• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dworsko&...

Nawigacja

Dworskość poezji J.A. Morsztyna.Dworskość poezji J.A. Morsztyna.
Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i krlewskim: Władysława IV i Jana Kazimierza. Oskarżony o zdradę schronił się we Francji. Zyskał miano "polskiego Marinie-go". Wiersze zawarł w tomach "Lutnia" i "Kanikuła, albo psia gwiazda". Tematykę poezji stanowi życie towarzyskie i miłość. W sonecie "Cuda miłości" autor za pomocą antytez ("Jak żyję, serca już nie mając") wyraża cierpienie zakochanego człowieka, ktry nie jest w stanie uwolnić się od uczucia. Sonet jest często używany do określania uczuć. (Zawiera 2 zwrotki po 4 wersy i 2 po 3). Utwr "Niestatek" ukazuje portret kobiety jako zmiennej osobowości. Styl wiersza cechują kontrasty (opozycyjne zestawienia), anafora (prawie każdy wers rozpoczyna się od jednego wyrazu) oraz gradacja (stopniowanie). Sonet "Do trupa" porwnuje człowieka pogrążonego w uczuciu i martwego. Poprzez koncept i hiperbolę autor dochodzi do wniosku, iż sytuacja tego drugiego jest lepsza.Wiersze Morsztyna informują, że poezja nie musiała ograniczać się do wiernego odwzorowywania rzeczywistości. Była ona zmysłowa; odbieranie wrażenia świata odbywało się przez zmysły zwane "informatorami duszy". Dworskość poezji ujawnia się także w jej sprawności językowej. Według marynistw powinna była zaskakiwać metaforami, śmiałymi porwnania-mi i paradoksem.


Przykadowe prace

Na wybranych przykładach przedstaw rżne sposoby funkcjonowania w literaturze i sztuce motyww apokaliptycznych.

Na wybranych przykładach przedstaw rżne sposoby funkcjonowania w literaturze i sztuce motyww apokaliptycznych. Dzisiejszy świat, świat wojny, płaczu, leku. Zmierzający do samozagłady, zniszczenia. Czy taki miał być świat, świat ktry stworzył Bg? Terroryści na u...

Orogenezy, okresy, fałdowanie + pojęcia (ściąga!)

Orogenezy, okresy, fałdowanie + pojęcia (ściąga!) Orogeneza kaledońska-fałdowańa ktrych widać ślady w Grach Świętokrzyskich i Sudetach. Orogeneza hercyńska-wypiętrzyły się Gry Świętokrzys- kie i Sudety. Były liczne wypływy ma...

Zawody

Zawody Der Schriftsteller- Pisarz Der Zahnarzt - Denyysta Der Schuhmacher - Szewc Der Brieftrager - Listonosz Der Koch - Kucharz Die Krankenschwester – Pielęgniarka Der Soldat – Żołnierz Der Zeichner – Rysownik Der Henker - Kat Der feuerwehrmann – Strażak ...

Ewolucja - co to jest, sławni ewolucjoniści, dowody ewolucji

Ewolucja - co to jest, sławni ewolucjoniści, dowody ewolucji Obecnie na Ziemi żyje około 1,5 miliona gatunkw organizmw eukariotycznych, a także wiele gatunkw bakterii i sinic. Pewne gatunki są do siebie podobne, inne rżnią się znacznie. Od dawna ludzie stawiali sobie pytanie: czy ...

Mitologia Grecka

Mitologia Grecka Na początku był Chaos, pierwsza wyłoniła się z otchłani bytu Gaja, Matka-Ziemia, od dna Ziemi, w głębinach nieograniczonych myślą oddzielił się ponury Tartar, przeraźliwa kraina ciemności, oraz dzieci Chaosu, groźny Ereb-Mrok, i Nyks, Noc...

Reaktor jądrowy

Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy jest to urządzenie służące do wytwarzania kontrolowanej reakcji łańcuchowej, tj. ciągłego pozyskiwania energii z rozszczepiania jąder atomowych. Stan kontrolowanej reakcji jądrowej podtrzymującej się samoczynnie na ustalonym po...

Czy "Władca Pierścieni" jest książką religijną?

Czy "Władca Pierścieni" jest książką religijną? Obecnie młodzież zastanawia się, czy książka Tolkiena jest religijna. To pytanie jest bardzo trudne, ale mozna stwierdzić, że tak. Takie zdanie ma wielu ludzi, a przede wszystkim księża, ktrzy juz...

Własne odczytanie Księgi Koheleta

Własne odczytanie Księgi Koheleta Kohelet to izraelski mędrzec przemawiający na spotkaniach w świątyni. Księga Koheleta przypisywana jest samemu Salomonowi. Jej treścią jest rozważanie nad ludzkim życiem i jego sensem. Księga Koheteta ma charakter pesymistyczny, jedn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry