• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dzieci u...

Nawigacja

Dzieci ulicy. Problemy – profilaktyka – resocjalizacjaDzieci ulicy. Problemy – profilaktyka – resocjalizacja


Wśrd książek poświęconych zagadnieniom resocjalizacji , praca pod tytułem Dzieci ulicy. Problemy – profilaktyka – resocjalizacja zajmuje miejsce szczeglne i dlatego godna jest odnotowania . W książce zasygnalizowanych zostało niesłychanie wiele wątkw , zarwno teoretycznych , jak i praktycznych . Mamy tu rozważania typowo naukowe oparte o konkretne badania i obok nich spotyka się coś w rodzaju , poradnictwa , jak że potrzebnego w pracy resocjalizacyjnej . W sposb umiejętny powiązane zostały wątki teoretyczne i praktyczne . Z tego też chociażby względu książka jest cenna , a jej przeznaczenie może być niesłychanie szerokie .

Wielowątkowy charakter książki nie pozwala na omawianie wszystkich zagadnień , dlatego warto odnieść się do niektrych z nich . Generalnie wskazywano na wychowawcze funkcje rodziny i co się z tym wiąże , na resocjalizację dziecka w środowisku otwartym W obszernym eseju Grażyna Olszewska – Baka i Lesław Pytka piszą , że wspłcześnie trudno określić wolność młodzieży z powodu tempa życia i niesłychanie szybkich przeobrażeń . I z tym właśnie wiąże się pojęcie dzieci ulicy . Wspłcześnie jest to zjawisko bardzo złożone , związane z obyczajowością , subkulturami , destrukcją . Do dzieci ulicy można z powodzeniem zaliczyć część tych , ktre spędzają swoje życie w klubach , dyskotekach , wielkomiejskich podwrkach i tam realizują swoje potrzeby .

Dzieci ulicy – to nie kolejny eufemizm typu dzieci społecznej troski , analogicznie do dzieci specjalnej troski - to po prostu cała grupa młodych ludzi poszukujących własnych , często nieudanych sposobw radzenia sobie ze światem w najbliższym otoczenie ( s. 18 )

Podsumowując , można powiedzieć , ze zjawisko dzieci ulicy związane jest nie tylko z patologicznym środowiskiem rodzinnym , ale też z poszerzającym się obszarem marginalizacji społecznej , wynikającej z utraty pracy i bezrobocia dorosłych , niezaradności życiowej rodzicw w nowych warunkach ekonomicznych ,wreszcie ubstwa , czy nędzy. Tak więc patologizacja życia dzieci i młodzieży uwikłana jest z czynnikami zdecydowanie jej sprzyjającymi , jakim są ubożenie rodziny , czy brak umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi . Jednocześnie trudno nie doceniać roli , jaką w ostatnich latach odgrywają media , ktre lasują modę na typ bohatera bezwzględnego ,agresywnego , obrazy pełne zła i przemocy , wrogości w tandetnych scenariuszach filmowych .

Problem ten i inne zostały w książce omwione w kontekście innych państw i widać , ze rżnice są tu niewielkie , ze zagrożenie młodzieży i dzieci jest wszędzie , chociaż jego skala rżni się . Zwracamy uwagę na dwa kraje stosunkowo bliskie Polsce , to jest Niemcy i Rosję . Otż w Niemczech wychodzi się od terapii rodzinnej i pomocy rodzinie , gdzie uwzględnia się głwne problemy redukcji napięć , unikając rwnocześnie zaetykietowania , co oznacza że nikogo nie wolno uważać za włczęgę , uciekiniera lub przestępcę

Natomiast w Rosji uważa się , ze dzieci ulicy to dzieci nie tylko agresywne , źle wykształcone , czy wręcz niedouczone , ze skłonnościami do wchodzenia w konflikt z prawem . Obok nich są dzieci o bardzo niskim poziomie samoakceptacji . bardzo często znajdują się one w sytuacji , ktra każę się im bronić przed całym światem , co z kolei prowadzi do przeciwstawnych działań : zawiści i nienawiści w stosunku do innych dzieci , a nawet całego otoczenia . badacze rosyjscy wskazują , że problemy wychowawcze dzieci ulicy należy w pierwszej kolejności odnosić do realiw życia i humanistycznego podejścia do wychowanka jako podmiotu i nowego mechanizmu działania . W trzeciej części książki została omwiona problematyka profilaktyki , resocjalizacji w środowisku otwartym i rozwiązania , jakie mogą być stosowane w praktyce. Na tym polu stosunkowo duży dorobek ma w Polsce Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego . Dzieci ulicy to te ktre na skutek nie spełnienia przez ich rodzicw podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych dużo czasu spędzają po za domem – na ulicy , podwrku i w innych miejscach niekontrolowanej aktywności . Ulica stała się dla nich źrdłem wiedzy o życiu . Tu realizują swoją naturalną aktywność poznawczą i społeczną . są to więc dzieci wychowujące się na ulicy i tam wychowywane

(s. 152) .

Autorzy tej jakże cennej książki starają się odpowiedzieć na podstawowe pytanie : Jeżeli wspłcześnie , nie tylko w Polsce , ale na całym świecie prowadzona jest resocjalizacja , to co trzeba robić , aby wobec młodocianych osiągnęła ona swoje cele ? Zrozumiałe że nie znajdujemy w książce odpowiedzi , ale czytając ja , spotykamy się z rżnego rodzaju opiniami i przykładami , poradami i uwagami , ktre z powodzeniem można stosować w praktyce wychowawczej . Istota książki sprowadza się do tego , że może być ona przydatna studentom pracującym w szkolnictwie , wychowawcom , kuratorom sądowym , a przede wszystkim rodzicom , dlatego powinni ją przeczytać i powinna ona zająć szczeglne miejsce w ich biblioteczkach .Przykadowe prace

Wigilie Polski - patriotyzm

Wigilie Polski - patriotyzm RW dniu 6 stycznia razem z koleżankami i kolegami ze szkoły wybrałem się do Teatru Wielkiego na przedstawienie pod tytułem Wigilie polskie . Już kilka dni wcześniej słyszałem zarwno pozytywne jak i negatywne opinie na temat tej sztuki, jednak post...

Globalizacja

Globalizacja Zainteresowanie problemami globalnymi pojawiło się już na przełomie XIX/XX w, kiedy zaczęto wskazywać, że postęp techniczny niesie ze sobą nowe, nieistniejące uprzednio zagrożenia: eksplozja demograficzna, dehumanizacja pracy ludzkiej czy totalitaryzm. ...

Ekonomika sektora publicznego

Ekonomika sektora publicznego 1. Kategoria potrzeb zbiorowych Działalność gosp. Człowieka ma na celu zaspokojenie jego potrzeb. Kategoria potrzeb ludzkich stanowi centralny element teorii ekonomii oraz pierwotny motyw gospodarczej aktywności człowieka. Potrzeba jest pożądaniem warto"...

Arkadyjskość przestrzeni nadniemeńskiej.

Arkadyjskość przestrzeni nadniemeńskiej. Adam Mickiewicz i Eliza Orzeszkowa, nasz wieszcz narodowy i jedna z najznakomitszych polskich pisarek, żyli w dwch rżnych epokach- romantyzmie i pozytywizmie, wyznawali rżne wartości, jednak jest coś, co ich łączy- ich najsł...

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne Środki stylistyczne : Aforyzm – zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca oglną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposb zaskakujący i błyskotliwy . Przykład : Kto krzyczy, ten słab...

Hubert Spencer

Hubert Spencer HERBERT SPENCER (1820-1903) angielski filozof i socjolog - pochodził z rodziny nauczycielskiej wychowany w kulcie nauk przyrodniczych, matematyki i techniki. Wybrał pracę inżyniera praktyka, potem przerzucił się na dziennikarstwo, ale od 1863r. poświęcił się ca&#...

Czy powstanie Kościuszkowskie mogło uratować Polskę przed utratą niepodległości?

Czy powstanie Kościuszkowskie mogło uratować Polskę przed utratą niepodległości? Powstanie kościuszkowskie (1794) to powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwające od 24 III do 16 XI 1794. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dz...

Metody i techniki badań pedagogicznych

Metody i techniki badań pedagogicznych Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice 1. Metody i techniki badań pedagogicznych Definicja METODY BADAŃ Zespł teoretycznie uzasadnionych zabiegw koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najoglniej całość postępowania bada...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry