujących krajobraz są korytarze. Ich rola jest szczeglnie ważna dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z fragmentaryzacją krajobrazu, spowodowaną między innymi rżnego rodzaju ciągami komunikacyjnymi. Efektem fragmentaryzacji krajobrazu jest zakłcenie rwnowagi w przyrodzie, zmniejszenie biorżnorodności środowiskowej i genetycznej, co w efekcie może prowadzić do wypadania ze środowiska określonych populacji.

Rozwj transportu drogowego i kolejowego jest jedną z przyczyn tworzenia odizolowanych wysepek z licznymi barierami. Drogi tworzą bariery uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się zwierząt, ograniczają ich migrację, ktra odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu się populacji poprzez utrzymanie na odpowiednim poziomie puli genw. Wywołują u zwierząt stres, ktry może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu populacji. Wszystkie te zjawiska mogą być przyczyną migracji z danego terenu określonych populacji zwierząt, a także roślin, lub całkowite ich wyginięcie.

Aby przeciwdziałać fragmentaryzacji krajobrazu przy drogach szybkiego ruchu, buduje się specjalne korytarze z przepustami, ktre pozwalają na przemieszczanie się zwierząt. Przeznaczanie poważnych środkw finansowych na te działania świadczy najlepiej o tym, jak duża rolę w niektrych krajach przywiązuje się do zminimalizowania strat, jakie ponosi środowisko z tytułu realizowanych inwestycji.

Należy uznać, że funkcje korytarzy spełniają zadrzewienia przydrożne, z całym bogactwem szaty roślinnej i rżnego rodzaju gatunkami świata zwierzęcego. Tworzą one miejsca schronienia, żerowania i rozrodu dla rżnych organizmw. Należy uznać, że drzewa przydrożne są integralną częścią środowiska przyrodniczego oraz kształtują roślinność przydrożną, ktra ma wielostronne znaczenie. Spełniają funkcje hydrobiologiczne, jako filtr odgrywają istotną rolę w małej retencji, a także chronią tereny przed stratami wody w wyniku transpiracji. Stanową naturalny filtr biologiczny oraz spełniają pozytywną rolę w unieruchamianiu licznych zanieczyszczeń. Rolę drzew w kształtowaniu środowiska docenił już w XIX wieku Dezydery Chłapowski tworząc pasy zadrzewień śrdpolnych w Wielkopolsce, by przeciwdziałać niekorzystnym efektom powstałym w środowisku rolniczym w wyniku działania wiatrw.

Zadrzewienia przydrożne spełniają istotne funkcje krajobrazowe. Są wartościami powstałymi w przeszłości, stanowią wartości kulturowe tak samo jak dzieła architektoniczne. Drzewa stanowią część kultury materialnej i świadczą o odrębności przyrodniczej i kulturowej społeczeństwa. Nie można rwnież pominąć faktu, że zadrzewienia przydrożne - wywołując efekt estetyczny w architekturze krajobrazu - odgrywają istotną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa.


Przykadowe prace

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia Zgodnie z definicja encyklopedyczną chrzest Polski, proces chrystianizacji społeczeństwa zajmującego ziemie pol., trwający do XII–XIII w.; chrzest Polski w ścisłym sensie oznacza chrzest ks. Mieszka I i jego otoczenia 966; to...

Blaski i cienie kariery.Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterw wybranych utworw XIX i XX wieku.

Blaski i cienie kariery.Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterw wybranych utworw XIX i XX wieku. Gdy pytamy kogoś, co chciałby w życiu osiągnąć, przeważnie otrzymujemy odpowiedź, że dobrą pracę, wysokie zarobki, że chciałby zało...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Wymień jakie zadania należą do kompetencji kierownika. Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, ktrzy dostarczają jej swoja pracą uzdolnienia, twrczość, energię. Do najisto...

My hobby - speech

My hobby - speech My hobby, about which I would like to tell you, is computer graphics. Well, somebody can tell that it’s rather generally said… so answering this, I want to tell that, I’m interested in typography, which means everything connected with making new fonts, formatting text, to make it look good or...

Świat zepsucia w satyrach Ignacego Krasickiego.

Świat zepsucia w satyrach Ignacego Krasickiego. Ach ja pamiętam te czasy, kiedy do ojczyzny, Pierwszy raz zawitała moda francwszczyzny, Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajw, Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajw, Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodkw wiar...

Metale

Metale Metale, dobrze przewodzące ciepło i elektryczność pierwiastki chemiczne, odznaczające się zazwyczaj kowalnością i charakterystycznym połyskiem. Mają najczęściej niską elektroujemność, w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawan...

Ludzie - Mensch

Ludzie - Mensch AUSEHEN-WYGLĄD das Auge,-n - oko, oczy (Augen) das Ausehen - wygląd der Bart - broda das Bein,-e - noga der Blick,e - spojrzenie die Brille,-n - okulary der Duft - zapach der Eindruck - wrażenie die Falte - fałda, zmarszczka die Farbe - kolor Augenfarbe - kolo...

Zagadnienia do egzaminu z podstaw prawa cywilnego.

Zagadnienia do egzaminu z podstaw prawa cywilnego. Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celw. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy pa&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry