• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Drzewa pr...

Nawigacja

Drzewa przydrożne i ich rola w architekturze krajobrazu



Drzewa przydrożne i ich rola w architekturze krajobrazu




Drzewa przydrożne i ich rola w kształtowaniu krajobrazu



Krajobraz można rozpatrywać jako konfigurację bardzo rżnych elementw. Jednym z elementw kształtujących krajobraz są korytarze. Ich rola jest szczeglnie ważna dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z fragmentaryzacją krajobrazu, spowodowaną między innymi rżnego rodzaju ciągami komunikacyjnymi. Efektem fragmentaryzacji krajobrazu jest zakłcenie rwnowagi w przyrodzie, zmniejszenie biorżnorodności środowiskowej i genetycznej, co w efekcie może prowadzić do wypadania ze środowiska określonych populacji.

Rozwj transportu drogowego i kolejowego jest jedną z przyczyn tworzenia odizolowanych wysepek z licznymi barierami. Drogi tworzą bariery uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się zwierząt, ograniczają ich migrację, ktra odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu się populacji poprzez utrzymanie na odpowiednim poziomie puli genw. Wywołują u zwierząt stres, ktry może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu populacji. Wszystkie te zjawiska mogą być przyczyną migracji z danego terenu określonych populacji zwierząt, a także roślin, lub całkowite ich wyginięcie.

Aby przeciwdziałać fragmentaryzacji krajobrazu przy drogach szybkiego ruchu, buduje się specjalne korytarze z przepustami, ktre pozwalają na przemieszczanie się zwierząt. Przeznaczanie poważnych środkw finansowych na te działania świadczy najlepiej o tym, jak duża rolę w niektrych krajach przywiązuje się do zminimalizowania strat, jakie ponosi środowisko z tytułu realizowanych inwestycji.

Należy uznać, że funkcje korytarzy spełniają zadrzewienia przydrożne, z całym bogactwem szaty roślinnej i rżnego rodzaju gatunkami świata zwierzęcego. Tworzą one miejsca schronienia, żerowania i rozrodu dla rżnych organizmw. Należy uznać, że drzewa przydrożne są integralną częścią środowiska przyrodniczego oraz kształtują roślinność przydrożną, ktra ma wielostronne znaczenie. Spełniają funkcje hydrobiologiczne, jako filtr odgrywają istotną rolę w małej retencji, a także chronią tereny przed stratami wody w wyniku transpiracji. Stanową naturalny filtr biologiczny oraz spełniają pozytywną rolę w unieruchamianiu licznych zanieczyszczeń. Rolę drzew w kształtowaniu środowiska docenił już w XIX wieku Dezydery Chłapowski tworząc pasy zadrzewień śrdpolnych w Wielkopolsce, by przeciwdziałać niekorzystnym efektom powstałym w środowisku rolniczym w wyniku działania wiatrw.

Zadrzewienia przydrożne spełniają istotne funkcje krajobrazowe. Są wartościami powstałymi w przeszłości, stanowią wartości kulturowe tak samo jak dzieła architektoniczne. Drzewa stanowią część kultury materialnej i świadczą o odrębności przyrodniczej i kulturowej społeczeństwa. Nie można rwnież pominąć faktu, że zadrzewienia przydrożne - wywołując efekt estetyczny w architekturze krajobrazu - odgrywają istotną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa.






Przykadowe prace

Przyczyny Upadku Republiki

Przyczyny Upadku Republiki PRZYCZYNY UPADKU REPUBLIKI: Senat rzymski był przeciwny zmianom Rozwj administracyjny nie nadążał za terytorialnym Zwiększała się liczba plebsu Kryzys finansowy państwa Walka o władze między Gajuszem Juliuszem Cezarem i Gnejuszem Po...

Wpływ medii na ludzi

Wpływ medii na ludzi Od wielu lat media są spotykane nam na codzień.Oglądamy telewizje,słuchamy radia,kożystamy z internetu.Kożystamy z tych wszystkie mediw nie zdajac sobie sprawy z tego jaki wywierają one wpływ na nas i naszych bliskich. Wielu zapytanych ludzi o to jaki wpł...

Analiza płynności finansowej.

Analiza płynności finansowej. Na wstępie pracy chciałbym bliżej przedstawić pojęcie płynności finansowej, w jakim celu przeprowadza się. Najprostszą odpowiedzią jest to zdolność firmy do wywiązywania się z krtkoterminowych zobowiązań, mam ...

Zachowanie nabywcw a kształtowanie marketingu-mix.

Zachowanie nabywcw a kształtowanie marketingu-mix. MARKETING-MIX POLITYKA PRODUKTU DECYZJE CENOWE KSZTAŁTOWANIE DYSTRYBUCJI PROMOCJA ZNACZENIE PRODUKTU A MARKETING-MIX MARKETING-MIX Tradycyjnie rozumiana strategia marketingowa obejmuje dwa podstawowe elementy – wybr rynk...

Recenzja dowolnego opowiadania fantasy

Recenzja dowolnego opowiadania fantasy Opowiadanie, pt. Poszukiwacze przygd jest nowatorskim utworem, napisanym przez młodego człowieka, o wielkim zasobie wyobraźni. Historia obejmuje odległe czasy, licznie zamieszkiwane przez fantastyczne istoty, swoim wyglądem przypominające elfy, trol...

Impresjonizm w sztuce

Impresjonizm w sztuce Na co dzień nie zastanawiamy się, jaki kolor ma światło czy cień. Owe zjawiska wydają się nam czymś naturalnym, niezmiennym, a tym samym mało istotnym. Niekiedy tylko, gdy oglądamy zdjęcia z wakacji, dziwimy się, że na tych zrobionych przy z...

Motyw buntu!

Motyw buntu! Ramowy plan prezentacji Temat: Prometeusz i Lucyfer w dziele literackim. Przedstaw temat buntu odwołując się do dzieł z co najmniej dwch epok I Określenie problemu: 1. Teza: Prometeusz i Lucyfer praojcami buntu. Bunt na przełomie wiekw. 2. Określenie pojęcia...

Dramat rodzinny i krytyka poezji oderwanej od życia w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

Dramat rodzinny i krytyka poezji oderwanej od życia w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. Zygmunt Krasiński uważał, że prawdziwa miłość może łączyć ludzi wolnych. W 1843r. Zygmunt spełnił wolę ojca i poślubił E. Brancką. W prezencie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry