• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Dusio&#3...

Nawigacja

"Dusiołek" Bolesław Leśmian"Dusiołek" Bolesław Leśmian
To ballada. Leśmian opiera się na wykorzystaniu motywów ludowych. Traktuje je jako pretekst do tworzenia wątków baśniowych. Ballady pełnią fukcje alegoryczne-symboliczne, służa do ukazania postaw moralnych.

Tematem ballady "Dusiołek" jest postać Bajdały i jego przeżycia związane z Dusiołkiem. Jets to neologizm. Nieokreślony jest tu czas i przestrzeń akcji. "Dusiołek" Leśmiana ma charakter niwnej opowiści ludowej. Narratorem jest wuodrębniona postać chłopa gawędziarza, na co wskazuje język utworu. Pierwiastek ludowej autentyczności zawarty jest w scenerii ballady.Fabuła jest tworem fantazji poety, choć robi wrażenie opowieści ludowej. W utworze mamy dosadną, pełną humoru opowieść o wędrówce Bajdały, o jego ułożeniu się na spoczynek i jego śnie. Bajdała budzi się i nadal wierzy w realnośc Dusiołka. W jego snie towarzyszył koń i osioł, ma pretensje do nich, że mu nie pomogli pozbyć się zmory. Ma pretensje także do Boga, o to, że stworzyl jego, konia i woła, a także Dusiołka. nie tylko Bajdała, ale i sam poeta wadzi się z Bogiem jako stwórcą wszystkiego co na tym świecie istnieje. Czyni Boga odpowiedzialnym za zło, czego symbolem jest Dusiołek.


Przykładowe prace

Udowodnij, że Orestesa nazywamy bohaterem tragicznym.

Udowodnij, że Orestesa nazywamy bohaterem tragicznym. Orestes był synem Agamemnona i Klitajmestry. Nie mogł pogodzić się ze śmiercią swego ojca i uwierzyć, że to jego matka dokonała tak okrutnego czynu jakim jest morderstwo męża, a zarazem ojca swioch dzieci. Orestes po...

Służba wojskowa

Służba wojskowa Według artykułu 85.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy Polak jako obywatel jest zobowiązany do obrony Ojczyzny. Zgodnie z artykułem 4.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przygotować ma nas do tego s...

Prawo Rzymskie

Prawo Rzymskie Zarządzanie państwem w świetle prawa rzymskiego!!! Państwo rzymskie funkcjonuje od1300lat.Rzymianie nie mieli definicji prawa bo każdą można podważyć. ius -to pojęcie prawa ius est ars boni eleagni- prawo jest sztuką stosowania co dobre i s...

Zofia Nałkowska "Granica" - wybory moralne Zenona Ziembiewicza, a uniwersalizm ludzkich zachowań.

Zofia Nałkowska "Granica" - wybory moralne Zenona Ziembiewicza, a uniwersalizm ludzkich zachowań. Granica Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompozycję fabuły utworu. W ten sposób chcia&#...

Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym Kultura społeczeństwa polskiego miała aspekt masowy, związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich rzesz społeczeństwa i odbiorem przez nie wartości kultury.Warunki rozwoju kultury zależały głównie od czynników p...

Rodzina w diagnozie psychopedagogicznej.

Rodzina w diagnozie psychopedagogicznej. Poznawanie rodziny w perspektywie pedagogicznej jest przede wszystkim rozpoznaniem jakości środowiska wychowawczego, które rodzina tworzy. Rodzina jest powszechnie traktowana jako podstawowy obszar wpływów oddziałujących na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Przed...

Budowa komórki zawierającej jądro

Budowa komórki zawierającej jądro >>JĄDRO Jest otoczone dwoma błonami tworzącymi otoczkę jądrową (przez nią lub przez czasowo otwierane pory- odbywa się transport). Zawiera materiał DNA (genetyczny), który razem z białkami tworzy chromatynę. Przed podziałem...

Charakterystyka Chilona "Quo vadis"

Charakterystyka Chilona "Quo vadis" Jest bohaterem drugoplanowym, filozofem i pochodzi z Mezembrii. Jego wygląd nie przysparzał mu przyjaciół. Z wypowiedzi Eunice dowiadujemy się, że jest lekarzem, wróżbitą i mędrcem. On sam o sobie mówi, że jest filozofem , który należy do szko&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry