• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Drzewa pr...

Nawigacja

Drzewa przydrożne i ich rola w architekturze krajobrazuDrzewa przydrożne i ich rola w architekturze krajobrazu
Drzewa przydrożne i ich rola w kształtowaniu krajobrazuKrajobraz można rozpatrywać jako konfigurację bardzo rżnych elementw. Jednym z elementw kształtujących krajobraz są korytarze. Ich rola jest szczeglnie ważna dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z fragmentaryzacją krajobrazu, spowodowaną między innymi rżnego rodzaju ciągami komunikacyjnymi. Efektem fragmentaryzacji krajobrazu jest zakłcenie rwnowagi w przyrodzie, zmniejszenie biorżnorodności środowiskowej i genetycznej, co w efekcie może prowadzić do wypadania ze środowiska określonych populacji.

Rozwj transportu drogowego i kolejowego jest jedną z przyczyn tworzenia odizolowanych wysepek z licznymi barierami. Drogi tworzą bariery uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się zwierząt, ograniczają ich migrację, ktra odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu się populacji poprzez utrzymanie na odpowiednim poziomie puli genw. Wywołują u zwierząt stres, ktry może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu populacji. Wszystkie te zjawiska mogą być przyczyną migracji z danego terenu określonych populacji zwierząt, a także roślin, lub całkowite ich wyginięcie.

Aby przeciwdziałać fragmentaryzacji krajobrazu przy drogach szybkiego ruchu, buduje się specjalne korytarze z przepustami, ktre pozwalają na przemieszczanie się zwierząt. Przeznaczanie poważnych środkw finansowych na te działania świadczy najlepiej o tym, jak duża rolę w niektrych krajach przywiązuje się do zminimalizowania strat, jakie ponosi środowisko z tytułu realizowanych inwestycji.

Należy uznać, że funkcje korytarzy spełniają zadrzewienia przydrożne, z całym bogactwem szaty roślinnej i rżnego rodzaju gatunkami świata zwierzęcego. Tworzą one miejsca schronienia, żerowania i rozrodu dla rżnych organizmw. Należy uznać, że drzewa przydrożne są integralną częścią środowiska przyrodniczego oraz kształtują roślinność przydrożną, ktra ma wielostronne znaczenie. Spełniają funkcje hydrobiologiczne, jako filtr odgrywają istotną rolę w małej retencji, a także chronią tereny przed stratami wody w wyniku transpiracji. Stanową naturalny filtr biologiczny oraz spełniają pozytywną rolę w unieruchamianiu licznych zanieczyszczeń. Rolę drzew w kształtowaniu środowiska docenił już w XIX wieku Dezydery Chłapowski tworząc pasy zadrzewień śrdpolnych w Wielkopolsce, by przeciwdziałać niekorzystnym efektom powstałym w środowisku rolniczym w wyniku działania wiatrw.

Zadrzewienia przydrożne spełniają istotne funkcje krajobrazowe. Są wartościami powstałymi w przeszłości, stanowią wartości kulturowe tak samo jak dzieła architektoniczne. Drzewa stanowią część kultury materialnej i świadczą o odrębności przyrodniczej i kulturowej społeczeństwa. Nie można rwnież pominąć faktu, że zadrzewienia przydrożne - wywołując efekt estetyczny w architekturze krajobrazu - odgrywają istotną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa.


Przykadowe prace

Nowy Testament - podział i księgi.

Nowy Testament - podział i księgi. - powstał głwnie w II poł. I w. n.e. Podział ksiąg: - histotryczne (Mt, Mk, Łk, J, Dz); - mądrościowe - dydaktyczne ( Listy Ap.); - prorocka (Ap). Niektre księgi: Ewangelie (Św.Św Mateusza...

Zapobieganie Przed korozja

Zapobieganie Przed korozja Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku ktrego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. Rozrżnia się korozję rwnomie...

Psychologia

Psychologia Psychologia 1. Przedmiot badań w Psychologii Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biolog...

Bordeaux

Bordeaux Bordeaux est une ville du sud-ouest de la France, chef-lieu de la rgion Aquitaine et du dpartement de la Gironde. Elle est traverse par la Garonne. Ses habitants sont appels les Bordelais. La ville est connue dans le monde entier pour ses vignobles. Le secteur sauvegard est le plus vaste de France dans lequel le...

Polska myśl polityczna od powstania styczniowego do I wojny światowej- głwne kierunki i przedstawiciele.

Polska myśl polityczna od powstania styczniowego do I wojny światowej- głwne kierunki i przedstawiciele. Polska myśl polityczna od powstania styczniowego do I wojny światowej- głwne kierunki i przedstawiciele. Pracę na powyższy temat przedstawię w sposb chronologiczno - prob...

Kto może zostać lobbystą?

Kto może zostać lobbystą? KTO MOŻE ZOSTAĆ LOBBYSTĄ? *Lobbysta to osoba, ktra w imieniu własnym bądź klienta wywiera wpływ na władze państwowe, poprzez nawiązanie kontaktu z politykami lub instytucjami politycznymi. Biorąc pod uwagę faktyczny zakre...

Wieś w średniowieczu.

Wieś w średniowieczu. Zdecydowaną większość ludności w średniowiecznej Europie stanowili Chłopi (74%) ,pozostałą ludność stanowili rycerze i duchowni. W średniowieczu chłopi byli uważani za ludzi wolnych dlatego że nie podlegali państwu (kr...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci LEONARDO DA VINCI (1452-1519), wł. malarz i teoretyk sztuki, rzeźbiarz, architekt, uczony i myśliciel epoki renesansu; wszechstronny i genialny artysta. Od 1466 uczeń A. del Verrocchio we Florencji, gdzie został 1472 czł. cechu malarzy; 1482 lub 1483-1499 działał ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry