• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dwa r&#...

Nawigacja

Dwa rżne opisy tańca. Dokonaj interpretacji wiersza J. Tuwima i fragmentu Wesela, zwrć uwagę na funkcję motywu tańca w obu utworach.Dwa rżne opisy tańca. Dokonaj interpretacji wiersza J. Tuwima i fragmentu Wesela, zwrć uwagę na funkcję motywu tańca w obu utworach.
Polska żyje w duszach chłopw, choć nie jest to Polska dawna, szlachecka, ta w ktrej chłop nie miał praw. Polska żyje jako ziemia, jako ludzie, nie jest to mrzonka i mit. To Mała Polska - ojczyzna każdego z osobna. Wydaje się, że państwo Polskie jest dla chłopa pojęciem zbyt abstrakcyjnym, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Panna Młoda pyta poety: "A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?". Dlatego też czy chłopi chcą tak naprawdę walczyć za sprawę Polski? Nie. Brakuje im świadomości o własnej roli w Polsce jako państwie. Czują się wszakże związani z tradycją i kulturą, a zwłaszcza z językiem. Nie boją się przyznać do tego, że są Polakami, ale brakuje im bodźca do walki o swoje własne państwo. Nawet po tym jak stają zebrani, gotowi do walki, Czepiec przychodzi pytać się o rozkazy. Nie ma w nich naturalnego przekonania o potrzebie walki za Polskę. Ostatecznym faktem determinującym brak świadomości narodowej wśrd chłopw jest oderwanie od inteligencji (ktra przecież też do tego narodu należy), brak jedności lub chociaż przekonania o jedności z inteligencją świadczy niezbicie, że chłopi nie czują się częścią społeczeństwa polskiego. Trudno zresztą uważać to za zarzut. Jeżeli nie było się uznawanym obywatelem przez kilka stuleci, ciężko jest znaleźć się w nim na powrt. Choć chłopi bronowiccy znacznie bardziej czują się Polakami, niż ich poprzednicy, to ciągle widać podział na Polskę chłopską i Polskę szlachecką, tak pieczołowicie utrzymywaną przez kilka stuleci. Ten brak solidaryzmu usiłują przełamać inteligenci, oni pragną zjednoczyć te dwie Polski. Z miernym skutkiem, co potwierdza akt III Wesela, ktry jest niezaprzeczalnym dowodem przytoczonych wcześniej argumentw.

Scena 37 natomiast kulminacyjnym momentem, zarwno dla dramatu Wyspiańskiego, jak i dla społeczeństwa, ktre w ten, a nie inny sposb, zareagowało na sprawę polską. Postacią, ktra odegrała kluczową rolę w tej właśnie scenie jest Jasiek – młodzieniec z zapałem przyjmuje powierzone mu zadanie, wypełnia polecenie Gospodarza (ktry, notabene, wykazał się wielką małostkowością i impertynencją), jeździ po okolicznych wsiach i zwołuje nard do powstania; lud uzbrojony w kosy zbiera się na okolicznych błoniach, ale Jasiek zgubił złoty rg; uzbrojony tłum chłopw, wpatrzony w dziedziniec krakowski popada w odrętwienie, z ktrego może go wyrwać tylko dźwięk rogu – symbolu myśli kierującej narodem – dlatego akcja kończy się zaklętym, magicznym tańcem, w takt muzyki Chochoła, ktry pojawiwszy się wśrd zdezorientowanej gromady chłopw i inteligencji, rzuca swj czar na zebranych i wypowiada szydercze słowa: "Tańcuj, tańczy cała szopka", przyśpiewuje zgromadzonym do monotonnego tańca drwiącą śpiewkę: "Miałeś chamie złoty rg". Zamiast walczyć zbrojnie, społeczeństwo zdolne jest do zaczarowanego dreptania w kłko. Czyn zgromadzonych, ktrzy dali się rozbroić (Powyjmuj im kosy z rąk, / poodpasuj szable z pęt) i wprawić w bierny i bezduszny taniec, sprowokowała inteligencja, ktra nie dorosła do roli przywdcw narodowych, nie potrafiła wykorzystać żywotnych sił i zapału ludu, zaprzepaściła sprawę wolności; uznanie chłopa za zdolnego do spełnienia misji zwołania powstania to dowd nieodpowiedzialności (Gospodarz, inteligent, jako przywdca chłopw nie spełnił swego zadania); dlatego ważne są w Weselu twarze chłopskie z kosą w ręku; w chłopach żyją jeszcze siły niespożyte. Chocholi taniec niewątpliwie jest symbolem społeczeństwa niezdolnego do podjęcia prawdziwej walki o wolność. Sam Chochoł natomiast, jest reżyserem końcowych scen dramatu, symbolizuje nard polski, ogarnięty niemocą i marazmem, uśpiony w niewoli zaborcw. Należy rwnież dostrzec wymowność i mistyczny nastrj sceny 37. Ze swoistego letargu zebranych, budzi kogut, dopiero wtedy zarwno Jasiek, jak i zebrani pragną podjąć jakiekolwiek działania, jest już jednak za pźno.

Z Weselem Wyspiańskiego zestawiony został wiersz J. Tuwima Chrystus miasta, już sam tytuł jest wskazwką dotyczącą symboliki, jak i wydarzeń jakie mogą mieć miejsce, co znajduje potwierdzenie w ostatnich strofach tekstu. Przy analizie tegoż typu poezji szczeglną uwagę należy zwrcić na okoliczności powstania, jak i samego autora, oraz powdki nim kierujące...

Otż w poezji wiele zmienili skamandryci. Dali jej powszedni język i odpatetyzowali liryzm. Wprowadzili do wiersza codzienność i uniknęli dosłowności. Futuryzm pozostawił po sobie przede wszystkim "słowa na wolności" i wiedzę, że kultura dwudziestowieczna przybiera nową postać: kultury masowej. Jednym z nowatorw był Julian Tuwim, ktry pod wpływem filozofii Bergsona preferował witalizm i biologizm. Manifestacja witalizmu, zafascynowanie miastem, elementy turpistyczne pojawiają się w jego wierszu Chrystus miasta. Ukazany tu lumpenproletariat w tańcu na peryferiach miasta doznaje swoistego duchowego oczyszczenia poprzez zetknięcie się z sacrum - postacią Chrystusa. Wiersz ten jest przykładem zastosowania nowego języka w poezji. Szczeglne akcenty padają na: żywiołowy witalizm, radość i niefrasobliwość życiową, pobłażliwość wobec ludzkich słabości. Obok zafascynowania życiem w wierszach Tuwima widoczny jest swoisty katastrofizm, związany z lękiem przed śmiercią i innymi niepokojami egzystencjalnymi, z ludzkim cierpieniem, ktre przedstawia poeta na ogł w poetyce naturalistycznej, ale z ekspresjonistycznym dynamizmem i drapieżnością słowa.

Głwną rolę w utworze Tuwima odgrywa margines społeczny, wymieniany, po prostu, bez zbędnych ceregieli i ubarwień. Zatracony jest w niezwykłym tańcu – tańcu zwyrodnialcw, ludzi przegranych, zapomnianych przez Fortunę. Istotna jest rwnież sceneria rozgrywanych wydarzeń – Tańczyli na moście, a jak wiadomo wg tradycji żydowskiej zerwany most jest symbolem śmierci, bo czyż wszyscy ci ludzie znajdujący się na owym moście nie byli już społecznie martwi? Pośrd tłumu znajdowała się jedna, intrygująca postać, zachowywała milczenie i wyraźnie nie pasowała do ogłu przedstawionego społeczeństwa – Patrzył nań spode łba – co może być wyrazem pogardy dla obserwowanych ludzi. Nieliczni zainteresowani dziwną postacią – mwili, zadawali pytania, jednak te pozostawały bez odpowiedzi, a nikt ze zgromadzonych nie potrafił rozpoznać tajemniczego gościa. Dopiero Magdalena (oczywiste nawiązanie do biblijnej Marii Magdaleny, z ktrej to Chrystus wypędził 7 złych duchw, a ta była jedną z pierwszych kobiet, ktre ujrzały Zbawiciela po zmartwychwstaniu) dostrzega płacz tytułowego Chrystusa, a jego łzy okazują się zbawienne dla zgromadzonych, padają oni na kolana i pogrążają się w smutku, tylko, czy smutek ten wywołany jest ich naiwnością czy szczerą chęcią odpokutowania?

W obu przytoczonych tekstach głwnym motywem łączącym ludzi był taniec, a jest to - zespł zjawisk ruchowych będący transformacją ruchw naturalnych, powstający pod wpływem bodźcw emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką. Daje on więc upust wszelkim destruktywnym przeżyciom, a jednocześnie jest niezwykle wymowny.


Przykadowe prace

Mit o Midasie - krtko i na temat

Mit o Midasie - krtko i na temat Dawnymi czasami żył krl, Midas, ktry był bardzo bogaty, a swe niezliczone skarby schowane miał w podziemiach swego pałacu. Codziennie rano i wieczorem krl, Midas oglądał swoje bogactwa i myślał tylko o jednym - jak je powiększyć. Nadszed&...

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich Hominus causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na człowieka. Można by domniemywać, że mając na względzie tę zasadę, kraje Skandynawskie, a dokładnie Szwecja jako pierwsza wprowadz...

Udowodnij, że "Wesele" jest typowym młodopolskim utworem.

Udowodnij, że "Wesele" jest typowym młodopolskim utworem. Stanisław Wyspiański napisał Wesele między listopadem 1900 roku , a marcem 1901 roku. Inspiracją do napisania tego utworu były autentyczne uroczystości weselne, ktre odbyły się 20 listopada 1900 roku w podkrakowskich...

Janina Krechowicz - informacje potrzebne do napisania charakterystyki

Janina Krechowicz - informacje potrzebne do napisania charakterystyki W powieści Małgorzaty Musierowicz zatytułowanej "Opium w rosole" przejawia się wiele sympatycznych postaci, ale najbardziej zaimponowała mi Kreska - Janina Krechowicz, wnuczka profesora Dmuchawca. Niby zwykła dziewczyna bor...

Zagadnienia na egzamina z prawa administracyjnego

Zagadnienia na egzamina z prawa administracyjnego Zagadnienia na egzamin z części szczeglnej prawa administracyjnego dla magisterskich studiw uzupełniających administracji 1. Prawo administracyjne ? część szczeglna: pojęcie, zakres, dziedziny. Prawo administracyjne: cz&...

Warum lernen die Leute Fremdsprachen?

Warum lernen die Leute Fremdsprachen? Ich denke, da es eine sehr einfache Frage ist und die Antwort auch einfach ist. Die Fremdsprachen sind sehr wichtig fr Leute, besonders fr junge Leute. Ich denke, da jeder in der Welt Fremdsprache lernen sollte, weil diese das Leben erleichtern. Die meiste wichtige Sache zum Erlernen ist Au...

Parlament

Parlament 1. Geneza parlamentu Parlament- z fr. parler = mwić Francja XIIIw. Parlament du Roi sąd najwyższy; termin ten jako oznaczenie ciała reprezentacyjnego debatującego nad sprawami publicznymi został użyty w tym samym wieku w Anglii na określenie wsplnych zjazd...

Wpływ narkotykw na czynność ośrodkowego układu nerwowego i funkcjonowanie organizmu człowieka

Wpływ narkotykw na czynność ośrodkowego układu nerwowego i funkcjonowanie organizmu człowieka 1. co to są narkotyki? Gdy pada to określenie, zazwyczaj przytaczający ma na myśli środki nielegalne. W domyśle środki legalne określa się jako używ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry