• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Dusio&#3...

Nawigacja

"Dusiołek" Bolesław Leśmian"Dusiołek" Bolesław Leśmian
To ballada. Leśmian opiera się na wykorzystaniu motywów ludowych. Traktuje je jako pretekst do tworzenia wątków baśniowych. Ballady pełnią fukcje alegoryczne-symboliczne, służa do ukazania postaw moralnych.

Tematem ballady "Dusiołek" jest postać Bajdały i jego przeżycia związane z Dusiołkiem. Jets to neologizm. Nieokreślony jest tu czas i przestrzeń akcji. "Dusiołek" Leśmiana ma charakter niwnej opowiści ludowej. Narratorem jest wuodrębniona postać chłopa gawędziarza, na co wskazuje język utworu. Pierwiastek ludowej autentyczności zawarty jest w scenerii ballady.Fabuła jest tworem fantazji poety, choć robi wrażenie opowieści ludowej. W utworze mamy dosadną, pełną humoru opowieść o wędrówce Bajdały, o jego ułożeniu się na spoczynek i jego śnie. Bajdała budzi się i nadal wierzy w realnośc Dusiołka. W jego snie towarzyszył koń i osioł, ma pretensje do nich, że mu nie pomogli pozbyć się zmory. Ma pretensje także do Boga, o to, że stworzyl jego, konia i woła, a także Dusiołka. nie tylko Bajdała, ale i sam poeta wadzi się z Bogiem jako stwórcą wszystkiego co na tym świecie istnieje. Czyni Boga odpowiedzialnym za zło, czego symbolem jest Dusiołek.


Przykładowe prace

Koncentracja

Koncentracja Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są podporządkowani. Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej w...

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata. Komparatystyk kultur prawnych polega na porównywaniu ze sobą poszczególnych kultur prawnych świata. Istnieje wiele ...

Elementy fantastyki w utworach romantyzmu. Jaką to ma wartość dla utworów?

Elementy fantastyki w utworach romantyzmu. Jaką to ma wartość dla utworów? Elementy fantastyczne przewijają się we wszystkich utworach Adama Mickiewicza. Są one ważnym tłem w tych pracach. Mickiewicz ten sposób solidaryzuje się z ludem, gdyż wie, że lud wierzy głęb...

Przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółka prawa cywilnego i osobowa.

Przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółka prawa cywilnego i osobowa. Przedsiębiorstwo państwowe-jest samodzielnym i samo finansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe ...

Klasyfikacja organów administracyjnych

Klasyfikacja organów administracyjnych NAJBARDZIEJ CZYTELNYM PODZIAŁEM JEST PODZIAŁ NA: 1. Naczelne Organy Administracji Rządowej. 2. Centralne Organy Administracji Rządowej. 3. Organy Administracji Rządowej w Województwie. 4. Samorząd terytorialny (województwa, powiaty, gminy). WYRÓ&#...

Włókna-podział i zastosowanie

Włókna-podział i zastosowanie Włókno - podstawowa jednostka struktury wielu materiałów, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem. Zwykle przyjmuje się, że włóknem jest struktura, której długość jest minimum 100 razy większa...

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka KWASY Wspólna właściwością kwasu jest obecność w ich wodnych roztworach jonów wodorowych, które decydują o właściwościach kwasowych tych roztworów. O roztworach tych mówimy, że maja odczyn kwa...

"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski

"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski Głównym bohaterem powieści S. Żeromskiego pt. Syzyfowe prace jest Marcin Borowicz, ośmiolatek, którego rodzice chcą wykształcić. ROZDZIAŁY: I - Marcin w szkole; II - Wizytator w szkole; III - Korepetycje Marcin...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry