• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dziecko ...

Nawigacja

Dziecko w reklamieDziecko w reklamie
Dziecko w reklamie

Dziecko w reklamie jest zawsze "słodziutkie", "niewinne", "kochane". Z badań przeprowadzonych w 1943 roku przez laureata Nagrody Nobla, Konrada Lorenza, wynika, iż człowiek jest w szczeglny sposb wrażliwy na pewne bodźce kluczowe dostarczane przez dziecko. Bodźce te związane są przede wszystkim z wyglądem głowy dziecka, ktra jest okrągła i bardzo duża w stosunku do reszty ciała. Na schemat dziecięcości składa się tu tez krtka w stosunku do czołowej część twarzowa, zaokrąglone policzki, zadarty nosek i brak jakichkolwiek ostrych rysw twarzy.

Schemat dziecięcości służy wyzwalaniu życzliwych zachowań instynktownych jako "hamulec agresji", chroni dziecko przed biciem czy dręczeniem przez silniejszych osobnikw rodzaju ludzkiego. Kilkumiesięczne dziecko wzbudza u większości dorosłych uczucie tkliwości i rozczulenia oraz nieodpartą chęć, by je przytulić czy pogłaskać. Charakterystyczne jest, że podobnie reagujemy także na widok młodych zwierząt. "Słodziutkie", "milutkie" i "kochane" wydają nam się małe liski, szczeniaczki, kociaki czy koniki. Trudno się, zatem dziwić, że w sposb mniej lub bardziej świadomy przemysł zabawkarski wykorzystuje istnienie schematu dziecięcości. Jest on rwnież wykorzystywany w reklamie wizualnej. Producenci rżnych pokarmw dla zwierząt domowych bardzo często umieszczają na opakowaniach swoich produktw fotografie młodziutkich kotkw, pieskw czy krliczkw. Jeszcze lepiej, gdy reklama wizualna ma postać filmu. Można, bowiem wtedy pokazać charakterystyczną nieporadność ruchw małych zwierzątek.

W przypadku reklamy artykułw dla dzieci obecność małych dziewczynek czy chłopczykw wydaje się zupełnie naturalna. Twrcy reklam starają się, aby zaangażowane prze nich maluchy wyglądały naprawdę "dziecięco". Wszystkie te zabiegi obliczone są na to, że pojawiające się automatycznie u odbiorcy silne pozytywne emocje skojarzone zostaną nie tylko z obrazem oglądanej właśnie malej istotki, ale i z zachwalanym przez nią produktem.

Temat dzieci w reklamie można jednak znacznie szerzej omwić pod względem wpływu reklamy na te młode istoty.

Wpływ na płaszczyźnie nieświadomej

Ponieważ dzieci chętnie oglądają dużo reklam, a są one nadawane w blokach uniemożliwiających selekcję, czyli podział reklam na te, ktre są adresowane do dzieci oraz do dorosłych jest - z punktu widzenia ich oddziaływania w płaszczyźnie nieświadomej - bez znaczenia. Dlatego wszystkie reklamy emitowane w ciągu dnia można oceniać tak, jak się ocenia filmy dla dzieci.

Jeżeli dziecko po wpływem reklamy, w ktrej dzieci bawią się zabawkami ukrytymi w "Kinder niespodziance", zapragnie także ją mieć, to jest to wynik modelowania. Modelowania nie można jednak ograniczyć do jednego konkretnego zachowania, o ktre chodzi producentowi reklamy. Jeżeli dziecko naśladuje osoby widziane w reklamie, może się to odnosić nie tylko do pragnienia zjedzenia czekolady, ale rwnież do sposobu ubierania się, mwienia i innych zachowań.

Rozbudzone przez reklamy emocje nie zawsze mogą prowadzić do zakupu reklamowanego produktu, a nawet w większości przykładw tak się nie dzieje. W psychice jednak pozostaje ich ślad i stają się one częścią emocjonalnego życia dziecka. Wyraża się to na zewnątrz w rżnych zachowaniach, np. w zabawach, piosenkach i powiedzeniach. Czasami, zwłaszcza gdy dotyczy to emocji budzących niepokj, może się nie wyrażać na zewnątrz, a jednak pozostawać w psychice w sposb utajony.

Zbadanie wpływu konkretnej reklamy na psychikę dziecka jest bardzo trudne, bo reklamy działają łącznie i przez wielokrotne powtarzanie. Trudność badań wynika też stąd, że ponieważ chodzi o skutki nie uświadomione lub nie w pełni świadome, nie można ich badać za pomocą kwestionariusza odwołującego się do świadomości (np. zadając pytanie: czy lubisz oglądać reklamy?), tylko technikami bardziej skomplikowanymi, np. metodami projekcyjnymi (to jest docierającymi do motywacji nieświadomych) i przez eksperymenty o złożonej strategii.

Badania, ktre zostały przeprowadzone na zamwienie TVP S.A., umożliwiły stwierdzenie istnienia pewnych zjawisk dotyczących ubocznych i ważnych skutkw oglądania reklam przez dzieci. Spośrd nich szczeglnie niepokojące wydaje się przyjmowanie postawy konsumpcyjnej, rozbudzanie łakomstwa, agresywności i erotyzacja wyobraźni.

Postawa konsumpcyjna

Jako modele w reklamach występują osoby eleganckie i dobrze ubrane. Zachowują się one tak, jakby najważniejszym celem życia było posiadanie pięknych włosw, luksusowych samochodw, smacznych czekoladek itp. Widz dorosły, jeżeli ma wystarczająco wysoki poziom inteligencji, może to potraktować z dystansem. Dla dziecka natomiast jest to po prostu obraz świata, w ktrym celem życia jest posiadanie.

Przy okazji jest to więc modelowanie u dorosłych takiego stylu wychowawczego, ktry, jak pokazały badania, jest związany z większą autonomią konsumpcji dziecka. W takim układzie dziecko może swobodniej decydować o zakupach i narzucać je rodzicom.

Pragnienie posiadania, podsuwane przez reklamy, jest przez dzieci przejmowane. Badania wykazały, że dzieci identyfikują się z małymi bohaterami reklam i podobnie jak oni chciałyby mieć pokazywane zabawki i słodycze. Jest to zgodne z celem reklamy, wyraźnie kierowanej do dzieci.

Jednakże dzieci identyfikują się nie tylko z dziećmi, ale i dorosłymi w reklamie skierowanej do dorosłych, np. w reklamach ukazujących proste sposoby zdobywania "masy pieniędzy". Ważne wydaje się tu nie tyle konkretne postępowanie - dzieci prawdopodobnie nie mogą kupować wszystkich reklamowanych produktw, ale sposb myślenia i ukierunkowania pragnień. Jednocześnie rozbudzanie pragnień niemożliwych do zrealizowania powoduje frustrację budzącą mechanizmy obronne, takie jak agresja i fiksacja.

Pobudzanie łakomstwa

Łakomstwo, ktre dawniej uważano za wadę, w reklamach jest ukazywane bardzo często. Dorośli i dzieci z łapczywością i przesadnym rozkoszowaniem się zajadają rozmaite tzw. śmieci żywieniowe.

Badania wykazały, że reklamy mają wpływ na zmianę preferencji żywieniowych dzieci, ktre chętnie jedzą reklamowane słodycze, chipsy itp. Duży związek z reklamami ma rwnież jedzenie między posiłkami. Nie ma chyba polskich badań wykazujących ten związek, ale potoczna obserwacja potwierdza go w wysokim stopniu.

Przesłanie reklam można by określić jako apel: "Jedz jak najczęściej i jak najwięcej słodyczy i innych smakołykw!".

Jak wykazały badania, w Polsce co czwarta reklama promuje śmieci żywieniowe. W reklamach tych występują osoby dorosłe i dzieci demonstrujące łakomstwo. Powodować to może nie tylko zwiększoną sprzedaż tych produktw, ale także nadmierną koncentrację dzieci na sprawie jedzenia.

Agresywność

Agresywność, ktra jest częsta w programach telewizyjnych, także dla dzieci, w reklamach pojawia się stosunkowo rzadko (w kilku procentach). Najczęściej są to reklamy filmw sensacyjnych (wyświetlanych w kinach), w ktrych są ukazywane sceny pełne ostrej przemocy. Innym przykładem jest reklama margaryny Kama, nawiązująca do serialu o Janosiku. Przedstawia ona walkę o margarynę, a kończy się rzucaniem noży dokoła twarzy porywacza Kamy. Ta błaha fabuła jest dobrze zapamiętywana przez dzieci, zaś najlepiej jest pamiętany obraz ostatni, najbardziej okrutny. Dla widza dorosłego jest to dowcip, dzieci traktują go jednak dosłownie.

Badania wykazały, że dzieci traktują te reklamy nie jako apel o kupowanie Kamy, ale jak krtki film fabularny, ktry budzi lęk i agresywność. Z powodu tego lęku jednym film się nie podobał, a inni go redukowali identyfikując się z agresorem. To, że agresorem jest "sympatyczny zbjnik", ułatwia identyfikację. Jako model identyfikacji przyjmowana jest tutaj osoba dorosła, w reklamie zasadniczo nie kierowanej do dzieci.

Erotyzm

Obrazy erotyczne wprost lub pokazywane w formie aluzyjnej, symbolicznej, a także komunikatw nie rejestrowanych przez świadomość, występują w więcej niż co trzeciej reklamie. Reklamy te zasadniczo nie są kierowane do dzieci, ale dzieci oglądają je wielokrotnie razem z całym blokiem reklam.

Reklamy takie przez modelowanie mogą zwiększać zainteresowanie seksem u dzieci. Nie jest to sprawa obojętna. Według Zbigniewa Lwa-Starowicza ujawnianie wyraźnego zainteresowania seksem przez dziecko oraz zmysłowość i "seksowność" dziecka stanowią jeden z czynnikw ryzyka nadużyć seksualnych wobec dzieci.

Ponieważ, jak okazało się w badaniach, podprogowy sugerowany apel może zmienić zachowanie (np. wpłynąć na kupowanie jakiegoś produktu) lub zwiększyć gotowość do jakichś zachowań, to można także przypuszczać, że bodźce erotyczne w jakimś zakresie rwnież pozostają w podświadomości dzieci.

Badanie dzieci poproszonych o wykonanie testu projekcyjnego związanego z reklamą Coccolino, ktra pozornie nie zawiera treści erotycznych, ale oglądana w zwolnionym tempie nabiera tego charakteru, ukazało, że nie uświadomione komunikaty erotyczne zostawiają ślad w psychice dzieci. Mała liczba badanych nie pozwala na określenie zakresu tego zjawiska, ujawnia natomiast jego istnienie.

Potrzeba ochrony dzieci

Dzieci są biologicznie i społecznie zależne od środowiska, w ktrym żyją. Ponieważ reklamy telewizyjne stały się elementem tego środowiska, to powinny być oceniane także z punktu widzenia tego, jak na dziecko oddziałują. Wpływ ten nie jest łatwy do ocenienia. Emocje wywołane przez reklamy są ujawniane łatwiej lub trudniej (np. emocje erotyczne są często wypierane ze świadomości i można je wykryć dopiero w badaniach klinicznych i projekcyjnych), na pewno jednak jest ich bardzo wiele.

Oczywiście, reklamy nie są jedynym źrdłem pobudzenia emocjonalnego wywoływanego u dzieci przez telewizję, ale jako program bardzo lubiany mają w nim udział. Ciągłe pobudzenie emocjonalne może prowadzić do przeciążenia układu nerwowego. Dzieci są na to szczeglnie narażone, bo ich układ nerwowy jest niedojrzały i bardzo wrażliwy. Objawami przeciążenia są między innymi niepokj, trudności w koncentracji uwagi i jasności myślenia, agresywność.

Prcz pobudzenia emocjonalnego, reklamy mają udział w kształtowaniu postaw dziecka. Oczywiście, ocena prawidłowości postaw jest problemem moralnym, ale istnieje dość powszechna zgoda na stawianie wyżej w hierarchii wartości postaw altruistycznych niż egoistycznych. Reklamy kształtują postawy egoistyczne i konsumpcyjne, nastawione przede wszystkim na posiadanie.

Emocjonalność dzieci i ich wrażliwość moralna jest wykorzystywana przez reklamodawcw dla zwiększania sprzedaży reklamowanych produktw, a gdy dzieci są wykorzystywane, należy im się obrona.

Jeżeli chodzi o filmy, można określić, ktre są przeznaczone dla dzieci i obowiązkiem opiekunw jest staranie o to, by tylko te filmy były przez nie oglądane (zakładając, że rzeczywiście są dla dzieci stosowne). Natomiast reklamy są oglądane w blokach, widzowie nie mogą więc stwierdzić, ktre z nich są, a ktre nie są odpowiednie "dla dzieci". Prawdopodobnie niektre reklamy w ogle nie powinny być nadawane w ciągu dnia.

Dotyczyłoby to na pewno reklam zawierających obrazy przemocy. Ukazywanie przemocy, dręczenia i znęcania się jest w ciągu dnia zakazane rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jednak np. reklama Kamy, nadawana była wielokrotnie nawet bezpośrednio po programach dla dzieci.

Obrazy erotyczne ukazywane w reklamach modelują zachowania, a przede wszystkim - jeśli chodzi o dzieci - przedwcześnie rozbudzają wyobraźnię erotyczną. Szczeglnie niebezpieczne wydają się tu reklamy działające podprogowo, ktre jednak pobudzają emocje. Nawet pobieżne badania ukazały, że emocje te pozostają w psychice człowieka.

Posługiwanie się w reklamach wizerunkiem i głosem dzieci dodatkowo zwiększa silę modelowania ich emocji, pragnień i zachowań. Jest to traktowanie dziecka jako narzędzia zwiększania zysku producentw, bez brania pod uwagę tego, co jest dla niego dobre. Są to bardzo ważne problemy i powinny się stać przedmiotem dalszych badań, zainteresowania opinii publicznej, a także działań zmierzających do obrony dzieci.


Przykadowe prace

Świętoszek Moliera jako przykład demaskacji hipokryzji religijnej.

Świętoszek Moliera jako przykład demaskacji hipokryzji religijnej. Jean Buptiste Poquelin w swoim utworze Świętoszek ukazuje demaskacje hipokryzji religijnej na postawie postaci Tartuffe, ktry udając gorliwego chrześcijanina krytykuje wszystkich domownikw Orgona. Twierdzi, że popełn...

Fernsehen

Fernsehen Das Fernsehen spielt eine positive Rolle in unserem Leben. Als das Fernsehen vor 100 Jahren entdeckt wurde, hatte es zum Ziel nur um die Leute zu amsieren. Damals konnte man Filme nur in einem speziellen Kinomobil fernsehen. Jeder von uns kennt sicherlich die bekannten Stummfilme mit Charlie Chaplin. Als das Zw...

Miłość w czasach średniowiecza

Miłość w czasach średniowiecza MIŁOŚĆ W CZASACH ŚREDNIOWIECZA Miłość jest odwiecznym tematem wykorzystywanym przez malarzy i pisarzy. Czym jest miłość? – dla mnie ważnym uczuciem, ktrym nie można każdego obdarzyć. Wielu lud...

Juliusz Cezar

Juliusz Cezar Początki Rzymu wcale nie wskazywały na to, że będzie to wielkie imperium, ponieważ w zamierzchłej przeszłości była to mała osada położona nad Tybrem. Według podań pierwszymi osadnikami Rzymu byli ucikinierzy z płonącej Troi. Począt...

Obraz rewolucji w "Nie-Boskiej komedii" oraz w "Przedwiośniu".

Obraz rewolucji w "Nie-Boskiej komedii" oraz w "Przedwiośniu". Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana, w znaczeniu węższym - gwałtowna zmiana ustroju politycznego i organizacji społecznych,...

Buddyzm

Buddyzm Buddyzm jest to jedna z wielkich religii, ktra rozwinęła się na terenie wspłczesnej Japonii, Chin, Korei, Tybetu i Azji południowo-wschodniej. Religia ta powstała z systemu etyczno-soteriologicznego głoszonego przez Buddę. Doktryna głoszona przez niego rozeszła się...

List zachęcający do przeczytania "Latarnika" Henryka Sienkiewicza

List zachęcający do przeczytania "Latarnika" Henryka Sienkiewicza Rzecz ma miejsce na Olimpie, podczas jednej z uczt bogw. Drodzy przyjaciele bogowie! Zebraliśmy się tu, jak zwykle, by biesiadować w radosnej atmosferze. Bardzo mi przykro, ale ja, Temida, muszę zmącić wasz spokj....

Mj odbir "Księgi Hioba"

Mj odbir "Księgi Hioba" Prawda jest tu wyrażona bardziej przekonywająco, niż podczas greckiego sympozjonu." – powiedział o Księdze Hioba Kierkegaard, XIX-wieczny mistrz samoudręczenia i chyba najszerzej znany kontemplator cierpienia. Filozof ten przedkładał mądroś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry